about
Toon menu

Rik Pinxten: ‘Politici worden tussenpersonen’

Rik Pinxten is Vlaanderens bekendste antropoloog. Hij gelooft in mensen, niet in structuren. Vandaag zijn burgers en verenigingen aan de basis bezig met kleine revoluties. Het is een unieke kans voor de politici van morgen om zich anders op te stellen. “Politici moeten leren participerend aan politiek te doen,” aldus Pinxten in interview met het tijdschrift Samenleving en Politiek.

Volgens Rik Pinxten moeten politici hun verticale staatslogica meer verlaten om de rol op te nemen van competent...
Lees meer

Bruno De Wever: ‘Finaal ging Het Sienjaal over staatsvorming’

Twintig jaar na de lancering blikt historicus Bruno De Wever (Universiteit Gent) terug op Het Sienjaal. Het project waarvoor de progressieve Vlaams-nationalist Maurits Coppieters bij de toenmalige SP en Norbert De Batselier kwam aankloppen. “Dat was geen verrassing”, zegt professor De Wever. “Nationalisme is immers een zwakke ideologie, die niets zegt over hoe de maatschappij voorts in mekaar zou moeten zitten.

Nationalisme zegt alleen dat gemeenschap en staat congruent moeten zijn.” En dus...
Lees meer

'De toekomst draait om verbondenheid'

Samenleving en Politiek maakt samen met Wouter Hillaert, mede-initiatiefnemer van Hart boven Hard, een balans op. Een gesprek over de rol van burgerbewegingen in het huidige politieke landschap, de taal van links en de herpolitisering van het middenveld.

Foto: Theo Beck Ja, hij ziet de herpolitisering van het middenveld toenemen. Niet op partijpolitieke manier, maar als een brede beweging die netwerken smeedt. Verbondenheid is volgens W...
Lees meer

Hoe structureel is een 1-euromaaltijd?

De definitieve versie van het armoedeplan van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) wordt pas tegen half juli verwacht, maar ondertussen lekte een eerste versie van het plan uit en die lokte heel wat kritiek uit. Niet alleen van de oppositie in het Vlaams parlement, maar ook – en misschien vooral – van het betrokken middenveld (het Vlaams Netwerk Armoede, de Decenniumdoelstellingen). Er zitten inderdaad een aantal serieuze tekorten in de voorlopige versie van het armoedeplan. In deze bijdrage lijsten we er een aantal op.
Lees meer

James K. Galbraith over de noodzaak van een Europese sociale zekerheid

De Amerikaanse econoom James K. Galbraith pleit voor een uitbreiding van de sociaal-democratische welvaartsstaat naar de zuidelijke EU-lidstaten, als oplossing voor de economische crisis. Wim Vermeersch, hoofdredacteur van Samenleving en Politiek (SamPol), sprak met hem.

James K. Galbraith werkt achter de schermen mee met de Griekse regering om het land in de eurozone te houden. Onder de Griekse crisis schuilt evenwel een Duitse crisis, aldus de Amerikaanse econoom. “Je kan geen...
Lees meer

‘Links moet minder de straat op en meer de leeskamer in’

Met zijn columns op de website De Correspondent wordt de Nederlandse historicus Rutger Bregman ook buiten Nederland een invloedrijke stem. Wim Vermeersch, hoofdredacteur van Samenleving en Politiek, had een gesprek met deze utopische denker.

Het is opvallend hoe Nederlands historicus en utopisch denker Rutger Bregman tijdens dit gesprek ‘we’ met ‘links’ afwisselt. Zelf plaatst hij zich nochtans niet in dat kamp. “De links-rechtstegenstelling is achterhaald. Heel wat kwesties snijden...
Lees meer

‘Pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk’

Het leger op straat, de vrije meningsuiting bedreigd. Cultuurfilosoof Lieven De Cauter ziet het als donkere tekenen van de tijd. Jan de Zutter interviewde hem voor het tijdschrift Samenleving en Politiek.

Het leger op straat, de vrije meningsuiting bedreigd. Hij ziet het als donkere tekenen van de tijd. “Bart De Wever behoort tot het extreme centrum,” zegt cultuurfilosoof Lieven De Cauter. “Hij flirt met de uitzonderingstoestand. Het leger op straat is de definitie zelf van de ui...
Lees meer

Monique Kremer: "Andere migratie, andere verzorgingsstaat"

Het uitstekende boek Vreemden in de verzorgingsstaat (2013) van de Nederlandse onderzoeker Monique Kremer is voor alle linkse partijen verplichte lectuur. Ze ontkracht de mythe dat ‘vreemden’ een aanslag zijn op de schatkist, dat ze ons werk overnemen of dat hun aanwezigheid de solidariteit ondermijnt. Wel pleit Kremer voor een ‘andere’ verzorgingsstaat die meer ‘migratieproof’ is.

Er is wel degelijk een probleem: de open grenzen in Europa hebben geleid tot flexmigratie,...
Lees meer

Michel Bauwens: "We hebben een digitale sociaaldemocratie nodig"

Hij woont nog steeds in Thailand, maar dat is een kwestie van tijd. Cyberfilosoof en peer-to-peer activist Michel Bauwens keert zeker terug naar Europa. In Europa zit echter de sociologische basis van peer-to-peer: de kenniswerkers. De crisis is hier ook een stuk erger. Er is een overschot aan precaire jongeren met veel kennis die werken aan het gemeengoed. De vraag naar informatie over peer-to-peer is hier enorm. Daarom is een nieuwe economie mogelijk in

Straks geeft hij een lezing...
Lees meer

Verdammt ich lieb dich, … ich lieb dich nicht

Anno 2012 heeft iedereen de mond vol over het Duitse economische model dat ons uit het Europese economische moeras zou kunnen trekken. Laat ons een poging wagen om het fameuze ‘Duitse model’ in al zijn facetten te bekijken.

In de never ending story van de zoektocht naar de recepten om uit de economische crisis te geraken, worden al maandenlang geschiedenislessen opgerakeld, sociaal-economische modellen vergeleken en zogenaamde succesformules uitvoerig becommentarieerd en verdedig...
Lees meer

Een onzekere strijd tussen twee kwetsbare kandidaten

Op 6 november 2012 vinden er weer presidents- en congresverkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Op die dag zal de vraag beantwoord worden of Barack Obama een tweede ambtstermijn krijgt als Amerikaans president dan wel of Mitt Romney vanaf 20 januari 2013 deze functie zal bekleden. Met een economisch precaire situatie is het antwoord op die vraag momenteel immers niet zeker.

Een onzekere strijd tussen twee kwetsbare kandidaten (verscheen eerder in het juninummer van Samenleving...
Lees meer

Norbert De Batselier: 'Het politieke landschap te versnipperd'

Op donderdag 11 maart 2010 wordt de biografie van Norbert De Batselier, Een leven in de politiek, voorgesteld in de Schelp van het Vlaams Parlement. Een ideale gelegenheid voor Samenleving en politiek om haar voormalige hoofdredacteur van haar verre voorganger, Socialistische Standpunten, aan het woord te laten. Meteen ook de eerste bijdrage van Samenleving en politiek aan DeWereldMorgen.be

Zonder een politieke hergroepering kan niemand dit land nog op een goede manier leiden. Zo...
Lees meer