about
Toon menu

N-VA wil elke kritiek op Israël criminaliseren. Verzoeningspolitiek?

Sinds ACOD Cultuur communiceerde de BDS-campagne tegen de bezetting van Palestina te steunen, uit solidariteit met de strijd van de Palestijnse bevolking voor hun mensenrechten, was het een kwestie van tijd voor intimidaties zouden beginnen. Op 18 oktober is het zover. Volgens propagandasite Joods Actueel hebben we terecht ‘een klacht tegen antisemitisme aan onze broek’. André Gantman (N-VA) eist mijn ontslag. Een toelichting over de achterliggende drijfveren van deze lastercampagne.

...
Lees meer

Hoe N-VA het label ‘culturele elite’ cultiveert

De cultuurpolitiek van N-VA is een tweesnijdend zwaard. De officiële communicatie klinkt meegaand, zonder provocaties. Maar in de media komt met regelmaat pinnige kritiek naar boven. Bart De Wever doorbreekt deze tweedeling in zijn Antwerps cultuurprogramma via een erg ideologische passage. Dat schept duidelijkheid.

“Vandaag kan kunst nog amper de gemeenschap beroeren. Veel actuele kunst heeft zich teruggetrokken in een besloten reservaat, waarbij kunst een beperkte kring samenbindt maar hen ook...
Lees meer

Beste werkgevers, wat met een performant werkbeleid?

Maandag 1 oktober stopte Bart Buysse als directeur van het Verbond van Belgische Ondernemingen. In zijn afscheidsbetoog vat hij naar eigen zeggen de rode draad samen van de boodschap die het VBO de afgelopen jaren uitdroeg en ook na zijn vertrek moet uitdragen: verhoog het activeringsbeleid van werkzoekenden, verlaag de werkloosheid en schaf de uitkeringen af in de tijd. Deze missie is helaas alleen rationeel te noemen vanuit de winstoptiek van de aandeelhouders. Blijkbaar valt er vooral winst te halen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Lees meer

Hoeveel #MeToo is er nog nodig?

Marc Ruyters, hoofdredacteur van H ART magazine, nam het onlangs op voor Jan Fabre. Hij betwist de getuigenissen van de dansers in de open brief niet. Maar dat het publiek bekend werd is voor hem wel een probleem. Dat bevestigt hoe diep de zwijgcultuur zit. De kunstwereld zou nu geviseerd worden van buiten uit? Onzin. Het zijn cultuurmakers zelf die de toxische beleidscultuur aanklagen. De open brief riep op tot introspectie. Bijvoorbeeld: wat deed H ART in het verleden niet, wat zou het vanaf nu wel kunnen doen? Daarover lezen we helaas niets.
Lees meer

Advocaat Fabre liegt

Strafpleiter Hans Rieder verklaarde in De Zevende Dag dat de dansers binnen de organisatie Troubleyn nooit contact met het beleid of Jan Fabre hebben opgenomen. Dat is onjuist. Alleen al de voorbije maanden zijn er heel wat pogingen tot communicatie geweest, verbaal en schriftelijk. Dat weten de advocaten van Fabre ook. ACOD Cultuur eist een rechtzetting.

Er zijn vele mails die de communicatie tussen de dansers en de leidinggevenden van Troubleyn kunnen bevestigen. Tevens valt het eenvoudig aan t...
Lees meer

Na de zaak Fabre: nood aan officiële safe spaces

De dansers die een open brief naar Jan Fabre schreven, hoopten op een constructief gesprek. Afgaande op de reacties wordt hun oproep ernstig genomen. Hoe moet het nu verder? Eén belangrijke stap is het uitbouwen van professioneel sociaal overleg tussen medewerkers en leiding. Elke organisatie verdient een MeToo-CAO! De coalition of the willing groeit aan.

Het parket is een onderzoek gestart. De minister komt na de zaak De Pauw al met een actieplan, en dat kan nu een versnelling hoger. De sociale...
Lees meer

De zaak Fabre: exit zwijgcultuur

Volgens Jan Fabre moeten dansers met klachten maar de interne procedure volgen. Gemakkelijk gezegd, als je het (Nederlandstalige) arbeidsreglement pas in juli 2018 kenbaar maakt en ondertussen de vakbonden buiten houdt. Wie doorverwijst naar de procedures wil van elk geval een individueel geval maken dat om een behandeling vraagt achter gesloten deuren. Het zal dus nog even duren voor een constructieve dialoog intern mogelijk is. Het devies van de cultuurvakbonden: wees overgevoelig voor zaken die al lang over hadden moeten zijn.
Lees meer

Syndicale strijd voor Palestijnse mensenrechten

Omar Barghouti, Palestijns mensenrechtenactivist en mede-oprichter van de Boycot, Desinvesteer en Sancties (BDS) campagne tegen het apartheidsregime van Israël, komt op 8 en 9 september naar Manifiesta, het feest van de solidariteit in Bredene. ACOD Cultuur steunt de campagne en gaat met hem in gesprek: wat kunnen we als vakbond méér doen in de strijd voor mensenrechten in Palestina?

