about
Toon menu

Meer van hetzelfde is geen oplossing

Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), wil dat leerlingen die onvoldoende Nederlands kennen, extra les volgen. Bijvoorbeeld op woensdagmiddag of op zaterdag. Dit voorstel baart Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) om meerdere redenen grote zorgen.

Niet in het minst omdat het om een sterke vereenvoudiging van een zeer complex gegeven gaat. Het is vijf voor twaalf om het verwerven van het Nederlands breder te kaderen. Want het gaat over veel meer dan taal op zich. H...
Lees meer

G-20: onderneem actie voor de belasting op financiële transacties

Wij, de ondertekenende 186 organisaties uit de civiele samenleving van 42 landen die samen meer dan 200 miljoen mensen vertegenwoordigen, roepen de leiders van de G-20 op om tijdens de top in Seoel concrete stappen te zetten voor de invoering van een internationaal gecoördineerde belasting op financiële transacties (Financial Transactions Tax – FTT).

Onze organisaties argumenteren al lang dat dergelijke belastingen een praktische manier vormen om inkomsten te genereren die nodi...
Lees meer

Nieuwe taalrecepten voor onderwijs

Het voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), om leerlingen extra Nederlandse les te laten volgen op woensdagmiddag of zaterdag, is geen goed idee, vindt Elisabeth Meuleman van Groen!

Het is strijdig met wat onderzoekers ons vertellen en gaat uit van een achterhaalde visie op onderwijs. Ik vind dat onderwijs meertaligheid moet stimuleren en naar waarde schatten. Dit doet geen afbraak aan de noodzaak om goed Nederlands te kennen. We stellen de doelstelling ni...
Lees meer

Naar wiens evenbeeld en belangen wordt de stad gekneed?

“Alle investeringen in architectuur, cultuur, veiligheid en sociaal werk ten spijt, blijft het De Coninckplein een magneet voor alcoholverslaafden, drugsdealers en -gebruikers”, zo luidde de aanhef van een artikel over stadsvernieuwing in de buurt van het Antwerpse De Coninckplein dat in het weekend van 30 oktober zowel in De Standaard, De Morgen en de Gazet van Antwerpen verscheen.

Ook het Vlaams Belang zag een opening. Philippe De Winter ging een zakje heroïne afgeven aan burg...
Lees meer

Na de top van Nagoya: schiet Vlaanderen eindelijk in gang?

De biodiversiteit op aarde gaat dermate achteruit dat de gevolgen voor de mensheid "ernstig” zijn als er niet snel wat aan gedaan wordt. Dat schreef secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties in een VN-rapport [1] ter voorbereiding van de top te Nagoya. Vlaams volksvertegenwoordiger (Groen!) Dirk Peeters vraagt zich af wanneer Vlaanderen in gang schiet.

De inzet was dus hoog. Na een lange stilte is er in Nagoya een akkoord bereikt: met doelstellingen, een agenda, finan...
Lees meer

De Belgische energieziekte

Groen!-parlementslid Kristof Calvo is verontwaardigd. De nieuwe regering is nog niet geïnstalleerd of de lijken van de oude vallen al uit de kast.

Vorige week kwam aan het licht hoe creatief kernenergie-exploitanten Electrabel en SPE-Luminus omspringen met hun engagement uit 2009 om 250 miljoen euro te investeren in hernieuwbare energie. Ze nemen een loopje met de gemaakte afspraken. Nu vraagt Energieminister Magnette alsnog 230 miljoen euro via de programmawet, maar het is afwac...
Lees meer

De wraakoefening van Peeters II. Het ongebonden middenveld geslachtofferd

Na de kaasschaaf haalt de Vlaamse regering nu ook de hakbijl boven. De regering-Peeters viseert het ongebonden middenveld, zeg maar alles wat progressief is. Met N-VA er bij lukt het restauratiebeleid nog beter. SP.A kijkt machteloos toe, schrijft Filip Watteeuw, fractieleider van Groen! in het Vlaams parlement.

De Vlaamse regering blijft vol overtuiging werken aan een begroting in evenwicht. Dat is goed, het tegendeel zou eerder verontrustend zijn. In tijden van crisis moet de reg...
Lees meer

Agro-ecologie goed voor biodiversiteit, klimaat én landbouwers

Twee Leuvense hoogleraren beklagen zich in De Morgen terecht over de te beperkte persaandacht voor biodiversiteit, het instandhouden van biodiversiteitsvernietigende mechanismen in onder meer de landbouwsector, vindt Jeroen Watté van Wervel.

