about
Toon menu

Wil je meer en betere jobs? Zet dan in op sterk sociaal overleg

Meer jobs: dat is het mantra van deze regering en bij uitbreiding alle regeringen in de EU. Op zich staat dit doel weinig ter discussie. Velen delen de opinie dat met meer mensen aan het werk alles een stuk vlotter verloopt. Behalve, natuurlijk, als de jobs van een dermate slechte kwaliteit zijn dat werknemers er ziek van worden. Het gaat hem dus niet enkel om kwantiteit, maar ook over kwaliteit.

Om die kwaliteit te monitoren ontwikkelde het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) de zogenaamde job qua...
Lees meer

Duitse metaalbond staakt voor (tijdelijke) arbeidsduurvermindering

60.000 Duitse werknemers uit de metaalsector, IG Metall, legden de afgelopen dagen het werk neer. Zij willen meer loon, maar vooral de mogelijkheid om tijdelijk wat minder te werken om voor hun kinderen of een ziek familielid te zorgen. 2018 zou hiermee wel eens het jaar van de arbeidstijd kunnen worden.

De vakbond van de metaalsector, IG Metall, publiceerde enige tijd geleden zijn eisenpakket voor de onderhandelingen met de werkgever. Naast de traditionele eis om hogere lonen staat ook arbeidst...
Lees meer

Onze man wordt buschauffeur: 'Dokter aan het stuur' van Egmont Ruelens

Of Humo dit nog doet weet ik niet zeker, maar voor enkele jaren waren de ‘onze man wordt …’-artikelen favoriete kost voor deze recensent. Ze geven je een inkijk in 't leven en werk van anderen met de nodige dosis humor. Later verslond ik de boeken van de Duitse Günter Wallraff waarin hij voor een Lidl-distributeur ging werken, zwart of dakloze werd. En vandaag hebben we er misschien een Belgische Wallraff bij. Egmont Ruelens, huisarts van opleiding, ging een jaar werken bij De Lijn als buschauffeur in 't Antwerpse: onze man wordt buschauffeur.
Lees meer

Laat ons meebeslissen over bedrijfsbeslissingen: democratie, ook op werkvloer

Toen Theresa May aan het hoofd kwam van de UK-regering, liep progressief Verenigd Koninkrijk niet bepaald over van enthousiasme. Maar toch was er één lichtpuntje: ze zou werknemers in de raden van bestuur van bedrijven steken. Zowaar een goed, progressief en eigentijds idee?

May stoelde haar idee op de correcte observatie dat te veel van de leden van de raden van bestuur uit een nogal klein segment van de bevolking komen. Ze zitten in de raad van bestuur om richting te geven aan een bedrijf en...
Lees meer

De politieke staking, een maat voor niets?

Vandaag, 10 oktober, vindt de aangekondigde ‘reactiedag’ tegen het zomerakkoord van Michel I. Er wordt gestaakt en actiegevoerd, vooral in de openbare sector en door de socialistische bonden. Het ACV & ACLVB doen niet mee.

Deze reactiedag is niet het eerste vakbondsprotest dat Michel I te slikken krijgt. In 2014 was er een werkelijke stakingsgolf met verschillende provinciale actiedagen en een nationale staking op 15 december. 2015 was kalmer, maar in 2016 organiseerde het ABVV nog een natio...
Lees meer

Staken werkt, vooral in België

Midden september staakten de werknemers bij chemiebedrijf Oleon voor een loonsverhoging en een arbeidsduurvermindering. Ook bij Volvo Gent werd het werk neergelegd als protest tegen de hoge werkdruk. Bij Oleon werd na enkele dagen staken een compromis bereikt. De vakbonden haalden drie dagen extra verlof binnen, de aanwerving van drie extra werknemers om de werkdruk te verlichten en er komt een loonsverhoging. Bij Volvo engageerde het management zich om te werken aan de werkdruk en het sociaal overleg in ere te herstellen.
Lees meer

Minder werken, beter slapen en minder stress

Begin dit jaar stonden de kranten vol met het nieuws dat het Zweedse experiment met de kortere werkweek zogenaamd 'mislukt' was. Omgekeerd stelde Philippe Diepvents (ABVV studiedienst) voor om, als antwoord op tegenvallende cijfers rond werkbaar werk, met z'n allen minder te gaan werken. Maar er werd al eerder geexperimenteerd met minder werken. Wat zeggen de resultaten?

