about
Toon menu

Overkapping van de Antwerpse ring? We zitten op schema

Om 12 uur gaven leden van de Vlaamse regering en het Antwerpse college samen met de Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal een persconferentie op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois. De Vlaamse regering maakte er bekend dat ze samen met de stad Antwerpen 18 leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone heeft geselecteerd, goed voor een investering van 1,25 miljard euro. Met die selectie maken de overheden vandaag 'beslist beleid' van de eerste fase van het overkappingsproject.
Lees meer

Licht aan einde Oosterweeltunnel?

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal menen dat het onlangs door intendant Alexander D’Hooghe gelanceerde denkspoor in het Oosterweeldossier een kans verdient. Mogelijk ligt de sleutel voor een oplossing in zijn voorstel om het doorgaand verkeer over een ‘radicaal haventracé’ te leiden en de Oosterweelverbinding om te vormen tot een stedelijke ontsluitingsweg, ‘Oosterweel light’. Een open vizier op het debat dringt zich op. Vasthouden aan de oude kijk is alvast geen optie meer, niet voor de overheden maar ook niet voor de actiegroepen.
Lees meer

Sint-Annabos na jarenlange strijd eindelijk gered

Antwerpse actiegroepen halen zes jaar na het schrappen van het project Lange Wapper nu een tweede groot strijdpunt binnen. Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever wordt gered - three more to go.

In 2005 tekende de Antwerpse burgerorganisatie stRaten-generaal formeel verzet aan tegen het bouwproject van de Oosterweelverbinding. In 2008 sloot Ademloos zich hierbij aan. De strijd om het Sint-Annabos, het grootste stadsbos van Vlaanderen (88 ha, ofwel zo’n 180 voetbalvelden), op de Linkeroever...
Lees meer

Ook bij grote infrastructuurwerken heiligt politieke doel niet de middelen

De Antwerpse actiegroepen vragen dat meerderheidspolitici ophouden met het verdacht maken van burgers of rechters die beslist beleid juridisch in vraag stellen

Eerder deze week lazen we in enkele kranten de volgende uitspraak van minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Verzet tegen de Oosterweelverbinding schaadt uiteindelijk mens, milieu en economie. Als we nu gaan stilstaan in de rechtbank, zullen we ook stilstaan op de weg.’ De minister deed deze uitspraak in de loop van het weekend. De context...
Lees meer

Het Duitse model: brief aan de Ringlanders

Manu Claeys van stRaten-generaal zit tijdelijk in Hannover. Hij verbaast zich over de geweldige status die fietsers en groen in deze grote Duitse stad hebben, en in andere steden van dat land. Kan het Duitse mobiliteitsmodel, en de daarmee samenhangende visie op het klimaat, als voorbeeld dienen voor Antwerpen?

Dag feestgangers van het Ringlandfestival, Gisteren kon ik er niet bij zijn, wegens in het buitenland. Ik zit in Hannover om na alweer drukke Oosterweelmaanden eindelijk rus...
Lees meer

Oosterweeldebat heeft impact op verkiezingsresultaten in stad Antwerpen

Op 14 februari 2014 beslisten de drie Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a om vast te houden aan de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. Op 4 mei 2014 manifesteerden meer dan 10.000 mensen in Antwerpen voor een overkapping van de Antwerpse ring.

Beide thema’s (derde Scheldekruising + overkapping ring) kwamen prominent naar voren in de Antwerpse campagne voor de Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014. Vraag is: hebben die thema’s mee de lokale verkiezingsuitslag bepaald...
Lees meer

Het dilemma van de Oosterweelcommunicatie

Manu Claeys over het dilemma in de officiële Oosterweelcommunicatie: "Correct communiceren vergroot het publieke vertrouwen in alternatieven, incorrect communiceren doet het wantrouwen toenemen jegens het regeringsproject."

Vorige maand besliste de Vlaamse regering dat ze een Oosterweelverbinding op het BAM-tracé zal bouwen en dat aan de drie Scheldetunnels variabele tol zal worden geheven. Vorig weekend leerde een enquête van Gazet van Antwerpen dat de Antwerpenaar daar verdeeld op...
Lees meer

Beetje sneller of veel gezonder?

Morgen staat de Vlaamse regering voor deze keuze: bouwen we een snelweg door Antwerpen of kiezen we voor een bypass rond de stad? De snelweg door Antwerpen - het BAM-tracé - levert drie minuten tijdswinst op. Kiest de regering voor een paar minuten tijdwinst voor het verkeer of voor een betere gezondheid van 70.000 mensen?

