about
Toon menu

Versnelde degressiviteit stort meer werklozen in armoede én is op de koop toe ineffectief

De discussie rond de arbeidsdeal lijkt politiek in de laatste meters voor de eindmeet beland. Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en ACV maken zich grote zorgen, in het bijzonder door het ideologische opbod dat nu bezig is rond de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Dat dreigt nu een debat te worden over de concrete modaliteiten. Wat voorbijgaat aan de essentie. De politieke plannen pakken geen enkele drempel aan die mensen ondervinden om een job te vinden.

Erger nog, de politiek...
Lees meer

Verenigingen als vrijplaatsen: garanties nodig

Vorige vrijdag viel de politie de Globe Aroma binnen, een kunstenhuis in het centrum van Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. De zogenaamde routinecontrole was intimiderend, er werd naar papieren en gsm’s gevraagd en zeven mensen werden gearresteerd. Vanuit onze bezorgdheid over het realiseren van grondrechten voor iedereen, stellen wij hardop de vraag waartoe deze aanpak diende. We vragen ook garanties voor het recht op vrijplaatsen voor kwetsbare mensen.

De vraag waa...
Lees meer

Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

De digitalisering van ons onderwijs gaat onverminderd verder. Het Netwerk tegen Armoede ziet van deze evolutie zeker ook de voordelen. Het gebruik van tablets, laptops, digitale platformen biedt de mogelijkheid om alvast op de schoolbanken de digitale kloof te dichten, tenminste als deze instrumenten slim en overdacht ingezet worden. Mensen in armoede wijzen echter op het omgekeerde effect in de praktijk

Eenzijdig inzetten op digitalisering zonder oog voor andere commun...
Lees meer

Wat baten pro deo of pro bono als de rechtstoegang in zijn geheel faalt?

Alle burgers moeten de kans krijgen om zich te verdedigen en op te komen voor hun rechten. Dit is essentieel: het is één van de pijlers van onze democratie en een conditio sine qua non voor een rechtvaardige samenleving. Het is om deze reden dat de toegang tot justitie verankerd is in onze Grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit grondrecht staat zwaar onder druk en de deus ex machina zal niet komen van de pro bono prestaties van advocaten of het beter be...
Lees meer

Voorstel minister Homans voor hogere huurwaarborg is geen oplossing

Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) pleitte dinsdag voor het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur. Het Netwerk tegen Armoede vindt dit onaanvaardbaar: "Voor veel huurders vormt twee maand huurwaarborg al een hoge drempel”.

Minister van Wonen (en Armoedebestrijding) Liesbeth Homans pleitte dinsdag in Telefacts op VTM voor het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie  maand. Ze deed dat in een reportage over schade veroorzaakt door huurders....
Lees meer

Geplande verhoging laagste tarieven kinderopvang is slecht idee

De Vlaamse regering wil de tarieven in de kinderopvang met inkomenstarief wijzigen met ingang van 1 april 2015. Het standaardminimumtarief zou 5 euro worden i.p.v. 1,56 euro, weliswaar met enkele uitzonderingen. Leefloongerechtigden of mensen met een gelijkaardige uitkering zouden 5 euro per opvangdag betalen als ze geen activeringstraject volgen en 3 euro als ze dat wel volgen. Het OCMW kan eventueel nog een vermindering toekennen aan gezinnen die zij ins...
Lees meer

Armoedegrens, finish nog niet in zicht

Tot nu toe zien we vooral dat een aantal uitkeringen fors dalen als gevolg van de federale besparingen. Vorige week kwam er, na maanden van niet gehoord sociaal protest, dan toch ‘een signaal’ vanuit de wetstraat. In die mate dat de vakbonden minstens voor even opnieuw on speaking terms zijn met de federale regering en de werkgevers. Ze waarschuwen wel dat er nu resultaten moeten komen.. Het Netwerk tegen Armoede is niet op...
Lees meer

