about
Toon menu

Ontmanteling kerncentrales: Greenpeace pleit voor nieuw en onafhankelijk fonds

Een nieuw expertenrapport toont aan dat de kosten voor de ontmanteling van de centrales en het beheer van het kernafval te laag zijn ingeschat en nog fors zullen toenemen. Het risico dat de burger zal moeten opdraaien voor deze miljardenfactuur is groot. Om dit te vermijden roept Greenpeace op om het bestaande Synatom-fonds te vervangen.

Met het oog op de geplande sluiting van onze kerncentrales heeft Greenpeace een analyse besteld bij het studie- en consultancybureau Zero Emission Solutions (ZE...
Lees meer

Van gebakken naar gezonde lucht: rechtbank Brussel legt Vlaams gewest deadline op voor luchtkwaliteitsplan

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelt dat het Vlaamse gewest in gebreke blijft en legt een strakke deadline op voor een luchtkwaliteitsplan met concrete maatregelen - op straffe van 1.000 euro per dag vertraging.

“Dit is een stevige uitspraak en een overwinning voor onze gezondheid en het klimaat, reageert Joeri Thijs, Luchkwaliteitsexpert bij Greenpeace. Het Vlaamse gewest moet zich schikken naar de belangrijkste eis van Greenpeace: een geloofwaardig en concreet actieplan voor gezo...
Lees meer

Uplace krijgt definitieve doodsteek: stedenbouwkundige vergunning ook vernietigd

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vernamen via hun advocaat dat de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace heeft vernietigd. Na eerder al een vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State is dit nu de definitieve doodsteek voor het project.

De organisaties reageren tevreden: "Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Wij hebben ons van bij het be...
Lees meer

Milieubeweging: “Klimaatbeleid moet vijf versnellingen hoger om opwarming van meer dan 1,5°C te vermijden”

Het nieuwe rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, toont aan dat we al het mogelijke moeten doen om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C. In het licht van deze urgentie moeten eerste minister Charles Michel en minister-presidenten Bourgeois, Vervoort en Borsus onze klimaatdoelstellingen stevig verhogen en onze samenleving op weg naar een duurzame transitie zetten.

Het bijzondere rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties dat vandaag ge...
Lees meer

Greenpeace eist gezonde lucht met adembenemend spandoek

In het hele land werd dit weekend actie gevoerd voor gezonde lucht. Zo was er onder meer de fietstocht langs de A12 van de actiegroep Filter Café Filtré - ouders en kinderen die al sinds maart wekelijks actie voeren aan de schoolpoort - en het festival voor gezonde lucht van burgerbeweging Bruxsel’air in het Jubelpark. Exact een week voor de verkiezingen is dit een klaar en duidelijk pleidooi voor leefbare straten en betere luchtkwaliteit.

Om de oproep van de burgerbewegingen kracht bij te z...
Lees meer

Greenpeace wil Waalse CurieuzeNeuzen: 70 procent van Waalse stedelingen ademt slechte lucht in

Een zeventigtal mensen heeft samen met Greenpeace een maand lang de luchtkwaliteit gemeten in zes Waalse steden. De resultaten zijn zorgwekkender dan wat de cijfers van officiële meetpunten weergeven. Van alle deelnemers ademt 60,3 procent lucht in van matige of slechte kwaliteit. Maar liefst 8,8 procent ademt lucht in van zeer slechte kwaliteit die de wettelijke limiet overschrijdt. Greenpeace wil dat de Waalse overheid dringend actie onderneemt en pleit voor een Waalse CurieuzeNeuzen.

Van 17...
Lees meer

Klassement energieleveranciers: slechts 8 op de 20 is écht groen

De onbetrouwbaarheid van onze kerncentrales bewijst deze week opnieuw dat we versneld op 100 procent hernieuwbare energie moeten overstappen. Wie écht groene stroom wil, om zo mee de schouders te zetten onder de energietransitie, kan vandaag terecht bij 8 leveranciers. Dat blijkt uit een nieuw klassement van Greenpeace. Tegelijk verhullen 12 ‘grijze’ leveranciers, waaronder Electrabel en Luminus, de herkomst van hun elektriciteit voor de consument.

Voor dit nieuwe klassement heeft Greenpeac...
Lees meer

2028: Game over voor de verbrandingsmotor

Als Europa zijn engagement voor het klimaatakkoord van Parijs wil nakomen, mag er na 2028 geen enkele diesel-, benzine- of conventionele hybridewagen meer verkocht worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum DLR in opdracht van Greenpeace. De auto-industrie en de overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om deze omslag mogelijk te maken.

