about
Toon menu

Elcker-Ik gaat voor ‘Talking and Acting Urbanity’

Elcker-Ik begint vanaf vandaag met een nieuwe reeks rond ‘verstedelijking’ waarin Antwerpen prominent aanwezig zal zijn. Hierbij vind je het programma van ‘Talking en acting urbanity': Eric Corijn bijt de spits af.

Elcker-Ik is een begrip in Antwerpen. Al bijna 50 jaar is dit centrum een ‘broeikas voor sociale vernieuwing’. Met politiserend vormingswerk en sociale acties engageerden vaste krachten en vrijwilligers zich decennialang in de milieubeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging...
Lees meer

De nieuwe geo-sociale kwestie

De politieke vraag die Latour zich stelt in ‘Waar kunnen we landen?’ is hoe personen die gedwongen zijn om zich op weg te begeven kunnen worden gerustgesteld en beschermd terwijl ze tegelijk worden afgehouden van de valse bescherming van rigide identiteiten en hermetisch gesloten grenzen.

De bekende en kleurrijke Franse filosoof Bruno Latour is ook wetenschapsantropoloog. Hij verwierf vooral bekendheid wanneer hij samen met de Britse socioloog Steve Woolgar in 1979 het boek Laboratory Life p...
Lees meer

Dooft dit vuur nooit?

Net op een ogenblik dat de situatie van de Koerden er dramatischer dan ooit uitziet - via een Trump-tweet verneemt de wereld dat de Amerikaanse militairen hun job hebben gedaan (IS zou verslagen zijn!) en Syrië verlaten - verschijnen er twee uitstekende boeken in het Nederlands over de Koerdische regio. ‘Het Koerdisch utopia’ van Ludo De Brbander en ‘Dit vuur dooft nooit’ van Fréderike Geerdink dat al iets langer uit is. De twee boeken zijn in zekere zin complementair en verdienen dan ook samen gelezen te worden.
Lees meer

Over een zelfverbeelde verlichting en nog veel meer

‘Hedendaagse antiverlichting’ doet wat de auteur beoogt: niet alleen de lezer zicht geven op de politiek-historische scène waarbinnen zijn/haar leven zich voltrekt, maar hij nodigt ook uit om op een zindelijke en genuanceerde manier om te gaan met een stukje westerse ideeëngeschiedenis waarin ‘onze’ waarden en normen vorm hebben gekregen, maar op een andere manier dan waarop ze nu gretig worden boven gehaald. En er is meer.

Ico Maly, docent Digital Media & Politics aan de Tilburgse...
Lees meer

Relevante vraagbaak én actiemiddel

Wat heb ik nu eigenlijk gelezen? Dat vroeg ik me af na lectuur van deze merkwaardige publicatie. Is dit een handboek over fijnstof, een medische vraagbaak of een gesofisticeerd actiemiddel om een Lange Wapper en ander Oosterweel fraais medische stokken in de wielen te steken? Ik houd het maar bij een geslaagde kruising tussen een relevante vraagbaak en een actiemiddel. Door deze gezamenlijke, grensverleggende denkoefening - goede vragen vragen om goede antwoorden - ontstaat er een nieuw vocabulaire om over de fijnstofproblematiek te spreken.
Lees meer

Commons als politiek-realistische utopie

Een goede titel die de volledige lading dekt, maakt een publicatie daarom nog niet tot een goed boek, maar in dit geval doen de 423 bladzijden van ‘Op grond van samenwerking’ dat wel. Daarom: laat je niet afschrikken door de omvang - voor mij had er best nog wat bij gekund! - want met dit werk krijgt de lezer een standaardwerk voor Vlaanderen in handen over de herwaardering en installering van commons.

Die tegendraadse beweging van onderuit die in de kieren van de neoliberale maatschappij me...
Lees meer

Dokter tussen Pil en paus

Karl Van den Broeck heeft met zijn vaardige pen en met de lange adem van de onderzoeksjournalist postuum een Turnhoutenaar de plaats in de wereld gegeven waar hij al veel eerder had moeten staan. Dat het boek nu in het Engels verschijnt kan dat alleen maar in de hand werken.

We schrijven 2010. De Turnhoutse journalist Karl Van den Broeck zit met zijn familie aan de kerstmaaltijd en verneemt van zijn schoonvader het opmerkelijke verhaal van een overleden stadsgenoot die volgens hem de echte vader...
Lees meer

Aankondiging boekpresentatie: ‘Het menuet van Kondratieff, kroniek van een kosmopoliet’

‘Het menuet van Kondratieff’ zijn reflecties over leven en tijd van een witte, westerse man die drie kwart eeuw met en in zich meedraagt: van de Tweede Wereldoorlog tot op vandaag. Het is de terugblik op een persoonlijke levensgeschiedenis, maar dan in verband gebracht met de maatschappelijke golfbeweging van de tweede helft van de 20ste en het begin van deze eeuw.

