about
Toon menu

Politici misbruiken het leed van vluchtelingen voor eigen belang

Beste Politici,  Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen zou men toch mogen verwachten dat politici aandacht zouden hebben voor de kiezer en de problemen van zijn gemeente. Toch zien we dat vele politici, en vooral de partijvoorzitters van de regeringspartijen, bestendig bittere discussies voeren over het tegenhouden en opsluiten van vluchtelingen, van mensen zoals u en ik. Het zijn nochtans allemaal mensen op de vlucht voor een onmenselijk bestaan ten gevolge van geweld, oorlog en/of...
Lees meer

Theo Francken en Europa kiezen voor een onmenselijk vluchtelingenbeleid.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de kritiek van Amnesty International in verband met de deal die Europa een jaar geleden sloot met Turkije over het vluchtelingenvraagstuk, onterecht. Amnesty had het over een "schande" en een "vlek op het collectieve geheugen van Europa". Theo Francken reageerde: “'Een schande voor Europa? De strategie van Amnesty en de ngo's, dat is een schande voor Europa. Wat is het meest humane model? Dat zonder verdrinkingen. Door het akkoo...
Lees meer

Open brief aan Theo Francken, staatssecretaris Asiel en Migratie

Hongaarse grens Beste Theo Francken, Uw vluchtelingenbeleid en dat van Europa is immoreel. Zeggen dat uw beleid en dat van Europa immoreel is, is zo maar geen gratuit verwijt of een scheldwoord. Het is een zeer spijtige vaststelling die ik met argumenten zal toelichten.Stel even dat er bomaanslagen zijn in Brussel. Vlaanderen wordt gevraagd om mee tegen de terroristen te vechten en stuurt politie naar Brussel. Tezelfdertijd zou u de g...
Lees meer

Zijn stakingen nog verantwoord en van deze tijd?

De laatste maanden en jaren wordt er veel gepalaverd en geschreven over het stakingsrecht.Na de recente stakingen van het spoor, de verkeersleiders, de bagageafhandelaars en nu van de cipiers, is dat meer dan ooit een stevig discussieonderwerp.  Vele politici, journalisten en burgers spreken over stakingen en beschuldigen stakers en vakbonden, zonder kennis van zaken.Oh, zo velen hebben er hun mening over terwijl ze nog nooit met een vakbond of met werknemers in stak...
Lees meer

Ook Bart De Wever en zijn NV-A ministers hebben onze waarden niet verdedigd

foto Belga  Onlangs haalde Bart De Wever in het TV programma “Ter Zake”scherp uit naar Duits bondskanselier Angela Merkel. Dat is niet de eerste keer want Merkel is de favoriete schietschijf voor BDW en de NV-A als het gaat over de vluchtelingenproblematiek. Die keer stelde hij "Er zijn kantelmomenten waarop Europa zijn waarden niet meer durft verdedigen. Dit is een van die momenten." BDW heeft gelijk maar het is niet Merkel alleen...
Lees meer

De deal met Turkije over de vluchtelingen is onmenselijk en werkt niet

foto Nrc.nl  Ondertussen is het akkoord tussen de EU en Turkije over de opvang van vluchtelingen al weer enkele weken oud. Sindsdien komen er heel wat minder vluchtelingen toe op de Griekse eilanden. Of dat het door dit akkoord is of door de winter en het slechte weer op zee, is niet te zeggen. Binnen enkele maanden zal men een balans kunnen opmaken. Maar zelfs als er minder de oversteek maken naar Griekenland, zijn het er nog steeds ve...
Lees meer

Europa heeft geen vluchtelingencrisis maar een morele crisis.

Vele mensen zijn gefrustreerd en worden kwaad en ziek als ze de dagelijkse verhalen lezen en beelden zien, hoe vluchtelingen in Europa worden behandeld. Als we dan zien hoe Europa en bepaalde politici reageren, dan moet men niet verbaasd zijn dat velen alle geloof en hoop in politici en in Europa verliezen. Om zichzelf goed te praten komen politici dan aandraven met dooddoeners als: “er is geen draagvlak”, of “we worden overspoeld door vluchtelingen” of “ we kunnen d...
Lees meer

