about
Toon menu

Pensioen: 10 mythes die niet kloppen!

Moeten we langer werken omdat we langer leven? Dat klinkt logisch, maar het blijkt één van de vele pensioenmythes te zijn. Ons Recht legde tien mythes voor aan professor Kim De Witte, docent pensioenrecht aan de KU Leuven.

Mythe 1: We leven langer, dus we kunnen langer werken Al 175 jaar leven we langer. Een reden om langer te werken? Integendeel, want al 175 jaar werken we minder! Dat kan, omdat de productiviteit en welvaart stijgt. We doen steeds meer met minder mensen. De levensverwachting...
Lees meer

Elke werknemer verdient een deftig statuut

Vanuit werkgeverskringen is er niet zolang geleden gepleit voor een ‘derde statuut’ voor werkende mensen. Een pleidooi dat Stefaan Decock, algemeen secretaris van de vakbond LBC-NVK (ACV), zwaar de wenkbrauwen doet fronsen. Hij verdedigt juist de vraag naar meer sociale rechten en naar een betere sociale bescherming voor alle werkende mensen. “Nieuwe statuutjes die veel te weinig bescherming bieden, daar kunnen wij onmogelijk mee instemmen.”

De werkgevers van Voka pleiten voor een ‘d...
Lees meer

Dievanongs: "De wereld verbeteren kan ook met kleine dingen"

Slongs Dievanongs - in real life: Charissa Parassiadis - is een bekende Antwerpse rapster met het hart op de tong. "Veel praat hebben, dat is typisch Antwerps hé", lacht ze. "Mijn grote mond moet ook een dieperliggende kwetsbaarheid verbergen. Ik heb een klein hartje, ja. Als ik onrecht zie, dan raakt me dat emotioneel.” De artieste, die in september nog optrad op ManiFiesta, vertelt over haar jeugd, haar afkeer van onrecht, haar liefde voor de arbeidersbeweging en haar betrokkenheid bij sociale kwesties.
Lees meer

Rechtvaardige belastingen: “Als mensen niet in beweging komen, verandert niets”

Het Financieel Actie Netwerk, kortweg FAN, heeft op 8 juni de zevende editie van Tax Justice Day gehouden. Het netwerk van vakbonden en ngo’s pakte dit jaar uit met een opvallend campagnebeeld. Multinationals betalen volledig legaal geen of heel weinig vennootschapsbelasting en dat heeft een impact op onze sociale dienstverlening. Het vakbondsblad Ons Recht sprak met FAN-coördinator Guido Deckers.

Ons Recht: De brouwer AB InBev zet 6.000 verpleegkundigen op straat. Dat is pas een opvallende c...
Lees meer

Flexi-jobs promoten kost centen aan onze sociale zekerheid

Binnen de federale regering verschillen de meningen over de vraag of de flexi-jobs, die mogelijk zijn in de horeca, al dan niet moeten worden uitgebreid naar andere sectoren. De staatssecretaris voor Fraudebestrijding, Philippe De Backer van Open Vld, staat te popelen om het systeem uit te breiden. Maar de minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), staat op de rem. Hij wil eerst grondig evalueren en zegt neen tegen ‘goedkope slogans’.

De flexi-job werd in 2015 ingevoerd door de huidige regerin...
Lees meer

"Politiek doet bitter weinig voor jonge schoolverlaters"

“De werkloosheid bij jongeren vermindert”: die boodschap hebben we in de voorbije maanden geregeld voor de kiezen gekregen. Het bewijs dat de hervormingen van de federale en Vlaamse regeringen vruchten afwerpen? In werkelijkheid zien we vooral een verschuiving in de statistieken van de jongerenwerkloosheid en maatregelen die eerder technisch geschoolden viseren. Deze regeringen houden blijkbaar niet zo van jongeren, en vooral niet van schoolverlaters uit het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs.
Lees meer

Vennootschapsbelasting verlagen, een liberale 'dada' maar geen goed idee voor de samenleving

De federale minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), wil absoluut de vennootschapsbelasting flink verlagen. Hij beweert dat dit geen gat in de begroting zal slaan. Wat bezielt de man? “Van Overtveldt is een neoliberaal in hart en nieren”, antwoordt Guido Deckers, de coördinator van het Financieel Actie Netwerk (FAN) dat al jaren ijvert voor meer rechtvaardige fiscaliteit. “Alles wat van zijn kabinet komt, hangt samen met zijn neoliberale kijk op de maatschappij.”

“Als ik een...
Lees meer

3x3-plan van vakbonden LBC-NVK en CNE geeft perspectief aan iedereen

De schandvlekken van de regering-Michel schreeuwen om een grondig alternatief. De LBC-NVK en de CNE bedachten een fair alternatief voor het fors onrechtvaardige regeringsbeleid: het 3x3-plan! Op maandag 12 december voerden beide vakbondscentrales, onderdelen van het ACV, actie in de Brusselse Wetstraat. Ze schuiven het plan naar voren als een ideale basis om te onderhandelen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) en nieuwe sectorale akkoorden.