Walter Lotens onderzoekt de eigen tijdelijkheid in verhouding tot een meer omvattend, maatschappelijk gedragen tijdsbegrip. ‘Lev...
Lees meer

Zure humor van een stukje ‘menselijke grondstof’

De atypische socioloog Herman Loos bewijst met dit boek niet alleen dat hij over een groot fysiek en psychisch uithoudingsvermogen beschikt, maar ook dat hij een zeer goede pen heeft, waardoor hij zijn lijdensweg als ‘menselijke grondstof’ op een zeer concrete, bij momenten hilarische wijze in beeld kan brengen.

Sommige titels spreken letterlijk boekdelen. ‘Menselijke grondstof’ is er zo een. Een grondstof is plooi- en kneedbaar naar mensenhanden, behalve als het zelf mensen zijn, want dan ko...
Lees meer

Betreden van grijze zones

Dit ogenschijnlijk eenvoudig receptenboek voor democratisch zelfbeheer verdient aanbeveling. Om zijn inhoud, zijn smakelijke vormgeving en om zijn meertaligheid, want deze publicatie werd door Bral ook in het Frans uitgegeven. De samenstellers hopen dat het ook mag smaken op het bord van overheidsmensen, politici of ambtenaren. Dat hoop ik ook.

Wat hebben Manu Claeys en zijn laatste boek ‘Red de democratie’ en het Brusselse Bral met ‘Burgers in de Brusselse keuken’ met elkaar te maken? Heel veel....
Lees meer

Met Martin Luther King op schoot

De meertalige Brusselse Albanees of de Albanese Brusselaar Bleri Lleshi is van vele markten thuis. Hij is politiek filosoof, mensenrechtenactivist, jongerenwerker en een mooi voorbeeld van wat antropologen een hybride figuur noemen. Ook als EPO-auteur heeft hij zijn sporen verdiend met o.a. 'De neoliberale strafstaat', 'Liefde in tijden van angst' en 'Inaya. Brief aan mijn kind'. En nu ligt er 'De kracht van hoop'. Andermaal is het een invitation à la danse aan de lezer om ook in deze politiek barre tijden niet bij de pakken te blijven zitten.
Lees meer

Boksen met Marx

Simone Weil lezen is als het ware aanwezig zijn op een intellectuele boksmatch tussen een jonge vrouwelijke auteur die de vrijheid zeer hoog in het vaandel voert en de geschriften van Marx waarin hij en zijn volgelingen vaak zwaar, maar altijd zeer to the point getackeld worden. De nagelaten teksten die door Johnny Lenaerts keurig vertaald zijn geven een mooi beeld van het zoekende denken van een jonge filosofe die in de jaren 30 vragen aansneed rond onderdrukking en vrijheid die een kleine eeuw later nog steeds zeer relevant zijn.
Lees meer

Mensen over (hun) werk

In ‘Voor de kost’ komen de echte experten op de werkvloer aan het woord en niet, zoals gewoonlijk, de zogenaamde arbeidsmarktspecialisten die in statistieken praten zonder de mensen daarachter te kennen. Met dank aan een goede journalist en een knappe fotograaf.

‘Ik ben verpleegkundige in een psychiatrisch centrum, een relatief nieuw ziekenhuis want een fusie van twee bestaande centra. In 29 jaar maakte ik een grote evolutie mee. In het begin had je nog de mastodonten met hun grote slaapzale...
Lees meer

Een buurthuis in actie

‘Tubes en talloren’ is Samenlevingsopbouw in actie om ‘u’ tegen te zeggen. Ook tegen de manier waarop auteur Geert Schuermans het pennetje vasthield. Ik hoop dat dit boek veel gelezen wordt, ook door vertegenwoordigers van hardleerse overheden die ‘vermarkting’ in het vaandel voeren. Zij hebben Dinamo willen doodknijpen, maar het buurthuis is sterker uit de strijd gekomen. Dat geeft de burger moed en hoop.

Enkele jaren geleden ging socioloog Geert Schuermans in opdracht van Samenlev...
Lees meer

Red de democratie: met octopus en jazzband

‘Red de democratie!’ nodigt uit tot actie en reflectie. Dit boek is het allemaal geworden: all-in one. De activist in Claeys heeft de essayist mee aan boord gehesen en samen kijken ze met dat dubbele petje op naar de systeemfouten en naar de oplossingen voor de werking van de representatieve democratie.

Ook de schrijfstijl van Claeys vertrekt van een all-in one formule. Hij maakt een hybride tekst waarin hij zelf als de zoekende ik-persoon aanwezig is en waarin hij in sommige passages een st...
Lees meer