Parlementslid Zuhal Demir (N-VA) profileert zich op kap van de vluchtelingen

In “Dezondag” van 28 februari ll. vertelt Volksvertegenwoordigster Zuhal Demir van NV-a. over haar deelname aan het programma “Terug naar eigen land” van VT4. Ze volgde samen met enkele andere bekende Vlamingen de route die vluchtelingen volgen om naar Europa te komen. In dat artikel pleit ze voor een gelijk Europees statuut voor vluchtelingen. Ze doet ook heel wat andere uitspraken maar die zijn dikwijls tegenstrijdig en onduidelijk. We stellen vragen bij haar verklari...
Lees meer

Problemen bij verdeling van vluchtelingen over Europa

Iedereen begrijpt dat de opvang van miljoenen vluchtelingen maar kan als de vluchtelingen niet allemaal naar een paar landen gaan maar verdeeld worden over Europa. 

vluchtelingen-foto-Epa  Stel even dat we bijvoorbeeld een miljoen vluchtelingen opvangen in Europa en ze evenredig verdelen volgens het aantal inwoners van elk land. In dat geval zou België "slechts"  26 000 vluchtelingen moeten opvangen. In 2015 hadden we 35 476 asielaanvra...
Lees meer

Vluchtelingen opsluiten en criminaliseren is onmenselijk en immoreel

Verleden zondag was er op de zevende dag een debat over het opsluiten van misdadigers. De aanwezige politici en een onderzoeksrechter waren het allen roerend eens dat het afnemen van iemand zijn vrijheid door opsluiting, een zeer ernstige daad is.

Het misdrijf moet grondig worden onderzocht en er moet een strenge procedure worden gevolgd. De verdachte moet worden verhoord in het bijzijn van zijn advocaat enzovoort. De eventuele opsluiting moet beslist worden door een rec...
Lees meer

Blijf kritisch, ook voor de beschuldigingen ten aanzien van de Islam.

De jongens van het YouTube-kanaal 'Dit is Normaal' kopen een bijbel en vermommen die als koran. In de straten van Den Haag leggen ze schokkende passages uit het heilige boek voor aan willekeurige mensen. Hoe gaan ze reageren? (Bron: YouTube) Foto: ©videostill Commentaar:Enerzijds proberen allerlei partijen en politici de Islam en de Islamieten alle schuld te geven van de terreur. Deze partijen hebben een eigen agenda. Het gaat meestal om persoonlijk of partijpolitiek b...
Lees meer

Vluchtelingen niet opvangen is barbaars

Politici en media gebruiken allerlei benamingen door mekaar als ze het over vluchtelingen hebben. Men kan natuurlijk vluchtelingen benoemen hoe men wil: 'economische vluchtelingen', 'oorlogsvluchtelingen', 'armoedevluchtelingen', 'politieke vluchtelingen', 'klimaatvluchtelingen enzovoort... De vraag is ook wat men met al die benamingen bedoelt. Inzake opvang en erkenning is zo'n onderverdeling niet relevant, wel verwarrend. Waarom?

In België kunnen vluchtelingen die tot hier geraken een asielaanv...
Lees meer

Schaam je Europa, doe iets aan het vluchtelingenprobleem!

Vluchtelingen aan de grens. foto afp   Open brief aan de politici in Europa De dagelijkse beelden en verslagen in de media, over de ellende die de vluchtelingen moeten ondergaan, worden steeds maar schokkender. Men zou denken dat een mens aan die beelden gewoon geraakt. Neen! Een beschaafd persoon kan daar niet aan gewoon worden, daarvoor is de toestand te dramatisch. Ik zou het willen uitschreeuwen: “dames en heren politici in Europa...
Lees meer

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.Ik ben de voorbije weken enkele keren over vluchtelingen gaan spreken bij leerlingen in hun klas en ben ook met hen in debat geweest.Daarnaast heb ik nog met heel wat andere kinderen en jeugd gesproken.Opvallend: Vlaming zijn niet massaal tegen de vluchtelingen, integendeel, na wat uitleg is er veel begrip en solidariteit, ook bij de jeugd. Bovendi...
Lees meer

Hoeveel asielzoekers kan elke gemeente nog opvangen?

Kartuizerklooster KULeuven Nieuwe LOI lokaalopvangintitiatief Leuven . Stel even dat er een stijging van de asielzoekers zouden zijn tot 1% van de Belgische bevolking Dat zijn dan afgerond 60.000 nieuwe asielaanvragers die we evenredig kunnen verdelen over de Belgische gemeenten. Dan zouden bij wijze van voorbeeld, Antwerpen er nog 1 955 bij kunnen opvangen en Leuven nog 766. Sommige gemeenten zouden er zelfs reeds teveel hebben. Er i...
Lees meer