about
Toon menu

De schande van onze Belgische regering en van de bazen van onze Belgische petrochemie

De schande van onze Belgische regering en van de bazen van onze Belgische petrochemie Wiebe Eekman, 5 december 2018 Velen zeiden het al: de weigering en de afkeuring door de Belgische regering van de Europese voorstellen voor de verbetering van de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie, is een klap in het gezicht van de 75.000 betogers van zondag 3 december. Het toont het hypocriete van de regering dat ze ambitieus willen zijn voor het klimaat. De voorstellen van de Europese...
Lees meer

Waterstofeconomie en technologische revolutie

Waterstofeconomie en technologische revolutie Wiebe Eekman, 16 november 2018 Inleiding: 2030 is binnen twaalf jaar. Tegen dan zouden de emissies van broeikasgassen met meer dan de helft gedaald moeten zijn. Dat is zo drastisch, dat het een revolutionair karakter krijgt. De transitie naar een klimaatvriendelijke economie heeft vele maatschappelijke organisatorische aspecten én technologische aspecten. Hier willen we het technologisch aspect er uit lichten en toelichten. Waterstof blijkt een s...
Lees meer

Nabeschouwingen bij een gesmaakt Klimaatdebat op 8 september op Manifiesta

Nabeschouwingen bij een gesmaakt Klimaatdebat op 8 september op Manifiesta Wiebe Eekman, 15 september 2018 Het Manifiesta-festival in Bredene aan de Belgische kust. Een volle zaal van 220 toehoorders voor het klimaatdebat op zaterdag 8 september. Oorspronkelijk gaven we de wat pessimistische titel mee “Kan het klimaat de bevolking nog mobiliseren?”. Gaandeweg, met de recente ervaring van de fenomenale droogte bij ons en de zware stortbuien en overstromingen elders, draaiden we de vraag om: “Is...
Lees meer

Het Nederlands klimaatakkoord van 10 juli en technologische revolutie

Het Nederlands klimaatakkoord en technologische revolutie Nederland loopt vooraan in de Europese Unie met haar klimaatakkoord. Wiebe Eekman, 30 juli 2018 Vele organisaties uit het bedrijfsleven en het middenveld, waaronder ook de vakbond FNV, hebben meegewerkt in het Nederlandse klimaatberaad. Op 10 juli ondertekenden zij het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord, dat zij overhandigden aan de Nederlandse regering. We lezen in de inleiding: Vanuit verschillende invalshoeken, belang...
Lees meer

Een prijs op koolstof, kunnen ze niets beter vinden om het klimaat te redden?

Een prijs op koolstof, kunnen ze niets beter vinden om het klimaat te redden? Wiebe Eekman, 11 juli 2018 Staat werkelijk heel de milieubeweging achter een prijs op koolstof? Een prijs op koolstof wordt herhaald in de aanbevelingen naar het beleid, onder andere in de interparlementaire klimaatresolutie. Ik schreef dit artikel als commentaar bij het Belgian National Debate on Carbon Pricing  van 29 juni Noem het een nieuwe belasting of een tarifering, minister Marghem en haar diensten willen ee...
Lees meer

Jean-Pascal van Ypersele eindelijk naar het Nederlands vertaalt

Jean-Pascal van Ypersele eindelijk naar het Nederlands vertaalt Wiebe Eekman, 27 mei 2018 Jean-Pascal van Ypersele te weinig bekend in het Nederlands taalgebied Wie is die Jean-Pascal? Kort en droog gezegd, is hij “hoogleraar klimatologie en milieuwetenschappen aan de Université Catholique de Louvain”. Maar dat doet hem een beetje onrecht aan. Hij was als jongeling reeds present op de Wereldconferentie over klimaatverandering in Rio de Janeiro in 1992. Dat is de wereldconferentie waar alle in...
Lees meer

Het Klimaatrapport van 8 oktober en de Nederlandse Klimaatzaak van 9 oktober

Het Klimaatrapport van 8 oktober en de Nederlandse Klimaatzaak van 9 oktober: Twee keer oproep voor andere aanpak en meer actie door de overheid. 8 Oktober: in Zuid-Korea maakt het IPCC haar nieuwe studie en besluiten kenbaar aan de wereld[i]. De klimaatconferentie van Parijs had dit in december 2015 gevraagd: Wat is het verschil tussen een gemiddelde opwarming van de planeet Aarde met 1,5°C of met 2°C? En kunnen we deze strengere beperking  nog verwezenlijken? 9 oktober: De Rechtbank van De...
Lees meer

