about
Toon menu

Worden sociaal werkers politieagenten?

Een provocerende titel. Maar provocerend is ook het wetsvoorstel van Valérie Van Peel (N-VA) dat het beroepsgeheim van sociaal werkers inperkt. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State. Nadien wordt het zeer waarschijnlijk goedgekeurd in het parlement. Alle regeringspartijen zijn immers voor.

Meldingsplicht Als het voorstel wet wordt, bevat het twee luiken die gelden voor alle personeelsleden van de instellingen van sociale zekerheid. “Worden vooral geviseerd? Sociaal werkers.”...
Lees meer

Hervorming pro-deobijstand: tijd voor (re)actie?

Vandaag bespreekt de regering de plannen van minister Geens tot hervorming van het systeem van juridische bijstand. De minister zegt het “misbruik van het pro-Deosyteem” te willen aanpakken. Alleen wie het echt nodig heeft, mag nog recht hebben op een gratis of bijna gratis advocaat. En alleen advocaten die echt hun job doen, mogen nog pro Deo aan de slag, vindt de minister. Advocaten Lies Michielsen en Ivo Flachet van Progress Lawyers Netwerk trekken aan de alarmbel. Zij roepen op de petitie van het platform “Recht voor Iedereen” te steunen.
Lees meer

Tijd om angst voor terreur weer in te ruilen voor democratie

Het is alweer een tijd geleden dat in België dreigingsniveau 3 van kracht werd. Het is inmiddels verlaagd, maar nooit grondig gemotiveerd. Zo blijven we, met para's op straat, leven in een uitzonderingstoestand, terwijl er steeds weer iets gebeurt dat strijdig is met de maatregelen van bovenaf. "Wordt het niet tijd de angst en de dreiging in te ruilen voor een ware verdediging van onze democratie?"

Twee maanden heeft dit land in een uitzonderingstoestand geleefd. Dreigingsniveau 3....
Lees meer