about
Toon menu

"Het spijt me, maar ik pas al te graag voor 'Sign for my future'"

Pascal Debruyne legt in een brief aan Jeanne Verwee uit waarom hij 'Sign For My Future' nog steeds niet kan steunen, alle argumenten ten spijt.

Beste Jeanne, Ik start deze brief met een wat beladen gemoed. Je vraagt in je brief van 7 februari 2019 in DM aan de critici, wie we als critici van de Sign For My Future (SFMF) eigenlijk zijn? Maar de woorden die je hanteert maken een antwoord moeilijker. “Blind wantrouwen” is niet de positie van waaruit een mens zichzelf wil gaan voorstellen. Je zegt...
Lees meer

Over de stad van de toekomst en de toekomst van de stad

Tijdens de Gentse Feesten vindt de 28ste editie plaats van de Gentse Feestendebatten. Iedere dag wordt gediscussieerd over hete maatschappelijke hangijzers. Op donderdag 20 juli werd gedebatteerd over de toekomst van de stad en hoe die in het Gentse al dan niet vormgegeven wordt.

Steden zijn de labo’s in een geglobaliseerde wereld, waar de toekomst op kleine schaal vorm krijgt. “De Stad kan de wereld redden”, het is een slagzin van enkele 100den lezingen van Eric Corijn. Maar dat “de stad de wer...
Lees meer

Gent op weg naar een sociaalecologische stad?

Is Gent op weg om een duurzame, veilige en sociale stad te worden? Over die vraag ging het vrijdag op een debat tijdens de Gentse Feesten. Onderzoeker Pascal Debruyne gaf er deze inleiding.

Gent is een stad die tot de verbeelding spreekt. Het is historisch een rebelse stad, met een actieve stadsbeweging vanaf de jaren ’70, een eerder geëngageerd middenveld en een politiek bestuur dat de laatste decennia meermaals de sociale en ecologische kaart trekt. Symbolisch heeft Gent de reputatie van een p...
Lees meer

De inleefweek armoede is deel van een groter geheel

Francine Mestrum formuleerde enkele kritische bedenkingen bij de 'inleefweek armoede' in Gent. Hebben we zo'n week echt nodig terwijl we al lang weten hoe armoede moet aangepakt worden? Pascal Debruyne is het niet eens met die kritiek. "De inleefweek is maar één opdracht van de armoedeorganisaties die dagelijks op zoveel diverse manieren de strijd aangaan tegen armoede."

Beste Francine, Een open brief spreekt informeler dan de intellectuele loopgraaf-posities van waaruit vaak 'gesproken' wordt...
Lees meer

De archipel van verzet

Sinds begin oktober zijn al meer dan 1200 Palestijnen gewond geraakt door Israëlische rubber- en ‘live’ kogels. 41 Palestijnen werden gedood door het Israëlische leger of burgers. 20 Israëli’s zouden gewond geraakt zijn in steekpartijen en zeven gedood door Palestijnen. Sommige media spreken over een derde Intifada en trachten de aard van het geweld te begrijpen. De context van bezetting moet het uitgangspunt zijn. Anders normaliseren we de situatie en blijft het oplaaiende geweld een duister gegeven.
Lees meer

No time to waste? De juridisering van de politiek

De correctie door een rechtbank van het Nederlandse klimaatbeleid is verheugend. Maar ze toont ook aan hoe ernstig de toestand is. Wanneer burgers zich politiek verenigen rond een rechtszaak, vertellen zij iets over de staat van ‘de politiek’ zelf. Het geloof dat partijen en politieke bestuurders een verschil maken, is tanende. Het enthousiasme over de juridische uitspraak verhult bovendien het gebrek aan beweging en een groot verhaal – of vele aan elkaar gekoppelde kleine verhalen – over onze mogelijke toekomst.
Lees meer

"De verdeling van middelen is fundamenteler dan discussie over sociale mix"

Superdiversiteit staat haaks op het aanvaarden en cultiveren van een gesegregeerde samenleving op basis van schotten tussen ‘wij’ en ‘zij’. Scholen zouden die schotten bij kinderen al kunnen wegnemen. Maar hoe? En waar? Een sociale mix op superdiverse scholen boezemt leerlingen vertrouwen in en streeft naar emancipatie. Maar die instellingen zijn lang niet overal te vinden. Daarom rendeert een sociale mix op scholen pas wanneer ze wordt uitgebreid naar de gehele samenleving. En zouden middelen en uren mogen worden herverdeeld.
Lees meer

Waarom Hart Boven Hard gelijk heeft

"Hart Boven Hard klinkt conservatiever dan politici", schreef Filip De Rynck in de Standaard van 28 mei. Hij had het over de oproep van de burgerbeweging om gehoord te worden inzake de overheveling van de lokale middelen. Een paar dagen later repliceerde Luc Huyse dat de bezwaren van het middenveld alarmerend zijn, maar zeker niet simplistisch. Een oproep tot nuance in dit debat.

