about
Toon menu

Geesteszieke Trump moet afgezet worden!

Volgens meer dan 40.697 psychologen en psychiaters, die een online petitie ondertekenden, is VS-president Donald Trump een kwaadaardige narcist en lijdt hij aan paranoia.1 De petitie beoogt de president uit zijn ambt te zetten. John D. Gartner Ph.D., initiatiefnemer van de petitie, meent dat er voldoende reden is om de VS-president af te zetten, omdat er via de media voldoende visuele en auditieve informatie beschikbaar is om een precieze psychiatrische diagnose te kunnen stellen.

...
Lees meer

Doel 3 en Tihange 2: scheuren in geloofwaardigheid FANC

De Belgische instantie voor toezicht op de nucleaire veiligheid huldigt het standpunt dat de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 voldoen aan alle veiligheidsnormen. Deze stellingname wordt ondergraven door een groot aantal concrete feiten.

Het onderzoek en evaluatie is gebaseerd op onbewezen vooronderstellingen, tegenspraak in het eindevaluatierapport, niet-naleving van de wet, onzorgvuldigheid in de evaluatieprocedure en het in een kwaad daglicht stellen van heel kritische wetenschappers....
Lees meer

Experten maken brandhout van Electrabel-onderzoek naar scheuren Belgische kernreactoren

Amper vier dagen na de heropstart op 20 december 2015 van de kernreactor moest Doel 3 opnieuw worden stilgelegd door een lek in een waterleiding naar een stoomgenerator.[1] Houdt het steeds weer opstarten en stilleggen van een nucleaire reactor waarvan de stalen wand meer dan 13.000 gebreken vertoont, een risico in voor de veiligheid?

Een groep van nucleaire veiligheids- en materiaaldeskundigen legde in 2014 de rapporten van Electrabel en van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)...
Lees meer

Tien jaar na inval in Irak blijft verarmd uranium giftige erfenis

Om de tiende verjaardag van de Irakoorlog van 2003 onder de aandacht te brengen, publiceert de Nederlandse vredesorganisatie IKV Pax Christi een nieuw rapport.

Een giftige erfenis In a State of Uncertainty behandelt de blijvende onzekerheden ten gevolge van de impact en de erfenis van de 400.000 kilogram verarmd-uraniumprojectielen die Amerikaanse en Britse troepen in Irak afvuurden. Voor de eerste keer onthult dit rapport de omvang van het gebruik van verarmd uranium in dichtbevo...
Lees meer

De Standaard slecht geïnformeerd over schadelijkheid verarmd uranium in Irak

Op 16 juli 2012 besteedde 'De Standaard' met het artikel 'Irak zwijgt kankers dood' aandacht aan de ongewone toename van kwaadaardige ziekten in Basra in het zuiden van Irak. Willem Van den Panhuysen en Ria Verjauw vinden dat er meer aan de hand is.

Voor haar artikel (1) interviewde correspondente Judit Neurink onder meer de kinderarts Jenan Ghalib Hassan die na de Irakoorlog van 2003 een verband zag tussen het verarmd uranium dat via munitie in het milieu was beland, en een sterk ve...
Lees meer

Vliegtuigcrashes brengen verarmd uranium van contragewichten in het milieu

Friends of the Earth keurt het gebruik van verarmd uranium als contragewicht in vliegtuigen af. Verarmd uranium is immers een afvalproduct van de productie van verrijkt uranium voor kernreactoren en kernwapens. Om gebruik ervan in de luchtvaartindustrie te voorkomen, ziet de vereniging als prioritaire optie een wereldwijde afbouw van de nucleaire industrie.

Zolang verarmd uranium nog wordt geproduceerd, dient het in gecontroleerde omstandigheden veilig bewaard te worden. Dit artikel...
Lees meer

Bioloog Draulans vergelijkt kernrampen om mensen gerust te stellen

Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel vzw wenst te reageren op het artikel 'Bang om ziek te worden' dat op 7 maart 2012 in Knack verscheen. Onderstaande kritiek werd naar de redactie van Knack doorgestuurd.

In de intro van zijn tekst doet bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans een voorspelling: “Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de ramp met de kerncentrale  van Fukushima zware gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid.” Dit lijkt ons een al te voorbarige voorspelling....
Lees meer

Experts vinden opinie Europese Commissie over uraniumwapens vooringenomen

Volgens onafhankelijke wetenschappers is de opinie van de Europese Commissie gebaseerd op gebrekkig, vooringenomen en selectief onderzoek. Het lijkt erop dat die opinie onder druk van de wapenindustrie tot stand kwam. Klaarblijkelijk werd de doelbewuste misleiding van het publiek beoogd over het potentieel langetermijngevaar dat uitgaat van de naoorlogse restanten van uraniumwapens.

De kritiek van onafhankelijke wetenschappers is niet mals. Een overzicht. Op 18 januari 2011 antwoord...
Lees meer

Actie tegen uraniumwapens 'made in France'

BRUSSEL - In het kader van de internationale actiedag voor een verbod op uraniumwapens, heeft een groep van de Belgische Coalitie 'Stop uraniumwapens!' - een samenwerkingsverband van NGO's uit de vredes- en milieubeweging en vakbonden - vrijdag 4 november geweldloos actie gevoerd aan de Franse ambassade in Brussel.

Met witte kruisbeelden wilden de actievoerders de dodelijke langetermijngevolgen van het gebruik van wapens met verarmd uranium symbolisch uitdrukken. Momenteel heeft Frankrijk als eni...
Lees meer

Belgische ministers ontwijken vragen over uraniumwapens in Libië

De gezondheidseffecten van het gebruik van wapens met verarmd uranium werden reeds lang geleden beschreven in technische rapporten van het Amerikaanse leger. De ministers De Crem en Vanackere lijken de ernst van de zaak nog niet in te zien en sloven zich uit in het geven van vage antwoorden op vragen over de mogelijke doorvoer in België en het potentiële gebruik van uraniumwapens in Libië.

Zo schreef in juni 1995 het U.S. Army Environmental Policy Institute in haar technisch rapp...
Lees meer

België moet bondgenoten afraden om uraniumwapens te gebruiken in Libië

Op een vraag van Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) heeft defensieminister Pieter De Crem ontwijkend geantwoord dat België geen uraniumwapens inzet tegen het Libische regime en dat de andere landen in deze gezamenlijke militaire operatie zelfstandig beslissen over de keuze van het gebruik van hun wapensystemen. (1)

De Belgische Coalitie 'Stop uraniumwapens!' - een samenwerkingsverband van 25 ngo's – vindt dat België, als eerste en voorlopig enige land dat uraniumwapens bij wet ver...
Lees meer