about
Toon menu

Opnieuw dodelijk politiegeweld in Frankrijk

Zondagavond werd Parijzenaar Liu Shaoyo in zijn eigen huis en in het bijzijn van zijn kinderen neergeschoten door de Franse politie. Een zoveelste geval van dodelijk politiegeweld in Frankrijk.

Volgens de Parijse politie werd de zesenvijftigjarige Liu neergeschoten omdat hij de agenten bedreigde met een mes. Maar de versie van de advocaat familie klinkt alvast helemaal anders. Zondagavond (26 maart) werd hard en herhaaldelijk op de deur gebonsd van de woonst van Liu Shaoyo, na een telefoon van ee...
Lees meer

Waarom de herdenkingen rond 22/3 bitter stemmen

Exact een jaar geleden werd België opgeschrikt door bloedige aanslagen. Aanslagen die onherstelbare wonden sloegen, levens uiteen rukten en ontwrichtten, leegtes nalieten die vermoedelijk nooit meer kunnen gevuld worden. De doden verdienen het herdacht te worden, de gewonden verdienen het niet vergeten en blijvend geholpen te worden.

En toch. Toch stemt deze herdenking ook bitter. Daags voor de herdenking van de slachtoffers van 22 maart vond een staatssecretaris het nodig om een ngo die dageli...
Lees meer

Na de val van PvdA in Nederland: is de sociaal-democratie dood?

Het is een constante: bij elke nieuwe verkiezing in Europa worden sociaal-democratische partijen ongeveer gedecimeerd. Bij de jongste verkiezingen in Nederland waren we daar nogmaals getuige van. De PvdA haalde er het slechtste resultaat sinds haar oprichting. Dat is een verlies dat met recht en reden het etiket historisch verdient. Niet alleen vanwege het spectaculaire karakter van het verlies, maar ook omwille van de oorzaken die eraan ten grondslag liggen.

We spoelen even terug naar 2011. De G...
Lees meer

Hoe het platformkapitalisme nieuwe monopolies en machtsconcentraties voortbrengt

Platformkapitalisme is een term die steeds meer valt. Maar wat is dat platformkapitalisme nu precies en wat zijn de effecten ervan?

Werken in the cloud maakt een kantoor overbodig, met streamingdiensten staat je hele muziekbibliotheek altijd ter beschikking, met Uber ben je taxichauffeur wanneer je maar wil en sociale media stellen ons in staat om op horizontale en directe wijze te communiceren. De nieuwe digitale revolutie rijmt op vrijheid en blijheid als je de techno-optimisten mag geloven....
Lees meer

“Onze generatie doet teveel aan symboolpolitiek”

“In plaats van ons tegen de technologische revolutie te verzetten, moeten we ons actief inlaten met alle veranderingen in een poging er een emancipatorisch potentieel uit te halen. Als we dat niet doen, dan laten we de nieuwe technologieën over aan het neoliberalisme die deze aanwendt om een financieel feodalisme in stand te houden.”

Aan het woord is Armen Avanessian. Armen Avanessian introduceren is geen makkelijke taak. De man laat zich niet meteen in een vaste categorie plaatsen. Filosoof...
Lees meer

Hoe politiek gereduceerd wordt tot provocatie

Dit stuk gaat niet over Unia. Eigenlijk gaat het ook niet over Zuhal Demir of Liesbeth Homans. En wel hierom.

Een kleine voorspelling: over een maand is iedereen het recentste relletje over Unia vergeten. Er zal niet meer over geschreven worden, er zal niet meer over gepraat worden. Hoe ik dat weet? Wel, omdat het altijd zo gaat. Doe even de test: kan u de laatste vijf relletjes opnoemen die uitgelokt werden door uitspraken van N-VA’ers? Wel, zo relatief is het dus. Hiermee zeg ik niet dat uits...
Lees meer

De Dienst Vreemdelingenzaken: waar steeds meer willekeur regeert

Met mondjesmaat komt het protest tegen de deportatiewet van Theo Francken op gang. Die bepaalt dat mensen op basis van vermoedens kunnen gedeporteerd worden, ook al zijn ze hier geboren en getogen. Niet een rechter beslist daarover, maar ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze deportatiewet is echter niet de enige die van ambtenaren binnen DVZ 'rechters' maakt.

In 2016 was er nogal wat te doen rond de nieuwkomersverklaring van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA)...
Lees meer

Waarom Frankrijk (nog steeds) brandt

Meer dan tien jaar na de grote opstand in de Franse voorsteden, is de relatie tussen burgers en politie er enkel op verslechterd. En afgaande op de politieke beslissingen die genomen worden, ziet het er niet naar uit dat dit opbod gauw zal afnemen.

