about
Toon menu

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans in duo: een persoonlijk gesprek

Op 26 april organiseerde de VDAB al voor de negende keer DUOdag, een ‘werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood’. Tijdens dit initiatief, dat over heel de EU georganiseerd wordt, krijgen langdurig werklozen met of zonder arbeidsbeperking de kans om een dag mee te draaien op de werkvloer van een bedrijf of organisatie. Dit jaar nam de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement hieraan deel. Ikzelf had het geluk in dit kader een dagje te mogen meewerken als “assistent” van voorzitter Jan...
Lees meer

Ter verantwoording: Ahmed Aboutaleb

‘Ik ben moslim zoals ik vind dat ik dat moet zijn, ik ben daarover aan niemand verantwoording verschuldigd’, zo stelde Ahmed Aboutaleb in een interview dat vandaag verscheen in De Kanttekening. Een welgemeende proficiat, meneer Aboutaleb! Bravo! De houding die u met deze uitspraak aanneemt is m.i. de enige juiste positie met betrekking tot religie in een wereld waarin tot nader order een waterdicht en onloochenbaar godsbewijs ontbreekt. Aangezien u over uw geloof en hoe u dat beleeft (overigen...
Lees meer

Trump jong, oen!

De Morgen en zowat alle andere media meldden vandaag de verschijning van een brief van Achteradmiraal Michael Dumont, opgesteld in naam van de Joint Chiefs of Staff. In de brief stelt Dumont (in antwoord op een vraag van congreslid Ted Lieu) dat een invasie middels een grondoffensief de enige manier is om Noord-Korea volledig te ontwapenen. Me dunkt, een zorgwekkend stukje communicatie dat niet direct bijdraagt tot een toch zeer algemeen gewenste de-escalatie van de ondertussen alweer een tijdl...
Lees meer

Open letter to Monsanto: Bad Seeds with no Nick

Dear Monsanto et al.,Dear mister Hugh Grant, I’m not really sure how I should tell you this, but umm... Look, in fact the seed question (see this article from Belgian independent news magazine MO* about the situation in Tanzania) is really, really dead simple. But since you still don’t seem to get the point, I'll explain it again extensively here, especially for you. So, ready? Here we go, step by step: When someone buys a seed, he owns that seed. He can do with it whatever he wants. Compare: W...
Lees meer

Our army is in the war

The following quote about armies from this famous article is meanwhile a very well-known thought all around the world: "Whether their purpose is defensive or offensive, these vast powerful organizations exist solely to kill human beings. We should think carefully about the reality of war. Most of us have been conditioned to regard military combat as exciting and glamorous – an opportunity for men to prove their competence and courage. Since armies are legal, we feel that war is acceptable [...]....
Lees meer

Opgepast: wij Tommelen in

Er was blijkbaar wat verwarring ontstaan over de juiste interpretatie van een recente uitspraak van minister van Energie Bart Tommelein (OpenVLD). Dat meldt ons Peter Mertens (PvdA) in de volgende woorden: "Zelf 10.000 euro per maand verdienen en geen idee hebben hoeveel de noodzakelijke dingen kosten. Tot daar aan toe. Maar dan zeggen: "de  helft van de mensen heeft er geen benul van hoeveel elektriciteit ze  verbruiken en betalen". Dat is pure projectie-retoriek van een  wereldvreemd politicu...
Lees meer

Anno Domini 2016 - Over dierenleed en de ethiek van religieuze vrijheid [Politiek-filosofisch essay]

De discussie over dierenleed in onze westerse maatschappijen laait opnieuw op met de regelmaat van de klok. Op woensdag 29 juni 2016 bracht de Raad van State op vraag van de Vlaamse Parlementscommissie Dierenwelzijn een advies uit over de mogelijkheid op het invoeren van een totaalverbod op het onverdoofd slachten van dieren. Op onverdoofd slachten bestaat al langer een verbod, maar daarop is een uitzondering toegestaan wanneer het ritueel slachten betreft. Anders gezegd: uit religieuze overtuig...
Lees meer

Boerkini’s verbieden? Bedenkingen & bespiegelingen (2)