Armoede bestrijden met minder

Vanaf volgend jaar zal het Netwerk tegen Armoede het met drie personeelsleden minder moeten rooien. Minister van Welzijn Vandeurzen bespaart bij het Netwerk tegen Armoede ongeveer 1 procent op het algemene budget van armoedeverenigingen en het Netwerk tegen Armoede samen. Het Netwerk tegen Armoede verenigt 55 verenigingen uit Vlaanderen en Brussel in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Niets wijst erop dat coördinerend minister Armoedebestrijding Homans wil investeren i...
Lees meer

"Michel I duwt meer mensen verder in de armoede"

Met de regering Michel I zullen mensen in armoede het nog moeilijker krijgen en zullen nog meer mensen in de armoede verzeilen. Dat vreest het Netwerk tegen Armoede in een eerste reactie na de bekendmaking van het federale regeerakkoord.

Nagenoeg alle partijen hadden voor de verkiezingen een verhoging van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens vooropgesteld. Het is heel onduidelijk of en op welke manier men die belofte wil inlossen. De federale regering wil immers b...
Lees meer

Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?

Voor veel kinderen uit kwetsbare gezinnen dreigt de financiële drempel om aan sport te doen te hoog uit te vallen. Als gevolg van lokale besparingen zien sportclubs zich verplicht om de lidgelden, soms fors, te verhogen. Nochtans zien we dat bepaalde sportclubs vaak heel populair zijn bij maatschappelijk kwetsbare kinderen. De besparingen treffen dus een aanbod dat een eerste stap kan zijn naar duurzame ontspanning voor kind...
Lees meer

Open brief: geen ondoordachte hervorming kinderbijslag

De cijfers van de Vlaamse Armoedemonitor, woensdag bekendgemaakt, spreken voor zich. De kinderarmoede in Vlaanderen blijft schrikwekkend stijgen. Daarom waarschuwt het Netwerk tegen Armoede voor een ondoordachte hervorming van de kinderbijslag. In een open brief aan de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering pleit het netwerk voor minstens een ongewijzigd budget, het behoud van de rangtoeslag en de versterking van de sociale toeslagen.

...
Lees meer

Kinderopvang moet toegankelijker

Het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters trad in werking begin april en wil zorgen voor voldoende, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang. Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede), Christel Verhas (Gezinsbond) en Michel Vandenbroeck (UGent) vinden echter dat de ambities onvoldoende worden waargemaakt en ze wijzen op een aantal belangrijke knelpunten.

Na drie maanden zie...
Lees meer

Onderbescherming en rechtstoegang

Als mensen hun sociale rechten niet kunnen uitoefenen, wordt sociale bescherming uitgehold. Wie toch zijn rechten juridisch wil verdedigen, ziet zich geconfronteerd met financiële en andere drempels in de toegang tot de rechtspraak.

Een belangrijke drempel bij het verkrijgen van rechten is het feit dat de toekenning van vele rechten niet automatisch gebeurt. Om non take up van rechten en onderbescherming te voorkomen is automatische toekenning noodzakelijk. Dikwijls halen beleidsmak...
Lees meer

Haal kwetsbare jongeren uit hun isolement

Netwerk tegen Armoede en Uit De Marge gingen in 2011 aan de slag met een groep kwetsbare jongeren uit verschillende jeugdwerkingen van beide organisaties. Ze leerden elkaar kennen en praatten over maatschappelijke thema’s, vooral over de strijd tegen (jongeren)armoede.

Dat groepswerk resulteerde in stevig onderbouwde standpunten: over onderwijs, werk, wonen, meerderjarige worden, vrije tijd en vo...
Lees meer

Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs

Binnen het Vlaams onderwijs komen in de laatste jaren voornamelijk de kosten bovendrijven als prioritair armoedethema. Meer en meer scholen, zeker in het secundair onderwijs, worden geconfronteerd met onbetaalde facturen. Het totaal van onbetaalde facturen loopt intussen binnen de onderwijsnetten op tot een bedrag met meerdere nullen.

Nog maar vijf jaar geleden was de inzet van incassobureaus een beperkt fenomeen. Binnen de verenigingen waar armen het woord nemen, waren zulke get...
Lees meer