about
Toon menu

Gentbrugse stationsbuurt bewijst dat aanhouder wint

Na meer dan twee jaar actievoeren eindelijk goed nieuws voor de Gentbrugse pendelaar. Twee ‘Wijk zonder trein’ festivals, een petitie én een kandidaat-ceo hebben de NMBS overtuigd om het treinaanbod eind 2017 te verdubbelen. Dit resultaat bewijst des te meer dat sociale actie loont en het biedt tevens hoop voor de vele ‘wijken zonder trein’ in ons land.

Wijk zonder trein is een actiegroep die meer dan twee jaar heeft geijverd voor meer treinen in het station Gentbrugge. Het station Gentb...
Lees meer

Hoe evalueert stadsbestuur Göteborg het experiment met de 30-urenweek?

Politicoloog Olivier Pintelon is net terug van een studiereis naar de Zweedse stad Göteborg. In een lang gesprek met vice-burgemeester Daniel Bernmar bespreekt hij het experiment met de 30-urenweek in de stad: het opzet, de resultaten en de toekomst. Dit is wat de 30-urenweek werkelijk heeft opgeleverd voor het verpleegtehuis, haar bewoners en werknemers.

...
Lees meer

De kortere werkweek: de echte analyse van het Zweedse experiment

Al ruim twee jaar zijn de ogen van de wereld gericht op een experiment in het Zweedse rusthuis Svartedalen. 23 maanden lang werkten de verpleegkundigen er zes in plaats van acht uur per dag. Onlangs berichtten sommige media hier voorbarig dat het Zweedse experiment was geflopt. Maar wat is de echte analyse van het experiment? De eerste resultaten zijn alvast bemoedigend. (Dit artikel is eerder verschenen in het Vlaamse magazine Samenleving en Politiek.)

De zesurendag in het Zweedse rusthuis Svar...
Lees meer

De lasten en de lusten van de tax shift

‘Tax shift’ was zonder meer hét woord van het voorbije politieke jaar. Het was ACV-voorzitter Marc Leemans die op 24 november 2014 – tijdens de provinciale stakingsdag in Antwerpen – de kat de bel aan bond. Hij stelde toen dat ‘wil het sociaal overleg echt een kans maken’ dan moet er een tax shift komen. De terugkeer van sociale vrede werd daarmee impliciet gekoppeld aan een belastingverschuiving die de laagste inkomens ontziet en de breedste schouders de zwaarste lasten laat dragen.
Lees meer

Waarom deze regering onterecht hard bespaart op de overheidspensioenen

Tot nu toe blijft het wat onderbelicht, maar de ambtenarenpensioenen zitten duidelijk in het vizier van de nieuwe federale regering. Vooraleer de pensioenstelsels geïntegreerd worden in een nieuw systeem van ‘pensioen op punten’, worden de ‘privileges’ van het ambtenarenpensioenen teruggeschroefd. Logisch toch? Niet alles is zoals het lijkt.

De ambtenaren hebben inderdaad een voordelig wettelijk pensioen. Een recente schatting (Pensioenatlas 2010) leert ons dat het gemiddel...
Lees meer

Afschaffen brugpensioen bij herstructureringen lost niets op

De regering-Michel I stelt voor om het brugpensioen te laten uitdoven. Vanaf 1 januari 2015 is het individueel brugpensioen – sinds de regering-Di Rupo spreekt men over ‘stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT) – slechts toegankelijk vanaf 62 jaar. Veel problematischer zijn de nieuwe regels voor SWT bij herstructureringen.

Als we niets doen om de kansen van de oudere werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren, dan volgt er enkel een verarming van de oudere werkloze. De...
Lees meer

België wereldkampioen herverdeling. Enkele bedenkingen

De Standaard kopte op 9 september dat geen enkel land beter herverdeelt dan België. Hoewel de aandacht voor ongelijkheid en herverdeling zonder meer positief is, zijn enkele kritische bedenkingen op zijn plaats.

Lies, big lies and statistics Natuurlijk zijn cijfers wat ze zijn. Alleen, cijfers spreken niet voor zich. Om een statistiek correct te interpreteren, is het noodzakelijk om die in zijn context te zien. Het citaat (van de Britse staatsman Benjamin Disraeli) "Er zijn drie s...
Lees meer

Waarom het (Europees) minimumloon noodzakelijk is in de strijd tegen werkende armoede

Een hoog minimumloon is zonder enige twijfel cruciaal in de strijd tegen ‘working poverty’, maar het is geen wondermiddel an sich. Wat nodig is, is een goede mix van sociale transfers, een sterk sociaal overleg, voltijdse contracten en een degelijk minimumloon.

Sinds enkele jaren neemt de aandacht voor werkende armoede toe. Door de successen van de welvaartsstaat en het sociaal ove...
Lees meer

Wat brengt Europees compromis over detachering voor Poolse bouwvakker?

Via 'detachering' kunnen bedrijven op perfect legale manier aan sociale dumping doen. Het pas bereikte compromis tussen de Europese lidstaten zal die achterpoortjes niet sluiten, vreest Olivier Pintelon van bediendebond BBTK.

Wie kent niet de Poolse bouwvakker of loodgieter. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie naar Oost- en Centraal-Europa worden bepaalde Belgische sectoren geconfronteerd met een toevloed van (relatief goedkope) arbeidskrachten. Vrij verkeer van werknemers is...
Lees meer

Duits regeerakkoord tussen Merkel-doctrine en sociale koerswending

Er is een akkoord tussen de Duitse partijen CDU/CSU van Angela Merkel en de sociaal-democratisch SPD. Als de achterban van SPD dit goedkeurt heeft Duitsland een nieuwe regering. "Ondanks de invoering van het minimumloon mogen we geen grote koerswendingen verwachten. De Merkel-doctrine is nog steeds ‘alive and kicking’", schrijft Olivier Pintelon.

Op 28 november 2013 raakte bekend dat een akkoord werd bereikt tussen de CDU/CSU en de SPD. Het regeerakkoord wordt in heel Europa tere...
Lees meer

Loonmatiging: de koninklijke route naar meer ongelijkheid?

Nu de sociale partners onderhandelen over een nieuw interprofessioneel akkoord, duiken een aantal klassieke discussiepunten op. Eén van de steevast terugkerende mantra’s is de roep om loonmatiging. Vooral werkgevers zijn hier al jaren vragende partij voor, schrijft Olivier Pintelon van Poliargus.

Nu de Duitse economie het (ogenschijnlijk) heel goed doet [1], krijgt dat pleidooi maatschappelijk steeds meer bijval. Dit artikel wil echter niet zozeer focussen op het klassiek ‘economi...
Lees meer