‘Gas for Climate’ studie door Ecofys

‘Gas for Climate’ studie door Ecofys Bespreking door Wiebe Eekman , 5 maart 2018 Nota: via de Bond beter Leefmilieu werden we op de hoogte gebracht van deze belangrijke studie over de rol van gas-infrastructuur in de Europese klimaatkwestie[i]. Deze studie is van belang voor het debat over het Belgisch energiepact. Best zou ze ook samen gelezen worden met de persnota van COGEN[ii], de koepelorganisatie voor warmtekrachtkoppeling. Ecofys is een bekend Nederlands studiebureel voor energie en kl...
Lees meer

Waterstofconvenant maakt van het eiland Goeree-Overflakkee proeftuin voor een groene waterstofeconomie

Vrijdag 8 december, in Sommelsdijk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, ondertekenen 28 vertegenwoordigers het Waterstofconvenant[i]. Om te beginnen drie overheidsvertegenwoordigers: de commissaris van de provincie Zuid-Holland, het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee één het gemeentebestuur van de nabije stad Rotterdam[ii]. Verder zes kennisinstellingen die het programma ondersteunen en uitwerken, waaronder de Technische Universiteit Delft. Tenslotte 19 bedrijven en coöperaties,...
Lees meer

Wakker liggen van ons klimaatbeleid

Wakker liggen van ons klimaatbeleid Wiebe Eekman, 16 oktober 2017  "Onze inspanningen om de broeikasemissie omlaag te halen moeten 8 maal meer zijn" Een pluim voor journaliste Ine Renson van De Standaard en haar collega's voor het wakker schudden van de publieke opinie met hun artikel "Waarom u wakker moet liggen van ons klimaatbeleid". Ine Renson laat duidelijk met cijfers zien dat Vlaanderen en België nergens staan tegenover de doelstellingen, die België en Europa zichzelf stellen. Terec...
Lees meer

Analyse van een pittig klimaatdebat op Manifiesta september 2017

Analyse van een pittig klimaatdebat op Manifiesta september 2017 Wiebe Eekman, 26 september 2017 Onlangs werden in België« verschillende boeken over de klimaatproblematiek uitgegeven (Nick Meynen, Ludo De Witte, Matthias Bienstman, naast de reeds bestaande werken van onder andere Peter Tom Jones, Matthias Lievens en Anneleen Kenis) Alhoewel zij allen de klimaatcrisis bijzonder ernstig noemen, lopen zij ver uiteen wanneer het over de alternatieven en de aanpak gaat. Daarom was het debat op Man...
Lees meer

Lessen uit storm Harvey

Wiebe Eekman 31 augustus 2017 Storm Harvey: de klimaatverandering is hier en nu, en we zijn er niet klaar voor... Nog nooit iets dergelijks meegemaakt Dat is de hoofdtoon in de Amerikaanse berichtgeving...  Een orkaan, die dagen blijft hangen met stortregens. Een orkaan over Houston, de industriële stad met de grootste petrochemische concentratie ter wereld, groter dan het petrochemisch complex in de Antwerpse haven. Een orkaan die een gebied twee maal zo groot als België« en Nederland  tesa...
Lees meer

Orkanen september

Het is alsof een reusachtige grasmaaimachine over het land is geweest! De verwoesting die de orkaanwinden zoals Harvey en Irma achterlaten is zoals een oorlogsbombardement over heel de streek! Huizen zijn ingestort, bomen afgeknakt... Heel het bedrijfsleven valt stil, diensten werken niet meer... Geen drinkwater meer, geen elektrische stroom meer... Vuiligheid uit de riolering drijft boven. Reeds bestaande problemen van vervuiling worden uitvergroot. In Houston werd de chemische vervuiling uit...
Lees meer

Poes Samantha Gemberkoek is niet meer

Poes Samantha Gemberkoek is niet meer Ik heb mijn huismaatje begraven onder de varens. Zo mooi lag ze nog in mijn handen, met haar snoet tussen de voorpoten, haar bonte pels nog zo streelzacht. Ik heb haar op een bedje van groen mos gelegd en toegedekt met eikenbladeren en berkenbladeren. Ik ween om mijn huismaatje, dat steeds knus erbij wou zijn als ik telefoneerde of mijn papieren las. Dat tegen mij sprak met een hoge intonatie in haar mieuw's en mouw's. En met haar gelaatsuitdrukkingen zo g...
Lees meer