about
Toon menu

Afgelopen met het Steunpunt Buitenlands Beleid

Op 31 december 2011 is het afgelopen met het Steunpunt Buitenlands Beleid 2007-2011. Dan eindigt namelijk onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Het programma ‘Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek’ bestaat sinds 2002. De bedoeling was dat rond verschillende bevoegdheden van de Vlaamse overheid structureel wetenschappelijk onderzoek zou worden verricht ter ondersteuning van het beleid op die terreinen. Vijf jaar geleden startte dit Steunpunt Buitenlands Beleid, forme...
Lees meer

Afgelopen

Op 31 december 2011 is het afgelopen met het Steunpunt Buitenlands Beleid 2007-2011. Dan eindigt namelijk onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Het programma ‘Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek’ bestaat sinds 2002. De bedoeling was dat rond verschillende bevoegdheden van de Vlaamse overheid structureel wetenschappelijk onderzoek zou worden verricht ter ondersteuning van het beleid op die terreinen. Vijf jaar geleden startte dit Steunpunt Buitenlands Beleid, form...
Lees meer

Subsidiariteit of solidariteit?

De discussies rond het opheffen van het voedselhulpprogramma voor de minst bedeelden (PEAD) vormen een mooie illustratie van het probleem van subsidiariteit in de Europese Unie. Normaal moeten de ministers van landbouw op hun vergadering van morgen en overmorgen (20 en 21 oktober 2011) in Luxemburg hier een beslissing over nemen. Van de 27 lidstaten zijn er zes – en dat is een blokkeringsminderheid – die willen beletten dat negentien andere lidstaten voor de periode 2012-2013 nog ku...
Lees meer

Lage Landen 2020-2040

Zo. Het rapport ‘De Lage Landen 2020-2040’ is klaar en aangeboden aan de stuurgroep. Als alles goed gaat, wordt het over een maand gepubliceerd. Het is leuk dat een werkversie ervan als basis diende voor de ontmoeting tussen de ministers-presidenten Rutte en Peeters, begin juli. Al hadden zij – als je de mediaverslaggeving mag geloven – vooral belangstelling voor de puur economische samenwerking gericht op winst, en niet op de ecologische en sociale boodschap die ook in het rapport...
Lees meer

Governance

Het steunpunt organiseert op 12 oktober een studiedag rond het thema Subsidiarity and Multilevel Governance. In ons wereldje struikel je tegenwoordig over de governance: global governance, good governance, corporate governance, polycentric governance, economic governance ... En bijna steeds komt in dat governance-verhaal ook de term civil society voor. Niemand lijkt juist te kunnen aangeven wat met de beide termen bedoeld wordt, maar ‘goed bestuur’ en ‘de burgermaatschappij’, dat zi...
Lees meer

Een parabel over de voordelen van beperkte vrijhandel

In ‘The globalization paradox: why global markets, states and democracy can’t coexist legt Dani Rodrik uit hoe we ons vandaag in een onhoudbare situatie bevinden waar hyperglobalisering de mogelijkheid van nationale staten beperkt om tegemoet te komen aan de democratische verzuchtingen van hun burgers op het vlak van onder andere sociale rechtvaardigheid, milieu- en gezondheidsbescherming. Aangezien ‘global governance’, democratie op globale schaal, nog voor decennia een utopie zal...
Lees meer

De geloofwaardigheid van het westerse optreden in Libië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties trachtte door het aannemen van resolutie 1973 de bewoners van Benghazi en omstreken te beschermen tegen aanvallen door het Libische leger. De verklaringen van bewindvoerders van het regime lieten er geen twijfel over bestaan dat zij klaar stonden om op grote schaal en planmatig opstandige burgers om het leven te brengen.

De internationale gemeenschap nam de verdediging van de burgerbevolking op, nu het Libische regime klaarblijkelijk bereid...
Lees meer

De geloofwaardigheid van het Westerse optreden in Libië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties trachtte door het aannemen van resolutie 1973 de bewoners van Benghazi en omstreken te beschermen tegen aanvallen door het Libische leger. De verklaringen van bewindvoerders van het regime lieten er geen twijfel over bestaan dat zij klaar stonden om op grote schaal en planmatig opstandige burgers om het leven te brengen. De internationale gemeenschap nam de verdediging van de burgerbevolking op, nu het Libische regime klaarblijkelijk bereid...
Lees meer

Hernieuwbaar of duurzaam?

