about
Toon menu

Peter Mertens antwoordt op de vragen van Jeroen Olyslaegers: "Echte democratie begint met een gesprek"

“In plaats van nog maar eens te horen over waar hij staat ten opzichte van Mao en Stalin, Castro en eventueel de horror clowns, zou ik Peter Mertens van de PVDA een paar andere interviewvragen willen stellen als Antwerpenaar die in de eerste plaats wil dat een stad goed bestuurd wordt in de 21ste eeuw”, zo schreef schrijver Jeroen Olyslaegers afgelopen zondag in een Facebookstatus

De facebookstatus van Olyslaegers was in de eerste plaats een roep om inhoud. De Antwerpse schrijver had het er m...
Lees meer

Hoe nieuw is “le nouveau CETA”?

Wat is er nieuw aan het handelsverdrag met Canada. Line De Witte en Peter Mertens overlopen de belangrijkste punten, en de blijvende pijnpunten.

Gisteren, donderdag 27 oktober 2016, sloten de Belgische regeringen een nieuw akkoord rond CETA. Dat werd, na een waanzinnige procedure, vandaag door het Waals Parlement gesluisd. Ondertussen worden de meest wilde interpretaties de ether ingestuurd. “Er is geen letter aan het verdrag veranderd”, zeggen Charles Michel en Geert Bourgeois. “We hebben een ni...
Lees meer

Dertien stellingen over het Dictaat van Brussel, Griekenland en de toekomst van Europa

Tien dagen na het Dictaat van Brussel is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Dat doet Peter Mertens in een longread die leest als een grondige update van het Griekenlandhoofdstuk uit het succesboek 'Hoe Durven Ze' dat DeWereldMorgen.be destijds in primeur publiceerde. Mertens vat de situatie in 13 stellingen samen, met een scherpe kritiek op de Duitse machtsgreep over de Eurozone die sinds 2011 werd voorbereid. Maar hij eindigt optimistisch:”De Griekse ervaring heeft miljoenen Europeanen aan het denken gezet, en dat is positief."
Lees meer

Stad A: massaal desinvesteren in mensen? Het kan ook anders

Peter Mertens, fractieleider van PVDA+ in de Antwerpse gemeenteraad presenteert zijn alternatief voor de meerjarenbegroting 2014-2019 die de meerderheid in een summiere tekst van 15 pagina's aan de pers heeft voorgesteld.

Meerjarenbegroting 2014-2019 Antwerpen: een eerste analyse Tot op heden hebben de gemeenteraadsleden geen enkele tekst of geen enkel officieel cijfer ontvangen. Wij krijgen de teksten voor de meerjarenbegroting slechts begin november, voor de bespreking op de gem...
Lees meer

Inspraak van de gemeenteraadsleden, geen volmachtbestuur

De afgelopen weken heb ik met stijgende verbazing het ene artikel na het andere gelezen over het Bestuursakkoord van Antwerpen. Om één of andere reden ging men ervan uit dat de gemeenteraad dit akkoord al had besproken en goedgekeurd. Of, zo is men er van uitgegaan, dat een bespreking van het Bestuursakkoord door de gemeenteraad toch niets oplevert. Dat de 450 punten die de tekst nu telt “perfect” zijn, en dat het debat op de gemeenteraad “per definitie” een maat voor niets is die...
Lees meer

Astrid, Esma en Guido in de 300ste Reuzenstoet en de opstootjes in Borgerhout

Hoe een zonnige Reuzenstoet overschaduwd werd door een donkere wolk van opstootjes; en hoe het debat nadien gekaapt werd door communicatoren en het al lang niet meer over de buurtbewoners gaat. Peter Mertens reageert met het verhaal van Astrid, Esma en haar zoontje en Guido.