Morgen staat de Vlaamse regering voor deze keuze: bouwen we een snelweg door Antwerpen of kiezen we voor een bypass rond de stad? Volgens het milieueffectenrappor...
Lees meer

Oosterweelproject Vlaamse regering sneuvelt in MER-rapport

Vorige week vrijdag werd de ontwerpversie van het milieueffectenrapport (MER) over de Oosterweelverbinding aan diverse adviesorganen bezorgd. Groot was onze verbazing toen wij ’s anderendaags in enkele media lazen dat het regeringsproject beter zou scoren dan het alternatieve Meccano-tracé. Lectuur van het deelrapport over de mobiliteit noopt alleszins tot andere conclusies.

Ons intrigeerde die mediaberichtgeving over een verkeerskundig superieure Oosterweel. Volstrekt niet logisc...
Lees meer

De kracht van verwarring

Het nieuwe bestuursakkoord in Antwerpen zorgt alvast niet voor een trendbreuk op vlak van mobiliteit. Er volgt veeleer meer van hetzelfde, en de onduidelijkheid is groot.

Janssens vs. de Wever: weinig inhoudelijke verschillen In de aanloop naar 14 oktober zochten commentatoren met een vergrootglas naar verschilpunten tussen de Antwerpse kandidaat-burgemeesters Patrick Janssens en Bart de Wever. Beide politici hadden het over rechten en plichten. Beiden koppelden inburgering aan taa...
Lees meer

Oosterweeloppositie komt versterkt uit de verkiezingen

Als Antwerpse oppositiepartij kan de sp.a eindelijk doen wat ze al in 2009 had moeten doen: de Oosterweelverbinding begraven, vindt Manu Claeys.

Wie er nog aan twijfelde vóór de gemeenteraadsverkiezingen, kan er na 14 oktober niet meer omheen: het Oosterweeldossier domineert het Antwerpse politieke toneel en zal dat nog lange tijd blijven doen. Onenigheid over de kwestie veroorzaakte vorige week nog de scheuring binnen de Stadslijst – een tijdelijk verbond tussen sp.a en CD&V...
Lees meer

17 april 2009: de dag waarop de Vlaamse regering haar ziel verkocht aan Noriant

De Oosterweelverbinding blijft de gemoederen roeren. Terug van nooit weggeweest is het mobiliteitsdossier een hoofdthema in de Antwerpse verkiezingsdebatten. Maar over de schadeclaims achter het regeringsplan horen we nooit iets in dit debat. Ze vormen nochtans de hoofdreden voor regering en college om vast te houden aan het zogenaamde BAM-tracé.

Sinds 17 april en 4 mei 2009 – de data waarop respectievelijk een voorakkoord werd getekend met voorkeursbieder Noriant en de bouwaanvraag...
Lees meer

Na de verdieping van de Schelde, de verdieping van de Antwerpse democratie

Twaalf min of meer bekende en vooral verontruste burgers mengen zich in het debat over de afschaffing van de aanplakborden door het Antwerpse stadsbestuur. Hun bedenkingen blijven relevant ook al heeft het Antwerpse schepencollege intussen beslist om toch borden te plaatsen.

Op 30 augustus maakte de auditeur bij de Raad van State zijn advies bekend in de zaak van de afschaffing van de aanplakborden door het Antwerpse stadsbestuur. De auditeur adviseert om het gemeenteraadsbesluit...
Lees meer

Overkapping Antwerpse ring in de lijn van Meccanotracé

ANTWERPEN - Waarom politieke pleitbezorgers van het BAM-tracé zichzelf en de Antwerpenaar iets wijsmaken? Ze geven blijk van politiek opportunisme nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan: ze zijn nu plots ook voorstander van het overkappen van de Antwerpse ring.

Reeds lange tijd bepleiten de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos het substantiële overkappen van de Antwerpse ring. Ze kijken daarbij naar Madrid, waar inmiddels 40 procent van de 32 kilometer-lange kleine...
Lees meer

Laat de macht los

Uit cijfers vrijgegeven door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois, blijkt dat 55 van de 308 burgemeesters vroegtijdig zijn opgestapt tijdens de huidige regeerperiode. Die vaststelling leidde de voorbije week tot een debat over de toegenomen mondigheid van burgers. Bestuurders zouden ontmoedigd raken door grove mails en scheldpartijen, door kiezers die te assertief zijn geworden.

Uit een rondvraag bij afgehaakte burgemeesters in Het Belang van Limburg (10 januari) le...
Lees meer