about
Toon menu

"Politiek doet bitter weinig voor jonge schoolverlaters"

“De werkloosheid bij jongeren vermindert”: die boodschap hebben we in de voorbije maanden geregeld voor de kiezen gekregen. Het bewijs dat de hervormingen van de federale en Vlaamse regeringen vruchten afwerpen? In werkelijkheid zien we vooral een verschuiving in de statistieken van de jongerenwerkloosheid en maatregelen die eerder technisch geschoolden viseren. Deze regeringen houden blijkbaar niet zo van jongeren, en vooral niet van schoolverlaters uit het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs.
Lees meer

Vennootschapsbelasting verlagen, een liberale 'dada' maar geen goed idee voor de samenleving

De federale minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), wil absoluut de vennootschapsbelasting flink verlagen. Hij beweert dat dit geen gat in de begroting zal slaan. Wat bezielt de man? “Van Overtveldt is een neoliberaal in hart en nieren”, antwoordt Guido Deckers, de coördinator van het Financieel Actie Netwerk (FAN) dat al jaren ijvert voor meer rechtvaardige fiscaliteit. “Alles wat van zijn kabinet komt, hangt samen met zijn neoliberale kijk op de maatschappij.”

“Als ik een...
Lees meer

3x3-plan van vakbonden LBC-NVK en CNE geeft perspectief aan iedereen

De schandvlekken van de regering-Michel schreeuwen om een grondig alternatief. De LBC-NVK en de CNE bedachten een fair alternatief voor het fors onrechtvaardige regeringsbeleid: het 3x3-plan! Op maandag 12 december voerden beide vakbondscentrales, onderdelen van het ACV, actie in de Brusselse Wetstraat. Ze schuiven het plan naar voren als een ideale basis om te onderhandelen over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) en nieuwe sectorale akkoorden.

ING scoorde vorig jaar 1,1 miljard euro wins...
Lees meer

Experts bevestigen groot belang van arbeidsrecht en vakbondswerk

Als we een werkdag van 8 uren, 20 dagen wettelijke vakantie, zwangerschapsrust en opzegtermijnen hebben, is dat te danken aan ons arbeidsrecht, dat werknemers bescherming biedt. Dit beschermende arbeidsrecht is het resultaat van méér dan een eeuw strijd en vakbondswerk. Die eeuw strijd staat juridisch juist en in mensentaal omschreven in de herwerkte versie van de arbeidsovereenkomstengids van de vakbond LBC-NVK.

Het gaat om een dik boek met meer dan 500 pagina’s over de arbeidswetgeving. “E...
Lees meer

Bea Cantillon: “We zijn er niet in geslaagd de onderkant van de samenleving op te tillen”

Al 40 jaar bestudeert en analyseert professor Bea Cantillon aan het Antwerpse Centrum voor Sociaal Beleid de armoedestatistieken. Over die voorbije periode heeft ze nu een interessant boek geschreven: “De staat van de welvaartsstaat”. Het is, helaas, geen goednieuwsboek. Het beste nieuws is dat de armoede in de behandelde periode niet is gestegen. “De strijd tegen armoede heeft vaak op de politieke agenda gestaan. Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Maar die hebben we nooit gehaald”, legt Cantillon uit.
Lees meer

TTIP en andere vrijhandelsakkoorden bedreigen werknemer en consument

De Europese Unie onderhandelt achter gesloten deuren over drie internationale handelsakkoorden: TTIP, CETA en TiSA. Bedoeling is om met die akkoorden de economische groei op te krikken en jobs te creëren. Probleem: om die nieuwe afspraken te realiseren worden Europese rechten op het vlak van veiligheid, gezondheid, openbare dienstverlening en voedselnormen te grabbel gegooid. Amerikaanse bedrijven staan te springen om de Europeanen te bestoken met hun hormonenvlees, schaliegas en commerciële rusthuizen.
Lees meer

Wetsvoorstel Peeters is oude en slechte wijn in nieuwe zakken

Sectorale cao’s zijn volgens de federale minister van Werk, Kris Peeters, ‘te weinig vernieuwend’. Het is vreemd om zoiets te moeten horen van een minister die in zijn eigen wetsvoorstel rond ‘werkbaar en wendbaar werk’ oude recepten opdient als ‘moderne en innovatieve’ oplossingen, zegt Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris bij de vakbond LBC-NVK.

“De visie van Peeters sluit perfect aan bij de mantra van langer, harder en flexibeler werken. Voor de vakbond zijn cao-afspra...
Lees meer

Wet Peeters vernietigt jobs en slaat door

Werkweken van 45 uren. Het aantal mogelijke overuren optrekken. De uurroosters van deeltijdse werknemers maar één dag op voorhand bekendmaken. Allemaal ideeën uit de koker van Kris Peeters (CD&V), de federale minister van Werk. De hyperflexibiliteit, die de minister voor ogen staat, is niet alleen slecht voor jouw gezondheid, ze vernietigt ook jobs. We leggen in drie punten uit waarom dat zo is.

