about
Toon menu

Kinderen zonder wettig verblijf: willekeurig pardon, weg ermee of toch maar een beleid?

Tussen het huidige terugkeerbeleid en een menswaardige omgang met kinderen, gaapt een diepe kloof. Aan de randen van de afgrond staan de leerkrachten, klasgenoten, buren en andere medeburgers vol afschuw te kijken. Laat de volgende Belgische regering wijze lessen uit de gebeurtenissen van januari 2019 trekken, zo stellen Laetitia Parmentier en Mieke Van Laer, advocaten bij Progress Lawyers Network Antwerpen.

Begin januari was het weer zover: publieke beroering omtrent de opsluiting en poging tot...
Lees meer

Geen tweederangsburgers in onze democratische rechtsstaat

In een open brief op initiatief van de advocaten van Progress Laweyers Network, ondertekend door meer dan 70 mensen uit het middenveld en de cultuurwereld, uiten ze hun kritiek op de nieuwe vreemdelingenwet. Die maakt het mogelijk om legaal verblijvende burgers van andere origine een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zelfs als ze in België geboren zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken kan dat beslissen op basis van vage redenen van verstoring openbare orde of nationale veiligheid.

Op...
Lees meer

Miljarden voor de banken, nog geen busticket voor daklozen

Er overvalt ons een zeker gevoel van déjà vu. Zodra de temperatuur in dit landje onder nul duikt, is daar steevast de ‘opvangcrisis'. Staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) heeft dan nog geluk dat de vrieskou zo laat is gekomen. Onze opiniebijdrage in DS van ongeveer een jaar geleden (‘Geen asielcrisis maar een opvangcrisis', DS, 7 december 2010) zouden we hier opnieuw kunnen afdrukken.

Peter De Roo, de manager voor de opvang van asielzoekers, heeft overschot van gelijk do...
Lees meer

Opvangcrisis misbruikt als glijmiddel voor strenger migratiebeleid

Volgens advocaten Raf Jespers en Mieke Van Laer wordt de opvangcrisis misbruikt om de publieke opinie voor te bereiden op een (nog) strenger migratiebeleid. De immer aanwezige Bart De Wever zegt dat het tijd is om het migratiebeleid te veranderen (De Standaard, 4 december). Hij schrijft dat het huidige beleid niet meer ‘verkoopbaar’ is, noch voor de burgers noch voor de vreemdelingen.

Op één punt heeft De Wever gelijk. Het beleid heeft gefaald wat de opvang van vluchtelingen...
Lees meer