Sommige (enkele? vele?) moslims, meestal wellicht aanhangers van een der meer radicale (extremistische?) strekkingen in de islam, zijn van mening dat de meeste (alle?) Europese vrouwen per definitie zedeloze hoeren en losbandige sletten zijn, en dit alleen al omwille van hun westers-modieuze kledingstijl.De conclusie die we daar blijkbaar uit horen te trekken (of in elk geval de conclusie die daar momenteel in Frankrijk uit getrokken wordt) is dat wij westerlingen de moslimvrouwen hier dan ook m...
Lees meer

Boerkini’s verbieden? Bedenkingen & bespiegelingen (1)

De aanleiding voor dit stukje was een opinieartikel van Bart Eeckhout in De Morgen van 24 augustus 2016, met als titel:"Franse beelden boerkiniverbod roepen dwingende vraag op: vanaf wanneer is vergelijken met de jaren dertig oké?"Link: http://www.demorgen.be/opinie/frans...______________________________________________________________Eeckhout schetst in zijn artikel een zeer zorgwekkende evolutie. Nog even en de jaren 30 zijn écht terug, en behoorlijk letterlijk zelfs (nog een jaar of 14 te gaa...
Lees meer

Vluchtelingen, werk en de arbeidsmarkt

Volgens recente uitspraken van Bart De Wever in de krant De Morgen (1) is maar een klein deel van de vluchtelingen die momenteel naar hier komen, ‘geschikt’ voor onze arbeidsmarkt. Ik citeer: "Hoogstens 10 procent is in te schakelen voor de arbeidsmarkt. Het grootste deel is helemaal niet opgeleid. Een groot deel is analfabeet. En ze zullen hier niet kunnen werken. (...)" Enerzijds is de terminologie die De Wever gebruikt tekenend: hij spreekt over mensen alsof het voorwerpen zijn, die al dan n...
Lees meer

De kracht van verzanding: de ‘ethiek’ van de N-VA

2015-12-02-lectrr-sint-electrabel.jpg

Inleiding Al sinds de eerste dag dat ze aan de macht kwamen, stellen onze huidige regeringen, gedreven door de N-VA, letterlijk alles in het werk om de gewone burger leeg te persen als een citroen ten voordele van het grootkapitaal. Is deze burger bovendien cultureel geïnteresseerd of doet hij/zij zelf aan cultuur, dan is geen moeite de verschillende regeringen in ons land te veel om hem/haar het bloed vanonder de nagels te pesten. Al wat zweemt naar cultuur wordt immers in de mate van het moge...
Lees meer

Bestraffen en belonen: boudweg belastende beweringen over taxatie

Volgens de recentste cijfers van de FOD Economie (eerste kwartaal 2015) ligt de werkloosheidsgraad in België momenteel ruim boven de 8% (1), wat betekent dat er tegenover elke openstaande vacature ongeveer 10 (tien!) werkzoekenden staan. Marijke Persoone van Ons Recht spreekt in een recent artikel (2) zelfs over "maandelijks 25.000 à 30.000 vacatures voor 600.000 werkzoekenden", wat neerkomt op bijna 20 (twintig!) werkzoekenden per beschikbare arbeidsplaats. Het wordt dus ho...
Lees meer

Prins Bart en zijn handlangers, baron Jan van Jambourne en de schout van Waver, verhogen de btw op elektriciteit

Baron Guy de Gisbourne: "Ooh, Sire, ik had je nog gewaarschuwd die kerels niet te vertrouwen...!"Prins Jan: "Hou toch je mond, baron! Maak dat je wegkomt! We moeten die rebellen eens dringend een lesje leren! Maar hoe?"De schout van Nottingham: "Sire, mag ik een voorstel doen?"Prins Jan: "Ga je gang, schout."De schout: "Ik zou voorstellen om de belastingen te verhogen."Prins Jan: "Een uitstekend plan, schout! Er moet meer goud van de armen komen! Goud behoort toe aan de rijken! En...
Lees meer

De tax shift van de regering-Michel: commentaar van een Belg

In het artikel 'De taxshift: zo gaan we hem voelen' (*) vatte de redactie van De Morgen kort de belangrijkste maatregelen samen die de regering aankondigde in het kader van haar langverwachte belastinghervorming. Ik volg hieronder dezelfde structuur/volgorde en geef bij elk van de 9 (pakketten) maatregelen enkele bedenkingen mee. Ik schets telkens eerst kort het wat, hoe en/of waarom van de maatregel(en) en geef vervolgens mijn commentaar daarop. Voor een beter begrip zou ik l...
Lees meer