about
Toon menu

Een hoofddoek, onbekende mannen en littekens

Anno 2018 lijkt het nog steeds een privilege om zelf te bepalen wat te dragen als vrouw. Het is opmerkelijk hoeveel mannen zich in dit debat mengen, en pretenderen feministisch te zijn geïnspireerd en te willen opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, zonder ooit ook maar iets verwezenlijkt te hebben voor vrouwen. Of meer nog, zonder ooit een poging gewaagd te hebben om de positie van vrouwen in onze samenleving of daarbuiten te verbeteren.

De obsessie met de hoofddoek en de zogenaam...
Lees meer

JA voor ernstig Terzake-debat, NEEN voor zoveelste schertsvertoning

In het VRT-programma Terzake, op 28 februari, verklaarde Annelies Beck dat BOEH, “Baas OP eigen Hoofd” gevraagd was, “maar dat die er voorlopig niet op in willen gaan”. BOEH bedankte inderdaad voor dit debat. Liefst had Terzake 2 dames met een moslimachtergrond tegenover elkaar geplaatst, een met en een zonder hoofddoek, om te debatteren over de al dan niet vrije keuze om een hoofddoek te dragen. Voor zo’n poppenkast hebben wij bedankt. En we gaven mee waarom.

Tot onze verbazing ging Te...
Lees meer

BOEH!: "Algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens onhoudbaar"

Het recht heeft gezegevierd. De elf meisjes uit Maasmechelen hebben het recht om een hoofddoek te dragen op het schooldomein. De school heeft niet het recht hen dat te verbieden. Dat heeft de rechtbank van Tongeren vandaag beslist. Een signaal dat het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens onhoudbaar is, zegt BOEH!, dat staat voor Baas Over Eigen Hoofd!.

Al jaren ijvert Baas Over Eigen Hoofd, een divers feministisch platform, voor het recht op zelfbeschikkingsrecht, vrije onderwijskeu...
Lees meer

“Feminisme moet de strijd aangaan tegen elke vorm van onderdrukking”

De Belgische Vrouwendag vond dit jaar plaats in Antwerpen. Het werd een bewogen dag met hevige discussiemomenten, workshops en als afsluiting getuigenissen van feministen. Samira Azabar is één van hen. Lees hier de getuigenis die ze bracht.

Beste Ik ben blij hier vandaag het rijtje van krachtige zelfverzekerde vrouwen te mogen aanvullen, meer nog af te sluiten. Toen de vraag gesteld werd om iets te komen brengen rond feminisme en de dagdagelijkse strijd heb ik lang moeten nadenken over wat...
Lees meer

Open brief aan Lieven Boeve en Raymonda Verdijck

Lieven Boeve, directeur-generaal van de koepel van het katholiek onderwijs (VSKO), wil dat alle netten het verbod op de hoofddoek afvoeren. Het gemeenschapsonderwijs is bereid tot een gesprek. "Leiderschap is niet enkel een kwestie van woorden, maar ook van daden", reageert Samira Azabar van de actiegroep Boeh!.

Beste Lieven en Raymonda, Laten we inderdaad een werkelijk maatschappelijk debat voeren over de essentie van de zaak met betrekking tot het verbod...
Lees meer

Over witte ridders en de moslims

Sinds enkele jaren verschijnen er, te pas en onpas, ‘witte’ ridders die zich blijkbaar superieur wanen en weten hoe de vork werkelijk in de steel zit. Vooral als het gaat over de ‘barbaarse’ uitwassen van religies en reddingsoperaties van moslima’s en jongeren verleid door jihad-recruteerders.

'When we revolt it's not for a particular culture. We revolt simply because, for many reasons, we can no longer breathe' Fanon Frantz Zij ontpoppen zich tot ware paternalistische V...
Lees meer

Blanco: ‘Ik stond erbij en ik keek ernaar’

Een pleidooi om onze plaats als burger op te eisen. Om ons te informeren over de stand van zaken en over mogelijke alternatieven. En om strijd te voeren om gehoord te worden. Niet alleen, maar altijd in georganiseerd verband. We moeten stoppen met politiek als iets te beschouwen van politici.

Racisme en geweld In Hamme (Oost-Vlaanderen) is Talha Yildiz, een zeventienjarige jongeman, op dinsdag 20 mei 2014 aangevallen met een knuppel vol nagels. Gevolg: hersenletsel. Niet omda...
Lees meer

Met dit soort politiek gaan we racisme niet ‘wegtoveren’

Samira Azabar persifleerde de Brusselbrief van VRT-journalist Riadh Bahri en stelde het racisme in haar stad Antwerpen aan de kaak. De Antwerpse schepen Liesbeth Homans (N-VA) antwoordde met een open brief. "Racisme is geen excuus om je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen", klonk het. "De eigen verantwoordelijkheid van het beleid is blijkbaar geen prioriteit", reageert Samira Azabar.

