about
Toon menu

Eric Corijn: "De stad is het alternatief voor het oprukkende nationalisme"

In zijn recent uitgegeven Paul Verbrakenlezing houdt Eric Corijn een onomwonden pleidooi voor een stedelijke revolutie. "Globale problemen zijn onmiddellijke uitdagingen in de stad".

Laat het even tot u doordringen. Tot een eeuw geleden woonde ongeveer tien procent van de wereldbevolking in steden. Vandaag is dat zestig procent. De steden zijn de laatste honderd jaar dus geëxplodeerd. Steden van tien tot zelfs dertig miljoen inwoners zijn globaal gezien lang geen uitzonderingen meer. De mens is m...
Lees meer

Detentiecentra voor migrantenkinderen in VS: “Dit zijn gewoon gevangenissen”

Duizenden migrantenkinderen zitten vast in detentiecentra in de VS. Dat komt omdat de Amerikaanse regering beslist heeft om ouders van kinderen te scheiden wanneer ze het land op onwettige wijze binnenkomen. "Dit zijn gewoon gevangenissen voor kinderen" concludeert journalist Jacob Soboroff nadat hij uitzonderlijk toegang kreeg tot zo'n detentiecentrum.

Begin mei kondigde Minister van Justitie Jef Sessions aan dat kinderen van hun ouders zouden gescheiden worden wanneer families op een onwettige...
Lees meer

Massale deportatie, kinderen van ouders scheiden en detentie: de migratiepolitiek van Trump

Een strenger migratiebeleid, het was één van de speerpunten tijdens de campagne van Trump. Met zijn ‘muslimban’ wou hij in het prille begin van zijn ambtstermijn de daad meteen bij het woord voegen, maar massaal protest en juridisch getrouwtrek staken daar een stokje voor. Nu, een slordige vijfhonderd dagen nadat Trump de eed aflegde begint zijn migratiebeleid vorm te krijgen. En het ziet er nogal zorgwekkend uit.

Begin mei kondigde de Amerikaanse regering aan dat iedereen die voortaan nog...
Lees meer

De grens van Europa ligt diep in Afrika en daar worden enkele bedrijven heel rijk door

Om te vermijden dat migranten Europa bereiken, wordt de Europese grens steeds verder opgeschoven. Dat leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen maar het zorgt ook voor een enorme transfer van publieke middelen naar private spelers.

Het Duitsland van Angela Merkel heeft zichzelf een internationaal imago aangemeten van een land met een humaan asielbeleid. Vooral het toelaten van bijna een miljoen asielzoekers tijdens de zogenaamde vluchtelingencrisis in 2015 heeft tot dat imago bijgedragen. Ange...
Lees meer

De lange nacht na '68: de repressie aan de macht

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de revolte van mei '68 plaatsvond. Wat was 1968 precies, wat is de betekenis ervan en wat is er van overgebleven? In een reeks bijdragen probeert DeWereldMorgen.be antwoorden te geven op die vragen, voorbij slogans, clichés en platitudes. In deze bijdrage focussen we op de repressie in de jaren na '68 en hoe ons dat iets leert over de samenleving van vandaag.

Was mei '68 een revolutie? Nee. Maar het was wel de laatste keer dat er zich iets voordeed als ee...
Lees meer

Waarom het er zo hard aan toe ging op 1 mei in Parijs

Wat was er precies aan de hand op de eerste mei in Parijs?

Brandende auto's, een McDonald's met verbrijzelde ramen en dreigende zwarte blokken verstopt achter spandoeken. Dat zijn de beelden die blijven hangen van de eerste mei in Parijs. In de meeste pers klinkt het dat "amokmakers" "in de marge van de 1 mei optocht" tot "confrontaties kwamen met de politie". Daarna volgt doorgaans nog een opsomming van wat politieke reacties en info over het aantal gearresteerden en gewonden. Wat dit soort va...
Lees meer

"Wat populisten niet snappen is dat het over economie gaat, niet over cultuur"

Populisme. De kans is bijzonder groot dat u in deze tijden van stijgende verkiezingskoorts het woord weer vaak zal horen vallen; als verwijt, als deel van een analyse of als een geuzennaam. Maar er is iets vreemds met dat begrip populisme. Iedereen gebruikt het, maar niemand weet wat het echt betekent of waar het woord vandaan komt. Anton Jäger, een jonge Brusselaar die momenteel doctoreert aan de universiteit van Cambridge, probeert met zijn net gepubliceerde boek Kleine anti-geschiedenis van het populisme duidelijkheid te scheppen.
Lees meer

Antwerpen stuurt mensen liever de straat op dan te investeren in opvang

Terwijl de Antwerpse politiek gereduceerd wordt tot een slechte soap, speelt zich op het terrein een sociaal drama af. De nachtopvang voor daklozen moet het met zo weinig middelen doen dat dit weekend minstens vijfentwintig mensen opnieuw de straat worden opgestuurd.

