about
Toon menu

Routeplanner 2.0 voor burgerbewegingen

De samenstellers van dit boek hebben titanenwerk verricht en ze deden dat bovendien op een gestileerde, zeer professionele manier. Sven Augusteyns zegt ergens dat Ringland een sterk merk is dat in de juiste stijl moet worden uitgedragen: positief, enthousiasmerend en fris van de lever. Welnu, de samenstellers - en ik vermeld dan uitdrukkelijk de vormgever Paul de Schutter - zijn er uitstekend in geslaagd om die stijl ook in het boek door te trekken.

Met zijn sociologische argusblik volgt Luc Huy...
Lees meer

Het kanteljaar 1942: Psychogeografie van een wijk

Ik hoop dat ‘1942’ een aanzet mag geven om een stuk onverwerkt collectief verleden van deze samenleving op een volwassen manier aan te pakken. Dit boek zal nog lang blijven nazinderen en ik hoop dan ook dat het effectief maatschappelijk helende sporen mag achterlaten. De bal ligt nu in het kamp van de overheid.

Herman Van Goethem is een gezaghebbend historicus en bovendien rector van de Antwerpse universiteit. Dat helpt om een aula van ongeveer 700 aandachtige luisteraars vol te krijgen, maa...
Lees meer

Tot uw (openbare) dienst!

‘Tot uw dienst’ is niet alleen een boeiende getuigenis van veldwerkers uit de sector, maar is tevens een stevig en tegendraads pleidooi voor meer en niet minder openbare dienst. Dit boek kan door zijn heldere formulering ook een uitstekend hulpmiddel worden voor leerkrachten die op een kritische manier aan burgerschapsvorming willen doen, waardoor de losse flodders van de waan van de dag rustig kunnen worden doorprikt.

A su servicio! Ik hoorde het zo vaak in het Spaans en dat klonk mij eerd...
Lees meer

Wat Barcelona en Comú én Oosterweel met elkaar gemeen hebben

De voorbije Horta-avond over Oosterweel was er geen zoals de 25 voorgaande. Tien jaar geleden was er óók een volle zaal, maar dan om de overwinning in een referendum tegen de Lange Wapper en … de BAM te vieren. De Antwerpse burgerbewegingen, stRaten-generaal, Ademloos en later Ringland, hebben van zich doen spreken en hoe.

Manu Claeys, Wim Van Hees en Peter Vermeulen werden het vertrouwde gezicht, niet van ‘ de drie mannen en een paardenkop’, zoals Kris Peeters als minister-president dat ooi...
Lees meer

Elcker-Ik gaat voor ‘Talking and Acting Urbanity’

Elcker-Ik begint vanaf vandaag met een nieuwe reeks rond ‘verstedelijking’ waarin Antwerpen prominent aanwezig zal zijn. Hierbij vind je het programma van ‘Talking en acting urbanity': Eric Corijn bijt de spits af.

Elcker-Ik is een begrip in Antwerpen. Al bijna 50 jaar is dit centrum een ‘broeikas voor sociale vernieuwing’. Met politiserend vormingswerk en sociale acties engageerden vaste krachten en vrijwilligers zich decennialang in de milieubeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging...
Lees meer

De nieuwe geo-sociale kwestie

De politieke vraag die Latour zich stelt in ‘Waar kunnen we landen?’ is hoe personen die gedwongen zijn om zich op weg te begeven kunnen worden gerustgesteld en beschermd terwijl ze tegelijk worden afgehouden van de valse bescherming van rigide identiteiten en hermetisch gesloten grenzen.

De bekende en kleurrijke Franse filosoof Bruno Latour is ook wetenschapsantropoloog. Hij verwierf vooral bekendheid wanneer hij samen met de Britse socioloog Steve Woolgar in 1979 het boek Laboratory Life p...
Lees meer

Dooft dit vuur nooit?

Net op een ogenblik dat de situatie van de Koerden er dramatischer dan ooit uitziet - via een Trump-tweet verneemt de wereld dat de Amerikaanse militairen hun job hebben gedaan (IS zou verslagen zijn!) en Syrië verlaten - verschijnen er twee uitstekende boeken in het Nederlands over de Koerdische regio. ‘Het Koerdisch utopia’ van Ludo De Brbander en ‘Dit vuur dooft nooit’ van Fréderike Geerdink dat al iets langer uit is. De twee boeken zijn in zekere zin complementair en verdienen dan ook samen gelezen te worden.
Lees meer

Over een zelfverbeelde verlichting en nog veel meer

‘Hedendaagse antiverlichting’ doet wat de auteur beoogt: niet alleen de lezer zicht geven op de politiek-historische scène waarbinnen zijn/haar leven zich voltrekt, maar hij nodigt ook uit om op een zindelijke en genuanceerde manier om te gaan met een stukje westerse ideeëngeschiedenis waarin ‘onze’ waarden en normen vorm hebben gekregen, maar op een andere manier dan waarop ze nu gretig worden boven gehaald. En er is meer.