Aan de vooravond van de hoorzitting in het Vlaams Parlement naar aanleiding van een petitie van Hart Bov...
Lees meer

Frontliniewerkers gaan in staking

Onze steden kleuren superdivers. Sinds de val van de muur gaat het proces van verstedelijking hand in hand met een toenemende diversiteit. Het gaat al lang niet meer om kernsteden als Antwerpen, Gent, Brussel, Aalst en Oostende. Ook kleinere steden als Vilvoorde en Geraardsbergen tot Boom worden bepaald door superdiversiteit. Een diversiteit binnen de diversiteit transformeert onze stadswijken tot plaatsen waar minderheden de meerderheid uitmaken.

Superdiversiteit daagt ons denken...
Lees meer

Uplace aan de Leie?

Tegen het megaproject Uplace, dat door de Vlaamse regering alsnog goedgekeurd is, vallen louter begrijpelijke en nuttige tegenargumenten te verzinnen. Ze beloven wat, nu Gent tegen haar eigen milieubeleid in The Loop op haar bouwkundige agenda heeft geplaatst. Wat moeten een stad en haar inwoners met een outletcenter van 39.000 m²? Protesteren, met redelijkheid en met daden.

Het megaproject Uplace is een anachronisme dat haaks staat op de duurzame stad van de toekomst. Me...
Lees meer

Almaci for President: een oproep aan de leden van Groen

Op 15 november is het zover: Groen kiest een nieuwe voorzitster. Dat zal een uitzonderlijk iemand moeten zijn. De uitdagingen zijn groot en het momentum is cruciaal, nu we twee rechts-conservatieve regeringen aan de macht hebben. Dat kan tellen als oproep aan de Groenleden te kiezen voor een modern en bezield profiel, in een politieke omgeving waar rechts met haar voorbijgestreefde recepten louter strategisch regeert.

“Wat hebben wij U misdaan?”, is het eerste wat me te binnen schiet...
Lees meer

Het intellectuele debat over politisering en het middenveld

Staat tegenover de depolitisering van het neoliberalisme tegenwoordig werkelijk de politisering van "het" middenveld? Twee recente stellingen daarover, uitgesproken bij Hart boven Hart, ondergaan een analyse. Ze worden beproefd op hun voorgeschiedenis, de huidige praktijk en op hun consequenties. De hoop is dat de ingezette herpolitisering tussen organisaties onderling ook zal leiden tot een kritische blik op zichzelf en de achterban.

Het zijn barre tijden. Laat ons dat luidop en zon...
Lees meer

Dagvaarding van de Vlaamse regering

Het avondprogramma van het burgerinitiatief Hart Boven Hard bestond uit lezingen en debatten. Ze werden op drie plaatsen tegelijk gehouden. In de Beursschouwburg van Brussel sprak Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker Politieke wetenschappen aan de UGent, een interventie uit. Ze was gericht aan de Vlaamse regering, maar er klonk ook Frans. En Spaans: "No Pasaran!"

Ik wil deze vijf minuten gebruiken om de Vlaamse regering te dagvaarden voor een reeks misdrijven. Gezien de ernst v...
Lees meer

Parkeerplan Gent: “Geen stad van de toekomst op een ecologisch kerkhof”

Gent toont sociaalecologische ambitie met het nieuwe parkeerplan. Het werd meteen onder vuur genomen door ondernemersorganisaties VOKA, UNIZO en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Het plan zou ondernemerschap fnuiken en de creatieve klasse van IT’ers, onderzoekers en trendsetters wegjagen, die de poten vormen van de postfordistische stadseconomie.

Het parkeerplan 2020, zoals het officieel heet, is één voorstel in een waaier van noodzakelijke maatregelen. We willen he...
Lees meer

“Roma zijn ook mensen”

Als er vandaag krantenartikels verschijnen met als titel “Roma-experiment is mislukt” met een ondertoon die suggereert dat er met “die Roma” niets te beginnen valt, dan is dit een kaakslag voor de vele ondersteuners die deze nieuwe migranten in Gent wel perspectief proberen te bieden.

"Turken zijn ook mensen!" stond er op een banner tijdens een actie van de toenmalige Wetswinkel aan een kraakpand einde de jaren '70. De crisis die zich vervlocht met de migratiekwestie bracht e...
Lees meer