about
Toon menu

“Gewoon niks doen”: liberale partijen willen klimaatwet torpederen

Open Vld en MR hebben vanochtend in de kamercommissie de hoop op een klimaatwet getorpedeerd. De liberale partijen hebben zich formeel gekant tegen een herziening van grondwetsartikel 7bis om een speciale klimaatwet mogelijk te maken.[1] ‘Welkom in het land van de doeners’ geldt blijkbaar niet voor het belangrijkste thema van deze generatie, stelt Greenpeace vast.

Volgende week vindt de stemming plaats, maar omdat eerder ook al N-VA en CD&V aangaven tegen te zijn, lijkt de noodzakelijke 2...
Lees meer

Enorme schaalvergroting in Belgische en Europese veeteelt

Megastallen zijn in opmars in België. Zeventig procent van het Belgisch varkensvlees is afkomstig uit zo’n megastal. Ook in de pluimveesector zien we dezelfde schaalvergroting. Deze ondernemingen worden volop gesubsidieerd door de Europese Unie, met rampzalige gevolgen voor de kleine boeren, en voor klimaat en milieu. Greenpeace roept op tot een drastische hervorming van het Europese landbouwbeleid.

Milieuorganisatie Greenpeace liet onderzoeken hoe de subsidies van het Gemeenschappelijke Euro...
Lees meer

Greenpeace kritisch over plan van grote vervuilers tegen plasticafval

Een wereldwijde alliantie van grote bedrijven zoals Procter & Gamble, Shell en ExxonMobil trekt 1 miljard dollar uit om plasticafval te bestrijden. Greenpeace zegt dat het vooral gaat om het voorkomen van afval, niet om het verminderen van het eenmalig gebruik van plastic.

Een wereldwijde alliantie van grote bedrijven zoals Procter & Gamble, Shell en ExxonMobil trekt 1 miljard dollar uit om plasticafval te bestrijden. Greenpeace zegt dat het vooral gaat om het voorkomen van afval, niet om het...
Lees meer

Klimaatactie aan federaal parlement: "Geen tijd voor politiek pokerspel"

Na het beschamende optreden van onze ministers op de klimaattop in Polen, voert Greenpeace samen met burgerorganisaties actie aan het federaal parlement. Net voor de politici daar bijeenkomen voor de zoveelste aflevering in de huidige politieke crisis, is de boodschap van de actie duidelijk: het klimaat heeft geen tijd voor dit politiek pokerspel.

Met twee spandoeken ‘12 years to save the climate’ en ‘Politicians talk, leaders act’ roept Greenpeace op tot onmiddellijke klimaatactie. “Met hun to...
Lees meer

Klimaattop eindigt zonder ambitie: "Moreel onaanvaardbaar"

De klimaattop COP 24 eindigt na veel vertragingen en uitstel op een sisser. Er is weliswaar een akkoord over versterkte regels voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de slotverklaring biedt verre van een voldoende antwoord op de uitdagingen waar onze wereld nu voor staat. Een regelrechte schande, vindt milieuorganisatie Greenpeace.

“Na een jaar vol klimaatrampen en amper twee maanden nadat de klimaatwetenschappers van het IPCC waarschuwden dat de volgende 12 jaar cruciaal zijn...
Lees meer

Klimaatbetogers blokkeren route van staats- en regeringsleiders naar EU-top

Activisten van Greenpeace hebben de officiële motorescortes op weg naar de EU-top in Brussel omgeleid. Met deze actie roepen ze de regeringsleiders op om hun klimaatkoers te wijzigen. Morgen loopt de VN-klimaatconferentie (COP24) in het Poolse Katowice af.

Meer dan 50 actievoerders uit 8 landen versperden de weg die de 28 EU-staatsleiders gewoonlijk nemen naar het gebouw van de topontmoeting. De activisten klonken zich vast aan elkaar en plaatsten een ijssculptuur van onze smeltende planeet. [1]...
Lees meer

In 24 uur tekenen meer dan 25.000 Belgen klimaatbrief aan de koning

In 24 uur tijd hebben meer dan 25.000 Belgen een brief ondertekend aan koning Filip, uit bezorgdheid voor het klimaat. Greenpeace neemt het initiatief voor deze brief omdat de regering deze week nog maar eens toont dat ze niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid.

