about
Toon menu

Antwerpenaren willen een kernenergievrije gemeente

Op woensdag 2 mei hielden actievoerders een actie aan de gemeenteraad van Antwerpen. Enkele partijen hadden op de gemeenteraad een tussenkomst gevraagd voor de verdediging van hun charter. Dit charter roept op geen nucleaire stroom af te nemen in de gemeente, maar zich toe te leggen op de verdere uitbouw van hernieuwbare energie. De actievoerders deelden ook het charter uit aan gemeenteraadsleden, en verzochten in een gesprek met hen om het charter mee te ondersteunen, zeker na het ernstig incident in Doel 1.
Lees meer

Startactie aan de Schelde voor een kernenergievrije gemeente

Op vrijdag 9 maart hebben mensen van de Antwerpse 11 maart beweging, bijgestaan door vrienden uit andere gemeenten in België en Nederland, het startschot gegeven aan hun nieuwe campagne “Mijn gemeente, KERNENERGIEVRIJ”. Aan de oever van de Schelde, met de Antwerpse skyline op de achtergrond, onthulden ze hun nieuwe logo hiervoor. Met deze campagne willen ze druk zetten op gemeentebesturen om een charter te onderschrijven. Dit charter roept op om geen nucleaire stroom aan te kopen en 100% groene stroom te gebruiken.
Lees meer

N-VA en het energiepact: tijd om kleur te bekennen!

De vier Belgische energieministers hebben een akkoord bereikt rond het energiepact. Daarin bevestigen ze de volledige kernuitstap in 2025. Tot hier het goede nieuws. Echter: de verlengingen van de oude kerncentrales worden niet ingekort. En de scheurtjescentrales kunnen verder scheuren tot zelfs in 2023. Het alternatief dat het energiepact voorstaat, omvat ook investeringen in nieuwe gascentrales, naast hernieuwbare energie. Wat gebeurt er met de werknemers van de kerncentrales? En waarom steunt de N-VA de kernlobby?
Lees meer

Engie Electrabel, schone schijn bedriegt

Op zondag 8 oktober vond een ontmoeting plaats tussen Belgische, Duitse en Nederlandse organisatoren van de mensenketting (25 juni), en verantwoordelijken van Electrabel. Het onderwerp van de bespreking was het gebrek aan openheid vanwege Electrabel. De antwoorden van Electrabel waren erg ontgoochelend, maar waren evenmin een verrassing.

Electrabel weigert rapporten openbaar te maken aan middenveld en burgers De vertegenwoordigers van de mensenketting stelden 11 vragen in verband met technische...
Lees meer

Belg klaagt Duitse overheid aan

Actievoerders van de Alliantie Mensenketting in Brussel hebben op vrijdag 2 juni een symbolische actie gehouden. Voorzien van spandoeken en een brief voor de ambassadeur, plaatsten de actievoerders zich aan de ingang van de Duitse ambassade, niet ver van de Wetstraat. Gedurende een halfuur ontvouwden ze enkele spandoeken, terwijl een Belgische aanklager een brief met uitleg overhandigde aan de vertegenwoordiger van de Duitse ambassadeur.

Het ligt de actievoerders zwaar op de maag dat uitgerekend...
Lees meer

Belgen klagen Duitse overheid aan wegens nucleaire onveiligheid

Er lopen verschillende processen tegen Electrabel of de Belgische staat in verband met de onveiligheid van de Belgische kernreactoren, en dan vooral de oudste of de scheurtjesreactoren. Vaak zijn deze processen opgestart vanuit of met behulp van Duitse, Nederlandse en andere organisaties of gemeenten. Maar ook BBL en Greenpeace België hebben processen lopen. Nu start er omgekeerd ook een klacht vanuit België tegen de Duitse overheid.