Ico Maly, docent Digital Media & Politics aan de Tilburgse...
Lees meer

Relevante vraagbaak én actiemiddel

Wat heb ik nu eigenlijk gelezen? Dat vroeg ik me af na lectuur van deze merkwaardige publicatie. Is dit een handboek over fijnstof, een medische vraagbaak of een gesofisticeerd actiemiddel om een Lange Wapper en ander Oosterweel fraais medische stokken in de wielen te steken? Ik houd het maar bij een geslaagde kruising tussen een relevante vraagbaak en een actiemiddel. Door deze gezamenlijke, grensverleggende denkoefening - goede vragen vragen om goede antwoorden - ontstaat er een nieuw vocabulaire om over de fijnstofproblematiek te spreken.
Lees meer

Commons als politiek-realistische utopie

Een goede titel die de volledige lading dekt, maakt een publicatie daarom nog niet tot een goed boek, maar in dit geval doen de 423 bladzijden van ‘Op grond van samenwerking’ dat wel. Daarom: laat je niet afschrikken door de omvang - voor mij had er best nog wat bij gekund! - want met dit werk krijgt de lezer een standaardwerk voor Vlaanderen in handen over de herwaardering en installering van commons.

Die tegendraadse beweging van onderuit die in de kieren van de neoliberale maatschappij me...
Lees meer

Dokter tussen Pil en paus

Karl Van den Broeck heeft met zijn vaardige pen en met de lange adem van de onderzoeksjournalist postuum een Turnhoutenaar de plaats in de wereld gegeven waar hij al veel eerder had moeten staan. Dat het boek nu in het Engels verschijnt kan dat alleen maar in de hand werken.

We schrijven 2010. De Turnhoutse journalist Karl Van den Broeck zit met zijn familie aan de kerstmaaltijd en verneemt van zijn schoonvader het opmerkelijke verhaal van een overleden stadsgenoot die volgens hem de echte vader...
Lees meer

Aankondiging boekpresentatie: ‘Het menuet van Kondratieff, kroniek van een kosmopoliet’

‘Het menuet van Kondratieff’ zijn reflecties over leven en tijd van een witte, westerse man die drie kwart eeuw met en in zich meedraagt: van de Tweede Wereldoorlog tot op vandaag. Het is de terugblik op een persoonlijke levensgeschiedenis, maar dan in verband gebracht met de maatschappelijke golfbeweging van de tweede helft van de 20ste en het begin van deze eeuw.

Walter Lotens onderzoekt de eigen tijdelijkheid in verhouding tot een meer omvattend, maatschappelijk gedragen tijdsbegrip. ‘Lev...
Lees meer

Zure humor van een stukje ‘menselijke grondstof’

De atypische socioloog Herman Loos bewijst met dit boek niet alleen dat hij over een groot fysiek en psychisch uithoudingsvermogen beschikt, maar ook dat hij een zeer goede pen heeft, waardoor hij zijn lijdensweg als ‘menselijke grondstof’ op een zeer concrete, bij momenten hilarische wijze in beeld kan brengen.

Sommige titels spreken letterlijk boekdelen. ‘Menselijke grondstof’ is er zo een. Een grondstof is plooi- en kneedbaar naar mensenhanden, behalve als het zelf mensen zijn, want dan ko...
Lees meer

Betreden van grijze zones

Dit ogenschijnlijk eenvoudig receptenboek voor democratisch zelfbeheer verdient aanbeveling. Om zijn inhoud, zijn smakelijke vormgeving en om zijn meertaligheid, want deze publicatie werd door Bral ook in het Frans uitgegeven. De samenstellers hopen dat het ook mag smaken op het bord van overheidsmensen, politici of ambtenaren. Dat hoop ik ook.

Wat hebben Manu Claeys en zijn laatste boek ‘Red de democratie’ en het Brusselse Bral met ‘Burgers in de Brusselse keuken’ met elkaar te maken? Heel veel....
Lees meer

Met Martin Luther King op schoot

De meertalige Brusselse Albanees of de Albanese Brusselaar Bleri Lleshi is van vele markten thuis. Hij is politiek filosoof, mensenrechtenactivist, jongerenwerker en een mooi voorbeeld van wat antropologen een hybride figuur noemen. Ook als EPO-auteur heeft hij zijn sporen verdiend met o.a. 'De neoliberale strafstaat', 'Liefde in tijden van angst' en 'Inaya. Brief aan mijn kind'. En nu ligt er 'De kracht van hoop'. Andermaal is het een invitation à la danse aan de lezer om ook in deze politiek barre tijden niet bij de pakken te blijven zitten.
Lees meer