about
Toon menu

Raad van State eist onmiddellijke opschorting limiet op asielaanvragen

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de maatregel waarbij het aantal asielaanvragen dat per dag begrensd wordt onmiddellijk moet worden geschorst. Het recht om asiel aan te vragen is een fundamenteel recht. De daadwerkelijke toegang daartoe werd door deze maatregel extreem moeilijk gemaakt, aldus de Raad van State. De ngo's die de limiet aanvochten zijn tevreden en vragen onze regering onmiddellijk maatregelen te nemen die de limiet in de praktijk werkelijk ongedaan maken en opvang te voorzien voor àlle rechthebbenden.
Lees meer

Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw De Block,

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block heeft direct een open brief mogen ontvangen van de vluchtelingenorganisaties Dokters van de Wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees en CNCD – 11.11.11. "Wij vragen u zo snel mogelijk de nodige maatregelen te willen treffen om de wettelijke doelstellingen inzake asielaanvragen te bereiken."

We vernemen via de pers dat u benoemd wordt tot...
Lees meer

Francken zet limiet op asielaanvragen: vandaag al 60tal mensen op straat

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken besliste gisteren om een limiet van 60 asielaanvragen per dag in te stellen. Vandaag werd de limiet al verlaagd naar 50 asielaanvragen. Deze morgen kregen een 60tal mensen dan ook te horen dat ze geen asiel mochten aanvragen en maandag moeten terugkomen. Doordat de overheid deze mensen verhindert om asiel aan te vragen, hebben ze ook geen recht op opvang en belanden ze op straat.

'Mensen op straat zetten als deel van een ontradingsproblemat...
Lees meer

Ngo's vechten nieuwe asielwetgeving aan bij Grondwettelijk Hof

Negen ngo's dienen een beroep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe asielwetgeving die sinds 22 maart 2018 in werking is. We vragen het Grondwettelijk Hof om een reeks bepalingen te vernietigen uit die omvangrijke wetteksten. Die hebben immers fundamentele wijzigingen aangebracht aan de asielprocedure en de rechtsbescherming van mensen op de vlucht drastisch ingeperkt.

De nieuwe regelgeving* is een omzetting van Europese asielrichtlijnen. Ons land wachtte twee jaar om die richtlijnen om t...
Lees meer

Maatregelen "tegen transmigratie" komen neer op wegjagen in plaats van op doordacht beschermingsbeleid

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatorm voor Vluchtelingen, Dokters van de Wereld, CIRE en Artsen Zonder Grenzen reageren op het plan dat minister Jambon en staatssecretaris Francken gisteren hebben voorgelegd om "transmigratie tegen te gaan". 'De transmigrant' bestaat niet en detentie is nooit de oplossing, stellen de hulporganisaties. Er is een alternatief: een benadering van informeren, opsporen wat de rechten zijn van elk individu en begeleiden naar een realistisch toekomstplan. Daarvoor is tijd en ruimte nodig en vooral vertrouwen.
Lees meer

20 km door Brussel: we lieten niemand achter

Deze zondag 27 mei bundelden ATD Vierde Wereld, Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk, CNCD 11.11.11, Keeping Me Alive, Financité en Bras dessus Bras hun krachten tijdens de 20 km door Brussel om "niemand achter te laten". De huidige bezuinigingen treffen vooral de rechten van mensen in kwetsbare situaties: vluchtelingen, langdurig zieken, gepensioneerden, werkzoekenden … Mensen waarvoor deze organisaties opkomen. Daarom kozen ze afgelopen zondag resoluut voor solidariteit in plaats van competitie.
Lees meer

Wat er gebeurde met de niet-begeleide minderjarigen uit busje met Mawda

In ons land speelt de politie een uiterst belangrijke rol in het detecteren van niet-begeleide minderjarige migranten en het opsporen van slachtoffers van mensensmokkel. Daar creëerde de wetgever een duidelijk kader voor. Toch zijn de niet-begeleide minderjarigen die samen met de kleine Mawda in de minibus door ons land reisden, na hun arrestatie zonder pardon weer op straat gezet. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Platform Kinderen op de Vlucht reageren.

Waarom stelt de politie die minderjari...
Lees meer

Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018: project 'Road of Change' is Belgisch laureaat

Een reis dwars door Europa, over routes die worden afgelegd door mensen op de vlucht. Met dat ambitieuze project, uitgevoerd met veertien gemotiveerde jongeren uit zeven Vlaamse scholen, kwam Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond zonder Naam als Belgische laureaat uit de bus van de Karel de Grote-prijs voor jongeren 2018.

