about
Toon menu

Open brief aan nieuwe gemeenteraad Antwerpen

De nieuwe gemeenteraad in Antwerpen is geïnstalleerd. Naar aanleiding daarvan schreven Ringland, Ademloos en stRaten-generaal samen een open brief aan de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie. De burgerbewegingen zien in het bestuursakkoord van N-VA, sp.a en Open VLD goede aanzetten voor de periode 2019-2024. Tegelijk verwachten ze, in het licht van de grote uitdagingen waar de stad voor staat, toch meer ambitie.

Geachte burgemeester en schepenen,Geacht...
Lees meer

Koning Auto blijft heersen in Antwerpen

De definitieve resultaten van de nulmeting van Straatvinken, het burgeronderzoek van de Ringland Academie, tonen aan dat de modal shift naar duurzaam verkeer in de Vervoerregio Antwerpen nog niet bereikt is. Tegen 2030 zijn nog flink wat inspanningen nodig om de burgers te doen kiezen voor alternatieven voor de auto. Vooral buiten de stad heerst koning Auto.

Maar ook in de districten en de binnenstad zal de overheid duidelijke keuzes moeten maken, oordeelt mobiliteitsexpert Thomas Vanoutrive (UA...
Lees meer

Duizenden deelnemers aan 10 Stoetenfestival onderstrepen nood aan leefbaar verkeer

Uit alle richtingen van de stad en regio Antwerpen zijn deze namiddag in 10 stoeten duizenden voetgangers, fietsers, skaters en 'andersmobielen' naar Spoor Oost getrokken. Met hun deelname aan het 10 Stoetenfestival steunen ze het pleidooi van de burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring én de modal shift naar duurzamer verkeer. Veel interesse is er ook voor de resultaten van het burgeronderzoek Straatvinken.

Een kilometerslange s...
Lees meer

Ringland: "Beste Vlaamse regering, laten we deze historische kans grijpen"

Enkele weken na de succesvolle infoavonden in De Roma lanceert Ringland een open brief aan de Vlaamse regering. Ringland is zeer bezorgd omdat de Oosterweelverbinding een reorganisatie en volledige overkapping van de Ring onmogelijk maakt. We vragen een beperkte bijsturing van het ‘beslist beleid’, zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet vragen we het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.
Lees meer