about
Toon menu

Agroforestry 3

Landbouw in 4 dimensies: De natuur staat momenteel kurkdroog en zo ook al mijn graslanden en mijn akkers. Overal waar ik de oogst binnen haal blijft de plaats leeg. Er komt niets meer. Het perceel blijft bruin achter. Al wat overblijft is een vlak.  Zo wordt grond ook verkocht, per vierkante meter 10.000 m²  is 1 hectare.  Het is landbouw in 2 dimensies. Met de droogte valt het op, maar zelfs als er een teelt staat is het nog steeds hetzelfde. In ons fotografisch geheugen zit vrijwel altijd een...
Lees meer

Agroforestry 2

natlandhoeve-logo.png

Toen ik in 1995 met mijn bedrijf startte maakte ik, zoals dat hoort bij de opstart van een vennootschap, een financieel plan. Dat plan is sindsdien nooit meer uit de kast gekomen. Hoe moest ik immers weten waar ik met mijn bedrijf zou uitkomen? Ja, natuur, landbouw, koeien en bomen zaten al vanaf de start in het logo, maar hun verhoudingen, hun functies... Ik startte met een aantal lLimousinrunderen. Ik zou hun eten voor 100% zelf produceren. Hun vlees zou ik rechtstreeks aan de consument verko...
Lees meer

Agroforestry in Vlaanderen

juni-2010-002.jpg

Ik heb altijd al iets gehad met bomen. Natuurlijk klom ik als kind in bomen. Wie deed dat niet? Maar het is meer. Ik kan haast naar bomen kijken zoals ik naar een mooie vrouw kan kijken. Genieten van schoonheid, zonder meer. Toen we in 1994 de boerderij kochten heb ik datzelfde najaar al bomen geplant op het bijhorende perceel. In een blog van 2011 'De Boomgaard' beschrijf ik mijn werk ivm een hoogstammige boomgaard.  Sint-Truiden heeft een jumelage met Nueva Guinea een gemeente in Nicaragua....
Lees meer

rentmeesterschap in de landbouw

Als ik er zo over nadenk bedenk ik dat vrijwel alle teelten in de landbouw éénjarige teelten zijn. De boer investeert in een teelt, de return komt nog hetzelfde seizoen. Ook van de meerjarige teelten zoals fruitbomen verwacht men vrijwel onmiddellijk opbrengst. De landbouw evolueert zo snel dat zelfs gebouwen super snel worden afgeschreven. Boeren maken zich geen illusies meer, hun gebouwen zullen niet de gebouwen van hun opvolgers zijn.  Als start en finish zo dicht bij elkaar liggen is het he...
Lees meer

Liever 40 dan 50

Neen, het gaat niet over mijn leeftijd. Ik voel me niet depri als vijftiger, zeker omdat 50 het nieuwe dertig is zeker? Het gaat wel over het aantal runderen dat er op mijn bedrijf rondloopt. In de landbouw is het immers al van na de 2de wereldoorlog, en wie weet langer, de wet dat je je inkomen kunt opkrikken door uit te breiden. Het is dus niet zo dat al de grond van stoppende boeren braak blijft liggen of wordt volgebouwd. De meeste gronden worden ingenomen door uitbreidende bedrijven. Meer d...
Lees meer

Wat als eten luxe was?

Eten, voedsel, is er altijd en overal. Het is als de lucht, de zon en de regen. Het is inderdaad zo goedkoop dat het lijkt alsof we enkel de mensen betalen die het ons in de winkel overhandigen. Toen ik onlangs een serrebedrijf passeerde waar -voor zover ik wist- tomaten werden geteeld, was ik verrast een bordje naast de weg te zien. Druiven te koop! Tiens! Een paar dagen later kwam ik te weten dat de druiven naast de thuisverkoop ook verkocht worden op enkele speciale markten. de druiven zijn...
Lees meer

kapitaalsrendement in de landbouw

Jaren geleden leerde ik over kapitaalsrendement. Als je je eigen kapitaal investeert in een bedrijf, mag je niet vergeten de intrest op dat kapitaal te voorzien in je financieel plan. Immers als je je geld zou beleggen zou het ook intrest opbrengen. Landbouw is enorm kapitaalsintensief en het rendement is al jaren erg laag. Als je geld hebt moet je al gek zijn om het in een landbouwbedrijf te investeren.  Het bedrag dat nodig is om in de landbouw één arbeidsplaats te creëren ligt zeer hoog en s...
Lees meer

