about
Toon menu

Mediastrijd in een belaste relatie

De Nederlandse journalist Ellen de Vries die onderzoeker is geworden maar die in de academische wereld gelukkig haar goede pen niet is kwijtgespeeld, levert met dit gespecialiseerde, maar boeiende werk niet alleen een belangrijke bijdrage aan een stukje surinamistiek, maar ook aan de analyse van de vaak tendentieuze rol die door de ‘vierde of vijfde macht’ in de (internationale) berichtgeving wordt gespeeld.

Een journalist die wetenschapper wordt om zich over het eigen metier te bezinnen. Je...
Lees meer

Rechter eist 20 jaar cel voor Bouterse

Woensdag 28 juni 2017 werd een du jamais-vu dag in Paramaribo. De rechterlijke macht eiste een gevangenisstraf van 20 jaar voor de huidige Surinaamse president Desiré Delano Bouterse voor zijn rol in de decembermoorden van 1982. ‘Nooit, nunca, never zal ik me laten opsluiten’, zei Bouterse al enkele jaren geleden. Het hele land staat op zijn kop. Niet in het minst de grote aanhang van Bouterse. Hoe gaat die strijd tussen rechterlijke en uitvoerende macht aflopen?

Auditeur-militair Roy Elgin...
Lees meer

Geschiedenis van het Amerikaanse volk, van onderuit

Om je als lezer het levenswerk van Howard Zinn eigen te maken heb je weken van intense lectuur nodig. Een boekwerk van 887 bladzijden en – op mijn weegschaal – 1,2 kilogram lezen, vraagt veel tijd, maar je kunt er als lezer alleen maar rijker van worden, want zoals Geert Mak terecht schrijft "Wie Howard Zinn niet kent, kent Amerika maar half". 'A People’s History of the United States' is een (h)eerlijk tendentieus boek dat alvast een ereplaats als naslagwerk in mijn bibliotheek zal krijgen.
Lees meer

Een pleidooi voor humanimalisme

Het behoort tot het schrijvershandelsmerk van Lemaire om hybride teksten af te leveren. Dat doet hij ook nu weer in die essayistische bladzijden van ‘Onder dieren’ waarin hij pendelt tussen het empirische en het theoretische, tussen concrete ik-verhalen en thema’s van meer abstracte aard. De erudiete teksten wemelen van de cultuurhistorische, filosofische, antropologische en ethologische verwijzingen, ook van de epistemologische en ethische vraagstellingen rond mens en natuur, maar ze zijn volgens Walter Lotens niet allemaal even geslaagd.
Lees meer

Op pijn staat geen vervaldatum

Dit ‘Que sais-je?’- deeltje is een uitstekende status quaestionis van een zeer ingewikkeld probleem. Hopelijk zal ‘De genocide van de Tutsi in Rwanda’ zijn weg vinden naar een ruim Nederlandstalig lezerspubliek. Filip Reyntjens is daarbij een uitstekende gids.

Een van mijn eerste verre reizen was naar Rwanda. Dat was in 1979. Ik vloog toen als niet-missionaris mee met Raptim Humanitarian Travel. Op dat ogenblik was er schijnbaar niets aan de hand in dat mooie landje des mille collines....
Lees meer

Ecuador: schuchtere ‘revolutie’ wint nipt van restauratieve krachten

Lenin Moreno van Alianza País wordt dan toch, zeer nipt, de opvolger van Rafael Correa. Op 2 april kreeg hij 51,16 procent van de stemmen achter zich, terwijl de rechtse kandidaat Guillermo Lasso van CREO bleef steken op 48,84 procent. Hoe moet het nu verder met de erfenis van Rafael Correa in een verdeeld land?

Indien het niet tot een hertelling komt, zoals geëist door de verliezende Guillermo Lasso, zal Lenin Moreno op 24 mei van dit jaar beëdigd worden als nieuwe president van Ecuador. Het ko...
Lees meer

Onze StAd: een reader met veel ambitie

De talrijke en vaak zeer concrete voorstellen in dit boek, de multidisciplinaire benadering, de vermenging van het lokale en het globale, en de heldere taal waarin academici, experten en geëngageerde burgers de focus op A verbreden, maken ‘Onze stAd’ tot een zeer rijk en inspirerend instrument dat gratis ter beschikking wordt gesteld van ‘burgers, middenvelders, ondernemers en stadsmakers allerhande’.

‘Onze stAd’ is een reader met veel ambitie. Dat blijkt ook al uit de ondertitel ‘Inspir...
Lees meer

‘Wannabe’ wordt wakker

‘Waarom ik de Indianen wil redden’ is een hybride en ironische tekst van een auteur die van zichzelf geen spaander heel laat. Hij noemt zich niet alleen een wannebe, maar ook een geobsedeerde neuroot (p. 276) en een overjaarse linkie-winkie (p. 244) Het is echter die voortdurende zelfspot die dit merkwaardige boek een zeer eigen tonaliteit geeft.