Op een internationale meeting van cultuurvakbonden enkele maanden geleden maakte een...
Lees meer

Fair Art: Hoe te werken aan meer democratie en gelijkheid binnen de culturele sector?

Zin in een ‘zomerkamp’ over fair practice in de kunsten? State of the Arts, een progressieve beweging van cultuurwerkers, verzamelt de eerste week van september de troepen in Brussel. Goesting om samen te sleutelen aan campagnes en beleidsvoorstellen voor meer solidariteit en rechtvaardigheid? Wil je een bijdrage leveren aan de Fair Arts Almanac 2019? Welkom!

Het speerpunt van het huidige cultuurbeleid? Organisaties en cultuurwerkers stimuleren tot het opnemen van meer ‘ondernemerschap’. Tege...
Lees meer

Bijklusbeleid? Houtworm in de sociale zekerheid

Bijklussen een onschuldig extraatje? Geenszins, vinden Robrecht Vanderbeeken en Jan-Piet Bauwens. De wet zet de deur open voor sociale afbraak. Met de verkiezingen in het vooruitzicht voert N-VA vandaag oppositie tegen haar eigen beleid. De nieuwe bijkluswet leidt tot jobafbraak en dat is de schuld van Open Vld, klinkt het. Die kritiek rammelt, zoals de wetgeving zelf. Toeval?

Door de bijkluswet kan wie minstens vier vijfde werkt of op pensioen is, 6.130 euro per jaar of 510,83 euro per maand onb...
Lees meer

De verloskunde van Milo Rau in Gent

Je moet het maar doen. Nog voor hij aan de slag is, heeft regisseur Milo Rau met voorbereidende initiatieven al meer debat losgemaakt dan met zijn werk zelf. Hij zet als nieuwkomer experimenterend de ramen en deuren open, en dat is welkom.

Een krantenadvertentie waarin hij zocht naar ervaringsdeskundigen voor een voorstelling over radicalisme? Een rits parlementairen van N-VA riep meteen de cultuurminister op om dit te veroordelen. Mocht het opportuun geweest zijn, ze z...
Lees meer

Regulering van de kunstmarkt redt de beeldende kunsten niet

Het steunpunt voor de kunsten, Kunstenpunt, trekt aan de alarmbel: door de stijgende ongelijkheid in de kunstmarkt verdiept de precaire situatie van veel beeldende kunstenaars. Hun analyse illustreert perfect wat marktwerking in wezen doet: monopolievorming, de rijken worden rijker, de rest is de pineut. Hoog tijd dat we remedies uitwerken. Maar wie rekenschap wil geven aan de artistieke vrijheid, moet de oplossing bij een publieksgericht beleid zoeken. Met een marktgericht beleid blijf je dweilen met de kraan open.
Lees meer

"Zonder publiek eigendom geen gelijkheid, geen democratie": Andrew Cumbers op bezoek in Gent

Hoezo er is geen alternatief? Politiek econoom Andrew Cumbers pleit al jaren voor de democratisering van de economie door onder andere privatiseringen terug te draaien. Recent pikte Labour-leider Jeremy Corbyn zijn pleidooi om onze economie terug in publieke handen te nemen gretig op. Nu de rest van Europees links nog overtuigen. De vakbond ACOD Cultuur en kunstencentrum Vooruit nodigde Cumbers recent uit voor een lezing op het symposium We Own It. Hierbij een videoverslag.

Terwijl Open Vld in on...
Lees meer

Meer geld voor grote musea?

Met de verkiezingen op komst kiezen de Vlaamse musea voor het offensief: ze willen een verdubbeling van hun subsidies. Voor we over centen praten, moeten we het toch eerst hebben over wat de noden zijn en wat we daaraan kunnen doen.

77 cultuurinstellingen organiseerden zich om meer geld te vragen en haalden daarmee voorpaginanieuws (DS 29 mei). Daarmee ligt het debat over cultuursubsidies weer open. Na een ontwijkende reactie van cultuurminister Gatz, had diezelfde krant het vervolgens over het d...
Lees meer

"We have the power, we need to tell the stories": Cat Hobbs op bezoek in Gent

Privatisation fails! Activiste Cat Hobbs kwam op het symposium We Own It in Vooruit uitleggen waarom. Hierbij een videoverslag.

Stel U de volgende toekomst voor: een neoliberaal afbraakbeleid privatiseerde de vorige decennia tal van sleutelsectoren in naam van ‘een betere toekomst’: de post, de spoorwegen, zorg, watervoorziening, etc., het stond allemaal voor een prikje in de uitverkoop. Sommige aandeelhouders zijn er daardoor inderdaad flink op vooruit gegaan. Het verzet door vakbonden en b...
Lees meer