about
Toon menu

De nagel van Etienne Vermeersch

wordt er stilaan ingeklopt. Na dertig jaar. De wereldbevolking moet drastisch naar omlaag.   Binnen enkele generaties. We verloren al twee generaties tijd. Nationale parlementen zullen dat nooit beslissen.  Om twee hoofdredenen.  Ze zijn enkel voor korte-termijn beslissingen gestructureerd.  En het betreft een wereldprobleem. Eerst moet nu dus een nieuw wereldparlement ontstaan.  Dat enkele onder 'behoorlijk bestuur ( corporate governance ) zal beslissen over de nationale parlementen heen. De...
Lees meer

Bij de DWM werd polemiek afgeschaft.

Marc Reynebeau  pleitte in zijn boek "Apollo's Aanklacht " (1988 ) voor polemiek.   Alle politologen ook.  Wereldwijd. DWM heeft ooit zulke polemiek georganiseerd.  Haar (te) kleine staf kon dat op de duur blijkbaar niet meester.  Om welke reden dan ook ( zie mijn blog van jaren geleden).  Ik vrees zelfs dat de bestaffing voor de interactie en het contact volledig  weg is,  Iemand onderhoudt nog de robot.. Maar dan houdt de echte bestaansreden van DWM,  jammer genoeg, op te bestaan..     ...
Lees meer

Aan de kiezer

Ik heb nooit een ambitie gehad voor een politiek mandaat.  Ik zou nooit nuttig kunnen geweest zijn in onze vorm van democratie.  Ik zag er immers de structurele fouten van in.  Er zijn er vele.  Een ervan is de onmogelijkheid om op de nuttige lange termijn beslissingen te nemen.  Omdat namelijk de herverkiezing primordiaal is. Ik zou echt niet op een partij kunnen stemmen.  De particratie woedt nog sterk.  Weerom zit dit euvel in de politieke structuren gebakken.  De burger is malcontent, zek...
Lees meer

empathische politie komt eraan !

Kandidaat notarissen zullen getest worden op hun empathisch vermogen.  De notarissen stellen dat zelf voor aan Minister Koen Geens.  Uit de standaard van 8 augustus 2018, voorpagina. Vele andere sectoren in de dienstverlening zullen (moeten) volgen.  Bij de politie is dat meest dringend nodig. Deze maatregel zal voor de mensen een wereld van verschil uitmaken.  ...
Lees meer

Iets lichters, maar toch

Premier Michel bezoekt momenteel Russische politieke leiders.  Medvedev en Poetin. 'Spásíba' zei Mr. Michel aan het einde.  Geen gewone Rus verstaat dat.  Het woord moet uitgesproken worden als 'spasíba'. Dank U. In bijna alle talen speelt de klemtoon bij het gesproken woord een min of meer grote rol.  In het Spaanse schrift wordt dat accent aangeduid.  In het Russisch niet. Ik ben beschaamd in zijn plaats.  Kon hij nu echt de uitspraak van dat woord niet van buiten leren?  Intussen de Rus...
Lees meer

Bende van Nijvel : mijn reactie op de bijdrage 24.10.2017 van Christophe Callewaert

Aan Christophe Callewaert ( zijn bijdrage dd 24.10.2017) en aan de lezers Chr. C. meent dat deze bende een klimaat wou scheppen tot meer rechts politiek-sociaal beleid.  Kan zijn.  Ik geef toch volgende overwegingen. Acties zoals door Nijvel gevoerd werden inderdaad al zeer dikwijls toegepast in de wereldgeschiedenis.  Meestal wegens het  toelaten van machtsmisbruik.   Zeker speelt ook  "Oes kên oes".  Wat des mensen is. Om beide redenen zijn zulke (moorddadige) bendes vooral mogelijk binn...
Lees meer

Hoe kon 'de bende van Nijvel' onopgelost blijven ?

25 oktober 2017 Ik verwees vroeger al naar het zeer nefaste van de militair opgelegde totale loyauteit en solidariteit binnen de korpsen.  Mede daardoor kunnen ze werken op een eiland. Denk van daaruit en meer moet dan eigenlijk niet meer gezegd worden.  Toch nog dit . . Het gerecht en de politiek lieten deze structurele fout onaangeroerd.  Ik vermoed dat misdadigers dat ook weten en daarvan gebruik maken.   De burger  kan zoiets niet bevroeden en denkt dat hij het enig slachtoffers is daarvan...
Lees meer

Stockbroekx : 'Oes kên oes'.

