about
Toon menu

Een pro-migratiepartij in Vlaanderen en Brussel? Dat zal niet lukken

De traditionele politieke partijen mogen gerust zijn, stelt politicoloog Paul De Roo. Er bestaat een aantal onoverkomelijke obstakels om een pro-migratiepartij op te zetten in Vlaanderen en Brussel. Daarom zal die vrome wens voor mensen van andere origine in ons land nog lang niet in vervulling gaan. De Roo legt uit.

Gewezen sp.a’er Ahmet Koç en activist Dyab Abou Jahjah willen elk een politieke partij opzetten voor Vlamingen met migratieachtergrond. Abou Jahjah gaat ervan uit dat iedereen die z...
Lees meer

‘Met wie willen wij nog samenleven?’

"De migranten houden ons een spiegel voor omdat zij de essentie van het burgerschap en het bestuur van de moderne welvaartsstaat bevragen. Zij confronteren de autochtone Vlamingen, de Belgen en de Europeanen met hun krampachtige politieke en maatschappelijke identiteit."

 ‘Vlamingen staan echt wel open voor anderen en tolereren veel’. En daarom, zei minister van onderwijs Crevits afgelopen week in het Nieuwsblad (06/03), mogen we verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers dat ze actief deeln...
Lees meer

Over het status quo van de schoolse achterstand van migrantenkinderen

En zo gaan wij al decennia lang met de migranten om. Het zoveelste PISA-rapport is er weer. Alweer stellen we vast dat de schoolachterstand van migrantenkinderen er niets op verbeterd is. De wetenschappers komen nog maar eens met tegenstrijdige verklaringen voor de dag en de minister van Onderwijs verschijnt op televisie om ‘maatregelen’ af te kondigen (Ter Zake 07/10). Ondertussen zijn het alweer de autochtonen die een oordeel vellen. De migranten zelf komen er nog steeds niet aan te pas.

A...
Lees meer

Stemrecht voor migranten: we horen het in Keulen donderen

Yasmine Kherbache, Vlaams volksvertegenwoordiger voor sp.a, is voorstander van een uitbreiding van het migrantenstemrecht naar de regionale of nationale verkiezingen. "Haar initiatief is bijzonder lovenswaardig, omdat het over de kern van het zogenaamde ‘migrantenprobleem’ gaat. Het gaat, aldus Kherbache, ‘om gelijke rechten voor mensen die zich in dezelfde democratische ruimte bevinden’."

Het was Yasmine Kherbache (sp.a) die, in navolging van de PS, een ballonnetje opliet met een pleidoo...
Lees meer

"We moeten de boel bij elkaar houden!"

‘We moeten de boel bij elkaar houden.’ Dat waren de radeloze woorden van Dyab Abou Jahjah, die even niet meer wist wat voor zinnig woord er nog te vertellen viel over die vreselijke aanslagen (DS 23/03). Of toch, hij zei bang te zijn, ja natuurlijk, van wat Brussel bedreigt, maar zeer zeker ook van het vergroten van de afstand tussen de gemeenschappen. Het wantrouwen en de haat tussen moslims en autochtonen zou nu wel eens heel hoog kunnen oplopen.

Het zal je maar overkomen om vandaag moslim...
Lees meer

Waar is de AEL-generatie gebleven?

In het begin van de jaren 2000 mobiliseerden AEL en haar voorman Dyab Abou Jahjah een aanzienlijke groep allochtone jongeren. Ze bekritiseerden de migratiepolitiek en slaagden erin om bij jongeren een maatschappelijk en politiek bewustzijn op te wekken. Volgens politicoloog Paul De Roo is er opnieuw nood aan een collectieve stem van de migrantengemeenschap.

Er waaide ooit een frisse wind, in het begin van de jaren 2000, opgezet door ‘jonge’ intellectuele migranten die hun stem wisten te verheffen...
Lees meer

Burgerrechten en solidariteit

Mensenrechten zijn, aldus de voorzitter van de N-VA Bart De Wever, niet hetzelfde als burgerrechten. Mensenrechten zijn er voor iedereen, burgerrechten moet je verdienen. Daarom mogen volgens hem erkende vluchtelingen niet onmiddellijk genieten van de sociale zekerheid. Hij vindt dat de Conventie van Genève herzien moet worden omdat sinds 1951 de tijden veranderd zijn.

