about
Toon menu

De (verstrengde) loonnorm verarmt de Belg en is eigenlijk overbodig

Een Europese studie toont aan dat de Belgische CAO-lonen te weinig stegen in het laatste jaar om te compenseren voor de stijging van de prijzen. Als enige in Europa tekende België voor een daling in reële termen van de collectief afgesproken lonen. De loonnorm, die een maximum stijging van de CAO-lonen oplegt, verarmt de Belg. Uit het rapport blijkt ook dat een strengere loonnorm niet nodig was om de Belgische lonen te laten evolueren in lijn met de productiviteit.

In een eergisteren gepublicee...
Lees meer

Een remedie voor populisme: democratie op het werk

Trump in het Witte Huis, Orban in Hongarije, Recht en Rechtvaardigheid in Polen, het AfD in Duitsland, Erdoğan in Turkije ... De lijst met uitdagingen voor de democratie neemt zorgwekkende proporties aan. We moeten iets doen, en snel! En waar we moeten handelen kan u verbazen: onze bedrijven.

Democratie is meer dan om de zoveel tijd een bolletje kleuren. Echte democratie leeft pas als mensen zich uitspreken, als ze opkomen voor waar ze in geloven, als ze de vrijheid hebben om hun mening te uite...
Lees meer

Half uur minder werken per dag voor hetzelfde geld? Tsjechische vakbonden strijden ervoor

Een half uur minder werken per dag voor hetzelfde geld? Tsjechische vakbonden willen het, werkgevers zijn niet direct tegen.

De Tsjechische vakbond wil dat werknemers minder moeten werken, maar voor hetzelfde loon. CMKOS, de grootste vakbondsconfederatie van het land schuift een eis naar voor om de arbeidstijd collectief in te korten met een half uur per dag. Bedoeling is om iedereen 7,5 uur per dag te laten werken en dus tot een werkweek van 37,5 uren te komen. Josef Stredula, de voorzitter CM...
Lees meer

Loonsverhoging of minder werken? In Oostenrijk kan je kiezen

Na de Zweedse experimenten met de 30 urenweek, is de aandacht in het arbeidsduurdebat verschoven naar Duitsland waar IG Metall het recht bekomen heeft om gedurende twee jaar 28 uur te werken. Maar Zweden en Duitsland zijn niet de enige landen waar druk geëxperimenteerd wordt met arbeidstijd. Ook in Oostenrijk zijn er sinds 2013 innovatieve pogingen om mensen meer tijd te geven met een ‘vrijetijdsoptie’ ofte Freizeitoption.

Het idee van de Freizeitoption is simpel: we laten werknemers kiezen...
Lees meer

Wil je meer en betere jobs? Zet dan in op sterk sociaal overleg

Meer jobs: dat is het mantra van deze regering en bij uitbreiding alle regeringen in de EU. Op zich staat dit doel weinig ter discussie. Velen delen de opinie dat met meer mensen aan het werk alles een stuk vlotter verloopt. Behalve, natuurlijk, als de jobs van een dermate slechte kwaliteit zijn dat werknemers er ziek van worden. Het gaat hem dus niet enkel om kwantiteit, maar ook over kwaliteit.

Om die kwaliteit te monitoren ontwikkelde het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) de zogenaamde job qua...
Lees meer

Duitse metaalbond staakt voor (tijdelijke) arbeidsduurvermindering

60.000 Duitse werknemers uit de metaalsector, IG Metall, legden de afgelopen dagen het werk neer. Zij willen meer loon, maar vooral de mogelijkheid om tijdelijk wat minder te werken om voor hun kinderen of een ziek familielid te zorgen. 2018 zou hiermee wel eens het jaar van de arbeidstijd kunnen worden.

De vakbond van de metaalsector, IG Metall, publiceerde enige tijd geleden zijn eisenpakket voor de onderhandelingen met de werkgever. Naast de traditionele eis om hogere lonen staat ook arbeidst...
Lees meer

Onze man wordt buschauffeur: 'Dokter aan het stuur' van Egmont Ruelens

Of Humo dit nog doet weet ik niet zeker, maar voor enkele jaren waren de ‘onze man wordt …’-artikelen favoriete kost voor deze recensent. Ze geven je een inkijk in 't leven en werk van anderen met de nodige dosis humor. Later verslond ik de boeken van de Duitse Günter Wallraff waarin hij voor een Lidl-distributeur ging werken, zwart of dakloze werd. En vandaag hebben we er misschien een Belgische Wallraff bij. Egmont Ruelens, huisarts van opleiding, ging een jaar werken bij De Lijn als buschauffeur in 't Antwerpse: onze man wordt buschauffeur.
Lees meer

Laat ons meebeslissen over bedrijfsbeslissingen: democratie, ook op werkvloer

Toen Theresa May aan het hoofd kwam van de UK-regering, liep progressief Verenigd Koninkrijk niet bepaald over van enthousiasme. Maar toch was er één lichtpuntje: ze zou werknemers in de raden van bestuur van bedrijven steken. Zowaar een goed, progressief en eigentijds idee?

