about
Toon menu

Verenigingen als vrijplaatsen: garanties nodig

Vorige vrijdag viel de politie de Globe Aroma binnen, een kunstenhuis in het centrum van Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. De zogenaamde routinecontrole was intimiderend, er werd naar papieren en gsm’s gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit onze bezorgdheid over het realiseren van grondrechten voor iedereen, stellen wij hardop de vraag waartoe deze aanpak diende. We vragen ook garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen.

De vraag waa...
Lees meer

Humanitaire hub station Brussel-Noord krijgt dagelijks zo'n 200 migranten over de vloer

Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam Solidariteit en BXLRefugees (Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen) creëerden eind september 2017 een humanitaire hub met gemeenschappelijke diensten in de Brusselse Noordwijk, die een concreet antwoord biedt op schrijnende noden van vluchtelingen en vrouwen, mannen en kinderen in transit. Begin januari verhuisde de humanitaire hub naar het Noordstation. Sindsdien komen elke dag 200 migranten langs.
Lees meer

Gezocht: regering met respect voor mensenrechten

De vrees van enkele ngo’s over de gevolgen van de samenwerking van België met de Soedanese veiligheidsdiensten is jammer genoeg terecht gebleken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, 11.11.11 en de Liga voor Mensenrechten eisen dan ook dat de regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun verantwoordelijkheid opnemen en de fundamenten van onze rechtsstaat respecteren. Zij verwachten een ernstig debat deze middag in de Kamer.

Debat gedwongen terugkeer Soed...
Lees meer

Fedasil zet asielzoekersgezin eerst op straat en herziet na 14 dagen foute beslissing

Twee weken geleden werd ORBIT vzw gecontacteerd door een studente uit Leuven die zich inzet voor erkende vluchtelingen en asielzoekers in haar stad. Ze zocht onderdak voor een gezin dat na de indiening van een tweede asielaanvraag geen opvang meer kreeg van Fedasil. Het gezin werd met twee kinderen van 1 en 5 jaar de straat opgestuurd. Na tussenkomst van de Federale Ombudsman, de inzet van burgers en sociale organisaties kwam FEDASIL op haar beslissing terug. Het gezin krijgt vandaag opnieuw toegang tot de opvang.
Lees meer

Uitwijzing Soedanese staatsburger naar Soedan, waar hij marteling of zelfs doodstraf riskeert

De Belgische overheid is van plan om vandaag 15:55 minstens één Soedanese staatsburger terug te sturen naar Khartoem. Verdere gedwongen uitzettingen zouden gebeuren morgen en in de komende dagen. Die gedwongen uitzettingen zijn in strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van België. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ vragen ​​om onmiddellijke opschorting.

Vluchtelingenwerk en CIRÉ willen er nadrukkelijk op wijzen dat de mensen die n...
Lees meer

Politie verjaagt mensen op de vlucht

Deze ochtend vond een grootschalige politieactie plaats in en rondom het Noordstation in Brussel. Daar overleven al verschillende maanden honderden mensen in schrijnende omstandigheden. Tijdens de actie werden een vijftigtal mensen opgepakt. De actie past in het huidige beleid van de regering, die weigert haar verantwoordelijkheden op te nemen tegenover deze mensen in nood en het kamp zo snel mogelijk wil ontmantelen. Daarvoor worden alle mogelijke middelen aangewend, wat de gevolgen ook zijn voor de mensen die er leven.
Lees meer

Geëngageerde burgers kunnen vluchtelingen niet in huis opnemen door bureaucratie

Exact twee jaar geleden lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Pleegzorg Vlaanderen de campagne: 'Geef de wereld een thuis'. Daarmee omkaderden we geëngageerde burgers die tijdelijk vluchtelingengezinnen met verblijfstatuut wilden opvangen na het verlaten van hun opvangcentrum. Vijftig gezinnen stelden zich kandidaat. Bij slechts drie van hen werd een vluchtelingengezin geplaatst. Reden? Een gebrek aan een duidelijk juridisch en administratief kader voor deze nieuwe praktijk.

De nood a...
Lees meer

Dood van een jonge migrant in Brussel: hoeveel drama’s nog voor we reageren?

Omar, vermoedelijk 17 jaar, stierf afgelopen zaterdag in Brussel. De jongen uit Soedan overleed aan het Brusselse Noordstation toen hij onder een bus van reismaatschappij Flixbus ging hangen. Hij probeerde op deze manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Kort na het vertrek is hij gevallen en overreden. CIRÉ, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Vlaanderen herhalen hun voorstel om een Onthaal- en Oriëntatiecentrum voor migranten te openen om een Belgisch Calais te vermijden.

