about
Toon menu

Vier onafhankelijke instellingen vragen evaluatie van uitwijzingsmaatregelen die kinderen niet opsluiten

Vier onafhankelijke instellingen, de federale Ombudsman, Myria, de kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant”, vragen samen een dringende en grondige evaluatie van de maatregelen om gezinnen met kinderen uit te wijzen zonder hen op te sluiten. Zij doen dat naar aanleiding van hun bezoek aan de gezinsunits in het gesloten centrum 127bis.

In het kader van hun opdracht bezochten de federale Ombudsman, Myria, de Kinderrechtencommissaris en de “Délégué général...
Lees meer

Nakende opening van gezinsunits binnen het gesloten centrum 127bis

Morgen wordt het koninklijk besluit van kracht dat het mogelijk maakt om gezinnen met minderjarige kinderen vast te houden met het oog op hun verwijdering. Dat gebeurt in gezinsunits die daar specifiek voor zijn gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. Myria betreurt dat kinderen opnieuw worden vastgehouden en herhaalt zijn standpunt: het opsluiten van kinderen om administratieve redenen zou eenvoudigweg bij wet verboden moeten worden. Het is altijd in strijd met het belang van het kind en schaadt zijn ontwikkeling.
Lees meer

Grondwettelijk Hof: Gedetineerden in irregulier verblijf niet uitgesloten van voorwaardelijke invrijheidstelling

Myria verwelkomt de beslissing van het Grondwettelijke Hof: gedetineerden in irregulier verblijf kunnen niet uitgesloten worden van de voorwaardelijke invrijheidstelling en elektronische toezicht.

Deze donderdag, 21 december 2017, vernietigde het Grondwettelijk Hof de bepalingen van de "potpourri II" wet, die gevangenen in irregulier verblijf uitsloot van het voordeel van strafaanpassing (voorwaardelijke invrijheidstelling, elektronisch toezicht ...), vaak ook aangeduid als strafuitvoeringsmodal...
Lees meer