about
Toon menu

No women’s land?

Telling na telling toont aan: de kunsten blijven beheerst door mannen. Niet zozeer in de opleidingen, wel hoger op de ladder en later in de carrière: waar het om de knikkers gaat. Dat geldt zeker voor populaire cultuur als film en rock, maar ook klassieke muziek, podium- en beeldende kunst spiegelen de rest van de wereld: mannen houden het overwicht en bepalen het systeem. Dat zeggen wij niet, dat zeggen de cijfers en morgen, op Internationale Vrouwendag, organiseert rekto:verso hierover een salongesprek in de Arenberg Schouwburg.
Lees meer

Van kromme komkommers tot gemberwater

Meedoen lijkt dé kernspreuk van deze eeuw geworden. Toeschouwers werken mee aan kunstwerken, burgers denken mee over beleid en onze regeringen willen dat we allemaal zelfredzamer worden. Doe-het-zelven is het nieuwe geloof. Maar binnen welke sociale en politieke grondverschuivingen past die ‘verzelving’ juist? Hoogleraar Evelien Tonkens en partijleider Peter Mertens ontrafelen de illusies van de participatiemaatschappij. Dit artikel maakt deel uit van het dossier Zwart-wit van rekto:verso.

‘...
Lees meer

De projectsubsidies zijn weer de pineut

"We hebben uw aanvraag voor een beurs of projectsubsidie positief bevonden, maar de subsidie zelf krijgt u niet." Die paradoxale boodschap viel deze week in de mailbox van maar liefst 80 organisaties en individuele kunstenaars. Getekend: cultuurminister Sven Gatz. Blijkbaar zit er (alweer) te weinig geld in de projectenpot. Maar waarom krijgen zeven negatief geadviseerde organisaties dan weer wel geld?

De verdeling van de projectsubsidies en de ontwikkelingsgerichte beurzen (in het...
Lees meer

Mons 2015: Je suis participante. Et toi?

Met 350 activiteiten, heel wat nieuwe infrastructuur en een stevige dosis enthousiasme zet Mons zichzelf dit jaar op de kaart als culturele hoofdstad van Europa. In een streek waar werkloosheid de kaap van 20% rondt, tekenen de noden van de kwetsbaarste Montois zich echter scherp af tegen die van de toeristen en investeerders die Mons dit jaar hoopt aan te trekken. Kan de stad van Elio deze kloof overbruggen, of blijft het een onmogelijke spagaat?

Vlak voor...
Lees meer

Dertig variaties van verzet

Een vreemde paradox is het: hoe meer maatschappelijk protest er broeit, des te minder wervende kracht lijkt er uit te gaan van klassieke vormen van verzet. Missen we ideeën en creativiteit? Rekto:verso vroeg een brede schare aan artiesten en activisten naar hun meest inspirerende voorbeeld van verzet. Wat kunnen we er anno 2015 van leren?

Mentale lenigheid In tegenstelling tot wat je weleens hoort, is verzet vaak iets eenvoudigs. Dikwijls heeft het te maken met kleine situaties...
Lees meer

Een publieke omroep die verder kijkt dan zichzelf

Waar moet het heen met de VRT, nu zijn beheersovereenkomst herbekeken wordt? Het antwoord ligt in de betekenis van het woord ‘publiek’ in ‘de publieke omroep’. De VRT moet wat minder bedrijf spelen, en zich meer dienstbaar maken als een verbindende en gemeenschappelijke plek, waar belangrijke vraagstukken ter sprake komen, ook inzake cultuur. (Inleiding bij het 4x4-debat ‘De toekomst van de openbare omroep’ van Campo en rekto:verso, op 28 april.)

In deze tijden van bespar...
Lees meer

Fuck bottom-up

Ik heb goesting om eens goed in uw soep te spuwen. Ik heb goesting om eens tegen uw kloten te stampen. Ik heb goesting om eens stevig te vloeken in uw heilige kerk. Ik geloof niet in uw celebratie van participatie. Fuck bottom-up! Het is een alibi voor een gebrek aan beleidsvisie. En daarbij: participatie? My ass. Er moet iemand zijn die mij representeert. En er is niemand meer. Ik ben alleen nog alleen.

Schone dingen heb ik gezien. Mensen die samenkwamen in bomvolle zalen om het on...
Lees meer

Het verkeerde eind van Jo Libeer: reacties op VOKA

‘De cultuursector moet voor de spiegel gaan staan’, stelde Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VOKA op 8 oktober in De Standaard. Want: ‘Zonder subsidies heb je toch ook cultuur?’ Dat is natuurlijk om reactie vragen. Hier drie antwoorden, van zowel kunstenaars als cultuurbeschouwers, verzameld door het tijdschrift Rekto:verso.

