about
Toon menu

Open brief aan minister Crevits

genderklas.png

Mevrouw de minister, Tussen 25 november en 10 december loopt de internationale actiecampagne voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. De start valt steeds op 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. De campagne eindigt steevast op 10 december, de Internationale dag van de rechten van de mens. De Verenigde Naties steunen deze actiecampagne die in 1991 door maatschappelijke organisaties werd opgestart. Met de eigen campagne UNiTE to end violenc...
Lees meer

De gemeenteraadsverkiezingen 2018: gelijke politieke deelname in zicht?

Nu alle stemmen geteld zijn, krijgen de meeste gemeente- en provincieraden vorm. Als Vrouwenraad roepen we de politieke partijen op om evenwichtige schepencolleges v/m samen te stellen. Traag maar gestaag? In ons Gemeentelijk Memorandum voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid v/m overlopen we de deelname van vrouwen in de politiek van 1988 tot en met 2012. Hoewel we doorheen de jaren een toename van vrouwelijke verkozenen zien, blijft hun aandeel het laagst op gemeentelijk niveau. Bovendien...
Lees meer

Laat vaders vaderen

#WijVragen20Dagen geboorteverlof voor papa's en meemoeders. Doe nu zondag mee met onze actie! De geboorte van een kind is een zeer ingrijpende gebeurtenis binnen een gezin, zowel op fysiek en mentaal als emotioneel vlak. En dit niet alleen voor de pas bevallen mama, ook voor de jonge papa of meeouder en de andere kinderen betekent het vreugde, geluk én een nieuwe rangorde in huis. Je kunt nog zo goed voorbereid zijn, de aanpassingsperiode kondigt zich zonder pardon aan de dag dat de nieuwe bab...
Lees meer

Dienst Alimentatie moet bekender en toegankelijker worden

Vier op tien krijgen geen of onvoldoende onderhoudsgeld. Drie op de tien alleenstaande moeders zitten onder de armoedegrens. Veel eenoudergezinnen krijgen na een (echt)scheiding geen of onregelmatig onderhoudsgeld, in de volksmond 'alimentatie' (onderhoudsuitkeringen voor de ex-partner én onderhoudsbijdragen voor kinderen). Dat ze hiervoor terechtkunnen bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) is onvoldoende bekend.

 Bovendien zijn er steeds minder DAVO-kantoren waar alleenstaande oude...
Lees meer

De zoektocht naar kinderopvang

kinderopvang.jpg

Betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang is voor de Vrouwenraad van primordiaal belang. De sector bevindt zich bovendien in een hervormingsfase en we kregen dan ook heel wat signalen binnen van bezorgde ouders. Reden genoeg om eind 2015 een digitale bevraging op te starten over de zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De respons lag hoog: we telden bijna 1000 deelnemers. De resultaten leren ons dat kwetsbare groepen ondervertegenwoordigd blijven in de k...
Lees meer

Vredesvrouwen tekenen voor een vredevolle Kerstmis

Precies honderd jaar geleden, op kerstdag 1914, legden duizenden soldaten spontaan de wapens neer. Ze verlieten de loopgrachten om hun tegenstanders geschenken te geven en samen met hen te zingen en te drinken. Ook al was dit ‘kerstbestand’ van korte duur, toch onthulde de gebeurtenis een diepe vredeswens. Minder bekend is de verwante geschiedenis van vrouwen die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog voor vrede inzetten. Hun jarenlange inspanningen voor gelijkheid en stemrecht drei...
Lees meer

Aanklacht tegen een tekort aan hulp en begeleiding van slachtoffers van verkrachting

Open brief aan Annemie Turtelboom, minister van Justitie, Laurette Onkelinx, minister van Volksgezondheid en Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Beste dames ministers Wat maakt dat er zo stiefmoederlijk met verkrachting wordt omgegaan? Dat deze misdaad zo vaak wordt miskend, gebanaliseerd? Dat de slachtoffers zo vaak geen erkenning krijgen, laat staan de troost, hulp en steun die ze zo hard nodig hebben. Dat de gevolgen voor het slachtoffer zo zwaar w...
Lees meer

Voor abortus kiezen is moeilijk. Geen keuze hebben is nog moeilijker

De Vrouwenraad betoogt op woensdag 29 januari mee om het recht op abortus in Spanje te vrijwaren. Spanje is immers van plan om het voorbeeld te volgen van Malta, Polen en Cyprus. Daar is abortus enkel nog mogelijk om medische redenen of in geval van verkrachting. Ierland ging nog een stap verder en vaardigde onlangs een totaal verbod uit, met als enige uitzondering ‘gevaar voor het leven van de moeder’. Op 20 december 2013 heeft de Spaanse ministerraad een wetsvoorstel in verband m...
Lees meer

Voor abortus kiezen is moeilijk. Geen keuze hebben is nog moeilijker

De Vrouwenraad betoogt op woensdag 29 januari mee om het recht op abortus in Spanje te vrijwaren. Spanje is immers van plan om het voorbeeld te volgen van Malta, Polen en Cyprus. Daar is abortus enkel nog mogelijk om medische redenen of in geval van verkrachting. Ierland ging nog een stap verder en vaardigde onlangs een totaal verbod uit, met als enige uitzondering ‘gevaar voor het leven van de moeder’. Op 20 december 2013 heeft de Spaanse ministerraad een wetsvoorstel in verband me...
Lees meer

Vrouwenrechten, klimaatopwarming en duurzame ontwikkeling

De manier waarop samenlevingen zich organiseren (economisch, sociaal, cultureel, politiek) heeft verregaande gevolgen voor de rechten, rollen en positie van vrouwen. Wereldwijd betekent dit voor vrouwen helaas nog al te vaak een positie van underdog. De gevolgen van de klimaatverandering die zich op vele plaatsen in het Zuiden al duidelijk manifesteren, versterken deze bestaande ongelijkheid en discriminatie nog.

Klimaatopwarming en niet-duurzame ontwikkelingspraktijken ondermijnen d...
Lees meer