about
Toon menu

Repressieve regimes kopen wapens in Parijs

Deze week gaat in Parijs Eurosatory door, één van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Meer dan 1.500 wapenbedrijven brengen er hun dodelijke koopwaar aan de man. Ook de Belgische wapenindustrie is er goed vertegenwoordigd: 26 Belgische bedrijven én de Belgische wapenlobbykoepel BSDI, een onderdeel van Agoria, staan er met een stand.

Wapens voor dictators Op Eurosatory demonstreren wapenbedrijven de nieuwste militaire snufjes en leggen ze rechtstreekse contacten met hun klanten bij legers en...
Lees meer

Onderzoekers bezorgd: "Vlaanderen, financier geen militair onderzoek"

Meer dan honderd onderzoekers aan Vlaamse universiteiten richten zich in een open brief aan ministers Muyters en Bourgeois. Ze vragen om de ethische regels te behouden die ervoor zorgen dat er geen Vlaams belastinggeld naar militair onderzoek kan gaan. Een delegatie onderzoekers overhandigde de brief vandaag persoonlijk op het kabinet van minister Muyters.

In de jaren 90 nam de Vlaamse regering de ethische beslissing om geen Vlaamse overheidssteun te geven aan militair onderzoek, de zogenaamde IW...
Lees meer

EU heeft migratiebeleid uitbesteed aan autoritaire regimes, toont nieuw rapport

De Europese Unie heeft de mensenrechten, democratie, vrijheid en de menselijke waardigheid bij het huisvuil gezet door haar grensbeleid uit te besteden aan autoritaire regimes, dat stelt een nieuw rapport van Transnational Institute en Stop Wapenhandel. De Europese samenwerking met derde landen rond migratiecontrole heeft niet alleen autoritaire regimes versterkt. Het heeft ook geleid tot een groeimarkt voor wapenbedrijven, ondergraaft de mensenrechten en verschuift geld voor ontwikkelingshulp naar grensbewaking.
Lees meer

Stop de wapenexport naar Saoedi Arabië!

Een tiental activisten van het collectief Désarmez! voerde vanochtend actie aan het kantoor van de MR. De activisten lieten boodschappen en bebloede handafdrukken achter op de ruiten van het MR kantoor, als symbool voor de slachtoffers van de oorlog in Jemen. Ze klagen de wapenexport aan van het Waalse gewest naar Saoedi Arabië en de verantwoordelijkheid van de Waalse regering in het in stand houden van de oorlog in Jemen.

Jemen lijdt al drie jaar lang onder een bloedige oorlog, die aan 10.000...
Lees meer

Europees militair onderzoek leidt tot verdere militarisering van Europese grenzen

38229552186-eb3e4cbdb7-k.jpg

Belangenvermenging, een gebrek aan transparantie en wanbestuur typeren de Europese militaire plannen. Toch gaven Europarlementsleden van de Commissie industrie in februari hun goedkeuring aan een nieuwe enveloppe van een half miljard euro ter ondersteuning van de wapenindustrie. Ook Vlaamse Europarlementsleden van SP.a, NV-A, CD&V en Open VLD zien geen graten in het toekennen van subsidies aan de Europese wapenindustrie. De volgende tien jaar wil de Europese Commissie veertig miljard euro v...
Lees meer

Minister Muyters, geef geen Vlaams geld aan wapenonderzoek

Vlaanderen besliste in de jaren negentig om geen belastinggeld te spenderen aan militair onderzoek. Onze regering heeft sindsdien bij de besteding van overheidsmiddelen altijd rekening gehouden met waardevolle ethische regels. De Vlaamse technologische sectorfederatie Agoria vroeg vorige maand om die ethische regels te schrappen.

Vlaamse ngo’s en vakbonden roepen bevoegd minister Muyters op om deze ethische criteria te behouden en geen Vlaams belastinggeld te besteden aan wapenonderzoek. Het ‘inn...
Lees meer

"Gebrekkige controle op militaire operatie"

De staat van parlementaire controle op Belgische militaire operaties is erbarmelijk. Dat toont een nieuw rapport van Vredesactie en Pax Christi Vlaanderen aan. De federale regering schendt zo haar eigen regeerakkoord, dat beloofde om werk te maken van een transparante informatiedoorstroming naar het parlement. De vredesorganisaties roepen onder meer op tot de invoering van een structureel kader, dat een volledige informatiedoorstroom naar het parlement garandeert, en een grondige evaluatie van de voorbije militaire operaties.
Lees meer

Vlaanderen kies niet voor de wapenlobby

Agoria, de Vlaamse sectorfederatie van de defensie-industrie wil dat Vlaanderen zijn beleid bijstuurt en de wapenindustrie subsidieert. Dat de wapenindustrie stevig lobbyt voor meer geld, weten we al langer. En met resultaat: de Europese Unie wil de komende tien jaar 40 miljard uitgeven aan onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie.

