about
Toon menu

De taal die onze natuurlijke empathie blokkeert

Er is een taalgebruik die het hart aanspreekt en wederkerig empathisch taalgebruik uitlokt en er is een taal die empathie blokkeert met onze medemens en zelfs pijn doet. Een taal die ons vervreemd van ons natuurlijke mededogen met anderen die het moeilijk hebben en hen nog meer kwetsuren toebrengt. Het is de taal die sommige N-VA’ers de laatste tijd vaker gebruiken in media als het over mensen gaat die als de zwaksten in deze wereld kunnen worden beschouwd. Mensen die bereid zijn alles wat ze...
Lees meer

Elk ethisch handelen wordt nietig door vrees voor aanzuigeffect

Een man of vrouw in nood vraagt om hulp. Uit schrik voor een aanzuigeffect help je niet. De vrees voor het feit dat er mee mensen om hulp komen vragen wanneer je dit gezin helpt, doet je afzien van het helpen van mensen in nood. Zelfs al is het voor jou een kleine stap om deze mensen te helpen. Waar je vroeger dit gezin zou geholpen hebben, laat je ze nu in de kou staan. Je kan wel makkelijk helpen, maar je doet het niet, omdat je vreest dat er straks een nieuw gezin aan je deur staat. Uit schri...
Lees meer

We zullen radicaal ecologisch moeten zijn of niet zijn

Terug naar het natuurlijke ritme waarop een boom groeit en vruchten draagt Wetenschap en de moderne technologie die eruit voortkomt hebben de levensverwachting van elk individu in de Westerse wereld enorm verhoogd, dat is juist.  Maar onze hantering van die wetenschap en het soort technologie dat we voortbrachten heeft de levensverwachting van de mensheid als geheel op deze planeet drastisch ingekort. Het tempo waarop het klimaat opwarmt en de natuur op hol dreigt te slaan, is een metafoor voo...
Lees meer

Laat chalets en stacaravans toe als hoofdverblijfplaats voor mensen met laag inkomen

Omdat mensen met een laag inkomen deze dagen moeilijk een betaalbare woning vinden en omdat men soms vier tot vijf jaar moet wachten op een toewijzing van een sociale woning vragen wij aan de minister om een specifieke lage kost woonvormen toe te laten op bouwgrond, zoals chalets of stacaravans, voor permanent verblijf.

Bouwgrond is duur en bouwen vraagt vaak een levenslange afbetaling. Mensen met een laag inkomen zijn daar doorgaans niet toe in staat, waardoor ze afhankelijk zijn van een voo...
Lees meer

De racistische ondertoon in het discours van mevrouw Homans

In Knack lees ik met een zekere droefheid het artikel "Pamperbeleid moedigt allochtonen aan om in hun zetel te blijven zitten" van Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA).  De vraag die bij mij opkomt na het lezen van het de titel is: "wat bedoelt mevrouw Homans precies met het woord 'pamperen'?" Er is wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat mensen van vreemde herkomst gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt.  Het is stuitend dat de N-VA bi...
Lees meer

Liesbeth Homans is het wij-zijdenken beu, maar stelt een nieuw wij-zij-denken in de plaats

Liesbeth Homans (N-VA) schrijft in een artikel in De Morgen van 19 april 2016 dat ze het beu is te moeten aanhoren dat zo goed als elke Vlaming een racist is.  Hier positioneert mevrouw Homans de Vlaming al tegenover een door haar als 'niet-Vlaming' gedefinieerde groep mensen, die per definitie volgens de verdere teneur van haar artikel, kleurling is, werkloos is, vroegtijdig schoolverlater en dies meer." 'Wij' ontnemen 'hen' van vreemde herkomst kansen", schrijft ze, woorden in de mond leggend...
Lees meer

wat er unfair is aan de nieuwkomersverklaring

Waar ik het moeilijk mee heb m.b.t. die nieuwkomersverklaring is dat er in dit land onder ons ook mensen zijn die de gelijkheid tussen man en vrouw nog niet volledig onderschrijven (waar de man des huizes het volledig voor het zeggen heeft), waar intrafamiliaal geweld heerst t.a.v. vrouw en kind. Er zijn ook Vlamingen die er openlijk voor uitkomen dat ze niet zouden willen dat hun zoon met  iemand van zijn eigen geslacht zou verkeren. Men laat uitschijnen dat wij hier allemaal 'aangepast' gedrag...
Lees meer

