about
Toon menu

Ex-gedetineerden in de kou

De Liga Voor de Mensenrechten is verontwaardigd. Dat is ze uiteraard wel vaker, het is zowat haar bestaansreden. Maar dit keer doemt op haar weg naar rechtvaardigheid een institutionele barricade op. Daar wil de Liga maar al te graag eens op gaan staan. Een confrontatie met het Participatiedecreet.

De Liga voor Mensenrechten is decretaal gezien een beweging die valt onder het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat betekent dat wij acties en activiteiten op touw zetten om de samenlevi...
Lees meer

Liga voor Mensenrechten meent dat humaan strafbeleid zoek is

Ondanks de kritieken en bedenkingen door de Hoge Raad voor Justitie, de Raad van State en de Liga voor Mensenrechten, is de verstrenging van de wet-Lejeune sinds dinsdag 19 maart van kracht. De Liga meent dat een humaan strafbeleid hiermee nog meer zoek is.

Met de nieuwe verstrenging zullen mensen die in de toekomst veroordeeld worden tot een straf van 30 jaar of meer, pas na 15 jaar (in plaats van 10 jaar) kunnen vrijkomen. Voor recidivisten die eerder een correctionele straf hebben...
Lees meer

Hervorming voorwaardelijke invrijheidstelling: onhaalbaar en onwettig

Het meegedeelde voorstel van het kernkabinet tot hervorming van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), is niet in overeenstemming met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit stellen Marion Van Hecke en Dries Pattyn namens de Liga voor Mensenrechten. De Liga dringt er daarom op aan het voorstel niet in een wet om te zetten.

De voornaamste veranderingen zijn gestoeld op drie pijlers. Enerzijds is er de verlenging van de tijdsvoorwaarde voor de toekenn...
Lees meer