about
Toon menu

10 dingen die je moet weten over digitalisering en de arbeidsmarkt

Iedereen heeft er de mond van vol, de digitalisering van onze economie. Volgens sommigen een schrikwekkende job-killer, volgens andere een stap vooruit die samengaat met de noodzakelijke creatieve destructie. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar hier toch al 10 dingen die je moet weten over de digitalisering van onze economie en de impact ervan op werk.

1.Digitalisering is niet nieuw Al langer is er sprake van een digitalisering van de economie. En al in de jaren 90 was er veel...
Lees meer

Wie komt op straat bij vakbondsbetogingen?

Over de achterban van de vakbond vloeide al veel inkt. Volgens sommigen hebben de vakbonden er al lang geen meer, volgens andere zijn het enkel oudere ambtenaren of pre-gepensioneerden die de bonden nog volop steunen.

In vorige stukken besprak ik enkele keren hoe het staat met die achterban, met het vertrouwen van de burger in de vakbond en hoe de jeugd kijkt naar de ‘oude bonden’. Hier neem ik graag een andere invalshoek, die van de mobilisatie. Wie komt er op straat bij vakbondsprotest en wat...
Lees meer

Een Europese werkloosheidsuitkering, meer dan sociaal beleid

In september 2014 kwam de Brusselse denktank Bruegel op de proppen met een nogal opvallende studie: "The benefits and drawbacks of a European Unemployment Insurance."* Het het idee om werkloosheidsuitkeringen te betalen uit een Europese pot. Visionair of wereldvreemd in tijden van opgelegde structurele besparingen en de sociale afbraak in veel lidstaten? De weinige aandacht die naar de studie ging suggereert vooral het tweede. Maar is dat wel terecht?

Laten we eerst kort naar het voorstel kijken...
Lees meer

Flexibiliteit vereist... bureaucratie

Leve de flexibiliteit. Want de nieuwe economie vereist wendbare werknemers. Maar paradoxaal genoeg lijkt een flexibele arbeidsmarkt garant te staan voor meer managers en dus meer starheid en bureacratie.

Het mantra van de flexibiliteit is welbekend. Bedrijven moeten zich snel kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Enkel zo kunnen ze competitief en dynamisch blijven. En om dat mogelijk te maken moeten we af van een te strikte arbeidswetgeving. Het (zogenaamd) vaste contract van on...
Lees meer

Meer ongelijkheid door meer atypisch werk

flex.png

Discussies rond atypisch werk zijn vaak emotioneel. Voor de ene moet werk zo vast en regulier mogelijk zijn, terwijl de andere zweert bij flexibiliteit, deeltijds werken, kortere contracten etc. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat atypische vormen van arbeid in de lift zitten. Overal in Europa, maar niet echt in België. In België zien we geen duidelijke stijging van het atypisch werk, maar komen we daardoor achterop of net voorop te liggen? Vloek of zegen De wenselijkheid van atypisch werk...
Lees meer

Een dode planeet levert geen jobs, maar welke jobs levert een groene planeet?

Arbeid en milieu. Ze worden vaak gezien als elkaars tegenpolen: ‘wie wil werken aan duurzaamheid zet jobs op het spel’. Strengere uitstootreglementering zou industrie uit het land drijven en minder auto’s betekent ook minder werk in de auto-industrie. De groene beweging en de vakbonden stonden daarom vaker tegenover elkaar dan schouder aan schouder.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Op een dode planeet is er geen werk en dus heeft ook de arbeidersbeweging belang bij een duurzame omwenteling....
Lees meer

Van over de taalgrens: de kortere werkweek

Het debat over de kortere werkweek gaat niet liggen. In Vlaanderen werd de bel aan de kat gebonden door vrouwenorganisatie Femma die duidelijk pleit voor een 30 urenweek. Niet veel later toonde de PVDA zich een grote voorstander en boog ook de denktank Poliargus zich over het onderwerp. De recente Koppen reportage en de eerste resultaten van het Göteborg experiment laaiden het debat weer (kortstondig) op.

Maar op de grote spelers is het vooralsnog wachten. Afgezien van de PVDA is er geen enkele...
Lees meer

Wiens wegdeemsterend draagvlak?