De tijden zijn inderdaad veranderd. Betreffende sociale zekerheid maakten we de laatste twintig jaar de evolutie mee van de verz...
Lees meer

Le nouveau SP.a en de fout van de Seefhoek

Le nouveau SP.a en de fout van de Seefhoek "Niet alleen de grote lobbies of het grote geld moet het voor het zeggen hebben. Ook de gewone mens. Daar willen wij voor zorgen”, aldus John Crombez (DM 19/09/2015) bij de voorstelling van le nouveau sp.a. Luckas Vander Taelen was er al helemaal niet gerust in. In een opiniestuk ‘Leert links het een keer?’ (DS 17/09/2015) waarschuwde hij de sociaaldemocraten om niet meer dezelfde fout te maken als in de jaren negentig. Omdat links, aldus Vander Tae...
Lees meer

Bijna twee derden van de Belgen wil dat Theo Francken de toevloed aan migranten stopt!

Staatssecretaris Francken heeft van de regering fiat gekregen om 2.500 extra opvangplaatsen te zoeken. Kostprijs 80 miljoen op jaarbasis.  Die bruuske uitbreiding moet er komen omdat het aantal asielaanvragen vanuit Syrië, Irak, Afghanistan en Somalië in juli en augustus plots enorm gestegen is. Het is ‘hoogseizoen’ zegt Francken. Maar dat was vorige week. Ondertussen heeft Francken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bevestigd dat er op lange termijn uitgekeken wordt naar 10.000 extra ‘flex...
Lees meer

Geen Nederlands voor allochtone kinderen op de speelplaats?

De opeenvolgende PISA-onderzoeken in Vlaanderen maken duidelijk dat België — zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant — een zeer ernstig probleem heeft wat de schoolprestaties betreft van een groot deel van de leerlingen van buitenlandse herkomst. Het verschil tussen allochtonen en autochtonen is quasi nergens zo groot als in België, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Er is in de aanloop naar de verkiezingen toch alweer wat stof opgewaaid rond de ‘vre...
Lees meer

Afbraak van het middenveld: Bourgeois hoort het in Keulen donderen

Het is uiterst merkwaardig dat het protest tegen het plan van Minister Bourgeois om een gecentraliseerd agentschap voor integratie en inburgering voor nieuwkomers (EVA) op te zetten zo gering is. Er staat immers veel op het spel. Wat zich nu in de integratiesector aandient moeten we als de voorbode zien van wat het middenveld in zijn geheel stapsgewijze te wachten staat.

Bourgeois schakelt het middenveld in de integratiesector helemaal uit. De vraag is echter waarom de versnipperin...
Lees meer

Afbraak van het middenveld: Bourgeois hoort het in Keulen donderen.

images 3

Het is uiterst merkwaardig dat het protest tegen het plan van Minister Bourgeois om een gecentraliseerd agentschap voor integratie en inburgering  voor nieuwkomers (EVA) op te zetten zo gering is. Er staat nochtans veel op het spel. Wat zich nu in de integratiesector aandient, is dat niet de voorbode van wat het middenveld in zijn geheel stapsgewijze te wachten staat? Waarom moet nu zo drastisch ingegrepen worden in de integratiesector? Waarom zou de versnippering in de sector, of d...
Lees meer

Een restrictief beleidsplan voor migratie en asiel

We hebben kennis kunnen nemen van de beleidsnota van de Staatssecretaris voor migratie en asiel. Voorwaar, het impact van migratie en asiel heeft erkenning gevonden in de aanstelling van één excellentie voor dit beleidsdomein. Maar het blijft bang afwachten of migranten, vreemdelingen en asielzoekers daar beter van worden. Het aanbod van de nieuwe Staatssecretaris is bijzonder schaars.

Haar prioriteiten zijn eenzijdig: een kortere procedure voor asielzoekers en een strengere aanpak voor mensen...
Lees meer

Een restrictief beleidsplan voor migratie en asiel.

We hebben kennis kunnen nemen van de beleidsnota van de Staatssecretaris voor migratie en asiel. Voorwaar, het impact van migratie en asiel heeft erkenning gevonden in de aanstelling van één excellentie voor dit beleidsdomein. Maar het blijft bang afwachten of migranten, vreemdelingen en asielzoekers daar beter van worden, het aanbod van de nieuwe Staatssecretaris is bijzonder schaars. Haar prioriteiten zijn eenzijdig: een kortere procedure voor asielzoekers en een strengere aanpak...
Lees meer

‘West-Europa kreunt onder de druk van migranten’

Dat is althans de mening van zovelen die zich laten leiden door wat de ‘publieke opinie’ genoemd wordt. De grootste migratiestroom naar België gebeurt via gezinshereniging: ‘Alle vreemdelingen met een verblijfsvergunning kunnen hun familie (partner, kinderen, ouders, grootouders ...) naar ons land laten overkomen’, zo luidt het. Dat ingewikkelde migratiedossier ligt nog niet op tafel bij de regeringsvorming, maar het komt zeker, desnoods na Nieuwjaar. De migratiestroom zal aan bande...
Lees meer