May stoelde haar idee op de correcte observatie dat te veel van de leden van de raden van bestuur uit een nogal klein segment van de bevolking komen. Ze zitten in de raad van bestuur om richting te geven aan een bedrijf en...
Lees meer

De politieke staking, een maat voor niets?

Vandaag, 10 oktober, vindt de aangekondigde ‘reactiedag’ tegen het zomerakkoord van Michel I. Er wordt gestaakt en actiegevoerd, vooral in de openbare sector en door de socialistische bonden. Het ACV & ACLVB doen niet mee.

Deze reactiedag is niet het eerste vakbondsprotest dat Michel I te slikken krijgt. In 2014 was er een werkelijke stakingsgolf met verschillende provinciale actiedagen en een nationale staking op 15 december. 2015 was kalmer, maar in 2016 organiseerde het ABVV nog een natio...
Lees meer

Staken werkt, vooral in België

Midden september staakten de werknemers bij chemiebedrijf Oleon voor een loonsverhoging en een arbeidsduurvermindering. Ook bij Volvo Gent werd het werk neergelegd als protest tegen de hoge werkdruk. Bij Oleon werd na enkele dagen staken een compromis bereikt. De vakbonden haalden drie dagen extra verlof binnen, de aanwerving van drie extra werknemers om de werkdruk te verlichten en er komt een loonsverhoging. Bij Volvo engageerde het management zich om te werken aan de werkdruk en het sociaal overleg in ere te herstellen.
Lees meer

Minder werken, beter slapen en minder stress

Begin dit jaar stonden de kranten vol met het nieuws dat het Zweedse experiment met de kortere werkweek zogenaamd 'mislukt' was. Omgekeerd stelde Philippe Diepvents (ABVV studiedienst) voor om, als antwoord op tegenvallende cijfers rond werkbaar werk, met z'n allen minder te gaan werken. Maar er werd al eerder geexperimenteerd met minder werken. Wat zeggen de resultaten?

Minder werken lijkt een voor de hand liggend antwoord op het stress probleem. Als we stress hebben op het werk, dan moeten we g...
Lees meer

Een Europese werkloosheidsuitkering, meer dan sociaal beleid

In september 2014 kwam de Brusselse denktank Bruegel op de proppen met een nogal opvallende studie: "The benefits and drawbacks of a European Unemployment Insurance."* Het het idee om werkloosheidsuitkeringen te betalen uit een Europese pot. Visionair of wereldvreemd in tijden van opgelegde structurele besparingen en de sociale afbraak in veel lidstaten? De weinige aandacht die naar de studie ging suggereert vooral het tweede. Maar is dat wel terecht?

Laten we eerst kort naar het voorstel kijken...
Lees meer

Een dode planeet levert geen jobs, maar welke jobs levert een groene planeet?

Arbeid en milieu. Ze worden vaak gezien als elkaars tegenpolen: ‘wie wil werken aan duurzaamheid zet jobs op het spel’. Strengere uitstootreglementering zou industrie uit het land drijven en minder auto’s betekent ook minder werk in de auto-industrie. De groene beweging en de vakbonden stonden daarom vaker tegenover elkaar dan schouder aan schouder.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Op een dode planeet is er geen werk en dus heeft ook de arbeidersbeweging belang bij een duurzame omwenteling....
Lees meer

Wiens wegdeemsterend draagvlak?

“De vakbond is zijn draagvlak kwijt”: Geen enkel krantenartikel, geen enkele ‘analyse’ over de staat van de vakbond kan je lezen zonder ergens deze bewering te kruisen. Met elke actie zou de tegenstand groter worden, met elke gesproken woord zouden ze vooral in hun eigen voeten schieten. Dat daarvoor zelden enig bewijsmateriaal aangevoerd wordt naast het natuurlijk onfeilbare gevoel, stopt weinigen ervan om dit toch te claimen.

En soms lijkt het wel te kloppen. Als je enkel op twitter, fa...
Lees meer

Frankrijk gaat voor medezeggenschap

Werknemersvertegenwoordigers aan het roer van een bedrijf: in België is het een taboe, maar in onze buurlanden wordt er druk mee geëxperimenteerd. Het Duitse voorbeeld van Mitbestimmung is bekend, maar wat minder bekend is dat ook in Nederlandse bedrijven werknemers een (weliswaar onafhankelijk) lid mogen aanduiden voor de raad van commissarissen. En wat misschien nog minder bekend is, is dat Frankrijk recent besliste om zijn systeem van medezeggenschap fors uit te bereiden.

Frankrijk Het Fr...
Lees meer