about
Toon menu

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (5, handel)

de Hanze Vanaf ongeveer het jaar 1000 begon West-Europa zich te herstellen van de chaotische 'donkere middeleeuwen'. De bevolking groeide weer, talloze nieuwe steden ontstonden en de handel breidde zich sterk uit. Ook de Lage Landen profiteerden hiervan. Vlaanderen was buiten Italië «het dichtst bevolkte gebied van Europa, uiteraard van Frankrijk." Van dat dichtbevolkte Frankrijk was Vlaanderen het dichtstbevolkte deel, op Parijs na, wa...
Lees meer

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (4, invloed, kunst enz.)

Als een regio een bloeiende economie heeft dan gaat dat dikwijls gepaard met een parallelle bloei van militaire macht, kunsten, wetenschap enz. Vlaanderen bevestigde die regel tijdens de hoge middeleeuwen. Het belang van Vlaanderen en de Nederlanden in Europa in de hoge middeleeuwen, aan de hand van enkele voorbeelden 1066, de verovering van Engeland1066 Boudewijn V steunde kort voor zijn dood de expeditie naar Engeland in 1066 (Hastings) van...
Lees meer

1302, Klassenstrijd in Vlaanderen (3, sociale klassen)

Klassen Wat sociale klassen zijn wordt bepaald op basis van hun al dan niet bezit van de productiemiddelen en de arbeidskracht. In deze periode waren de productiemiddelen in de eerste plaats grond(bezit), bezit van grondstoffen en productiemiddelen als de weefstoel, wol, laken maar ook schepen, een graanstapel, wijn, hout, metalen enz.[1] Er waren boeren die voor het grootste deel gronden van de adel, maar ook al van de burgerij, bewerkten. Zij hadden vaak geen grond...
Lees meer

1302, Klassenstrijd in Vlaanderen (2, wol en landwinning)

 De blauwe zones geven de polders in Vlaanderen weer. De kustpolders en de polders aan de Westerschelde werden ingepolderd tijdens de middeleeuwen. Rond 1300 was dat proces grotendeels achter de rug. Voor de inpoldering was de kustlijn zeer onregelmatig. Er lagen veel eilanden voor de kust die door de inpoldering bij het vasteland gingen horen. Zeeuws-Vlaanderen, één grote polder, is niet afgebeeld. De wol voor de lakennijverheid kwam v...
Lees meer

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (1, economie)

1302-cover.jpg

In 1302 versloeg een leger van ambachtslui, ridders, poorters en boeren voor het eerst in de geschiedenis een ridderleger. Het was een belangrijke etappe in de duizendjarige strijd van het volk tegen onderdrukking, voor meer democratie. Een strijd waar we vandaag nog de vruchten van plukken maar die ook vandaag nog niet definitief gestreden is. Dr. Marc Vermeersch Economie Tegen het einde van het Romeinse rijk en later Tijdens het Romeinse Rijk was de landbouw economie een dubbel spoor. Er wa...
Lees meer

Schedel, 400.000 jaar oud, gevonden in Aroeira, Portugal

400.000 jaar geleden leefde in Europa Homo heidelbergensis, opvolger van Homo erectus en in Europa voorloper van de neanderthaler. lateraal zicht op Aroeira 3, schedel van een Homo heidelbergensis In de Gruta da Aroeira (de grot van Aroeira, Portugal) werden recent vrij complete resten van een schedel gevonden, Aroeira 3. Andere schedels, Aroeira 1 en Aroeira 2 waren ver van compleet. De ouderdom werd met verschillende methodes onderzocht en geschat op 390.000 à 436.000 jaar. Belangrijk was...
Lees meer

Kunst, 38.000 jaar oud in de Abri Cellier, Dordogne

Recent werden in een Franse grot in de vallei van de Vézère (Dordogne, F) 16 gegraveerde kalsteenblokken ontdekt. De oudste zijn tot 38.000 jaar oud, de periode van het aurignacien, de oudste periode van Homo sapiens in Europa. De grot Abri Cellier werd reeds onderzocht in 1927. Collier vond er toen 15 kalksteenblokken waarin gegraveerd of gehakt was. Het zijn de in Europa oudst bekende  maar ook op geschilderd door (vermoedelijk) Homo sapiens.De gravures stellen mammoeten en paarden voor. Er w...
Lees meer

Kunst. 38.000 jaar oud in de Vézère, Dordogne (F)

Recent werden in een Franse grot in de vallei van de Vézère (Dordogne, F) 16 gegraveerde kalsteenblokken ontdekt. De oudste zijn tot 38.000 jaar oud, de periode van het aurignacien, de oudste periode van Homo sapiens in Europa. De grot Abri Cellier werd reeds onderzocht in 1927. Collier vond er toen 15 kalksteenblokken waarin gegraveerd of gehakt was. Het zijn de in Europa oudst bekende  maar ook op geschilderd door (vermoedelijk) Homo sapiens.De gravures stellen mammoeten en paarden voor....
Lees meer

