about
Toon menu

Geen duurzame Europese integratie zonder stevig sociaal onderpand

Er zijn wel wat bedenkingen te maken bij de voorstellen voor meer Europese integratie van de Franse president Macron. Macron wil de Europese burger wel meer beschermen tegen de terreurdreiging maar nauwelijks tegen het economische geweld.

Decennia geleden kwamen de Europese nationale wetgevers al tot de bevinding dat zonder wezenlijke bijsturingen de markteconomie niet echt ten dienste stond van de gemeenschap. Een en ander leidde tot het aanbrengen van economische, sociale en culturele correctie...
Lees meer

Van academische vrijheid naar geformatteerde dwang…. Voor behoud vrije wetenschapsbeoefening

Een noodkreet uit de universiteit. Professor Marc Rigaux pleit hard voor het behoud van een vrije wetenschapsbeoefening. Want die is bedreigd door bureaucratisering, zelfs zo pervers dat ze elk verzet tegen het marktdenken uitsluit. Vandaar zijn oproep tot reflectie, om te voorkomen dat de academische vrijheid moet zwichten voor geuniformiseerde dwang.

1. Universiteiten als kenniscentra Van oudsher zijn universiteiten in de regel kenniscentra, waar aan academici autonomie wordt geg...
Lees meer