about
Toon menu

Let Us Talk about Sex: de systeemfout in onze omgang blootgelegd

een-zeldzaam-en-vroeg-beeld...-2.jpg

Let us talk about sex Op maandag 10 juli publiceerde de opiniemaakster Maartje Luif in De Standaard een stukje, scherp op de snee, over de verontwaardiging van mannen over situaties waarbij vrouwen voorgetrokken worden. Een zoveelste column op het terrein van "de strijd tussen de seksen" en"gender". Op de Facebookmuur van betrokkene kwamen reacties en getuigenissen. Zoals van Koen B. die een vrouw heeft uit een andere cultuur, waar hij vreemde dingen ziet gebeuren, van dominante vrouwen die zic...
Lees meer

Is Sint Franciscus een gids voor de toekomst? Of is er nood aan EcoFascisme? (Met litteratuurtips)

british-general-london.jpg

Aansluitend bij het Debat van tien dagen geleden, over Dierenrechten, al dan niet in onze Belgische Grondwet verankerd, schreef de hoofdredacteur van een van de meest gelezen bladen, Kerk & Leven, een standpunt. Hij is eerder voor pragmatisme, ziet nadelen aan het opnemen van de rechten op bescherming van de dieren in een Grondwet. U kunt zijn betoog nalezen: https://www.kerknet.be/kerk-leven/blog/dierenwelzijn#comment-6109. Als reactie schreef ik bijgaande lezersbrief op die site van Kerk...
Lees meer

Dierbare Dieren. Een brief aan de denkers.

khazak-falconer-nomad-2008.jpg

" 'Dierenrechten en het HIW, een verhaal van onkunde?' Zondag 18 juni '17 In CC aan een vijftigtal betrokkenen, … Waaronder Mark Eyskens, ecofilosoof Ullrich Melle, bijbelfilosoof Roger Burggraeve, criticus van het christendom en auteur Roger Lenaers, hoofdredacteur Geert Dekerpel, mgr. Jozef De Kesel, mgr. Luc Vanlooy, mgr. Bonny, kardinaal Godfried Danneels, Bart Sturtewagen, filosoof Johan Tavernier, Herman Roelands, Anna Vandenhoeck, eco-theoloog Jacques Haers, wereldbeeldfilsoof Jan Va...
Lees meer

De knipoog ;-) Voor wanneer de Revival?

wink-netformat-by-k.-neville.jpg

Als kind  in de jaren zestig en zeventig, ik weet nog hoe bijzonder het was telkens “een grote mens” mij recht in de ogen keek en mij een knipoog toestuurde... Meestal betrof het een man, vrouwen knipoogden veel minder vaak. Misschien was dat omdat ik een jongen was, en was de boodschap onder anderen iets als “wij mannen onder elkaar!...”. Ik had bij dit soort face to face contact vaak wat gemengde gevoelens, zo herinner ik mij. De knipoog ontvangen, dat was in elk geval telkens een klein inte...
Lees meer

Grootsheid die niet is klein te krijgen. De verhalen van vader en moeder! (met foto L. Riefenstahl)

p6255038.jpg

Vaderdag is een gelegenheid om mijn vaderfiguur te eren. En meteen een licht te werpen op wat ik van kindsbeen af ervaren heb als een grote last voor de meeste andere landgenoten tussen Ardennen en Noordzee. Een grote persoonlijke onzekerheid, een beïnvloedbaarheid door reclamejongens, door dokters, door pastoors, door de persmannen van de waan van de dag, en door banale gewoonten en pronkstukken die de mensen zien bij de buren. De verlossing van de schijn schuilt ook juist in een onverwachte ho...
Lees meer

Hoe vermijden dat westerse angst voor leven, liefde, mysterie en luiheid nog meer catastrofen veroorzaakt?

hiroshima-bonsai-tree.jpg

In een hooggestemd stukje in NRC van 7 juni roepen Geert Mak en een vijftiental prominenten op ons achter het Nederlandse initiatief te scharen en bij de VN aan te dringen op het wegnemen van 'het zwaard van Damocles” van 20.000 op scherp staande kernbommen. Als historicus, vanuit ervaring met het doden van dieren tijdens de jacht, vanuit de leer van Georges Bataille en Konrad Lorenz over agressie, en vanuit vergeten menselijke Waarden uit de niet-christelijke cultuurkringen, wens ik hierbij een...
Lees meer

Montasser AlDe' Emeh: daar moet ge niet aan twijfelen

interview-dm-27-mei-17.persgroep.net.jpg

Montasser AlDe'emeh is een rijzende ster. Wie hem niet kent, is niet mee. Afgelopen weekeinde gaf de man een interview aan een van onze allerbeste, meest kritische en scherpzinnige journalisten, Joël De Ceulaer van De Morgen. Ik laat graag even meelezen wat ik als reactie schreef na het bestuderen van dit zeven pagina's tellende rijk van foto's voorziene verbatim in Zeno. Want er blijken nog altijd mensen te zijn die aan Montasser AlDe'emeh twijfelen, die geen hoogte van hem kunnen krijgen. Da...
Lees meer

