about
Toon menu

Mijn vriendinnen sterven daarbinnen

Midden 2016 vernam ik dat een eerste vriendin stierf in IDC Bangkok ... Ik smeekte mensen om te luisteren ... om eventueel te protesteren ... maar men luisterde niet, men weigerde en men lachte mij zelfs vierkant uit ... Toen ben ik heel boos geworden ...  Nu is een tweede vriendin daarbinnen dood ... opnieuw heb ik nu slechts 6 retweets op sociale media gekregen ... terwijl in Thailand de toeristische diensten batterijen Thaise mensen tewerkste...
Lees meer

Sound of silence

Hello darkness, my old friendI've come to talk with you againBecause a vision softly creepingLeft its seeds while I was sleepingAnd the vision that was planted in my brainStill remainsWithin the sound of silenceIn restless dreams I walked aloneNarrow streets of cobblestone'Neath the halo of a street lampI turned my collar to the cold and dampWhen my eyes were stabbed by the flash of a neon lightThat split the nightAnd touched the sound of silenceAnd in the naked light I sawTen thousand people, m...
Lees meer

Warm dat het wordt

https://climate.nasa.gov/news/2841/2018-fourth-warmest-year-in-continued-warming-trend-according-to-nasa-noaa/ ...
Lees meer

Im Memoriam Lucy (Guangzhou - Bangkok 2018)

Op het moment dat Amnesty Internationale een straataktie voert voor Amaya Coppens die in een ver land in de cel zit, wil ik jullie aandacht vestigen op een vriendin van mij die volgens bronnen ... in november 2018 overleden is in het Immigration Detention Center van Bangkok ... De tekening die U ziet is gemaakt door Carrie Baumgartner uit Duitsland ... die ook in dat oord, in kamer 12 verbleven heeft en daar nog steeds last van heeft ...   Hieronder eerst een link na...
Lees meer

de nulle part

De nulle part j'ai construit un hôpital où les médecins aident où mes os guérissent et parfois quelqu'un se soucie de moi ... De nulle part J'ai construit un chalet avec une table et des chaises des fleurs dessus et parfois un être humain qui veut me parler ... De nulle part J'ai fait un monde dans lequel les gens ne volent pas Ne trompent pas , ne violent pas ne tuent pas et parfois un oiseau bleu traverse le ciel ...De nulle part J'ai fait un oiseau colo...
Lees meer

thin air

out of thin air i have built a hospital where doctors care where my bones heal and sometimes someone cares about me ...out of thin air I have built a cottage with a table and some chairs flowers on it and sometimes a human being who wants to talk to me ... out of thin air I made a world in which people do not steal Do not deceive or rape do not kill and sometimes a blue bird traverses the sky ...out of thin air I made a colorful bird upon its wings I fly...
Lees meer

Luchtkastelen ik weet het wel

Ik heb uit luchteen ziekenhuis gebouwdwaar dokters om mij gevenwaar mijn breuken helenen soms af en toeiemand om mij geeft ...Ik heb uit luchteen huisje gebouwdmet een tafeltjeen wat stoelenbloemen eropen soms een mensdie met mij wil praten ... Ik heb uit luchteen wereldje gemaaktwaarin mensen niet stelenniet bedriegen niet verkrachtenniet moordenen soms een blauwe vogelde lucht doorkruist ... ik heb uit luchteen mooie bonte vogel gemaaktdie mij meetroontin het fluwelen uitspanselonder miljar...
Lees meer

dansen op het kerkhof van de mensheid II

dansen op het kerkhof van de mensheid ...de wereld is bijna dooden de vlaming hij danst voortde geur van lijken kringelt omhooghij danst voort de klaagzangen van kinderenhij danst voortde wereld staat in brandhij danst voort kathedralen worden afgebrokenhij danst voort bloedmaan ... een teken van de toekomst en de vlaming hij danst door bloedmaan ... over landen waar pijn en lijden heerst ogen in alle continenten bloedmaan hij danst door waar volkeren kreunen van de pijn verg...
Lees meer

dansen op het kerkhof van de mensheid

dansen op het kerkhof van de mensheid ...de wereld is bijna dooden de vlaming hij danst voort     dansen op het kerkhof van de mensheid ...de wereld is bijna dooden de vlaming hij danst voortde geur van lijken kringelt omhooghij danst voort de klaagzangen van kinderenhij danst voort   dansen op het kerkhof van de mensheid ... de wereld is bijna dood en de vlaming hij danst voort de geur van lijken kringelt omhoog hij danst voort de klaagzangen van kinderen hij danst voort de wereld s...
Lees meer