Een Belgische delegatie van jongeren, leerkrachten en organisatoren van Road of Change woonde vandaag de prijsuitreiking bij in Aken. Daar kregen de Belgen een d...
Lees meer

Verenigingen als vrijplaatsen: garanties nodig

Vorige vrijdag viel de politie de Globe Aroma binnen, een kunstenhuis in het centrum van Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. De zogenaamde routinecontrole was intimiderend, er werd naar papieren en gsm’s gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit onze bezorgdheid over het realiseren van grondrechten voor iedereen, stellen wij hardop de vraag waartoe deze aanpak diende. We vragen ook garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen.

De vraag waa...
Lees meer

Humanitaire hub station Brussel-Noord krijgt dagelijks zo'n 200 migranten over de vloer

Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam Solidariteit en BXLRefugees (Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen) creëerden eind september 2017 een humanitaire hub met gemeenschappelijke diensten in de Brusselse Noordwijk, die een concreet antwoord biedt op schrijnende noden van vluchtelingen en vrouwen, mannen en kinderen in transit. Begin januari verhuisde de humanitaire hub naar het Noordstation. Sindsdien komen elke dag 200 migranten langs.
Lees meer

Gezocht: regering met respect voor mensenrechten

De vrees van enkele ngo’s over de gevolgen van de samenwerking van België met de Soedanese veiligheidsdiensten is jammer genoeg terecht gebleken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, 11.11.11 en de Liga voor Mensenrechten eisen dan ook dat de regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun verantwoordelijkheid opnemen en de fundamenten van onze rechtsstaat respecteren. Zij verwachten een ernstig debat deze middag in de Kamer.

Debat gedwongen terugkeer Soed...
Lees meer

Fedasil zet asielzoekersgezin eerst op straat en herziet na 14 dagen foute beslissing

Twee weken geleden werd ORBIT vzw gecontacteerd door een studente uit Leuven die zich inzet voor erkende vluchtelingen en asielzoekers in haar stad. Ze zocht onderdak voor een gezin dat na de indiening van een tweede asielaanvraag geen opvang meer kreeg van Fedasil. Het gezin werd met twee kinderen van 1 en 5 jaar de straat opgestuurd. Na tussenkomst van de Federale Ombudsman, de inzet van burgers en sociale organisaties kwam FEDASIL op haar beslissing terug. Het gezin krijgt vandaag opnieuw toegang tot de opvang.
Lees meer

Uitwijzing Soedanese staatsburger naar Soedan, waar hij marteling of zelfs doodstraf riskeert

De Belgische overheid is van plan om vandaag 15:55 minstens één Soedanese staatsburger terug te sturen naar Khartoem. Verdere gedwongen uitzettingen zouden gebeuren morgen en in de komende dagen. Die gedwongen uitzettingen zijn in strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van België. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ vragen ​​om onmiddellijke opschorting.

Vluchtelingenwerk en CIRÉ willen er nadrukkelijk op wijzen dat de mensen die n...
Lees meer

Politie verjaagt mensen op de vlucht

Deze ochtend vond een grootschalige politieactie plaats in en rondom het Noordstation in Brussel. Daar overleven al verschillende maanden honderden mensen in schrijnende omstandigheden. Tijdens de actie werden een vijftigtal mensen opgepakt. De actie past in het huidige beleid van de regering, die weigert haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover deze mensen in nood en het kamp zo snel mogelijk wil ontmantelen. Daarvoor worden alle mogelijke middelen aangewend, wat de gevolgen ook zijn voor de mensen die er leven.
Lees meer

Geëngageerde burgers kunnen vluchtelingen niet in huis opnemen door bureaucratie

Exact twee jaar geleden lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Pleegzorg Vlaanderen de campagne: 'Geef de wereld een thuis'. Daarmee omkaderden we geëngageerde burgers die tijdelijk vluchtelingengezinnen met verblijfstatuut wilden opvangen na het verlaten van hun opvangcentrum. Vijftig gezinnen stelden zich kandidaat. Bij slechts drie van hen werd een vluchtelingengezin geplaatst. Reden? Een gebrek aan een duidelijk juridisch en administratief kader voor deze nieuwe praktijk.

De nood a...
Lees meer