Minder werken lijkt een voor de hand liggend antwoord op het stress probleem. Als we stress hebben op het werk, dan moeten we g...
Lees meer

Een Europese werkloosheidsuitkering, meer dan sociaal beleid

In september 2014 kwam de Brusselse denktank Bruegel op de proppen met een nogal opvallende studie: "The benefits and drawbacks of a European Unemployment Insurance."* Het het idee om werkloosheidsuitkeringen te betalen uit een Europese pot. Visionair of wereldvreemd in tijden van opgelegde structurele besparingen en de sociale afbraak in veel lidstaten? De weinige aandacht die naar de studie ging suggereert vooral het tweede. Maar is dat wel terecht?

Laten we eerst kort naar het voorstel kijken...
Lees meer

Een dode planeet levert geen jobs, maar welke jobs levert een groene planeet?

Arbeid en milieu. Ze worden vaak gezien als elkaars tegenpolen: ‘wie wil werken aan duurzaamheid zet jobs op het spel’. Strengere uitstootreglementering zou industrie uit het land drijven en minder auto’s betekent ook minder werk in de auto-industrie. De groene beweging en de vakbonden stonden daarom vaker tegenover elkaar dan schouder aan schouder.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Op een dode planeet is er geen werk en dus heeft ook de arbeidersbeweging belang bij een duurzame omwenteling....
Lees meer

Wiens wegdeemsterend draagvlak?

“De vakbond is zijn draagvlak kwijt”: Geen enkel krantenartikel, geen enkele ‘analyse’ over de staat van de vakbond kan je lezen zonder ergens deze bewering te kruisen. Met elke actie zou de tegenstand groter worden, met elke gesproken woord zouden ze vooral in hun eigen voeten schieten. Dat daarvoor zelden enig bewijsmateriaal aangevoerd wordt naast het natuurlijk onfeilbare gevoel, stopt weinigen ervan om dit toch te claimen.

En soms lijkt het wel te kloppen. Als je enkel op twitter, fa...
Lees meer

Frankrijk gaat voor medezeggenschap

Werknemersvertegenwoordigers aan het roer van een bedrijf: in België is het een taboe, maar in onze buurlanden wordt er druk mee geëxperimenteerd. Het Duitse voorbeeld van Mitbestimmung is bekend, maar wat minder bekend is dat ook in Nederlandse bedrijven werknemers een (weliswaar onafhankelijk) lid mogen aanduiden voor de raad van commissarissen. En wat misschien nog minder bekend is, is dat Frankrijk recent besliste om zijn systeem van medezeggenschap fors uit te bereiden.

Frankrijk Het Fr...
Lees meer

Competitiviteit rijmt niet op Europese solidariteit

Eén van de toverwoorden van vandaag is zonder twijfel competitiviteit. Onze ondernemingen moeten competitief blijven zodat ze kunnen exporteren en jobs creëren. En niet zonder reden. Duitsland toonde ons hoe je door in te zetten op competitiviteit, export en flankerend beleid de jobmotor aan de praat krijgt.

Maar toch is er een fundamenteel probleem met een strategie die focust op competitiviteit: het is een zero-sum game. Als een land aan competitiviteit wint, dan verliezen ander...
Lees meer

Ongelijkheid: voorkomen is beter dan genezen

Het Global Risks 2015 rapport van het Wereld Economisch Forum (WEF) is duidelijk: de groeiende ongelijkheid binnen landen vormt een bedreiging voor onze samenlevingen. Voor dat inzicht hebben we het WEF eigenlijk niet nodig. Sinds 'The Spirit Level' van Wilkinson & Picket weten we (opnieuw) dat het een maatschappelijk probleem is en sinds 'Capital in the 21st Century' van Piketty weten we dat het maar niet ophoudt met groeien.

Qua voortschrijdend inzicht kan het tellen dat ook op d...
Lees meer

Indexsprong: nul euro besparing

In de strijd der ideeën zijn alle argumenten goed, correct of niet. Dat blijkt althans uit de recente begrotingsopmaak van de regering. Tijdens de verkiezingen gingen enkele partijen en organisaties ervan uit dat een indexsprong een serieuze winst ging geven voor de begroting. Maar in de begrotingsnota die de regering recent richting Europa stuurde, was van die besparing geen sprake. Een indexsprong zou de federale begroting exact nul euro opleveren.

Een indexsprong is geen bespari...
Lees meer

Hoe slim is een slimme indexsprong?

De regering-Michel I ambieert om in enkele jaren de loonkloof met onze buurlanden – de facto Duitsland – dicht te rijden. Naast een herziening van de Loonnormwet, opteert men voor een indexsprong. Voor alle loontrekkenden worden de lonen eenmalig (voor 2 procent) niet aangepast aan de gestegen levensduurte. Deze maatregel moet de kosten voor bedrijven drukken, jobs creëren en ook een besparing betekenen op de begroting. Gaat dat lukken?

In het regeerakkoord staan er niet al te...
Lees meer