De hoogleraren Luc De Meester (ecologie en evolutiebiologie) en Olivier Honnay (plantenecologie), verbonden aan de KU Leuven, beklagen zich in De Morgen van 29 oktober terecht over de te beperkte persaandacht voor biodiversiteit, het instandho...
Lees meer

Mag het ook over inhoud en niet alleen over taktiek gaan?

Zelden heeft de Vooruitgroep zich mogen verheugen in zoveel belangstelling als voor het opiniestuk 'Geen Vlaams front in onze naam'. Hoewel: verheugen? Het stuk is vooral voorwerp geweest van kritiek op wat er niet in staat. De Vooruitgroep wordt aangevallen op bedoelingen die ze niet heeft. "Dat we zouden pleiten voor een cordon sanitaire rond de N-VA bijvoorbeeld", schrijft de Vooruitgroep.

Of dat we onderdeel zouden zijn van een georkestreerde campagne van een Belgischgezind link...
Lees meer

Geachte Vlaamse regering

"U desinvesteert in het sociaal kapitaal, de enige vorm van kapitaal die de samenleving nog niet heeft bedrogen." De FOV, belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, analyseerde de begroting voor 2011 en kwam tot een zeer scherp oordeel. Hieronder de open brief van FOV aan de Vlaamse regering.

Geachte Vlaamse regering, U keurde vrijdag de begroting goed, een moeilijke oefening. U sprak eerder al over efficiëntiewinsten, want het woord ‘besparingen’ vond u wat onkie...
Lees meer

Westen moet Israël anders aanpakken

"Het wordt tijd dat de VS en de EU wat meer realisme, moed en zelfrespect aan de dag leggen. In de houding van de VS en de EU tegenover Israël is het glas noch half vol, noch half leeg", aldus politicoloog Bilal Benyaich, auteur van een nieuw boek over de relaties tussen het Westen en Israël.

“Het zijn geen vrienden van Israël, het zijn de ware vijanden van dat land.” Zo vatte de Nederlandse schrijver Kader Abdolah de onvoorwaardelijke pro-Israëlhouding samen van de Nederlandse re...
Lees meer

Biodiversiteit en ggo’s: een contradictie

In het Japanse Nagoya is momenteel de grote biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties aan de gang. Elf organisaties uit het ecologische en sociaal-economische veld vragen aandacht voor het probleem van de genetische diversiteit van de land- en tuinbouwgewassen.

Landrassen worden veredeld en vermeerderd door lokale boeren en tuinders. Dergelijke rassen zijn door de jaren heen aangepast aan de lokale kenmerken van de bodem, de weersomstandigheden, tot zelfs de wensen van de bo...
Lees meer

"Geen Vlaams front in onze naam!"

"In een impasse moet je even terug om eruit te geraken. En vooral niet dezelfde weg volgen als tevoren." De Vooruitgroep reageert op twee alternatieven die in De Morgen van 19 oktober 2010 werden aangedragen.

In De Morgen staat op pagina 14 de verklaring van ruim 200 'cultuurdragers' tegen het Vlaams-nationalisme van de N-VA. Omdat het steunt op een enggeestig identiteitsbegrip. Omdat het een asociale agenda verbergt. Omdat het de Belgische sociale zekerheid op de helling zet. En daa...
Lees meer

Een federaal referendum, ja of nee?

Het valt op dat er enkele stemmen opgaan voor een referendum om ook federaal de problemen op te lossen. Als leerproces is dit zeer aan te raden, op basis van de Ademloos-ervaring in Antwerpen. Lees even nauwkeurig mee wat Wim Van Hees hierover te zeggen heeft.

1) Aanvankelijk zeiden leidende Antwerpse meerderheidspolitici dat een referendum organiseren in een grootstad een onmogelijke opdracht was voor Ademloos. 2) Toen de benodigde handtekeningen in zicht kwamen (januari 2009) verz...
Lees meer

Solidariteit maakt een cultuur groot

Meer dan 200 mensen die beroepsmatig met cultuur begaan zijn, tekenden de oproep al. Daarmee willen zij een tegenstem op gang brengen tegen een bepaald discours over Vlaamse cultuur en identiteit. Ze willen daarmee tonen dat cultuur en de waarden die cultuur verdedigt ver boven het kleine communautaire gestook staan. Binnen de culturele sector pakt een bekrompen nationalisme geen verf.

De voorzitter van het Vlaams parlement, Jan Peumans (N-VA), sprak op 11 juli zijn bezorgdheid uit...
Lees meer