ING scoorde vorig jaar 1,1 miljard euro wins...
Lees meer

Experts bevestigen groot belang van arbeidsrecht en vakbondswerk

Als we een werkdag van 8 uren, 20 dagen wettelijke vakantie, zwangerschapsrust en opzegtermijnen hebben, is dat te danken aan ons arbeidsrecht, dat werknemers bescherming biedt. Dit beschermende arbeidsrecht is het resultaat van méér dan een eeuw strijd en vakbondswerk. Die eeuw strijd staat juridisch juist en in mensentaal omschreven in de herwerkte versie van de arbeidsovereenkomstengids van de vakbond LBC-NVK.

Het gaat om een dik boek met meer dan 500 pagina’s over de arbeidswetgeving. “E...
Lees meer

Bea Cantillon: “We zijn er niet in geslaagd de onderkant van de samenleving op te tillen”

Al 40 jaar bestudeert en analyseert professor Bea Cantillon aan het Antwerpse Centrum voor Sociaal Beleid de armoedestatistieken. Over die voorbije periode heeft ze nu een interessant boek geschreven: “De staat van de welvaartsstaat”. Het is, helaas, geen goednieuwsboek. Het beste nieuws is dat de armoede in de behandelde periode niet is gestegen. “De strijd tegen armoede heeft vaak op de politieke agenda gestaan. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Maar die hebben we nooit gehaald”, legt Cantillon uit.
Lees meer

TTIP en andere vrijhandelsakkoorden bedreigen werknemer en consument

De Europese Unie onderhandelt achter gesloten deuren over drie internationale handelsakkoorden: TTIP, CETA en TiSA. Bedoeling is om met die akkoorden de economische groei op te krikken en jobs te creëren. Probleem: om die nieuwe afspraken te realiseren worden Europese rechten op het vlak van veiligheid, gezondheid, openbare dienstverlening en voedselnormen te grabbel gegooid. Amerikaanse bedrijven staan te springen om de Europeanen te bestoken met hun hormonenvlees, schaliegas en commerciële rusthuizen.
Lees meer

Wetsvoorstel Peeters is oude en slechte wijn in nieuwe zakken

Sectorale cao’s zijn volgens de federale minister van Werk, Kris Peeters, ‘te weinig vernieuwend’. Het is vreemd om zoiets te moeten horen van een minister die in zijn eigen wetsvoorstel rond ‘werkbaar en wendbaar werk’ oude recepten opdient als ‘moderne en innovatieve’ oplossingen, zegt Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris bij de vakbond LBC-NVK.

“De visie van Peeters sluit perfect aan bij de mantra van langer, harder en flexibeler werken. Voor de vakbond zijn cao-afspra...
Lees meer

Wet Peeters vernietigt jobs en slaat door

Werkweken van 45 uren. Het aantal mogelijke overuren optrekken. De uurroosters van deeltijdse werknemers maar één dag op voorhand bekendmaken. Allemaal ideeën uit de koker van Kris Peeters (CD&V), de federale minister van Werk. De hyperflexibiliteit, die de minister voor ogen staat, is niet alleen slecht voor jouw gezondheid, ze vernietigt ook jobs. We leggen in drie punten uit waarom dat zo is.

1. 45 uur werken per week = meer stress en minder inspraak De Wet Peeters wil de arbeidstijd ‘a...
Lees meer

“Keuzes regering maken werk niet werkbaarder”

De regering-Michel heeft na de begrotingscontrole in april nog maar eens maatregelen voorgesteld die de werknemers moeilijk vrolijk kunnen stemmen. “Plannen die de werknemersbelangen schade toebrengen”, beklemtoont Stefaan Decock, algemeen secretaris van de vakbond LBC-NVK. “Keer op keer bedenkt de regering voorstellen die op maat van de werkgevers zijn geschreven. Dit is niet meer ernstig.”

“De regering bedacht maatregelen die zogenaamd het werk van de mensen werkbaarder en wendbaarder...
Lees meer

Schuldbekentenis van een vakbondsman

Bij deze wens ik me oprecht te verontschuldigen voor mijn “negatieve” houding in het verleden ten opzicht van onze weldenkende politici en werkgevers. Ik werd er terecht van verdacht vervallen te zijn in een ouderwets conservatisme, waardoor ik me blindstaarde op in het verleden behaalde, niet nuttige verworvenheden voor de werknemers. Ik was ervan overtuigd dat een warme solidaire samenleving belangrijk was voor een intelligente maatschappij, maar dankzij onze vriend Dalrymple zag ik de waarheid.
Lees meer