about
Toon menu

‘Survival of the Richest’ en het antwoord van de Europese sociaaldemocratie

Hoe kan sp.a, en de sociaaldemocratie in heel Europa, de strijd aangaan tegen de ecologische, economische en humanitaire crises? Zeker nu ze zelf in een existentiële crisis zit? Zeker nu blijkt dat de klassenstrijd helemaal terug is en het geglobaliseerde kapitalisme geen blijk van wijken geeft? Sp.a Rood houdt het eerste rapport van de Europese socialistische fractie S&D over Duurzame Gelijkheid tegen het licht en geeft enkele organisatorische en inhoudelijke voorzetten voor sp.a. De klass...
Lees meer

Waarom Antwerpen een Fearless City kán én móét worden. (Ofte: op campagne met de sossen, aflevering 1)

(Deze bijdrage was oorspronkelijk bedoeld voor een boekje, waarin een nieuw verhaal voor de stad Antwerpen zou worden geschreven. Het boekje zou een campagnetool worden van de vier kandidaten van Wij Zijn Socialisten, die op de sp.a-lijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Dat boekje is er niet gekomen. Daarom publiceer ik mijn hoofdstuk nu maar hier als een longread.) Wat is tegenwoordig nog de reële, economische macht van een stad? In een geglobaliseerde vrijemarktecono...
Lees meer

Een gek idee: de sp.a kan opnieuw sterk worden door tendenzen als SP.a Rood te omarmen

In 2005 barstte, in de aanloop naar het Generatiepact, de interne discussie bij de sp.a volop los. SP.a Rood ontpopte zich op korte tijd tot een heuse tendensbeweging binnen het toenmalige ‘Sociaal-progressieve alternatief’ - zoals de sp.a toen genoemd werd - van de Teletubbies.  De leiding zag het onstaan van een tendensbeweging onder de eigen rangen met lede ogen aan, maar deed er aanvankelijk niet veel mee. SP.a Rood beriep zich op het recht om binnen de sociaaldemocratische partij als tende...
Lees meer

Een politieke partij als een ‘vehikel’

PVDA-voorzitter Peter Mertens bijt in zijn recente opiniestuk in de Knack terecht van zich af wanneer hij en zijn partij voor de zoveelste keer in de hoek worden gezet van extremistische ideologieën uit het verleden. Het kan inderdaad niet anders dan dat het toenemende succes van de partij daar iets mee te maken heeft. Nochtans hoeft Peter zich in principe niet te (blijven) verlagen tot dergelijke discussies …

Men vergeet heel graag dat een partij een verhikel is, een middel, om een bepaald do...
Lees meer

Privé-banken gijzelen de Europeanen

Het gaat in Griekenland van kwaad naar erger. Het land staat op de rand van bankroet; ambtenaren kunnen niet meer uitbetaald worden, openbare aanbestedingen moeten on-hold worden geplaatst. Zaken die onze westerse samenleving tot modern en welvarend maken - sociale uitgaven, wegennetten, onderwijs, openbare diensten, ... - worden in hun essentie aangevallen. De vraag is: waarom kan het dat banken dit kunnen doen? Moeten gemeenschappen van nu tot in de oneindigheid in de wurggreep bl...
Lees meer

De crisis morgen opgelost: economische activiteit door de overheid!

Als we de politici mogen geloven, is het al twintig jaar crisis. Met het uitbreken van de financiële crisis, die op zich het gevolg was van de Amerikaanse vastgoedcrisis (doch, waar ze in Spanje ook wel wat van kennen), hebben politici weer 'het gelijk' aan hun kant om de idealen van het neoliberale Europa volop op te dringen aan de Europese staten en hun bevolking. De sociaal-democratie hangt compleet in de touwen, omdat ze - in plaats van heel deze neoliberale agenda te doorprikk...
Lees meer

'Rood' pleidooi om gerichtheid op SP.A plaats te doen maken voor nieuw verhaal!

In een vorige blog schreef ik mijn warme steunbetuiging aan de nieuwe linkse beweging Rood en aan de beslissing van Erik De Bruyn om zijn SP.A-lidmaatschap op te zeggen. Nu die stap naar Rood er is, en nu de online activiteiten errond op gang komen, groeit de uitdaging om ze vorm en inhoud te geven. Welke vorm moet Rood gaan krijgen?... Ik zet enkele bedenkingen op een rij. SP.A BASHEN... Binnenkort zou op de Facebook-groep van Rood en via mail een eerste schets rondgestuurd worde...
Lees meer

Persoonlijke steunbetuiging aan Rood!

Na jarenlange inzet heeft Deurnenaar Erik De Bruyn de deur gesloten achter zijn SP.A-lidmaatschap. Het moet pijn gedaan hebben. Niet alleen heeft de partij hem in al die tijd na aan het hart gelegen, er zijn energie en ziel in gestoken, de naam van SP.A fier uitgedragen... Maar de liefde was niet wederzijds. Meteen begrijp ik ook hoe de SP.A in de afgelopen jaren vele harten heeft gebroken. Harten van mensen die écht het beste voor hadden met de partij en alleen maar wilden dat hun...
Lees meer

Oproep van Michael Moore aan de Amerikaanse jeugd

Michael Moore lanceert via zijn website het initiatief High School Newspaper, waarin hij de Amerikaanse jeugd oproept om hun ongenoegen, die ze in toenemende mate vertolken in het openbaar - op betogingen, stakingen, enz. - ook te verwoorden op zijn website. Zijn reden: de stem van de jeugd (van de Arabische wereld tot het westen) wordt geweerd uit de commerciële media. Benieuwd of we hier de voorbereidingen voor een nieuwe film beet hebben. Met zijn opvallend 'linkse' en 'Europese...
Lees meer

Ontevredenheid bij jongeren heeft politieke richting nodig...

Er razen kleine vuurtjes door de Oude Wereld. We hebben in de afgelopen periode al serieuze jongerenprotesten gezien in Griekenland, betogingen in Groot-Brittannië, en recentelijk de vrouwenopmars tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Groter waren en zijn de vlammen in het land van Ismaël; in de Arabische wereld woedt de ene na de andere revolutie... miljoenen mensen komen op straat met een gevoel van lotsverbondenheid en optimisme. Wij, gezapige Belgen, hebben ook onze redenen om...
Lees meer