Tabak als Medicijn voor de Ziel

swedish-match-door-agio.jpg

Het is supermooi weer. Honger is de beste saus, na de winter geniet de mens het meest van zonnige dagen. In augustus zijn velen de zon alweer beu. Ik ga na het werk in de keuken in de zon in de tuin zitten, terwijl de soep kookt. Ik steek een pijpje op. De tabak waarvan ik de pouch vandaag voorzichtig open druk, “Break seal gently” staat er op alle merken al zeker twintig jaar met geheimzinnige fijnzinnigheid, is  verfijnd. Een mélange gemaakt op een eiland in het midden van Denemarken, met Virg...
Lees meer

Mazzel tov van Margot Vanderstraeten: een noodzakelijk & plezierig boek

bs-md-orthodox-jewish-trends-baltimore-sun.jpg

Mazzel tov is een terugblik op de jarenlange omgang (als een soort intellectuele nanny) van de schrijfster met een zeer vrome Joodse familie. Die werkrelatie die begon toen Margot zelf nog studeerde, werd gaandeweg een persoonlijke relatie van wederzijdse sympathie en voortschrijdend begrip met een heel bijzonder soort mensen, de (modern) orthodoxe Joden. In die zin gaat het hier echt om een wereldwijd vrij uniek verhaal. Er vinden wellicht voortdurend zulke wonderverhalen plaats van vriendschap...
Lees meer

Opgelet! Arbeid kan je ziel ernstige schade toebrengen. (Update en reactie)

charlie-chaplin-in-modern-times.jpg

Het hokjesdenken, de geborneerdheid en de tunnelvisies bij onze beleidsmensen en bij de ideologen van het moment scheert zichtbaar nieuwe toppen. Neem nu Arbeid. Marianne Theyssen, Eurocommissaris van Arbeid voor de Europese Commissie, blijkt er een kabouterlijk- kinderlijke visie op na te houden. De politieke partijen, N-VA op kop, hebben niet in de gaten dat de huidige organisatie en rare waardering voor arbeid mensen verder ziek maakt en onzeker. Burn out, depressie, sociale angsten, slaappro...
Lees meer

Bianca Debaets: hoedster der armen?

bianca-debaets.jpg

Bianca Debaets, politica van en te Brussel (gemeenteraadslid van CD&V) laat zich, (nota bene sinds de Goede Week, de meest heilige dagen voor de christen), opvallen met een plan "de bedelende armen harder aan te pakken op de grote boulevards". “Dat is extra confronterend, in het rijke centrum" schrijft zij op haar Facebookpagina... Persoonlijk vind ik vooral haar visie en  houding oneerbaar.    De politica heeft haar visie en plannen gedeeld via Facebook en via een Brussels internetmagazi...
Lees meer

God bespotten, je hoeft het niet te doen, Karel Verhoeven! (Nu met schets van de resultaten in De Standaard)

durer-selbstbildnis-im-pelzrock-anno-1500-alte-pinakothek.jpg

Het is een heerlijke dag; Pasen is voorbij en de zon schijnt. Vandaag hoorde ik in de velden van Herent de eerste zingende mannetjes Grasmus. En ik mag de hoofdredacteur van de belangrijkste krant van het land uitkleden. Mijn gebelgdheid over het beleid bij De Standaard kent diepe wortels. Ik kende de krant goed, nadat ik vijf jaar het blad elke dag las in de leeszaal van het Justus-Lipsiuscollege. In dat meest strenge van alle peda's leefde ik toen ik geschiedenis studeerde. Deze studie bren...
Lees meer

Verrijzenisweek: Guy Verhofstadt verwijs ik naar de hel

jezus-in-agonie-in-de-olijfgaard.jpg

De Goede week. Een van die culturele taalspelen, die het tegendeel bedoelen: in de Goede Week onderging Jezus zijn ergste verschrikkingen: martelingen vanwege de Romeinse soldateska & innerlijke verscheurdheid in de olijfgaard (met als effect spontane bloedingen dwars door de huid, iets dat intussen door de medische wetenschap geobserveerd is bij extreem wanhopige mensen). Mijn opvatting van het christelijk geloof brengt mee dat ik altijd lichtjes fanatiek wordt in de aanloop naar Pasen. Zal...
Lees meer

De Brexit-vraag en het sex-appeal van Trump komen voort uit éénzelfde diepmenselijke behoefte

braveheart.jpg

In de keuze voor de Brexit van de Britten, schuilt iets diep-zinnigs. Het gaat om een vergelijkbaar fenomeen als wat in de USA Trump aan de macht heeft gebracht. Het heeft te maken met de grote, vaak voor welgestelden onzichtbare troost, die uitgaat van Soevereiniteit. Op bepaalde momenten bepalen de armen en de vernederden de geschiedenis. (680 woorden). Dan zit de elite met de handen in het haar, het gevloek is niet van de lucht, de angst voor verworvenheden slaat even toe. Dat was in 13...
Lees meer

Als je moet doden, doe het dan op waardige manier

jachtscene-verleden-zwart-wit.jpg

De technologie en de consumptiemaatschappij dreigen een loopje te nemen met de menselijkheid. (1580 woorden) Na de undercover docu over het onhandige slachten van vee op megaschaal, is de kwestie van het eerbiedig omgaan met de sensitieve sociale zoogdieren die de varkens zijn, terecht een hot topic. De immense consumptie van vers vlees in onze gemeenschap, dat is niet meer normaal. Waarom gaan een meerderheid van de families elke avond aan tafel rond een schotel met vers vlees? Het dierenleed d...
Lees meer