De dood va...
Lees meer

Nieuw wetsontwerp asielwetgeving betekent grote achteruitgang voor mensen op de vlucht

De commissie Binnenlandse Zaken bespreekt op dinsdag 4 juli een nieuwe wetsontwerp over veranderingen in de asielwetgeving. Slechts 10 dagen later, op 10 juli wordt de nieuwe wet gestemd. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties Amnesty International, CIRÉ, Ligues des droits de l'homme en Vluchtelingenwerk Vlaanderen eisen dat deze stemming wordt uitgesteld en er eerst een behoorlijk parlementair debat met consultatie van experts plaatsvindt. Want: "het huidige nieuwe wetsontwerp betekent een grote achteruitgang voor de mensen op de vlucht."
Lees meer

"Ons land zet al meer dan twee jaar asielzoekers op straat, ook kinderen"

Al geruime tijd krijgen mensen die een tweede of meerdere asielaanvraag indienen geen opvang en begeleiding meer in ons land. En dat terwijl ze daar bij wet recht op hebben. Vorig jaar dienden 4.040 mensen een meervoudige asielaanvraag in. ‘Uit de nota “opvang bij meervoudige asielaanvragen in België niet conform de wet” blijkt dat de meesten onder hen op straat terecht komen of in aftandse kraakpanden. Ook gezinnen met kinderen.

Enkel de mensen die in beroep gaan via de rechter worden op...
Lees meer

België weigert veilige toegang aan Syriërs 

België weigert hardnekkig om een humanitair visum af te leveren aan een gezin uit Aleppo (Syrië). Het gezin probeert er op dit moment te overleven in het oorlogsgeweld dat er welig tiert. België gaat daarbij in tegen de rechter die ons land verplichtte toch een visum uit te leveren aan dit gezin.

‘Ons land legt daarbij niet alleen een vonnis naast zich neer maar ook het hallucinante cijfer dat UNHCR,  de VN-vluchtelingenorganisatie gisteren bekendmaakte: dit jaar lieten al 3800 mensen het leve...
Lees meer

Erkende vluchtelingen vinden geen woning: open brief aan Homans

De asielcrisis van 2015 ging naadloos over in een verscherping van de bestaande wooncrisis, zeggen onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw.

Beste mevrouw Homans, Begin november 2015 kon u al een collectief standpunt lezen, waarin we met een aantal organisaties en instanties de alarmbel luidden over de dreigende woonnood. Vandaag, bijna een half jaar later, stellen we vast dat waarvoor we waarschuwden intussen realiteit is geworden: de asielcrisis van 2015 ging naadloos over in een...
Lees meer

Inperken rechten van vluchtelingen zinloos

Uit recente berichten in de media blijkt dat onze regering de rechten van vluchtelingen drastisch wil inperken. En dat terwijl België een belangrijke instroom van vluchtelingen kent. Dit komt een efficiënt asiel- en integratiebeleid niet ten goede. Net nu daar zo een hoge nood aan is.

60% van de mensen op de vlucht die in België aankomen, krijgt hier ook effectief bescherming. Ze krijgen dan de status van vluchteling of subsidiaire bescherming (oorlogsvluchteling). Als antwoord op het stijgen...
Lees meer

Vluchtelingenwerk: waarom wij klacht indienen tegen Theo Francken

Vluchtelingenwerk stelt zich de vraag of de eerste minister het asieldossier moet overnemen van de bevoegde staatssecretaris. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken deze morgen in de pers. Vluchtelingenwerk dient dan ook een klacht in bij de Europese Commissie.

Deze morgen verklaarde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in de media dat hij weigert meer dan 250 asielzoekers per dag te laten registeren. Hij wil ook het vluchtelingenstatuut herzien. Vluchtelingenwerk herinnert...
Lees meer

Een gesprek met Navid Sharifi

Eergisteren ontmoette ik Navid Sharifi in het gesloten centrum van Brugge. Inmiddels pleiten N-VA, sp.a en Groen voor een kinderpardon, een regeling waarbij jongeren die als minderjarige in België aankwamen en die bij ons een toekomst opbouwden onder bepaalde voorwaarden niet meer naar hun thuisland kunnen terug gestuurd worden.

Zo'n regeling komt er beter vandaag dan morgen. Navid’s toekomst en die van anderen wiens gezicht niet in de media verscheen en voor wie geen petities werd...
Lees meer