about
Toon menu

Geachte regionale, nationale, en Europese beleidsmakers en dito uitvoerders...

ugustus 2018 Deze relatief laag-geschoolde burger begrijpt het allemaal niet meer, en zou het graag eens in een voor iedereen duidelijke taal uitgelegd zien. Hij begrijpt dat het voor een politicus moeilijk is om toe te geven dat, zo niet jullie zelf, dan toch jullie voorgangers er een niet zo fraai potje van hebben gemaakt. Maar, ondanks dat de geschiedenis zich traditioneel steeds blijkt te herhalen, zie ik niet in waarom jullie daarom verplicht zouden zijn om het va...
Lees meer

Een weldenkend mens kan niet anders dan politiek dakloos zijn.

Alhoewel wij grondwettelijk gezien bij verkiezingen, voor het gewest en de federatie onze 'volksvertegenwoordigers', voor de provincie onze provincieraadsleden, en voor de gemeenten onze gemeenteraadsleden kiezen, komt het in de praktijk er op met onze stem enkel de machtsverhoudingen tussen de politieke partijen mede bepalen. Of wij nu een lijststem of een stem op een bepaalde kandidaat (of meerder kandidaten op dezelfde lijst) uitbrengen, maakt niet uit, gezien de gekozenen niet hun kiezers (d...
Lees meer

Ik heb het gehad, het wordt mij allemaal iets té veel!

Reeds jaren geleden heeft de ziekelijke compromisbereidheid, en de steeds verdergaande negatie van haar reden van bestaan, door de zichzelf nog steeds schaamteloos socialistisch noemende sociaaldemocraten, mij, althans op sociaaleconomisch gebied, naar de radicaal linkse hoek gedreven. Voor wat de ethiek en de samenlevingsproblematiek betreft heeft, mijn extraverte introvertheid getrouw, mijn vermogen tot aanpassing aan omstandigheden en personen er voor gezorgd dat ik mij desbetreffende best th...
Lees meer

Het onrechtvaardige sprookje van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Elke maand, voor iedereen, een bedrag van om en bij de armoedegrens krijgen, zonder dat daar enige voorwaarde is aan verbonden, en zonder dat men er iets voor hoeft te doen. Dat is wat zogenaamde zelfverklaarde ‘visionisten’ voor ogen hebben in deze snel wijzigende sociaaleconomische wereld. De optimistische voorstanders menen dat dit mensen innovatiever maakt en tot meer initiatief aanzet, terwijl de eerder realistisch denkende tegenstanders daar heel wat vragen bij stellen, en vooral de betaal...
Lees meer

Over optimisme, pessimisme en realisme

Behorend tot de "mei68''-generatie was het toentertijd de normale attitude om optimistisch te zijn. Om het even of je al dan niet geschoold en goed opgeleid was, wie niet ziek, debiel, en/of lui was kreeg meerdere kansen om op één of andere wijze deel hebben aan 'het leven'Er waren natuurlijk wel maatschappelijke problemen, en hier en daar in de wereld waren er uiteraard plaatselijke oorlogen. De Berlijnse- Tibet- en de Cubacrisis waren nog maar pas achter de rug, of Vietnam, Cambodja en de kern...
Lees meer

Willen wij meer of minder islamitische invloed in onze samenleving ?

De Nederlandse openbare omroep ( NPO) heeft één van haar jaarlijkse eindejaarsprogramma’s: “Kerst vieren we samen” omgedoopt in “December vieren we samen”. Naar eigen zeggen is de reden daartoe te zoeken bij het ‘eerder beledigend’ effect dat het gebruik van ‘Kerst’ en ‘Kerstmis’ bij delen van de moslimbevolking heeft of kan hebben.Zoals bij ons, wordt ook bij onze noorderburen de invloed van de islam, stapsgewijs door de islamitische bevolking in steeds grotere mate in de openbaarheid gebracht,...
Lees meer

Als democratie zichzelf de das omdoet

Het 'democratisch' verkiezingssysteem is niet (meestal) niet zo democratisch als dat wordt voorgesteld. Niet bij ons, en ook niet in de VS

Zo is de president in de VS niet altijd diegene waarvoor de meeste kiezers hebben gekozen, maar wordt die gekozen via een systeem van 'kiesmannen' welke aan elke staat, volgens het bevolkingsaantal, zijn toegewezen. Zo kan het zijn, en is dat nu in de VS het geval, dat een kandidaat in het totaal met minder stemmen toch meer 'kiesmannen' binnenhaalt.Alhoewel...
Lees meer

Adminstratieve werknemers zijn een ‘noodzakelijk kwaad’, door de digitalisering overbodig wordend.