1. 45 uur werken per week = meer stress en minder inspraak De Wet Peeters wil de arbeidstijd ‘a...
Lees meer

“Keuzes regering maken werk niet werkbaarder”

De regering-Michel heeft na de begrotingscontrole in april nog maar eens maatregelen voorgesteld die de werknemers moeilijk vrolijk kunnen stemmen. “Plannen die de werknemersbelangen schade toebrengen”, beklemtoont Stefaan Decock, algemeen secretaris van de vakbond LBC-NVK. “Keer op keer bedenkt de regering voorstellen die op maat van de werkgevers zijn geschreven. Dit is niet meer ernstig.”

“De regering bedacht maatregelen die zogenaamd het werk van de mensen werkbaarder en wendbaarder...
Lees meer

Schuldbekentenis van een vakbondsman

Bij deze wens ik me oprecht te verontschuldigen voor mijn “negatieve” houding in het verleden ten opzicht van onze weldenkende politici en werkgevers. Ik werd er terecht van verdacht vervallen te zijn in een ouderwets conservatisme, waardoor ik me blindstaarde op in het verleden behaalde, niet nuttige verworvenheden voor de werknemers. Ik was ervan overtuigd dat een warme solidaire samenleving belangrijk was voor een intelligente maatschappij, maar dankzij onze vriend Dalrymple zag ik de waarheid.
Lees meer

Er zijn zeker mogelijkheden om échte jobs te creëren

Er is vaak niet veel waarover de federale en de Vlaamse regering het eens zijn. Over het belang van ‘jobs, jobs, jobs’ zijn ze wel unaniem. Maar als het gaat over de vraag hoe die talloze jobs er effectief moeten komen, lopen de meningen uiteen in alle richtingen.

In werkelijkheid hebben politici, economen en werkgevers het niet zozeer over jobcreatie maar over de verlaging van de loonkosten. Leiden lagere loonkosten tot nieuwe jobs? Dat is niet zo zeker, wat sommigen ook mogen beweren. Allee...
Lees meer

Tien goede redenen om loonbarema’s te gebruiken in je bedrijf

Loonbarema’s afschaffen? Laat je vooral niks wijsmaken! Barema’s op basis van ervaring of anciënniteit geven rust, perspectief en zekerheid voor werknemers én werkgevers. Ze zijn een legitiem middel om loonverschillen tussen werknemers te verklaren. En een instrument om goede werknemers aan te trekken, te behouden en hen gedurende de hele loopbaan te motiveren. Er zijn minstens 10 goede redenen om met loonbarema’s te blijven werken.

Wat zijn dat eigenlijk, loonbarema's? Barema’s zijn ta...
Lees meer

“Armen de schuld geven voor eigen ellende? Griezelig!”

“Wie arm is, heeft dat alleen maar aan zichzelf te wijten.” Zo oordeelde de goegemeente meer dan eens in de 19de eeuw. Anno 2016 is die opvatting opnieuw ‘bon ton’ bij sommigen. “Griezelig”, vindt historicus Jaak Brepoels, die onder de titel ‘Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn?’ een geschiedenis schetst van de Belgische arbeidersbeweging tussen 1830 en 2015. Het boek is uitgegeven bij Van Halewyck.

De christelijke en socialistische arbeidersbeweging kunnen een palmares voo...
Lees meer

Marijke Persoone: “Stel je voor dat er geen vakbond zou zijn!”

Marijke Persoone is afgezwaaid als adjunct-algemeen secretaris van de LBC-NVK, de grootste centrale van het ACV. Haar opvolgster is Veerle Verleyen. Dertig jaar was Marijke actief in deze vakbond, eerst bij de vormingsdienst, daarna als secretaris in Brussel. Het laatste deel van haar loopbaan was ze als adjunct-algemeen secretaris verantwoordelijk voor de beroepswerking. Een goed moment voor een terugblik.

Zat het sociaal engagement je in het bloed? Marijke Persoone: “Mijn eerste grote liefde w...
Lees meer

Wie de vakbonden muilkorft, wurgt de democratie

De dramatische gebeurtenissen in Parijs doen de roep naar meer veiligheid luider klinken. Heel wat publieke manifestaties zijn door de overheid verboden of door de organisatoren afgelast. Angst en ongerustheid zijn begrijpelijke menselijke reacties. Maar als de angst dicteert wint het terrorisme en verliest de democratie. Wanneer democratische rechten worden afgebroken, wordt de samenleving in haar hart getroffen.

Laten we vooral héél goed nadenken over hoeveel vrijheid we willen inruilen voor...
Lees meer