Vooraf : ik heb nu enkel kennis van wat 'Terzake' heden op  29/9/2017 over die oplichter aangaf.  Ik neem voorlopig aan dat Terzake haar boodschap objectief en neutraal bracht.   'Terzake' gaf in feite een groot schandaal aan.  Maar motiveerde dit 'groot' te zwak. Ziehier een betere motivatie.  Twee feiten. - Dat voornoemde, via aanbesteding, recent een accreditatie bekwam op naam van  zijn zoon.  Mits voorkennis hem gegeven door de nva. - Dat hij recent door een nva minister werd ontva...
Lees meer

"DeWereldMorgen" is weinig nuttig. Jammer.

Men kan enkel gissen naar het doel dat "DeWereldMorgen" nastreeft.Hetligt nogal ver van een mogelijk nuttiger doel. Bovendien is haar werkwijze duister en niet efficiënt. De werking is onvoldoende transparant.  Ik kreeg botweg geen antwoord op mijn pertinente vragen daaromtrent sinds jaren. Een goed punt is dat wellicht alle opgebrachte blogs verschijnen.  Maar zelfs hier is het gissen. Een andere kwestie : welke blogs worden benoemd als  "geselecteerd"?  Beter dan andere ? Tot overleg tu...
Lees meer

Opmerkingen bij de blog "Democracy overdose? . . . ". ( Negeers, 17 juni 2017)

Geachte auteur, De eventuele kracht van uw mening gaat (voor mij althans) deels verloren omdat het soort Engels dat u gebruikt niet het nodige niveau haalt.  Dit gezegd zijnde . . . Ik worstelde mij er toch door. Voorstel. Misschien verbreedt het uw inzichten als u mijn tamelijk recente blogs bestudeert over het door u behandelde onderwerp.  U stelt : "we vote wrong (sic)".  Hoe dan 'nuttiger' stemmen? Ik deze blogs zal u meermaals lezen : stem blanco.  Een voldoend grote verhoging van h...
Lees meer

Bedenkingen bij een geslecteerd blog ( bewapening)

Vzw 'Vredesactie vzw' maakte een blog die geselecteerd werd door enkelen bij DeWereldMorgen.  Tussen haakjes, ik vraag al lang maar tevergeefs hoe zulke selectie gebeurt.   De blog van 'Vredesactie vzw' is kritisch tegen het recent voorstel van de Europese Commissie om 39 MILJARD vrij te maken voor militair onderzoek en aankoop van wapens.  Bij mij rijst vooreerst de belangrijke vraag of dit relatief ( zijn er geen andere noden?) onwezenlijk hoog bedrag al dan niet bovenop vorige vrijmakingen k...
Lees meer

Machtsmisbruik : heb ik in stilte een steen verlegd in een rivier?

Pas recent komen politieke schandalen met spuugkracht in volle daglicht.  Veel andere zullen volgen. Eindelijk !  Want ze bestaan al  sedert  . . . altijd, ze werden opgemerkt maar de structurele macht moest niet plooien.  Toen niet.  Bovendien kunnen de daders er  zich nu niet meer zo gemakkelijk van afmaken. De burger werd ongemerkt mondiger. Mijn oude analyse luidt : schandalen zijn grotendeels een  gevolg van machtsmisbruik.  Via cumul, lijststem, gebrek aan transparantie, fraude, corrupt...
Lees meer

Down : wie gaat akkoord met de ethische keuze van Etienne Vermeersch ?

Op 6 juni 2017 volgde ik een debat op onze tv zender.  Tijdens het programma "De afspraak". Het was een tegen allen.  Etienne is dat gewoon. Ik volg de professor volledig.  Ouders moeten alle mogelijkheden krijgen tot abortus van een kind met het syndroom van Down.  Een smet : één uitspraak van Professor Vermeersch ( die hij zeker niet zo letterlijk zal bedoeld hebben) zal ouders van een kind met dit syndroom gekwetst hebben.  Dit programma heeft dit rechtgezet tegen alle beschuldiginge...
Lees meer

Wat is de betere politiek beleidsvorm ?

Vele burgers wensen ( meer en meer ) een BEHOORLIJK bestuur.  Dat is helemaal iets anders dan goed bestuur. Maar stilaan voelen ze aan dat niet zal tot stand komen als ze blijven stemmen zoals steeds, t.t.z. op een partij al weze het een andere.  Ze beseffen ook wel dat als andere (niet extreme) partijen aan de macht komen hun wantrouwen na korte tijd herleeft. Dit wantrouwen is nu al, zoals geweten, enorm.  Niet alleen in Begië. Revolutie dan maar?  Hopelijk enkel via een totaal ander stemged...
Lees meer