Met enige verwondering lees en aanhoor ik de verbazing en verontwaardiging over de huidige en toekomstige aangekondigde ontslagen bij banken en bedrijven wiens 'productieactiviteit door werknemers (reeds langer) in steeds grotere mate door elektronica en digitalisering wordt overgenomen.Dat de bestuurders van dergelijke bedrijven, die er bij middel van dergelijke ontslagolven in lukken om (mede) daardoor bijna een miljard jaarlijkse loonkostenbesparing, met als gevolg een...
Lees meer

Het recht om onderdrukt te worden.

Vandaag 27 augustus heeft in Antwerpen een ‘strandprotest’ plaats tegen het ‘boerkiniverbod’ (dat er hier zelfs nog niet eens is). Gisteren sprak de Franse Raad van state zich uit tegen een dergelijk verbod in Nice, met de motivering dat het ingaat tegen de grondwetteijke persoonlijke vrijheid van godsdienstbeleving.Men kan met recht en reden heel wat inbrengen tegen een boerkiniverbod. Afgezien van de door de Franse RVS aangehaalde reden, ligt het voornaamste bezwaar er tegen in de inconsequent...
Lees meer

De Hypocrisie van een Boerkini-verbod

Er is heel wat te doen over het boerkiniverbod op de stranden dat enkele Franse steden onlangs instelden. Voorstanders van het verbod beroepen zich op de religieuze, en dus naar onze maatstaven vrouw- onderdrukkende reden waarom sommige moslimas, en gelovigen van sommige andere religies dit kledingstuk op de stranden gebruiken.In heel wat openbare zwembaden, is een dergelijk verbod, inpassend in het algemeen verbod om zich met losse zwemshorts of andere overbodige kledij in het zwemwater te bege...
Lees meer

Wij zijn niets méér dan ‘Neo-Neanderthalers'

Een gekke losgeslagen randdebiel met een geweer wild om zich heen schietend, met enkele doden en heel wat gewonden als gevolg, beheerst volledig het Duitse binnenlands nieuws dat wereldwijd wordt gevolgd. En in een grote stad worden de 1,3 miljoen inwoners verzocht om binnen te blijven. De regering plant een crisisberaad...Ondertussen wordt aan de andere kant van de wereld een niet minder gevaarlijke gek als republikeinse presidentskandidaat opgevoerd. Bijna de helft van...
Lees meer

Neen, ik heb geen schaamte of schuldgevoel

Het is vandaag 3 maart 2016, en overmorgen, vertrek ik samen met mijn ega naar Turkije. Neen, niet om de Syrische vluchtelingen aan de Turks-Syrische grens te helpen, noch om de Koerden in hun strijd tegen Erdogans wandaden bij te staan. Daarentegen zullen wij, ver van het strijdgewoel en de miserie, na gedurende een achtdaagse rondreis geproefd te hebben van de positieve elementen, die ook de Turkse cultuur niet vreemd zijn, ons nog een week laten verwennen in een gloednieuw vijfsterrenhotel aa...
Lees meer

Trump en Sanders: De Democratische en Republiekeinse volklsverlakkers.

Bij het begin van de wedloop naar het Amerikaanse presidentschap blijken, zowel de luchtfietsende Democraat, Bernie Sanders, als de volksverlakkende Republikein, Donald Trump bijzonder goed te scoren. Alhoewel Sanders terecht de alles dominerende macht van de financieel-economische elite aanklaagt, en daarentegen Trump als miljardair daar effectief deel van uitmaakt, hebben zij toch één ding gemeen: Beiden schoppen zij wild om zich heen, tegen het gevestigde etablissement...
Lees meer

Balastingen in België: De omgekeerde herverdeling

Ooit was er een tijd dat het grootste deel van de staatinkomsten geïnd werd via de personenbelasting, waar men via belastingschrijven van 20 tot meer dan 50% een 'herverdeling' volgens het principe 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' beoogde.   Sinds begin van de jaren zeventig van vorige eeuw hebben zowel centrumlinkse als centrumrechtse regeringen het aandeel van die herverdelende personen-inkomstenbelasting in het totaal belastinginkomen stelselmatig...
Lees meer

Waarom structurele nieuwjaarswensen nooit in vervulling gaan

Elk jaar opnieuw overladen wij elkaar met al dan niet gemeende, hetzij oppervlakkige inhoudsloze, hetzij er wel degelijk toe doende wensen voor het komende jaar.

 Dat wij bij de meeste personen nagelaten hebben een evaluatie te maken van onze wensen voor het verlopen jaar, en het ons dus blijkbaar worst is geweest of-, en in welke mate die voor hen werden vervuld, herleidt de waarde van deze jaarlijkse eeuwenoude traditie tot zijn ware proportie: Nihil!  Natuurlijk wensen wij iedereen een goed...
Lees meer