“De vakbond is zijn draagvlak kwijt”: Geen enkel krantenartikel, geen enkele ‘analyse’ over de staat van de vakbond kan je lezen zonder ergens deze bewering te kruisen. Met elke actie zou de tegenstand groter worden, met elke gesproken woord zouden ze vooral in hun eigen voeten schieten. Dat daarvoor zelden enig bewijsmateriaal aangevoerd wordt naast het natuurlijk onfeilbare gevoel, stopt weinigen ervan om dit toch te claimen.

En soms lijkt het wel te kloppen. Als je enkel op twitter, fa...
Lees meer

De lasten en de lusten van de tax shift

‘Tax shift’ was zonder meer hét woord van het voorbije politieke jaar. Het was ACV-voorzitter Marc Leemans die op 24 november 2014 – tijdens de provinciale stakingsdag in Antwerpen – de kat de bel aan bond. Hij stelde toen dat ‘wil het sociaal overleg echt een kans maken’ dan moet er een tax shift komen. De terugkeer van sociale vrede werd daarmee impliciet gekoppeld aan een belastingverschuiving die de laagste inkomens ontziet en de breedste schouders de zwaarste lasten laat dragen.
Lees meer

Wie is onredelijk in de Griekse crisis?

Nu een Grexit echt tot de mogelijkheden behoort, is het potje zwartepieten begonnen. We konden de voorbije dagen horen en lezen hoe politici in de rest van de eurozone de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen in de schoenen van de Griekse regering schuiven, die zich onredelijk, onverantwoordelijk, roekeloos en blind ideologisch zou gedragen, karakteriseringen die door sommige media worden overgenomen. Wat is daar van aan?

Is de Griekse regering onredelijk? Het standpunt...
Lees meer

Drie misverstanden rond de kortere werkweek

Sinds Femma het idee lanceerde om met z’n allen minder te gaan werken, stond het maatschappelijk debat niet stil. Recent nog schreef Grete Remen (N-VA) een opiniestuk op de website van Knack waarin ze enkele redenen aangeeft waarom de 30-urenweek compleet onbetaalbaar en onrealistisch is. In het debat sluipen helaas enkele misverstanden. 1. De voorstanders van een kortere werkweek hebben een negatieve kijk op werken Niet waar. Betaalde arbeid is van centraal belang voor de sociale...
Lees meer

TTIP: de waarheid is belangrijker dan de feiten

In zijn reactie op mijn stuk in De Standaard van 4 juni (hier volledig beschikbaar) verwijt Dirk Vantyghem , Directeur Internationale Betrekkingen bij Eurochambres, de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel, mij onder meer het debat te voeren op basis van emotie en ideologie. In plaats van het debat écht aan te gaan, gaat hij het zo uit de weg. In zijn respons geeft Dirk Vantyghem wat volgens hem vijf “feiten” zijn over het EU-VS handelsakkoor...
Lees meer

De kortere werkweek: individuele keuze of collectieve regeling?

Al lang wordt er nagedacht over een kortere werkweek. Reeds in de geschriften van Karl Marx vinden we verwijzigingen naar een toekomstig ‘communistisch utopia’ waarbij aan alle basisbehoeften wordt voldaan en de mens – bijgevolg – zijn arbeidstijd sterk kan verminderen.

Een al even boude voorspelling vinden we terug in het werk van John Maynard Keynes. In zijn bekend essay ‘Economic Possibilities for our Grandchildren’ (1930) voorspelde hij dat over 100 jaar (d.w.z. 2030) de...
Lees meer

Ongelijkheid: voorkomen is beter dan genezen

Het Global Risks 2015 rapport van het Wereld Economisch Forum (WEF) is duidelijk: de groeiende ongelijkheid binnen landen vormt een bedreiging voor onze samenlevingen. Voor dat inzicht hebben we het WEF eigenlijk niet nodig. Sinds 'The Spirit Level' van Wilkinson & Picket weten we (opnieuw) dat het een maatschappelijk probleem is en sinds 'Capital in the 21st Century' van Piketty weten we dat het maar niet ophoudt met groeien.

Qua voortschrijdend inzicht kan het tellen dat ook op d...
Lees meer