about
Toon menu

Gelijkheid, matriarchaat en meer

Als we kijken naar onze naaste verwanten, bonobo’s en chimpansees zie we al een interessante tegenstelling. Bij de chimps hebben de mannen de macht, bij de bonobo’s de vrouwen, men kan spreken van een matriarchaat. De splitsing tussen beide soorten is vrij recent, 2 M jaar.

Onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (7) gelijkheid, matriarchaat en meer door marc vermeersch Biologische basis en cultuur De maatschappij van de mens is veel verder geëvolueerd dat die van bonobo’s...
Lees meer

Een weinig bekende vorm van verminking van vrouwen

Bij alle geweld die vrouwen moeten ondergaan is het ‘strijken van de borsten’ waarschijnlijk de minst bekende.

Sedert meerdere jaren worden in West-Afrika de borsten van jonge meisjes gemutileerd. Ze worden kleiner of plat gemaakt. Die moeders willen daardoor vermijden dat de meisjes seksueel misbruikt of verkracht worden. De meisjes, meestal tieners, kunnen zo zwanger worden en dat wil men voorkomen. De meisjes kunnen zo ook op school verdergaan met leren i.p.v. als tienermoeder in een huw...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (6) geweld van mannen tegen vrouwen

Geweld van mannen tegen vrouwen Over heel de wereld is het duidelijk dat de mannen in de vroege geschiedenis de macht hadden en dat de vrouwen in een ondergeschikte positie stonden. Geweld is de basis die de overheersing mogelijk maakte en in stand hield. Zevenenzestig procent van de getrouwde vrouwen in Papoea-Nieuw-Guinea waren ooit geslagen door hun mannen. Eén of vijf vrouwen moest ooit gehospitaliseerd worden als gevolg van huishoudelijk geweld. In Australië kwam geweld bij aboriginals 45...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (5) het ontstaan vd liefde / sociaal vaderschap

Het ontstaan van de liefde tussen man en vrouw De moederliefde was de basis, het vertrekpunt van alle liefde tussen mensen. Alle andere vormen van liefde tussen mensen hadden de moederliefde als uitgangspunt, ook de liefde tussen man en vrouw. De vrouw en haar kinderen hadden daar voordeel bij. Bij chimpansees kan soms een bepaalde voorkeur van een vrouw voor een man vastgesteld worden. Dit is wat bij onze neven het dichtst in de buurt van verliefdheid komt maar het houdt geen seksuele exclusiv...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (4) Dominantie van de mannen

Geplaatst op 25 december 2017 door marc vermeersch Sociaal waren mannen en vrouwen niet gelijk, de mannen waren baas. Net als bij chimpansees werden vrouwen regelmatig geslagen. Het is – in het licht van de geschiedenis – pas zeer recent dat geweld tegen vrouwen is afgenomen. Chimpanseevaders hebben met de kroost van de groep geen nauwe maar een eerder afstandelijke relatie. Bij beide groepen hebben moeders met hun kinderen een hechte relatie, zeker met hun zonen met wie ze in dezelfde groep b...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (3) Verschillen tussen man en vrouw

De verschillen tussen man en vrouw worden in de hierna volgende tekst goed weergegeven. “Het begint bij de geboorte. De mannelijke baby is gemiddeld zwaarder en langer dan de vrouwelijke baby en hij heeft ook een snellere stofwisseling, wat tijdens de rest van zijn leven zo blijft. Dit kenmerk maakt hem geschikt voor een inspannende, actieve leefwijze. Pasgeboren jongetjes zijn beweeglijker, alsof ze liggen te trappelen om te beginnen met hun zware lichamelijke arbeid. Ook zien ze scherper, een...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (2) De verhouding man–vrouw bij de mens

Geplaatst op 22 december 2017  Bij de voorloper van de mens en bij de mens zelf zijn er de afgelopen zes miljoen jaren veel verschillende types geweest in oostelijk Afrika, die ook een grote genetische verscheidenheid vertegenwoordigden. Homo sapiens is de enige van die soorten en mensentypes die is blijven bestaan maar in Homo sapiens blijven genen bestaan van oudere mensentypes. –          In West-Afrika: YA00, geen aparte naam. Dit Y-chromosoom is van een ouder mensentype dan Homo sapiens e...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1b) chimpansees en bonobo’s

Bij de bonobo's zijn de vrouwen baas, een matriarchaat, dank zij hun bondgenootschappen. Bij de chimpansees zijn de mannen baas dank zij hun bondgenootschappen en geweld. De relatie tussen man en vrouw wordt ook gekenmerkt door onderdrukking van de vrouw. De vrouw wordt echter niet in alle maatschappijen onderdrukt. Een aantal maatschappijen waarin man en vrouw globaal gelijk zijn zullen besproken worden. Wij gaan in deze reeks op zoek de voornaamste mechanismen waarmee de vrouw onderdrukt en on...
Lees meer