De reden is dat deze laatste toelatingen heeft gegeven aan he...
Lees meer

Betoging voor wind en zon, ondanks de kernlobby

Het is erg druk in de buurt van de Groenplaats op zaterdag 11 maart. Een bonte groep mensen stapt in een veelkleurige en luidruchtige mars van het Zuid naar de Groenplaats. Ze dragen spandoeken en vlaggen, en roepen slogans voor een nieuwe stroom. Een stroom uit hernieuwbare energie, snel, zodat de gescheurde en overjaarse kernreactoren van Doel snel sluiten. Een stroom van werkgelegenheid om grote investeringen in hernieuwbare energie te installeren en uit te baten.

Het is een betoging van hoop...
Lees meer

Actievoerders brengen licht in de Antwerpse duisternis

Op dinsdag 21 februari hebben actievoerders laserbeelden geprojecteerd op enkele gebouwen in Antwerpen. Daarmee willen ze hun eisen kracht bijzetten om de kernreactoren van Doel te sluiten, dringend te investeren in hernieuwbare energie, en de tewerkstelling van de 65.000 werknemers in de haven te garanderen, inbegrepen die van Doel. Dat is ook het motief van de optocht op zaterdag 11 maart 2017 in Antwerpen.

De Antwerpse haven heeft vier kernreactoren in Doel, die samen ongeveer 3.000 MW product...
Lees meer

11 maart beweging wenst zwaargewonde in Doel 4 veel sterkte

Vorige week deed zich een ongeval voor in de kerncentrale van Doel. Door een stoomontsnapping in de machinezaal werd een werknemer van een onderaannemer zwaar verwond. Dit gebeurde strikt genomen in het niet-nucleaire gedeelte. Betekent zulk ongeval dat er geen nucleair gevaar is? In meerdere persberichten uiten de auteurs twijfels over de nucleaire veiligheid.

De lange reeks van incidenten en problemen bij de kerncentrales van Electrabel heeft er weer een broertje bijgekregen. Op 10 januari wa...
Lees meer

Is de Vlaamse klimaatresolutie echt resoluut?

Meer ambities dan voorheen, minder ambities dan noodzakelijk, besluit de klimaatbeweging Climate Express na het lezen van de resultaten van de Vlaamse klimaattop.

Op 1 december ging de Vlaamse Klimaat- en Energietop door in de Ghelamco Arena in Gent, het voetbalstadion van AA Gent. Er is geen voetbalmatch gespeeld, maar de bedoeling van deze top is wel om klimaatdoelpunten te scoren. Ook werd een goede week eerder in het Vlaams Parlement zo goed als unaniem een resolutie betreffende een sterk Vl...
Lees meer

Na verouderde reactoren, scheurtjesreactoren, nu ook onveilige uitbater

Electrabel en zijn kerncentrales zijn niet uit het nieuws te houden. Eerst zijn er alle perikelen met de verlenging van de levensduur van de overjaarse kernreactoren van Doel 1 en 2. Kort daarna wordt – jawel, door het FANC! - groen licht gegeven om de scheurtjesreactoren van Tihange 2 en Doel 3 te heropenen. En nu krijgt Electrabel van datzelfde FFANC de les gespeld over haar gebrek aan veiligheid in Doel en Tihange. Graag zagen we dezelfde ijver in verband met de twee eerst genoemde dossiers.
Lees meer

Naomi Klein: “Klimaatakkoord politiek historisch en wetenschappelijk catastrofaal”

Twee weekends geleden was ook ik in Parijs, waar ik actief deelnam aan verschillende acties op zaterdag 12 december van de Arc de Triomphe tot de Eiffeltoren, en de Belgische ambassade op zondag 13 december. Ik heb vele enthousiaste mensen gezien, niet in het minst een zeer grote groep van jongeren, geëngageerd en zeer bewust. Ik voelde de energie van de hoop en de inzet van zovele mensen, mezelf inbegrepen. Ja, het was een sterke ervaring, actie voeren onder een krijgswet...

Hoe sta ik dan tege...
Lees meer