Vlaanderen maakte de keuze om geen overheidsgeld te investeren in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe wapens. Kunnen onze Vlaamse ministers en par...
Lees meer

PESCO: militaire uitgaven in Europa dreigen de lucht in te schieten

Op de Europese top van staatshoofden morgen (donderdag 14 december) keuren 25 Europese lidstaten naar alle verwachtingen PESCO goed. PESCO, de kans is groot dat u deze afkorting voor het eerst leest. Toch zijn de gevolgen groot. PESCO staat voor Permanente Structurele Samenwerking. Maar samenwerking over wat? Volgens sommigen zal PESCO leiden tot meer samenwerking rond een ontluikend Europees leger. In de praktijk dient PESCO vooral om de defensie-uitgaven van de Europese lidstaten omhoog te krikken.
Lees meer

"We gaan onze veiligheid toch niet in handen leggen van wapenindustrie?"

De wapenindustrie heeft Europa stevig in z'n greep. Voor de 3e keer in korte tijd toont Vredesactie hoe die dat voor elkaar krijgt. Vredesactivisten voeren vandaag actie aan de European Defence Industry Summit. Daar komen politici en wapenlobbyisten bij elkaar om de toekomst van de wereld te bepalen. Activisten waarschuwen de conferentiegangers voor 't gevaar van de wapenlobby op vrede en veiligheid. “We gaan onze veiligheid toch niet in handen van de wapenindustrie leggen? Dat leidt alleen tot meer wapenexport, meer geweld, meer oorlog.”
Lees meer

Vredesactivisten blokkeren toegang wapenbeurs in Londen

Honderden vredesactivisten hebben zaterdag actie gevoerd aan de DSEI-wapenbeurs in Londen. Ze blokkeerden verschillende toegangswegen en verhinderden de opbouw van de beurs. Onder hen ook Belgische activisten.

Op DSEI verkopen 1.500 wapenbedrijven hun producten, gaande van geweren over tanks tot gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Meer dan 34.000 bezoekers komen er shoppen, de belangrijkste klanten zijn militaire delegaties uit 56 landen. Ook van regimes die de mensenrechten niet respecteren,...
Lees meer

Vredesactivisten verstoren evenement van de wapenlobby met dansactie

Een tiental vredesactivisten heeft op donderdag 22 juni al dansend actie gevoerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Daar vond toen een evenement van de wapenlobby plaats. De activisten klampten de bezoekers aan die binnenstapten, terwijl de discobeat 'shame on you' door de boxen schalde.

De bezoekers zijn deelnemers aan een lobby-evenement getiteld Defence and Industry Together to the Future. De organisatoren Cercle royal Mars en Mercurius kondigen het lobby-evenement aan als 'de opp...
Lees meer

“Wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie”

Op 7 juni 2017 kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

De Europese Commissie stelde gisteren een aantal ideeën voor die de Europese defensie moeten versterken. Zo stelt de Commissie voor om 500 miljoen euro uit te geven aan militair o...
Lees meer

Europese Commissie wil 39 miljard euro uitgeven aan bewapening

Gisteren kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel. De Europese Commissie lanceerde op 7 juni een aantal voorstellen die de Europese defensie moeten versterken. In totaal wil de Commissie voor 39 miljard euro vrijmaken voor militair onderzoe...
Lees meer

Maken Belgische F-16's geen burgerslachtoffers, of worden ze niet geteld?

België voert mee bombardementsvluchten uit in Irak en Syrië, maar de regering geeft daarover weinig tot geen informatie vrij. Defensie: "Er zijn geen documenten beschikbaar over slachtoffers van Belgische aanslagen, aangezien er nog geen 'collateral damage' heeft plaatsgevonden." Academici sluiten zich aan bij de vraag om meer informatie publiek te maken over Belgische militaire operaties in het buitenland en de controle op burgerslachtoffers.

In een vraag om openbaarheid van bestuur in oktob...
Lees meer