Dit weekend komen in Antwerpen vijfentwintig mensen onherroepelijk op straat te staan. Zij zullen de nacht moeten doorbrengen zonder dak boven het hoofd, en dat terwijl de temperaturen 's nachts nog steeds flirten met het vriespunt....
Lees meer

Het schimmige bedrijf achter Cambridge Analytica

Het databedrijf Cambridge Analytica komt steeds meer onder vuur te liggen, maar weinigen weten wat de geschiedenis is van dit bedrijf, door wie het geleid wordt en wat het precies doet. Een poging tot reconstructie.

De bedrijven Cambridge Analytica en Facebook liggen steeds meer onder vuur. De redenen zijn ondertussen welbekend. Op 17 maart onthulden The New York Times en The Observer dat Facebook data van zijn gebruikers heeft laten lekken naar Cambridge Analytica, het bedrijf achter de campagne...
Lees meer

Mei '68: een flirt met de revolutie

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de revolte van mei '68 plaatsvond. Wat was 1968 precies, wat is de betekenis ervan en wat is er van overgebleven? In een reeks bijdragen probeert DeWereldMorgen.be antwoorden te geven op die vragen, voorbij slogans, clichés en platitudes. In deze tweede bijdrage gaan we dieper in op wat zich concreet in Frankrijk afspeelde tijdens de maand mei in 1968.

Je moet er maar eens op letten. Vrijwel iedere geschiedenis van het Franse mei ‘68 is geschreven als een...
Lees meer

Mei '68: Onder het spektakel, de geschiedenissen

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de revolte van mei '68 plaatsvond. Maar wat was 1968 precies, wat is de betekenis ervan en wat is er van overgebleven? In een reeks bijdragen probeert DeWereldMorgen.be antwoorden te geven op die vragen, die voorbij de slogans, clichés en platitudes gaan. In deze eerste bijdrage wordt dieper ingezoomd op de aanleidingen tot het Franse mei '68.

De vijftigste verjaardag van mei '68 is en zal vooral een aanleiding zijn om de clichés die over '68 bestaan - d...
Lees meer

Zo gemakkelijk is het om de onzin en onjuistheden van De Wever te doorprikken

In DeMorgen schreef De Wever een uitgebreid stuk dat "links" zogezegd voor de keuze stelt: ofwel de sociale zekerheid redden, ofwel open grenzen toelaten. Bij nader inzicht barst het stuk van de fouten, contradicties en retorische kunstgrepen. Wij fileerden de tekst van begin tot einde voor u. Het cursieve deel is de originele tekst van De Wever. Het niet-cursieve onze commentaar erop.

De Wever: De migratiecrisis heeft Europa geconfronteerd met zijn eigen morele nihilisme. Burgers die een mensel...
Lees meer

Ongeziene solidariteit: duizenden burgers weten grootscheepse razzia te vermijden

Enkele duizenden mensen die in de bittere, natte koude een mensenketting vormen rond het Maximiliaanpark om een razzia te vermijden. Het is tot nu toe het ongeziene hoogtepunt van een straffe solidariteitscampagne.

Maandenlang al slaagt een netwerk van gewone burgers er iedere nacht opnieuw in om de honderden migranten/vluchtelingen rond het Noordstation een slaapplaats te bieden. Ze organiseren zichzelf via sociale media en slagen waar de overheid op schrijnende wijze faalt: het voorzien van ee...
Lees meer

Een klimaat van (zelf)censuur vindt steeds meer ingang door het getrol van N-VA

Het veelvuldig viseren van critici dient vooral om die angstig en monddood te maken.

Het is ondertussen een gekende N-VA strategie geworden. Val iemand aan omwille van een tweet, een uitspraak, een opinie of wat-dan-ook, laat een trollenleger zijn werk doen en zorg ervoor dat het bericht wordt opgepikt door nationale media. Af en toe leidt dat tot het sneuvelen van een carrière, het verlies van een job of de exit uit het publieke debat. De gevallen zijn intussen welbekend: Rachida Lamrabet, Dyab...
Lees meer

Onderzoek bevestigt: klimaatverandering zal leiden tot ongeziene migratiestromen

Het is natuurlijk iets dat al vaak verkondigd werd: klimaatverandering zal leiden tot nieuwe migratiestromen. En dat lijkt ook niet meer dan logisch. Maar een directe link aantonen tussen migratie en klimaatverandering is een ander paar mouwen.

De reden waarom mensen hun land verlaten is doorgaans complex en ook klimaatverandering is een complex gegeven. De twee op een echt wetenschappelijke wijze aan elkaar linken is daarom lang niet evident. Maar dat is wat wetenschappers in een nieuwe studie...
Lees meer