Elke vier seconden krijgt de brief aan de koning er een handtekening bij. “Dit succes toont dat onze landgenoten bijzonder ongerust zijn over het klimaat. 75.000 burgers...
Lees meer

12 Greenpeace-activisten, onder wie 3 Belgen, vrijgelaten uit Slovaakse gevangenis

In Slovakije heeft procureur-generaal Jaromír Čižnár zonet de vrijlating bevolen van de 12 activisten van Greenpeace die daar sinds woensdag in de cel zaten. De twaalf, onder wie drie Belgen, hadden vorige woensdag tijdens een geweldloze actie een spandoek opgehangen aan een koolcentrale in Slovakije. Ze deden dat in de aanloop van de klimaattop (COP24) in Polen om te wijzen op het noodzakelijke afscheid van fossiele brandstoffen als kool.

De actievoerders zullen in de loop van de namiddag en...
Lees meer

Scholen slaan alarm voor het klimaat

Meer dan 70 scholen slaan op vrijdag 30 november alarm voor het klimaat. Voor de les van start gaat, zullen leerlingen samen wekkers en alarmsignalen laten afgaan. Met deze symbolische actie willen ze de Belgische staat vragen doortastende maatregelen te nemen voor het klimaat. Daarnaast willen ze dat België een ambitieuze positie inneemt tijdens de klimaattop COP24 die drie dagen later van start gaat.

De klimaatopwarming laat zich nu al voelen. Niet enkel in de meest kwetsbare landen in het Zui...
Lees meer

"Engie, het is jouw afval: jij betaalt"

Vanochtend heeft een twintigtal actievoerders van Greenpeace de hoofdingang van Engie geblokkeerd met grote nucleaire vaten om de kernafvalcrisis aan te kaarten. Zij ontrolden spandoeken met de boodschap: “Het is jouw afval”.

“Het lijkt er steeds meer op dat de burgers de rekening voor het kernafval zullen moeten betalen”, zo stelt een bezorgde Eloi Glorieux, nucleair expert van Greenpeace. “Engie moet zelf volledig financieel verantwoordelijk blijven voor zijn afval en de Belgische overheid...
Lees meer

Ontmanteling kerncentrales: Greenpeace pleit voor nieuw en onafhankelijk fonds

Een nieuw expertenrapport toont aan dat de kosten voor de ontmanteling van de centrales en het beheer van het kernafval te laag zijn ingeschat en nog fors zullen toenemen. Het risico dat de burger zal moeten opdraaien voor deze miljardenfactuur is groot. Om dit te vermijden roept Greenpeace op om het bestaande Synatom-fonds te vervangen.

Met het oog op de geplande sluiting van onze kerncentrales heeft Greenpeace een analyse besteld bij het studie- en consultancybureau Zero Emission Solutions (ZE...
Lees meer

Van gebakken naar gezonde lucht: rechtbank Brussel legt Vlaams gewest deadline op voor luchtkwaliteitsplan

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelt dat het Vlaamse gewest in gebreke blijft en legt een strakke deadline op voor een luchtkwaliteitsplan met concrete maatregelen - op straffe van 1.000 euro per dag vertraging.

“Dit is een stevige uitspraak en een overwinning voor onze gezondheid en het klimaat, reageert Joeri Thijs, Luchkwaliteitsexpert bij Greenpeace. Het Vlaamse gewest moet zich schikken naar de belangrijkste eis van Greenpeace: een geloofwaardig en concreet actieplan voor gezo...
Lees meer

Uplace krijgt definitieve doodsteek: stedenbouwkundige vergunning ook vernietigd

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vernamen via hun advocaat dat de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace heeft vernietigd. Na eerder al een vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State is dit nu de definitieve doodsteek voor het project.

De organisaties reageren tevreden: "Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Wij hebben ons van bij het be...
Lees meer

Milieubeweging: “Klimaatbeleid moet vijf versnellingen hoger om opwarming van meer dan 1,5°C te vermijden”

Het nieuwe rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, toont aan dat we al het mogelijke moeten doen om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C. In het licht van deze urgentie moeten eerste minister Charles Michel en minister-presidenten Bourgeois, Vervoort en Borsus onze klimaatdoelstellingen stevig verhogen en onze samenleving op weg naar een duurzame transitie zetten.

Het bijzondere rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties dat vandaag ge...
Lees meer

Greenpeace eist gezonde lucht met adembenemend spandoek

In het hele land werd dit weekend actie gevoerd voor gezonde lucht. Zo was er onder meer de fietstocht langs de A12 van de actiegroep Filter Café Filtré - ouders en kinderen die al sinds maart wekelijks actie voeren aan de schoolpoort - en het festival voor gezonde lucht van burgerbeweging Bruxsel’air in het Jubelpark. Exact een week voor de verkiezingen is dit een klaar en duidelijk pleidooi voor leefbare straten en betere luchtkwaliteit.

Om de oproep van de burgerbewegingen kracht bij te z...
Lees meer