about
Toon menu

Sociale werkers bezorgd over invoering verplichte gemeenschapsdienst

Door een wetswijziging van de federale regering kunnen OCMW’s mensen met een leefloon vanaf 1 november een contract aanbieden dat hen verplicht gemeenschapsdienst te doen. Het staat de persoon vrij om hierop in te gaan. Maar welke vrijheid heb je als uitkeringstrekker wanneer je voor je inkomen volledig afhankelijk bent van de instelling, vraagt Stéphanie Staïesse van Samenlevingsopbouw zich af.

‘Voor wat hoort wat’, hoor ik veel mensen denken. ‘Het is een logische maatregel om deze leeflon...
Lees meer

Begroting in evenwicht, samenleving ontwricht

Samenlevingsopbouw roept de federale regering op om te investeren en werk te maken van een transparante en rechtvaardige fiscaliteit. Hoe belangrijk een begroting in evenwicht ook mag zijn, wanneer de regering deze realiseert zonder een rechtvaardige verdeling van de lasten, wordt een solidaire samenleving verder ontwricht.

Herinner u de EU2020 –strategie waarin de Europese Unie en de Europese landen zich engageerden om samen te werken aan meer werkgelegenheid, een hogere productiviteit en meer...
Lees meer