about
Toon menu

Ngo's vechten nieuwe asielwetgeving aan bij Grondwettelijk Hof

Negen ngo's dienen een beroep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe asielwetgeving die sinds 22 maart 2018 in werking is. We vragen het Grondwettelijk Hof om een reeks bepalingen te vernietigen uit die omvangrijke wetteksten. Die hebben immers fundamentele wijzigingen aangebracht aan de asielprocedure en de rechtsbescherming van mensen op de vlucht drastisch ingeperkt.

De nieuwe regelgeving* is een omzetting van Europese asielrichtlijnen. Ons land wachtte twee jaar om die richtlijnen om t...
Lees meer

Maatregelen "tegen transmigratie" komen neer op wegjagen in plaats van op doordacht beschermingsbeleid

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatorm voor Vluchtelingen, Dokters van de Wereld, CIRE en Artsen Zonder Grenzen reageren op het plan dat minister Jambon en staatssecretaris Francken gisteren hebben voorgelegd om "transmigratie tegen te gaan". 'De transmigrant' bestaat niet en detentie is nooit de oplossing, stellen de hulporganisaties. Er is een alternatief: een benadering van informeren, opsporen wat de rechten zijn van elk individu en begeleiden naar een realistisch toekomstplan. Daarvoor is tijd en ruimte nodig en vooral vertrouwen.
Lees meer

20 km door Brussel: we lieten niemand achter

Deze zondag 27 mei bundelden ATD Vierde Wereld, Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk, CNCD 11.11.11, Keeping Me Alive, Financité en Bras dessus Bras hun krachten tijdens de 20 km door Brussel om "niemand achter te laten". De huidige bezuinigingen treffen vooral de rechten van mensen in kwetsbare situaties: vluchtelingen, langdurig zieken, gepensioneerden, werkzoekenden … Mensen waarvoor deze organisaties opkomen. Daarom kozen ze afgelopen zondag resoluut voor solidariteit in plaats van competitie.
Lees meer

Wat er gebeurde met de niet-begeleide minderjarigen uit busje met Mawda

In ons land speelt de politie een uiterst belangrijke rol in het detecteren van niet-begeleide minderjarige migranten en het opsporen van slachtoffers van mensensmokkel. Daar creëerde de wetgever een duidelijk kader voor. Toch zijn de niet-begeleide minderjarigen die samen met de kleine Mawda in de minibus door ons land reisden, na hun arrestatie zonder pardon weer op straat gezet. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Platform Kinderen op de Vlucht reageren.

Waarom stelt de politie die minderjari...
Lees meer

Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018: project 'Road of Change' is Belgisch laureaat

Een reis dwars door Europa, over routes die worden afgelegd door mensen op de vlucht. Met dat ambitieuze project, uitgevoerd met veertien gemotiveerde jongeren uit zeven Vlaamse scholen, kwam Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond zonder Naam als Belgische laureaat uit de bus van de Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018.

Een Belgische delegatie van jongeren, leerkrachten en organisatoren van Road of Change woonde vandaag de prijsuitreiking bij in Aken. Daar kregen de Belgen een d...
Lees meer

Verenigingen als vrijplaatsen: garanties nodig

Vorige vrijdag viel de politie de Globe Aroma binnen, een kunstenhuis in het centrum van Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. De zogenaamde routinecontrole was intimiderend, er werd naar papieren en gsm’s gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit onze bezorgdheid over het realiseren van grondrechten voor iedereen, stellen wij hardop de vraag waartoe deze aanpak diende. We vragen ook garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen.

De vraag waa...
Lees meer

Humanitaire hub station Brussel-Noord krijgt dagelijks zo'n 200 migranten over de vloer

Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam Solidariteit en BXLRefugees (Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen) creëerden eind september 2017 een humanitaire hub met gemeenschappelijke diensten in de Brusselse Noordwijk, die een concreet antwoord biedt op schrijnende noden van vluchtelingen en vrouwen, mannen en kinderen in transit. Begin januari verhuisde de humanitaire hub naar het Noordstation. Sindsdien komen elke dag 200 migranten langs.
Lees meer

Gezocht: regering met respect voor mensenrechten

De vrees van enkele ngo’s over de gevolgen van de samenwerking van België met de Soedanese veiligheidsdiensten is jammer genoeg terecht gebleken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, 11.11.11 en de Liga voor Mensenrechten eisen dan ook dat de regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun verantwoordelijkheid opnemen en de fundamenten van onze rechtsstaat respecteren. Zij verwachten een ernstig debat deze middag in de Kamer.