Aan sommige moslims zou ik willen zeggen

Aan sommige moslims zou ik willen zeggen:Ik geloof niet in de koran.Maar ik zit in met jou. Ik wil je helpen als je vluchteling bent en als je arm bent.maar aanzie mij, jouw helper, dan niet als een ongelovige of kafir.Kijk niet naar mij als iemand die een hel verdient, omdat ik atheist ben of afgnost. Terwijl ik, als atheïst of agnost, jou mijn uitgestoken hand wil reiken. Dat kijken naar mij als ongelovige voelt niet goed, terwijl ik jou wil helpen en voor je recht wil strijden. Er zijn moslim...
Lees meer

De crisis verenigt, brengt samen en doet ontmoeten

Er is de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis, het terrorisme, en vele andere globale uitdagingen die ons met een ongeziene vaart tegemoet komen. Deze crisissen zetten een evolutie in gang die ons aanspoort om dringend globaal te gaan denken en kijken naar onszelf als gehele mensheid. 'Wij tegenover zij' wordt door zo'n crisis door 'wij met z'n allen op deze wereld' in ons aller denken vervangen. 'Wij, met z'n allen', beschouwen onszelf dan als in dezelfde schuit zittend: planeet Aarde. Nati...
Lees meer

Het integratiedocument voor nieuwkomers

Ik vind het onrechtvaardig dat er aan één categorie mensen een document ter ondertekening wordt voorgelegd, en een andere categorie mensen binnen de samenleving zich niet moet verbinden tot het naleven van de in dat document voorgelegde morele code. Er zijn mensen die hier geboren worden en zich 'autochtonen' mogen noemen, door puur geluk en niet door eigen verdienste, die automatisch het recht verwerven gelijk welke opinie te verkondigen vanuit gelijk welke waarde die ze hoogachten. Ze mogen z...
Lees meer

Wat ik van moslims verwacht, als mens van allochtone afkomst

Een nieuw wij-zij-gevoel doen ontstaan:Ik, als man van allochtone origine met een andere huidskleur, word nu aangekeken op wat deze criminelen in Zaventem deden, omdat ik eruit zie als een moslim. Ik zou het daarom een mooi en gewild gebaar vinden dat moslims overal in Europa vreedzaam op straat komen om te demonstreren om aan te geven dat ze als mensenbroeders en -zusters samen zij aan zij staan met ons allen en hun gezamenlijke verdriet laten blijken. Om te laten zien dat ze de democratie en d...
Lees meer

Hoe omgaan met iemand van een andere cultuur of met een andere levensbeschouwing?

We vragen onszelf in een zich meer en meer vermengende wereld af hoe we moeten omgaan met de vluchtelingen. Hoe moeten we over hen denken en schrijven in media en hoe moeten we praten over en kijken naar migranten en allochtonen die hier al geruime tijd wonen.  Wel, volgens mij heeft Krishnamurti een antwoord voor ons. Jiddu Krishnamurti, een Indisch filosoof, inspireerde mij om mij te vertellen hoe ik dien om te gaan met deze nieuwe mensen. Hoe teksten te lezen die over vluchtelingen gaan en...
Lees meer

Er is een nieuw soort mens in aantocht in deze wereld: de gemixte mens, zowel cultureel als genetisch.

Er is een nieuw soort mens in aantocht in deze wereld: de gemixte mens, zowel cultureel als genetisch. Ikzelf ben geadopteerd uit India. Het zoontje van mijn zus is een mulat. Hij is genetisch gemengd met donkerhuidige en blankhuidig DNA. Er zijn kinderen die afstammen van ouders van twee verschillende culturen. Kinderen die de cultuur van de vader en de cultuur van de moeder weten te appreciëren. Dit is een nieuwe soort mens die er zit aan te komen, waarover ik het hier wil hebben. De wereld v...
Lees meer