Wannabe? ‘Wij moeten ons hoeden voor een assimilatie van een geïdealiseerde indiaanse authenticiteit aan de verlangens van een vervreemde westerse...
Lees meer

Hoe Antwerpse burgerbewegingen de democratische politiek veranderden

‘Het primaat van de politiek is deze week full face doorbroken is. Het historische aan de foto’s die woensdag gemaakt werden, is dat politici en burgers elkaar de hand drukten. De plaats van de burgerbewegingen in dit verhaal, het aanduiden van een intendant... er zijn, aldus Manu Claeys, begrippen en procedures gelanceerd die nooit meer zullen verdwijnen.

‘Historisch’ werd het toekomstverbond genoemd dat op 15 maart 2017 werd afgesloten tussen de Vlaamse en Antwerpse overheid en de burgerb...
Lees meer

Piet Akkerman en de slag om Madrid

Dit zijn twee juweeltjes van boeken die voor een gedeelte samenvallen en zelfs complementair zijn.  Een uit 1938 en een uit 2016 waarbij de slag om Madrid tijdens de Spaanse burgeroorlog het centrale thema is.

De hommage aan Piet Akkerman is niet alleen inspiratiebron voor vele generaties syndicalisten in dit land, maar bewijst ook dat, zelfs tachtig jaar later, de Spaanse burgeroorlog nog steeds een zeer gevoelig onderwerp is.  Het gebeurt niet zo gauw dat twee boeken, vanuit een heel verschil...
Lees meer

Moresnet, een mini-Monaco

Het merkwaardige bad dat Napoleon op al zijn veldtochten meezeulde is waarschijnlijk bekender dan de herkomst van het materiaal waaruit het gemaakt werd: galmei dat gebruikt werd om zink te maken dat uit Kelmis of La Calamine, dichtbij Moresnet, kwam waar de galmeiberg of Vieille Montagne lag. Dat dit ertoe leidde dat Moresnet bijna een eeuw de kleinste staat van Europa werd is veel minder in het geheugen blijven hangen en over dat verhaal schreef Philip Dröge een zeer boeiend boek.

‘We hebben h...
Lees meer

Over Surinaamse Boeroes

Witte Surinamers? Jawel, ze bestaan. Het is de grote verdienste van de Nederlandse freelance journaliste Karin Sitalsing, zelf een afstammeling van een Boeroefamilie, dat zij met haar boek een scherpe en zeer genuanceerde focus richt op deze Surinaamse minderheidsgroep.

Op de Surinaamse kust spoelden mensen aan vanuit heel de wereld en maakte het land tot een heel bijzondere multiculturele samenleving. Het resultaat van enkele eeuwen samenleven is een fraaie, maar zeer fragiele verzameling van v...
Lees meer

Wereldverbeteraars, ophemelen of uitspuwen?

Wereldverbeteraars? Bestaan ze? Of zijn het toch maar mensen? Is hun voorbeeld nastrevenswaadig of net niet? Filosofe en journaliste Larissa Macfarquhar schreef er een boek over.

De filosofe en journaliste Larissa Macfarquhar - die werkt voor The New Yorker - schreef in 2015 ‘Strangers Drowning: Voyages to the Brink of Moral Extremity’ dat nu bij Atlas Contact verschijnt onder de titel ‘Wereldverbeteraars, een filosofische verkenning van altruïsme’. Macfarquhar spreekt...
Lees meer

Het voortschrijdend inzicht van Hans Achterhuis

Met deze nieuwe publicatie komt Hans Achterhuis tot veranderende inzichten in verband met zijn benadering van het utopisch denken. Hij kant zich nog steeds tegen de grote utopie van een totaal andere samenleving die onder meer geleid heeft tot Pol Pot-achtige toestanden, maar hij staat open voor kleinere utopische experimenten en ideeën ‘want anders dreigt de kapitalistische utopie ons te verlammen’. Alweer een boeiende publicatie van Hans Achterhuis die de recensent uitnodigde tot enkele beschouwingen.
Lees meer

België, een ménage à trois

Guido Fonteyn, ex-journalist van De Standaard, behoort samen met Pascal Verbeken (o.a. ‘Arm Wallonië’ en ‘Grand Central Belge, voetreis door een verdwijnend land’) en televisiemaker Julien Vrebos (Kukeleku, het Wallonië van zijn mensen) tot de weinige Nederlandstalige journalisten die hun licht doen schijnen tot over de Belgische taalgrens. Door verbanden te leggen tussen heel veel verleden en het heden legt Fonteyn de ware krachtsverhoudingen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel bloot.
Lees meer