Juli, vorig jaar. Adama Traoré trok er met zijn jarige broer op uit om te vieren. In de straten van Beaumont-sur-Oise, een stadje ten noorden van Parijs, werd het duo tegengehouden door een politiepatrouille. Adama, die geen geldig identiteitsbewijs bi...
Lees meer

Deze politiek heeft geen toekomst meer

"Wanneer burgers een antipolitieke houding ontwikkelen, wordt hen verweten dat ze zich overgeven aan populisme. Maar wat populisme wordt genoemd is dikwijls niets anders dan een intuïtieve en begrijpelijke afkeer van het openlijk cynische spel dat het gros van de partijpolitiek vandaag is."

We spoelen even een weekje terug. Een wet die het mogelijk maakt dat mensen worden uitgewezen op basis van vermoedens, wordt zonder veel poeha goedgekeurd. Het is met een vergrootglas speuren naar ronkende ve...
Lees meer

Verstrenging vreemdelingenwet: we hebben het wederom niet geweten

Gisteren werd een verstrenging van de vreemdelingenwet goedgekeurd in de Kamer. Het houdt concreet in dat mensen die hier geboren worden op basis van vermoedens omtrent criminele feiten kunnen uitgewezen worden. Zonder enige vorm van proces of veroordeling. Het toont mooi aan hoe in het hart van een democratie het autoritarisme kan opbloeien.

Als Europeanen aan een autoritaire staat denken, dan denken ze vooral aan dictaturen op andere continenten en werelddelen. Europa en het Westen, zo wordt he...
Lees meer

VS eist steeds meer toegang tot sociale media van burgers

Toen de moslimban in voege trad doken er getuigenissen op van mensen die onder meer paswoorden van hun sociale media moesten doorgeven aan veiligheidsdiensten. Het lijkt erop dat Trump dit tot een vast onderdeel wil maken van het screeningsbeleid voor mensen die vanuit zogenaamde ‘moslimlanden’ afreizen naar de VS. Maar ook Amerikaanse burgers worden steeds meer verplicht om hun sociale media te delen met de overheid.

Tijdens een hoorzitting van het Homeland Security Committee heeft Amerikaan...
Lees meer

Het Trumpisme gaat over veel meer dan Trump

Trumpisme is de nieuwe, dominante politieke stijl van vandaag. Maar die stijl is ouder en ruimer dan Trump zelf. Hij is er slechts de meest opvallende vertegenwoordiger van.

Is Trump nu een fascist, een populist of een demagoog? En hoe moeten we nu precies de gelijkenissen begrijpen tussen partijen als N-VA, Front National, PVV en Trump? Zijn dat allemaal populisten? Daar kan in ieder geval lang over gediscussieerd worden. Het probleem met etiketten als populisme en fascisme is vooral dat ze ver...
Lees meer

De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur

Nu we de eerste tien dagen van Donald Trump achter de rug hebben, kunnen we ons wagen aan enkele voorspellingen over wat ons de komende jaren te wachten staat. En dat ziet er niet fraai uit.

Om grip te krijgen op wat er zich aan het voltrekken is in de VS, dienen we wat afstand te nemen van de verschillende, concrete maatregelen die Trump er de voorbije week doorjoeg. Hoe dramatisch en zorgwekkend sommige van die maatregelen ook zijn, het patroon en de manier waarop er deze week politiek gevoerd...
Lees meer

Van Trump tot Van Rooy: is neutraal zijn nog een optie?

Kunnen journalisten, opiniemakers en intellectuelen nog neutraal zijn in deze Trumpiaanse tijden?

In Nederland is ophef ontstaan na de passage van Wim Van Rooy in het Amsterdamse cultuurhuis De Balie. Van Rooy zat er samen met Paul Cliteur in een debat, naar aanleiding van de publicatie van een bundeling essays over de islam. Wat Van Rooy precies zei? Dat de oplossing voor het ‘moslimprobleem’ lag in ‘discriminatie’. Van Rooy stelde dat er een onderscheid zou moeten gemaakt worden tussen enerzi...
Lees meer

Geloof niet teveel in het vooruitgangsgeloof

Een zeker naïef vooruitgangsoptimisme is in opmars. Volgens Barack Obama leven we in de best mogelijke tijd, filosoof Maarten Boudry hamert op het ongelijk van de doemdenkers, de Zweedse historicus Johan Norberg stelt dat we het ontzettend goed hebben en ook Gwendolyn Rutten beweert graag dat we geen enkele reden hebben om niet optimistisch te zijn. De nieuwe vooruitgangsoptimisten maken zich sterk dat ze zich beweren op feiten. Statistieken tonen het aan: we hadden het nog nooit zo goed en wie dat ontkent, ontkent de feiten.
Lees meer