Overlevers

In het vak gewasbescherming leerde ik (ondertussen meer dan 30 jaar geleden) over de giftigheid van producten. Men heeft het dan over de LD50 of de dosis waarbij 50% van de individuen sterft. Men gebruikt niet de LD100. Op het eerste zicht is dat vreemd, maar met wat uitleg gaat dat al heel wat beter. Er is immers geen enkel product dat giftig is voor alle individuen. Er zijn altijd overlevers. Om die uitzonderingen niet mee te nemen in de cijfers, gebruikt men de LD50. Dat brengt mij naadloos...
Lees meer

Wat als ik mijn bedrijf zou leiden zoals Europa wordt geleid

Europa is voor mij te groot. Ik ben maar een eenvoudige boer. Ik weet wie ik ben en waar ik sta. Ik pretendeer niet een half continent te kunnen besturen. Alles wat ik kan is dat Europa vergelijken met mijn eigen bedrijf, zodat het voor mij wel overzichtelijk wordt. In een bedrijf als het mijne moeten we denken aan gisteren, vandaag en morgen. In de biologische landbouw kan er met een teelt veel gebeuren. We bereiden de grond voor, we bemesten, maken een zaaibed. We kiezen zorgvuldig het zaad d...
Lees meer

Mensen van het platteland

Op dit ogenblijk betogen Europese boeren in Brussel. Waarschijnlijk spreken ze verschillende talen. Toch zullen ze elkaar verstaan.  Een man uit de landbouwadministratie vertelde mij het volgende: "Ik vind het fijn dat jullie mij en mijn werk respecteren, maar hoe graag ik het ook zou willen, ik zal nooit één van jullie zijn. Toen er onlangs een boer uit Mali op bezoek was zag ik meer verstandhouding tussen jullie dan dat ik dat van jullie tegenover mij zie." Deze man heeft gelijk. Het plattel...
Lees meer

Waarom er ook landbouwbedrijven zijn met 'weinig' dieren.

Blijkbaar moet in de landbouw tegenwoordig alles 'groot' zijn. Het beleid kiest blijkbaar ook voor groot. Hoe moet ik het anders interpreteren? Als bedrijven met minder dan 20 kalvingen per jaar hun zoogkoeienpremie verliezen? De voorzitter van de Boerenbond vindt het in ieder geval normaal. Hoe kan een bedrijf met zo weinig dieren rendabel zijn? Wel, misschien heeft zo'n bedrijf met weinig dieren wel zijn eigen afzet in handen. Misschien verdeelt dat bedrijf zijn tijd tussen de dieren en de ve...
Lees meer

Vantemsche in "De Zondag"

De BB voorzitter kreeg een volledige bladzijde in het krantje "De Zondag". Ik heb het moeilijk met wat er wordt geschreven. Tijdens mijn tienerjaren vonden de grote boerenbetogingen plaats. Betogingen die alles gingen veranderen, terwijl er voor de boeren uiteindelijk niets is veranderd. Waar hebben de boeren zich dan voor laten gebruiken? Ik heb er geen idee van. Ik heb in ieder geval een groot wantrouwen overgehouden tegenover de grote boerenorganisaties. In het interview met V...
Lees meer

Ruimtelijke planning.

Ik verwacht van de overheid dat ze het samenleven tussen mensen organiseert, zodat dit leven op een aangename manier gebeurt. Is dit te veel gevraagd? We verwachten toch ook dat bedrijven ons van stroom voorzien, dat we eten kunnen kopen, dat we ... Iedereen doet zijn job in de maatschappij naar behoren, behalve de overheid.  Het maken van afspraken over het gebruik van de ruimte om ons heen lijkt mij een belangrijke taak voor de overheid. En inderdaad, gespreid over een aantal j...
Lees meer

Natuurgronden beheerd door landbouwers

Het gebruik van natuurgronden door landbouwers biedt voordelen voor beide partijen. In de praktijk zien we prachtige voorbeelden van samenwerking, maar ook de grootste ruzies en teleurstellingen. Dikwijls gaat het mis omdat mensen niet over de juiste instrumenten beschikken om tot een vlotte samenwerking te komen. De huidige toestand: Vooral graslanden zijn in gebruik bij landbouwers. De percelen worden gemaaid en gehooid, of ze worden begraasd, of een combinatie van beiden. Hee...
Lees meer

Van graan tot brood: Kortweg Natuur

In 2002 kende mijn bedrijf een ernstige uitbreiding in oppervlakte. Allerhande graslanden werden aan het bedrijf toegevoegd. Moest ik veel meer dieren gaan houden om dit gras te laten opeten? Dat was waarschijnlijk de gemakkelijkste oplossing geweest. Ik koos echter voor de moeilijke oplossing. Alle gronden die bruikbaar waren als akker, werden akker. Mijn bedrijf werd een gemengd bedrijf. De volgende jaren produceerde ik met wisselend succes granen. Ik verkocht granen aan biologis...
Lees meer