De mens, een vleeseter

Hannibal Lector, de symbool-kannibaal. Tot vandaag zijn er jaarlijks tamelijk wat gevallen van spontaan en religieus kannibalisme. Overlevingskannibalisme komt zelden voor. Dirk Draulans schreef op 1 maart een stuk in Knack. De eerste zin van zijn artikel: “De mens lijkt niet gemaakt om veel vlees te eten.” Deze blog heeft als bedoeling om dit punt te weerleggen. Zowel de mens als zijn voorlopers aten vlees. Er waren evolutionaire aan...
Lees meer

Een korte geschiedens van geweld (12) de Yanoama of Helena Valero (11) ontvoerd

In deze aflevering van de korte geschiedenis van het geweld komt geweld, moord, tegen weerloze vrouwen en kinderen, maar ook mannen, brutaal voor. We zullen het later in een aantal blogs nog uitgebreid hebben over geweld tegen vrouwen, waarschijnlijk de belangrijkste basis van de onderdrukking van de vrouw.

Kaft van het boek van Helena Valero, opgetekend door Ettore Biocca Het boek waarvan een deel in deze blog besproken wordt[1], Yanoama, Récit d’une femme brésilienne enlevée par les Indien...
Lees meer

Een korte geschiedenis van geweld (20) Een biologische basis voor geweld bij de mens

Het gebruik van geweld door de mens heeft een biologische basis die gelijk is bij alle mensen gelijk. Daarboven staat de menselijke cultuur die v.w.b. het gebruik van geweld zeer sterk kan verschillen van (sub)cultuur tot (sub)cultuur, in ruimte en in tijd.

In een recente brief die verscheen in Nature[1] (28.9.2016) publiceerden Spaanse onderzoekers hun onderzoek naar gebruik van geweld bij zoogdieren. Ze onderzochten het niveau van dodelijk geweld bij 1024 zoogdiersoorten, waaronder de mens, v...
Lees meer

Een korte geschiedenis van geweld (11) de Shuar. Vergeldingsrecht.

Shuarman ShuarvrouwDe huizen van de Shuar waren groot en gericht op verdediging Het onderzoek naar het gebruik van geweld in Zuid-Amerika bij boeren zonder staat gaat verder bij een stam, de Shuar, die in de vorige blog aan bod kwamen. Als de Shuar op oorlogsexpeditie gingen was dat in de eerste plaats tegen een zusterstam, de Achuar. Beiden spraken verwante Jivarotalen.   De Shuar (deel van de Jivaros) waren misschien de meest woeste krijgers van Zuid-Amerika. Geweld was zowel binnen de sta...
Lees meer

Lezing het ontstaan van liefde en het gezin

Drongen-Gent, vrijdag 30 september 2016, 20 uur Dr. Marc Vermeersch het ontstaan van liefde en het gezinin darwinistische zin in: Open Huis, D. Ingelsstraat 15, 9031 Drongen (op 100 meter van de abdij)Hoe is de liefde ontstaan? Bij chimpansees en bonobo's is er seks maar kan nauwelijks sprake zijn van liefde. Bij de mens is er liefde tussen partners. groepshuwelijk en het ontstaan van het koppel, liefde, man-vrouw, opvoeding, puberteit, initiatie en veel meer Mensenkinderen krijgen in verge...
Lees meer

Een korte geschiedenis van geweld (10) de Achuar

Achuarvrouw met beschilderd gelaat Geweld van allen tegen allen, "een chronische staat van oorlogsvoering" De Achuar (Oost-Ecuador), buren van de Jivaros of Shuar, die in een andere blog al kort aan bod kwamen, hadden eenvoudige landbouw maar die leverde door het telen van o.a. maniok hoge opbrengsten, voldoende voedsel. De meeste Zuid-Amerikaanse volkeren hadden hetzelfde type landbouw en globaal dezelfde hoge opbrengsten. Veroveren...
Lees meer

De onafwendbare militaire nederlaag van de Islamitische Staat

De militaire situatie In Irak en Syrië. ISIS werd door Turkije einde augustus 2016 van de Turkse grens verdreven. Voor Erdogan blijft de uitschakeling van de Koerden het voornaamste doel/ De afgelopen maanden leed de Islamitische Staat meerdere nederlagen. 12% van hun grondgebied werd verloren in 2016. De recente Turkse inval van massamoordenaar Erdogan verzwakt hen verder. Eén van de belangrijkste redenen dat zij vroeg of laat onvermij...
Lees meer