Debat gedwongen terugkeer Soed...
Lees meer

Fedasil zet asielzoekersgezin eerst op straat en herziet na 14 dagen foute beslissing

Twee weken geleden werd ORBIT vzw gecontacteerd door een studente uit Leuven die zich inzet voor erkende vluchtelingen en asielzoekers in haar stad. Ze zocht onderdak voor een gezin dat na de indiening van een tweede asielaanvraag geen opvang meer kreeg van Fedasil. Het gezin werd met twee kinderen van 1 en 5 jaar de straat opgestuurd. Na tussenkomst van de Federale Ombudsman, de inzet van burgers en sociale organisaties kwam FEDASIL op haar beslissing terug. Het gezin krijgt vandaag opnieuw toegang tot de opvang.
Lees meer

Uitwijzing Soedanese staatsburger naar Soedan, waar hij marteling of zelfs doodstraf riskeert

De Belgische overheid is van plan om vandaag 15:55 minstens één Soedanese staatsburger terug te sturen naar Khartoem. Verdere gedwongen uitzettingen zouden gebeuren morgen en in de komende dagen. Die gedwongen uitzettingen zijn in strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van België. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ vragen ​​om onmiddellijke opschorting.

Vluchtelingenwerk en CIRÉ willen er nadrukkelijk op wijzen dat de mensen die n...
Lees meer

Politie verjaagt mensen op de vlucht

Deze ochtend vond een grootschalige politieactie plaats in en rondom het Noordstation in Brussel. Daar overleven al verschillende maanden honderden mensen in schrijnende omstandigheden. Tijdens de actie werden een vijftigtal mensen opgepakt. De actie past in het huidige beleid van de regering, die weigert haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover deze mensen in nood en het kamp zo snel mogelijk wil ontmantelen. Daarvoor worden alle mogelijke middelen aangewend, wat de gevolgen ook zijn voor de mensen die er leven.
Lees meer

Geëngageerde burgers kunnen vluchtelingen niet in huis opnemen door bureaucratie

Exact twee jaar geleden lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Pleegzorg Vlaanderen de campagne: 'Geef de wereld een thuis'. Daarmee omkaderden we geëngageerde burgers die tijdelijk vluchtelingengezinnen met verblijfstatuut wilden opvangen na het verlaten van hun opvangcentrum. Vijftig gezinnen stelden zich kandidaat. Bij slechts drie van hen werd een vluchtelingengezin geplaatst. Reden? Een gebrek aan een duidelijk juridisch en administratief kader voor deze nieuwe praktijk.

De nood a...
Lees meer

Dood van een jonge migrant in Brussel: hoeveel drama’s nog voor we reageren?

Omar, vermoedelijk 17 jaar, stierf afgelopen zaterdag in Brussel. De jongen uit Soedan overleed aan het Brusselse Noordstation toen hij onder een bus van reismaatschappij Flixbus ging hangen. Hij probeerde op deze manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Kort na het vertrek is hij gevallen en overreden. CIRÉ, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Vlaanderen herhalen hun voorstel om een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor migranten te openen om een Belgisch Calais te vermijden.

De dood va...
Lees meer

Nieuw wetsontwerp asielwetgeving betekent grote achteruitgang voor mensen op de vlucht

De commissie Binnenlandse Zaken bespreekt op dinsdag 4 juli een nieuwe wetsontwerp over veranderingen in de asielwetgeving. Slechts 10 dagen later, op 10 juli wordt de nieuwe wet gestemd. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties Amnesty International, CIRÉ, Ligues des droits de l'homme en Vluchtelingenwerk Vlaanderen eisen dat deze stemming wordt uitgesteld en er eerst een behoorlijk parlementair debat met consultatie van experts plaatsvindt. Want: "het huidige nieuwe wetsontwerp betekent een grote achteruitgang voor de mensen op de vlucht."
Lees meer

"Ons land zet al meer dan twee jaar asielzoekers op straat, ook kinderen"

Al geruime tijd krijgen mensen die een tweede of meerdere asielaanvraag indienen geen opvang en begeleiding meer in ons land. En dat terwijl ze daar bij wet recht op hebben. Vorig jaar dienden 4.040 mensen een meervoudige asielaanvraag in. ‘Uit de nota “opvang bij meervoudige asielaanvragen in België niet conform de wet” blijkt dat de meesten onder hen op straat terecht komen of in aftandse kraakpanden. Ook gezinnen met kinderen.

Enkel de mensen die in beroep gaan via de rechter worden op...
Lees meer