WAT HEET WINST? door Peter De Graef In de brief van de heer Jo Libeer zitten een aantal redeneringen die ik als werknemer uit...
Lees meer

De cultuurvisie van de Vlaamse moedermaatschappij

Kan de cultuursector al iets opmaken uit het nieuwe regeerakkoord? Binnen het luik ‘cultuur’ duiken wel een paar nieuwe accenten, maar geen grote verrassingen op. De meer ingrijpende implicaties voor cultuur staan dan ook elders in het akkoord van Bourgeois I. Vooral het ideologische kader waarbinnen de kunsten zich de komende vijf jaar zullen moeten zien te handhaven, belooft een kuitenbijter te worden.

Eerst het goede nieuws. De nieuwe regering typeert Vlaanderen in haar akkoord niet enke...
Lees meer

Leerrijke cultuurstrijd in Frankrijk

Het belooft een boeiende Franse cultuurzomer te worden. Niet zozeer vanwege de geplande artistieke activiteiten, als wel door de strijdbaarheid waarmee de Fransen opkomen voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden in de cultuursector, en voor iedereen met een discontinue job. Vele Franse zomerfestivals krijgen een ‘aangepast’ programma.

Heel wat acties vestigen de aandacht op de precaire situatie van de cultuurwerkers, door het vermagerings- en vermarktingsbeleid dat de Franse overhe...
Lees meer

4x4 voorstellen voor de nieuwe cultuurminister

Op dinsdag 13 mei organiseren CAMPO en Rekto:verso het People's Parliament. Daar worden zestien voorstellen voor de komende cultuurminister bediscussieerd en gestemd door de zaal. Dit alles in aanwezigheid van uittredend minister Joke Schauvliege. Bekijk hier de 4x4 voorstellen voor een nieuw cultuurbeleid, en kom ze live mee aannemen of verwerpen!

1. PUBLIEKE RELATIES 1.1. Vanaf 2016 wordt voor elke burger tussen 18 en 30 jaar een gemeenschaps- of burgerdienst ingevoerd. (Kristien...
Lees meer

Waar hoort kunst in het Vlaanderen van morgen?

Als je de gesprekken in de cultuursector een beetje volgt, lijkt iedereen al te weten wat er zal gebeuren als de grootste partij van Vlaanderen de komende verkiezingen zijn overwicht weet te verzilveren.

Het leverde tussen N-VA en stemmen uit de cultuursector al de nodige mediagenieke botsingen op. Maar is het cultuurbeleid van N-VA echt zo helder? Met welk soort kunstenbeleid wil N-VA zijn sociaal-economische en Vlaams-nationalistische visies eigenlijk gestalte geven? Moeten die co...
Lees meer

Achter de coulissen van Musical van Vlaanderen

In zijn vijfdelige onderzoeksreeks 'Achter de coulissen van Musical van Vlaanderen' * voor cultuurtijdschrift rekto:verso brengt journalist Nico Kennes de handel en wandel van musical-ondernemer Geert Allaert sinds de jaren 1980 in beeld. In het bijzonder legt de reeks op www.rektoverso.be, bloot hoe de opeenvolgende structurele en projectsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap door Musical van Vlaanderen zijn aangewend.

"Vijfentwintig jaar lang heeft Geert Allaert gebouwd aan zijn Vla...
Lees meer

Het verhaal achter de drie torens

De Rabot-torens zijn een beladen plek in Gent. Ten prooi gevallen aan negatieve mythevorming, gaan ze nu tegen de vlakte. Op kunstenaars hadden ze echter een sterk magnetische werking. Simon Allemeersch en co huisden er zelfs dik twee jaar en tonen nu de resultaten van hun zoektocht met bewoners naar het verhaal achter de torens. Puur exotisme of een nieuw soort engagement? Wanneer slaagt een kunstproject met sociale inslag?

Vanaf 1972 werden de drie Rabot-torens opgetrokken als een...
Lees meer

Zijn 'vrije' kunsten nog wel van deze tijd?

Hoe vrij zijn de kunsten nog? Het is een vraag waar al vele oorlogjes rond uitgevochten zijn, zeker als het gaat om de maatschappelijke rol en positie van kunst. Vrijheid geldt in zulke debatten steevast als iets wat de kunsten onrechtmatig wordt afgenomen, als betrof het een onvervreemdbaar eigen bezit. Zolang de kunstensector er zo naar blijft kijken, kan ze die vrijheid natuurlijk enkel verliezen.

Zit de onafhankelijke positie van kunst in de tang? Op haar rechterflank voelt ze d...
Lees meer