Uit de studie van DLR blijkt dat de laatste auto’s op fossiele brandstoffen uiterlijk in 2028 van de band...
Lees meer

Palmolie: multinationals vernietigen Indonesisch regenwoud, ondanks gemaakte afspraken

Greenpeace International publiceert vandaag een nieuw rapport waaruit blijkt dat palmolieproducenten van 's werelds grootste merken sinds 2015 nog eens 130.000 hectare Indonesisch regenwoud hebben verwoest.

Greenpeace International heeft in de afgelopen drie jaar de 25 grootste palmolieproducenten gevolgd met betrekking tot het kappen van tropisch regenwoud. Daaruit trekken ze de volgende drie conclusies. 40 procent van deze ontbossing vond plaats in de Indonesische provincie Papoea. Nog nooit ee...
Lees meer

Gent nummer één in ranking van steden met grootste duurzame mobiliteit

Gent staat op nummer één in een ranking van vijf Belgische steden op het vlak van duurzame mobiliteit en levenskwaliteit. Brussel en Antwerpen zitten Gent op de hielen, terwijl Luik en Charleroi ver achterop hinken. Het gerenommeerde Duitse Wuppertal Instituut stelde deze ranking op in opdracht van Greenpeace. Uit het onderzoek blijkt dat alle steden nog een hele weg af te leggen hebben.

“De kloof tussen de Vlaamse steden en Brussel enerzijds, en de Waalse steden anderzijds is opvallend. Toch i...
Lees meer

Parlement moet taboe rond kwetsbaarheid kerncentrales doorbreken

Vandaag zal de Kamercommissie Nucleaire Veiligheid in aanwezigheid van minister Jambon debatteren over de kwetsbaarheid van de kerncentrales voor gewelddadige aanslagen. Greenpeace roept op om het taboe te doorbreken en de uitbater van de kerncentrales eindelijk te verplichten om de bescherming van de risicovolle gebouwen te verhogen.

Precies een week nadat de onderzoekscommissie van het Franse parlement zijn eindverslag publiceerde en een maand nadat de commissie in de Belgische Kamer een h...
Lees meer

Experts vinden charcuterie met kinderidolen geen goed idee

Twaalf merken van vleeswaren die in Belgische supermarkten liggen, richten zich met hun verpakking of hun productdesign op kinderen. Ze gebruiken marketingtechnieken om ouders en kinderen te beïnvloeden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Universiteit Gent.

Het Center for Persuasive Communication (UGent) heeft op vraag van Greenpeace onafhankelijk onderzoek gedaan naar de wijze waarop voorverpakte vleeswaren specifiek naar jonge kinderen worden gepromoot. De onderzoekers vonden in totaal...
Lees meer

Greenpeace lanceert een nieuwe video over kindercharcuterie

Tijdens de Internationale Week zonder Vlees zet Greenpeace de schadelijke gevolgen van de overconsumptie van vlees voor het milieu, het klimaat en onze gezondheid nog eens op een rij.

“Om de klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk dat we met z’n allen de helft minder vlees eten”, zegt Sébastien Snoeck, expert Vlees en Veeteelt bij Greenpeace. “Het eetpatroon van onze kinderen is bepalend voor de toekomst. Het is daarom van groot belang dat zij van jongs af aan meer plantaardig gaa...
Lees meer

Nucleair: Eindelijk parlementair debat over veiligheid van opslagbassins

Greenpeace is tevreden dat de parlementaire subcommissie voor Nucleaire Veiligheid vandaag debatteert over het rapport van de milieuorganisatie over de veiligheid in kerncentrales. Het rapport “De veiligheid van de kernreactoren en van de bassins voor splijtstofopslag in Frankrijk en België en de bijbehorende maatregelen ter versterking” [1] werd in opdracht van Greenpeace geschreven door 7 onafhankelijke internationale experten.

“Enkel kinderen sluiten hun ogen om een gevaar te doen verdwij...
Lees meer

Greenpeace installeert zonnepanelen op het dak van het Europees Parlement

Actievoerders van Greenpeace hebben vanochtend zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het Europees Parlement. Dat deden ze op de dag waarop de EU-onderhandelingen over hernieuwbare energie in een cruciale fase treden. Voorbijgangers worden getrakteerd op een ijsje dat is gemaakt met de stroom die de zonnepanelen opwekken.

In het Parlement vindt de voorlaatste onderhandelingsronde plaats over de Renewable Energy Directive van de EU. Deze onderhandelingen bepalen hoeveel hernieuwbare energie er...
Lees meer