about
Toon menu

Hoe vrij mag de vrije kunstenaar zijn, minister Gatz?

Kunstenaars die ons probeerden te waarschuwen voor de praktijken van Monsanto door actie te voeren tegen de gesubsidieerde samenwerking van deze killermultinational met de UGent, werden door onze beleidsvoerders aan de publieke schandpaal genageld. Vandaag blijkt hoe onrechtvaardig dat was. Wat vindt Cultuurminister Gatz van deze geschonden vrijheid?

Geachte Cultuurminister, Beste Sven Gatz, Zoals U vandaag bij het doornemen van de kranten hebt kunnen merken, zwijgt ook de mainstream media niet...
Lees meer

Cultuurwerk kent hoge werkdruk

Uit een enquête van het sociaal fonds voor podiumkunsten blijkt dat cultuurwerkers in de podiumkunsten en de muziek met plezier en engagement werken. Maar 47% geeft aan nood te hebben aan herstel. 26% zegt constant moe te zijn en rust nodig te hebben. Zonder maatregelen kan deze groep binnen een half jaar uitvallen door ziekte.

Het lijkt wel een Nederlands scenario: na de cultuurbesparingen staken kunstenaars en artistieke organisaties er een tandje bij om te bewijzen dat ze – tegen de negatieve...
Lees meer

Digi-daddy in plaats van Vadertje Staat?

Het hypen van de deeleconomie als heiland is een trendy bezigheid. Rogier De Langhe werkte als filosoof op Kuhn, zoekt sindsdien overal paradigmashifts en meent die nu te vinden in een scheve interpretatie van het commons-model (DM, 11/3). Dat zou ons naar een postindustriële wereld voeren, voorbij markt en staat. Werkelijk? Maf aan dit droomdenken is het onderliggend paganisme: de technofantasie dat we via nieuwe media alle maatschappelijke problemen en machtsverhoudingen zullen overstijgen. Digi-daddy in plaats van Vadertje Staat?
Lees meer

Tweekamp tussen tentoonstellingen?

In Caermersklooster in Gent opent Fernand Huts volgende week zijn tweede spektakeltentoonstelling ‘Oer. De Wortels van Vlaanderen’. Journalisten en bezoekers kunnen vanaf vandaag al gratis terecht in de experimentele kunstruimte Croxhapox een beetje verder. Daar loopt een vensterproject met het protestpamflet: ‘Graai. De roofbaronnen van Vlaanderen.’ Dat leest als een kritisch commentaar bij de mediagenieke show die Vlaanderen de volgende weken weer over zich heen zal krijgen. (Een gezamenlijk initiatief van cultuurvakbond en kunstruimte.)
Lees meer

Protestmanifest 'Graai. Roofbaronnen van Vlaanderen'

(Bespaar)minister van Cultuur Gatz (Open VLD) verwijst kunstenaars en artistieke organisaties door naar de markt: zoek ‘aanvullende middelen’ bij mecenassen! Dat dit neerkomt op een ideologisch offensief, bewijst de nieuwe tentoonstelling ‘Oer. De wortels van Vlaanderen’ van de ondernemer Fernand Huts in het Caermersklooster in Gent. Om dat aan te kaarten, organiseert ACOD Cultuur samen met de experimentele kunstruimte Croxhapox een ‘aanvullende tentoonstelling’ een straat verder: in de acht ramen hangt onderstaand protestpamflet.
Lees meer

Het partijpolitieke strikje van SMart (3)

Onder de vlag van een coöperatieve en in naam van de deeleconomie een rechtse koers varen als een liberale guerrilla op links terrein? Schijnwerkgever SMart wil er marktleider in zijn. Na een analyse van de foute flex en het lichtzinnig jongleren met progressieve taal, focust deel 3 op het investeren in de juiste vrienden. Lobbywerk, een deeleconomie in populariteit en perceptie zeg maar. SMart omringt zich met strijdbare, solidaire krachten en wil symbolisch kapitaal uitwisselen met partijen die eveneens p2p-newspeak als lokeend gebruiken.
Lees meer

SMart: Coop is cool? (2)

In naam van de deeleconomie onze sociale bescherming uithollen? Het is een lucratieve specialiteit van schijnwerkgever SMart. ‘De foute flex van SMart (1)’, bracht een probleemanalyse. Deel 2 focust op het ideologische springkasteel: progressief woordgebruik lukraak combineren en springen maar. Als het botst, proberen we iets anders. Ook het idee van een coöperatieve doet dienst als imagoversterker. Alle middelen zijn goed om te misleiden, want SMart is gewoon een makelaar in precair flexwerk. Wie het niet redt, belandt plat op de straatstenen.
Lees meer

De foute flex van SMart (1)