Aviel Verbruggen is een wijs en ervaren man, maar als hij stelt “dat er maar één combinatie tijdig redding kan brengen: energie-efficiëntie en hernieuwbare energie”, dan gaat hij niet ver genoeg.  Duurzame energie, dat is wat wij nodig hebben, èn het loslaten van de fetisj van de economische groei. Aviel Verbruggen is hoogleraar economie aan Universiteit Antwerpen en specialist in energiebeleid. Afgelopen woensdag verscheen van hem een opiniestuk  onder de titel  ‘De natuur als gul...
Lees meer

Jostein Gripsrud over ‘National Identity and the Public Sphere’

Professor Jostein Gripsrud, verbonden aan het departement voor informatiewetenschappen en  mediastudies van de universiteit van Bergen in Noorwegen, is vorig jaar door de departementen communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de Universiteit Gent voorgedragen als internationale Francqui professor. Het Francqui Fonds heeft het voorstel van de drie universiteiten gehonoreerd. Dit betekent dat professor Gripsrud de prestigieuze ti...
Lees meer

Zeer weinig wetenschappelijke belangstelling voor klimaatbeleid

De tweejaarlijks in Noord-Amerika georganiseerde European Union Studies Association Conference is niet alleen de beste plaats voor onderzoekers in EU-studies om andere experts te ontmoeten, te leren waar zij mee bezig zijn, en te horen hoe zij op het eigen onderzoek reageren. Het is ook telkens een graadmeter voor welke onderwerpen in die periode in het centrum van de belangstelling staan. Tijdens deze editie ging, we maken een raming, één derde van de panels (academia-speak voor e...
Lees meer

Françoise Tulkens over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op 3 maart ging in het Vredescentrum van de provincie en stad Antwerpen de vierde ‘Venster op de Wereld’ lezing door van het Steunpunt Buitenlands Beleid. Françoise Tulkens, de Belgische rechter en vice-voorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, het ‘Hof van Straatsburg’), hield een lezing ‘Het EHRM: de tocht tot hier, de uitdagingen van morgen’. Zij werd ingeleid door advocaat Paul Bekaert. Bekaert situeerde een aantal ‘Belgische’ zaken voor het Hof, waarin...
Lees meer

Kleurt de Msasa vroeger rood in Zimbabwe?

Vandaag  zaterdag viert Zimbabwe’s president Mugabe zijn 87ste verjaardag met een grootse politieke meeting. Buiten een hap uit de ceremoniële taart en het galspuien over de vijanden van de koloniale ontvoogding die hij tot stand heeft gebracht, zou hij ook wel eens een heikeler punt kunnen aansnijden: de volgende verkiezingsdatum. Sinds 2000 geeft deze aankondiging immers ook meteen aan wanneer de pletwals van repressie op de oppositie zal worden losgelaten. Dit jaar staat bovendie...
Lees meer

Levitatie

'...les outils de la science politique, discipline en lévitation sur les réalités sociales et qui finalement n'explique pas grand-chose. A cet égard, Anderson se fait un malin plaisir de citer l'historien britannique Alfred Cobban, pour qui cette branche du savoir est un procédé ''pour éviter ce dangereux sujet qu'est la politique, sans parvenir au niveau de la science''.' Bernard Cassen in een korte signalering van het nieuwe boek van Perry Anderson, 'The New Old World', over opko...
Lees meer

Drukke keuken

Ontwikkelingssamenwerking is tegenwoordig mondiaal gezien een gigantisch kluwen van donoren, hulpstromen en ontvangende instanties. Vanuit Europa bv. heb je niet alleen hulp van staten (al dan niet verenigd in de EU of de OESO) aan ontwikkelingslanden, maar ook bijdragen aan internationale organisaties, fondsen en programma’s. Daarnaast doen ook ngo’s, de privésector en subnationale entiteiten als gemeenten, provincies en regio’s aan ontwikkelingssamenwerking. Die willen allemaal, v...
Lees meer