Beste schepen van Diversiteit Homans, Fijn dat u mijn stuk gelezen hebt en daarbij ook reageerde...
Lees meer

Antwerpen, ik hou van u, ik walg van u

"Ik hou van je, Brussel. Maar, ik kots ook op je", schrijft VRT-journalist Riadh Bahri in De Standaard die enkele jaren geleden naar de hoofdstad verhuisde. "De tolerantie en verdraagzaamheid maken plaats voor woede, frustratie, angst en soms zelfs een tikkeltje racisme." Samira Azabar verhuisde in 2008 naar Antwerpen. Haar repliek.

Met dank aan Riadh Bahri (DS 7/01/2014) Juni 2008. Ik zet eindelijk de grote stap en verlaat mijn thuisstad Mechelen voor de metropool. Voor Antwerpen.W...
Lees meer

Het ware gelaat van neutraliteit

SP.A keert zich tegen het hoofddoekenverbod. "Laten we dan ook hopen dat dit nieuw begin, werkelijk een nieuw begin is en niet slechts het startsein van een charmeoffensief naar aanloop van de verkiezingen in 2014."

Beste Yasmine, Dinsdag 26 maart 2013. Een dag om in de geschiedenisboeken te verzilveren, denkt u niet? Een welgemeende proficiat voor de ‘flinke politieke ommezwaai’ (Knack, 26/03) die de SP.A maakte. Dit keer zwart op wit te vinden in de nieuwe SP.A-beginselverklaring....
Lees meer

Geachte heer Vermeersch, mag het gedaan zijn met riddertje te spelen?

Ik heb de indruk dat u het moeilijk vindt om uw harnas en witte paard op te bergen. Maar de waarheid is dat er geen moslimjonkvrouwen zijn die gered dienen te worden door een 'verlichte profeet' anno 2013.

In uw open brief (gepubliceerd op DeWereldMorgen.be van 8 maart) aan mij gericht, geeft u aan dat ik wel degelijk een rationeel denkend wezen ben. Maar als u daarna stelt dat ik "beïnvloed ben door diep gewortelde motieven" en om emotionele redenen geen afscheid kan nemen van de is...
Lees meer

Politiek en geloofwaardigheid: open brief aan Yasmine Kherbache en Meyrem Almaci

Onlangs kreeg ik jullie vurige pleidooien voor een neutraliteit die de aanwezige diversiteit respecteert onder ogen. Verheugd was ik om te lezen dat zowel Groen als SP.A de dresscode van het vorige Antwerpse stadsbestuur wil herzien.

Beste Yasmine en Meryem, Yasmine, velen hebben het ondertussen wellicht opgemerkt, maar het is duidelijk dat je de laatste tijd vaak in je pen kroop. Vooral om te reageren tegen het beleid van Bart De Wever (N-VA), je weet wel, de burgemeester van Antwe...
Lees meer

Geen ronselaars maar bezorgde, geëngageerde Antwerpenaren

ANTWERPEN - In ons artikel ‘Het voorspel van kiezersbedrog’ hebben wij, twee actieve Antwerpenaren, het debat willen openen over de stem van de Antwerpenaren met een migratieachtergrond. De politici die we in ons stuk noemden, hebben intussen gereageerd. We kunnen alleen maar toejuichen dat deze kandidaten in debat willen en durven treden. Jammer genoeg blijven hun reacties oppervlakkig en weinig inhoudelijk. Hier volgt ons antwoord op Güler Turan.

Beste Güler, In uw weerwoord...
Lees meer

Het voorspel van kiezersbedrog

In Antwerpen is de verkiezingscampagne volop aan de gang. En dan is het altijd uitkijken naar wie het islamitische segment van het kiespubliek komt opvrijen en bovenal hoe.

De afgelopen weken hebben we van dichtbij kunnen waarnemen wie met liefkozende woordjes en loze beloftes de harten van twijfelende moslimkiezers kwam veroveren. Wie voor de lens van een camera zijn sterke schouder leende aan de meest troostelozen en moedelozen onder ons. En wie eerder verkoos snoepjes en ander lek...
Lees meer

Alles of niets: over hoofddoek, keppel, kruis, tulband, toorts, …

Ontzet was ik toen ik toevallig het artikel ‘Islamitische sluier neen, keppel en kruisje ja’ las op de website van Joods Actueel naar aanleiding van de actie zaterdag van Minderhedenforum, Boeh!, Ella vzw, vzw Motief, ACV en talrijke andere middenveldorganisaties.

De actie was gericht op klanten die de levensbeschouwlijke diversiteit in ons land apprecieerden en geen problemen hadden om bediend te worden door iemand met een kruisje, hoofddoek , keppeltje, tulband, toorts, .... Me...
Lees meer