about
Toon menu

Onze honger naar vlees en soja put Latijns-Amerika uit

De groeiende vraag naar vlees en soja uit Latijns-Amerika put de landbouwgronden uit. Als dit niet stopt, dan dreigt er enorme woestijnvorming en ontbossing met catastrofale gevolgen voor het leefmilieu wereldwijd (en een einde aan de huidige voedselstroom naar de rijke landen).

“De commerciële landbouw is de belangrijkste motor van de degradatie van landbouwgronden, vooral de productie van vlees, soja en palmolie”, zegt Sally Bunning van het Latijns-Amerikaanse kantoor van de VN-Voedsel- en Land...
Lees meer

Mapuche Chili willen meer dan excuses voor historisch onrecht

Chileens president Michelle Bachelet heeft het inheemse volk der Mapuche namens de Chileense staat haar excuses aangeboden voor het historische onrecht dat tegen hen werd begaan. Een ongewoon en goed gebaar, vinden de Mapuche, maar op zich volstaat het voor hen niet. Bij deze woorden horen daden.

Sociaal-democratisch president Michelle Bachelet bood op 23 juni 2017 het volk der Mapuche haar excuses aan voor de historische “fouten en gruweldaden” van de Chileense staat. Tegelijk lanceerde ze een o...
Lees meer

IJzermijn Chili bedreigt uniek natuurreservaat

Aan een van de belangrijkste natuurreservaten ter wereld in Chili komt voorlopig geen ijzermijn. De plaatselijke provinciale overheid heeft een exploitatievergunning geweigerd wegens leefmilieubezwaren en om het toerisme te beschermen. Plaatselijke vissers durven hun overwinning nog niet te vieren. Het mijnbedrijf gaat in beroep bij de nationale overheid.

Negenhonderd vissers van Punta de Choros, een dorpje in de regio Coquimbo, op 580 kilometer ten noorden van de hoofdstad Santiago de Chile, he...
Lees meer

Eerste coöperatie voor zonne-energie in Chili

In Chili gaat een kleine zonnecentrale van 10 kilowatt in januari 2017 van start in Buin, een buitenwijk van de hoofdstad Santiago de Chile. Burgers kunnen rechtstreeks participeren in de eigendom van deze centrale. Het gegarandeerde rendement op hun investering wordt het percentage van de jaarlijkse inflatie plus 2 procent.

“Het idee van deze centrale in Buin is een model te creëren waarbij burgers kunnen delen in de winst van de productie van zonne-energie enerzijds en in de democratisering van...
Lees meer

Chilenen eisen afschaffing privé-pensioenstelsel

Chileense gepensioneerden ontvangen maar een schamel pensioentje, een erfenis uit het neoliberale tijdperk van dictator Pinochet die met volle steun van de VS zowat alle sociale rechten aantastte. Ze pikken dat niet langer. Reeds drie maanden komen zij onafgebroken op straat om de afschaffing van het systeem te eisen.

“Het wordt nu duidelijk dat het model dat bijna 35 jaar geleden door de dictatuur is ingevoerd, geen sociale zekerheid is maar een vorm van gedwongen sparen die geen toereikende pen...
Lees meer

Vrijhandelsakkoord TPP vernietigt lokale landbouw

Kleine lokale landbouwers in Chili, Mexico en Peru zullen nog armer worden door het vrijhandelsakkoord Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP) tussen de landen rond de Stille Oceaan. Door dat verdrag met de VS zullen multinationals immers vrij spel krijgen om hen weg te concurreren op hun grondgebied.

Door het vrijhandelsakkoord Trans-Pacifisch Partnerschap (TPP) zal de inheemse manier om landbouw te bedrijven versneld verdwijnen, zegt Francisca Rodríguez, ondervoorzitter van de Nationale Raad van Rur...
Lees meer

Woestijnvorming neemt toe in Latijns-Amerika

Latijns-Amerika verliest de strijd tegen de woestijnvorming. De uitgeputte bodem brengt de voedselproductie op het continent steeds meer in de problemen. Bijna 70 procent van de bewerkbare Zuid-Amerikaanse bodem kampt met erosie.

In Brazilië lijdt ruim de helft van de enorm uitgestrekte regio Nordeste (1,6 miljoen vierkante kilometer, één tiende van de totale oppervlakte van Brazilië of 2.5 maal de oppervlakte van Frankrijk) onder woestijnvorming. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de maïs- en b...
Lees meer

Eén op vijf Chilenen uitgesloten van snelgroeiende rijkdom

Chili is het rijkste land van Latijns-Amerika maar in weinig landen ter wereld is de ongelijkheid zo groot.

Volgens officiële cijfers bedraagt het gemiddelde inkomen in Chili 19.292 euro per jaar, het hoogste in Latijns-Amerika. Het aandeel van Chilenen die in armoede leven, daalde volgens de overheidsstatistieken van 39 procent in 1990 naar 8 procent in 2013; de extreme armoede daalde van 13 naar 2,5 procent. Ondervoeding bij kinderen daalde fors, de levensverwachting nam even fors toe. Aanho...
Lees meer