about
Toon menu

Het Wereldvoedselprogramma: een haalbare kaart of wishful thinking?

Zou men armoe lijden door een mondje meer? Dit schreef René De Clercq in zijn gedicht Hemelhuis, vlak voor zijn idyllisch wereldbeeld aan flarden geschoten werd toen enkele jaren nadien de eerste wereldoorlog uitbrak.  Toen René De Clercq zijn poëtische woorden neerschreef, omstreeks 1911, bedroeg de wereldbevolking ongeveer 1,7 miljard mensen.  Ondertussen, dik honderd jaar later, is de wereldbevolking aangegroeid tot 7 miljard. En het aantal mensen op Aarde blijft groeien met ongeveer 200.000...
Lees meer

Leggen we de lat niet te hoog voor onze politici?

Ik heb medelijden met onze politici. Ze hebben een zwaar beroep. Voor wat mij betreft mogen ze gerust vervroegd met pensioen gaan, terwijl wij met z'n allen langer blijven werken.  Je moet het maar doen: geen enkele oplossing vinden voor eender welk probleem in onze samenleving, maar toch genoodzaakt zijn om elk sprankeltje hoop in deze sombere tijden aan te grijpen om aan de kiezer toch maar aan te tonen hoe goed je het doet ...   Don't ask what your country can do for you ... Feit is gewoon...
Lees meer

Honderd jaar communisme in China

In 2021 viert de Chinese communistische partij haar honderdste verjaardag. De kritische vraag hierbij is wat er precies te vieren valt, als je bedenkt dat de leiders achter deze ideologie systematisch de ene beleidsfout na de andere maken en daarmee niet alleen de toekomst van hun eigen land, maar ook die van de ganse wereld bedreigen. De reus op lemen voeten Wij zien China steeds als de snelst groeiende economie ter wereld. Voor veel Westerse ondernemers is China een potentiële afzetmarkt d...
Lees meer

BE-ALERT: meteen verwittigd worden in geval van ramp.

De federale overheid lanceerde deze week BE-ALERT, een systeem waarbij burgers maximaal vijf adressen kunnen opgeven om via sms meteen verwittigd te worden wanneer zich in de buurt van één van die vijf plaatsen een rampsituatie voordoet.  Klinkt allemaal goed, maar er is één knelpunt: vooraleer eender welke boodschap verstuurd kan worden naar de bevolking toe, is er goedkeuring nodig van een politiek verantwoordelijke. En dat vraagt tijd, veel tijd .... Alle hulpdiensten worden namelijk georga...
Lees meer

Oosterweelverbinding: "alternative facts" in de Vlaamse begroting

De kostprijs voor de Oosterweelverbinding wordt door de Vlaamse regering geraamd op 3,6 miljard euro. Althans, dat is het bedrag dat men in de begroting wil inschrijven. De ervaring leert ons jammer genoeg dat onze beleidsvoerders bij grote projecten de kosten bij aanvang vaak veel te laag inschatten en veel te laag voorstellen naar de buitenwereld toe. De oppositie spreekt over een kostprijs van minstens 5 miljard euro. Persoonlijk denk ik dat we al van geluk gaan mogen spreken als we er gerake...
Lees meer

Een duurzame economie in China?

Soms zeggen cijfers veel, soms zeggen cijfers weinig en soms zijn cijfers gewoon misleidend.  Neem nu bij voorbeeld de levensverwachting in China. Sinds de jaren zestig is die verdubbeld. Ja, je leest het goed: gewoon verdubbeld. In 1960 was de gemiddelde levensverwachting van een Chinees 36 jaar. Nu bedraagt die 74 jaar. In west-Europa en noord-Amerika is dat ondertussen 80 jaar geworden. Je zou hier een argument kunnen in vinden om te stellen dat China aan een inhaalbeweging bezig is.  Maar,...
Lees meer

China, de reus op lemen voeten

Los van alles wat John Maynard Keynes en Milton Friedman ooit geschreven hebben, geldt in de economie eigenlijk maar één enkele wetmatigheid: de wet van vraag en aanbod. De prijs van de producten die verkocht worden en de hoeveelheid verkochte producten worden bepaald door een evenwicht tussen vraag en aanbod. Wij bepalen als Westerse consument waar we onze producten kopen op basis van de prijs: we kopen waar we de laagste prijs vinden. Wij kopen onze meubelen bij Ikea, onze jeans bij Primark en...
Lees meer