De onderdrukking van de vrouw in historisch perspectief (1a) bonobo's en chimpansees

De stamboom van de voorlopers van de mens, zijtakken en de mens/Homo, zelfDe relatie tussen man en vrouw wordt ook gekenmerkt door onderdrukking van de vrouw. De vrouw wordt echter niet in alle maatschappijen onderdrukt. Een aantal maatschappijen waarin man en vrouw globaal gelijk zijn zullen besproken worden. Wij gaan in deze reeks op zoek de voornaamste mechanismen waarmee de vrouw onderdrukt en onderdrukt gehouden wordt. Het is geen geheim. De vrouw wordt onderdrukt door (1) mannelijke bondge...
Lees meer

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (5, handel)

de Hanze Vanaf ongeveer het jaar 1000 begon West-Europa zich te herstellen van de chaotische 'donkere middeleeuwen'. De bevolking groeide weer, talloze nieuwe steden ontstonden en de handel breidde zich sterk uit. Ook de Lage Landen profiteerden hiervan. Vlaanderen was buiten Italië «het dichtst bevolkte gebied van Europa, uiteraard van Frankrijk." Van dat dichtbevolkte Frankrijk was Vlaanderen het dichtstbevolkte deel, op Parijs na, wa...
Lees meer

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (4, invloed, kunst enz.)

Als een regio een bloeiende economie heeft dan gaat dat dikwijls gepaard met een parallelle bloei van militaire macht, kunsten, wetenschap enz. Vlaanderen bevestigde die regel tijdens de hoge middeleeuwen. Het belang van Vlaanderen en de Nederlanden in Europa in de hoge middeleeuwen, aan de hand van enkele voorbeelden 1066, de verovering van Engeland1066 Boudewijn V steunde kort voor zijn dood de expeditie naar Engeland in 1066 (Hastings) van...
Lees meer

1302, Klassenstrijd in Vlaanderen (3, sociale klassen)

Klassen Wat sociale klassen zijn wordt bepaald op basis van hun al dan niet bezit van de productiemiddelen en de arbeidskracht. In deze periode waren de productiemiddelen in de eerste plaats grond(bezit), bezit van grondstoffen en productiemiddelen als de weefstoel, wol, laken maar ook schepen, een graanstapel, wijn, hout, metalen enz.[1] Er waren boeren die voor het grootste deel gronden van de adel, maar ook al van de burgerij, bewerkten. Zij hadden vaak geen grond...
Lees meer

1302, Klassenstrijd in Vlaanderen (2, wol en landwinning)

 De blauwe zones geven de polders in Vlaanderen weer. De kustpolders en de polders aan de Westerschelde werden ingepolderd tijdens de middeleeuwen. Rond 1300 was dat proces grotendeels achter de rug. Voor de inpoldering was de kustlijn zeer onregelmatig. Er lagen veel eilanden voor de kust die door de inpoldering bij het vasteland gingen horen. Zeeuws-Vlaanderen, één grote polder, is niet afgebeeld. De wol voor de lakennijverheid kwam v...
Lees meer

1302, klassenstrijd in Vlaanderen (1, economie)

1302-cover.jpg

In 1302 versloeg een leger van ambachtslui, ridders, poorters en boeren voor het eerst in de geschiedenis een ridderleger. Het was een belangrijke etappe in de duizendjarige strijd van het volk tegen onderdrukking, voor meer democratie. Een strijd waar we vandaag nog de vruchten van plukken maar die ook vandaag nog niet definitief gestreden is. Dr. Marc Vermeersch Economie Tegen het einde van het Romeinse rijk en later Tijdens het Romeinse Rijk was de landbouw economie een dubbel spoor. Er wa...
Lees meer

Schedel, 400.000 jaar oud, gevonden in Aroeira, Portugal

400.000 jaar geleden leefde in Europa Homo heidelbergensis, opvolger van Homo erectus en in Europa voorloper van de neanderthaler. lateraal zicht op Aroeira 3, schedel van een Homo heidelbergensis In de Gruta da Aroeira (de grot van Aroeira, Portugal) werden recent vrij complete resten van een schedel gevonden, Aroeira 3. Andere schedels, Aroeira 1 en Aroeira 2 waren ver van compleet. De ouderdom werd met verschillende methodes onderzocht en geschat op 390.000 à 436.000 jaar. Belangrijk was...
Lees meer