Leren leven louter in functie van onzeker werk. Vrijwel continu ter beschikking staan voor minder geld en met minder inspraak of rechten. Dat heet ‘sociale innovatie’ in beleidstaal. ‘Sociale dumping’, is het resultaat op de werkvloer. Een voorhoede van deze liberale innovatie is SMart: een digitaal platform dat zich graag vereenzelvigt met de deeleconomie en veel energie steekt in progressieve camouflage. Maar het is een roerganger in snoeihard platformkapitalisme, weliswaar met een nieuwlinks strikje er omheen (meer daarover in deel 2 en 3).
Lees meer

Art’s Birthday? Er is ook goed nieuws

Op 17 januari vierden we alweer Art’s Birthday. Maar valt er dan veel te vieren? Veel te weinig middelen voor de projectsubsidies, besparingen, vermarkting, verpaupering van de cultuurwerkers: daar word je niet meteen vrolijk van. Toch is er ook goed nieuws: actie loont!

In 1963 riep Fluxus-kunstenaar Robert Filliou zijn verjaardag uit tot de officiële geboortedag van de ‘kunst’. Dit statement in een Parijse bar groeide uit tot diverse Art’s Birthday-feesten wereldwijd...
Lees meer

Biedt ‘gemengde cultuurfinanciering’ toekomst?

Zola publiceerde zijn beroemde brief ‘J’accuse!’ ooit op een 13de januari. Een goede reden om het neoliberale cultuurbeleid van onze regering nogmaals aan te klagen. Na ze suf te slagen met besparingen, jaagt deze regering cultuurorganisaties nu de markt op. Om dat te stimuleren, ontwikkelde ze fiscale hefbomen die de samenleving veel kosten en de publieke sector onder druk zetten. Niet alleen komt de kunst daarmee nog meer terecht in een kluwen van het zakendoen, ideologisch komt het neer op de promotie van de filantropie-als-business-cultuur.
Lees meer

Preken voor eigen kerk

2017 heeft ook veel waardevols in petto. Zoals de tentoonstelling van Sven ’t Jolle die vanaf januari in Wiels loopt. De tragikomische sculpturen van ’t Jolle getuigen van een ontwapenende eerlijkheid die de onmacht van kunst, om politiek een verschil te maken, prijsgeeft. ‘Maak je niet dik, het is maar kunst’ – als uitgangspunt. Om daarna rustig door te werken aan emanciperende praktijken. Preek je voor eigen kerk omdat je met de symbolische drive eigen aan kunst vooral kunstliefhebbers bereikt? Laat dat nu net de kracht ervan zijn.
Lees meer

Gratis naar het museum!

In een tijd waarin menig cultuurbeleid de mars inzette naar hogere ticketprijzen, méér markt en ‘creatief ondernemerschap’ in allerlei exclusieve VIP assortimenten, komt Kris Merckx (PVDA+) koppig met een beleidsvoorstel dat tegen de liberale stroom ingaat: kunst en cultuur bij de mensen brengen? Smijt dan de deuren van onze publieke musea gratis open. Of zoals de Chinezen zeggen: alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee.

  Het beweegt in cultureel Antwerpen....
Lees meer

Laat Vlaanderen kunstenaars verpauperen?

In Nederland zorgde een onderzoeksrapport in het voorjaar voor opschudding toen het aantoonde dat heel wat kunstenaars sociaaleconomisch in een miserabele toestand verkeren. Zo’n studie is er nu bij ons ook: UGent bevroeg 2706 kunstenaars en stelde vast in welke precaire situatie ze overleven. Wat een wake-up call voor het beleid zou moeten zijn, werd op de persvoorstelling helaas als een opportuniteit aangegrepen om het eigen status quo-beleid in de verf te zetten. Nochtans zijn er eenvoudige oplossingen die geen cent kosten.
Lees meer

Gelukkige verjaardag KMSKB?

Op zondag 27 november vieren de Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België samen met alle bezoekers hun 215-jarig bestaan met gratis activiteiten. Maar is er wel reden om te vieren? Partycrasher van dienst is staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA). Ze weigert de noodzakelijke extra veiligheid mee te financieren en maakt een actie voor crowdfunding onmogelijk.

  In tegenstelling tot andere landen, kunnen onze federale musea op weinig politieke steun rekenen. Nochtans...
Lees meer

Ecologisme en de sprong naar links in 'Vrijheid en Zekerheid'

Dirk Holemans, coördinator van denktank Oikos en ‘ecodenker’ van Groen schreef een mijlpaal van een boek. Terwijl vele ecologen enkele jaren terug nog dachten dat we het klimaat via de vrije markt konden redden, lezen we in 'Vrijheid & Zekerheid' het relaas van een ideologische zoektocht naar een groter en nadrukkelijk links verhaal. Blijft onderbelicht: het trefwoord ‘gelijkheid’ en de weg er naar toe.

@Children of Men (2006) ‘...
Lees meer