De Reuzenstoet: met de vier oude reuzen van Borgerhout maar ook met veel nieuwe reuzen; de Reuzenstoet dus. Dat is: 'Borgerhout is van alle Borgerhoutenaars'. In het jaar 1712 trok de stoet voor het eerst uit; pr...
Lees meer

Peter Mertens krijgt Prijs Jaap Kruithof

Speech van Peter Mertens na ontvangst van de Jaap Kruithof Prijs tijdens de Gentse Feesten

Ik wil de organisatoren hartelijk danken voor de veel te grote eer die ze me bewijzen met de prijs Jaap Kruithof.Of ik content ben, vroeg Eric Goeman me. Dat zal wel zijn: een prijs voor een boek en toch zo veel meer dan een boekenprijs.Een prijs vooral voor het debat, het debat dat hier ook op de Gentse feesten zo rijkelijk wordt georganiseerd door Democratie 2000. Ik ben bijzonder blij dat h...
Lees meer

Peter Mertens: In Griekenland botsen twee werelden met elkaar

Peter Mertens schetst in “Hoe durven ze” onder andere het onthutsende verhaal achter de Griekse crisis. Mertens en de uitgever (EPO) boden ons het volledige hoofdstuk over dat Griekse drama aan.

Toen de dageraad aanbrakstond Theseus, de zoon van Aegaeus, van zijn bed op.Hij bond glanzende sandalen aanen wandelde langs de golfrijke zee.Daar zag hij een groep mensenellendig jankend als de schicht van pijlen.Ook zag hij zeven Atheense jonggezellen en zeven dochtersdie aan boord va...
Lees meer

Waarom ik de staking steun

Donderdag kan je de trein niet nemen. De machinisten staken, net als de postbodes, kinderverzorgsters, brandweermannen, cipiers, verpleegsters en leerkrachten. Ze zijn boos. Ik begrijp hen niet alleen, ik steun hen ook van ganser harte. Hun collectieve actie weerspiegelt een breder inhoudelijk, democratisch en cultureel debat.

Neem nu de treinbestuurders, die sinds de liberalisering van het spoor vaak in chaos moeten werken. Mensen die lange dagen kloppen, en die door het nijpend per...
Lees meer

De crisis en de grote hold-up

"De aandeelhouders zijn de grote winnaars van de crisis", kopte 'Het Laatste Nieuws' maandag. De Nationale Bank maakte zopas bekend dat de bedrijfswinsten tussen 2000 en 2009 van 47 miljard naar liefst 82 miljard euro stegen. Dat is 35 miljard méér winst, of een stijging met 75 procent. Peter Mertens van de PVDA reageert.

Minder dan een derde van die extra winst werd geïnvesteerd. De rest ging cash naar de aandeelhouders. De dividenden zijn de afgelopen jaren gewoon drie keer grote...
Lees meer

Steun de Arabische lente! Enkele gedachten vanuit een baancafé in Kasserine

“Un cappuccin”, zegt Rafik als hij een Tunesische cappuccino bestelt in een typisch koffiehuis langs de straat. We zitten in Kasserine, een vergeten stad in het Tunesische binnenland. Hier is de revolutie gestart. Het politiekantoor is zwartgeblakerd, het leger is overal aanwezig maar politieagenten zie je niet. Zij durven de straat niet meer op.

Hakim is nauwelijks 16. Zijn vrienden, Rachid, Mohktar en Adel trekken zijn trui op en laten de kogelwonde op zijn rug zien. Hakim is d...
Lees meer

Over cultuur en betogen: onder druk wordt alles vloeibaar

Het hart van de cultuur, en het hart van de sociale zekerheid klopt op solidariteit. Niet op egoïsme, winstbejag of eigen-akker-drang.

Zo werd vrijdagavond gezongen in de KVS. In een ontwapende symfonie van vindingrijkheid. Onder de dynamiek van woordkunstenaars, muzikanten en vakbonders, klonk één refrein: “Splitsen? Niet in onze naam!” Het doet hen pijn, de separatisten, die de cultuur maar wat graag willen kapen, kooien of ringeloren in het enggeestige nationalistisch discours....
Lees meer

De Stemtest op maat gesneden van de Wetstraat. Wie heeft er schrik van de PVDA+?

De linkse PVDA+ zit niet in De Stemtest van De Standaard. Dat heb ik tot mijn verbazing gisteren zelf vastgesteld. Verbazing, inderdaad, omdat ik vorige week een telefoon en een mail kreeg van De Standaard Online om me te vragen deel te nemen. Het criterium was dat alle acht partijen die overal opkomen aan bod zouden komen in De Stemtest.

We hebben efficiënt en snel de 38 voorbereidende stellingen beantwoord en beargumenteerd, ruim binnen de vastgelegde deadline. Ik kreeg daarvoor n...
Lees meer