about
Toon menu

Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden over CETA

Eind vorige week werd onderstaande brief bezorgd aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, n.a.v. het voorstel van de Vlaamse Regering om het CETA vedrag te ratificeren. Gent,  16 maart 2018 Geacht Vlaams Parlementslid, Betreft: ratificatie CETA onlangs keurde de Vlaamse Regering een voorstel van instemmingsdecreet goed betreffende CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada. Wij betreuren dat de Vlaamse Regering hiervoor niet gewacht heeft op de uitspraak van het Europee...
Lees meer

De regering schaadt uw gezondheid!?

Dinsdag 27 maart 2018 – 19 u 30 (onthaal 19 u) ACV Gebouw, zaal Torrepoort, Poel 7, Gent Campagne TAM TAM organiseert in samenwerking met het Masereelfonds Gent en het Links Ecologisch Forum het panelgesprek « De regering schaadt uw gezondheid !? » We zullen samen de balans opmaken van het besparingsbeleid van de regering in de gezondheidszorg, en de gevolgen ervan voor de patiënt. Met: Jean Hermesse (Algemeen Secretaris Christelijke Mutualiteit) Jan De Maese...
Lees meer

De TAM TAM campagne

Wij zijn een groep burgers, academici en experten op het terrein. Elke dag constateren we beetje bij beetje de schade die de beleidsmaatregelen van de federale regering bij de burgers aanrichten.   Nochtans geeft diezelfde regering zichzelf geregeld een schouderklopje voor de zogezegde verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg, van de jobcreatie of van de verbeterde toegang tot justitie. Maar tegenover hun woorden staat onze realiteit.   De aanvallen op verschillende sectoren in onze...
Lees meer

CETA: Olie op het vuur onder het klimaat

ollie-op-het-vuur.jpg

CETA, het Vrijhandels- en Investeringsakkoord tussen Europa en Canada, is volgens de klimaatcoalitie een ramp voor het milieu en het klimaat wegens: 1. deverzwakkingvandemilieunormeninEuropa 2. de bijzondere rechten die aan de multinationals toegekend worden 3. detoenamevandeontginningvanfossielebrandstoffen(vb.teerzandolie) 4. detoenamevantrans-Atlantischetransport,consumptieenverspillingvan De strijd tegen CETA kan nog gewonnen worden Na de goedkeuring van dit verdrag door de Europese Raad...
Lees meer

Actie tegen regeringsbeleid inzake vennootschapsbelasting: the race to the bottom

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseerde samen met het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) op dinsdag 24 oktober een spectaculaire en breed gesteunde actie in Brussel. Om de race to the bottom in de vennootschapsbelasting te illustreren, sprongen de actievoerders vanop een hoge stelling (benji-springen). En 'de gewone werknemer', die mocht  bovenaan blijven bengelen. LEF was erbij als lid van het Fan. Wij maakten een reeks foto’s en een filmpje.  Achtergronden “De regering-Michel toont...
Lees meer

Een Radicaal Groen Links Standpunt over Internationale Handel en Investeringen

De laatste jaren is deze problematiek, die daarvoor bijna uitsluitend een bekommernis was van ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam en 11.11.11, doorgedrongen tot een breder publiek, door de discussie over TTIP.[1] Later kwamen daar CETA[2] en TISA[3] bij, en onlangs dook JEFTA[4] op. Al deze verdragen stuiten op een breed verzet van burgers en middenveld. Onlangs werd de schijnwerper gericht op het alternatief dat ter tafel ligt bij de VN: een verdrag dat de multinationals zou dwingen sociale e...
Lees meer

Actie tegen dakloosheid in Gent

Actie tegen dakloosheid in Gent Een honderdtal actievoerders verzamelden op woensdag 20 september onder de Gentse Stadshal om te protesteren tegen de schrijnende situatie inzake wonen in Gent. Teveel gezinnen zijn dakloos of wonen in vervallen panden met veel te hoge huren. OCMW Voorzitter Coddens en Schepen voor Wonen Taeldeman spraken de actievoerders toe en er was een korte betoging onder begeleiding van een sambaband. Wij brengen u het persbericht van de organisatoren en onze fotoreportage....
Lees meer

Deze regering organiseert haar eigen onkunde en het faillissement van de Openbare Diensten.

20170912-145835-kl.jpg

Op donderdag 7 september 2017 hadden wij een uitgebreid gesprek met Chris Reniers, voorzitter van ACOD naar aanleiding van de aangekondigde reactiedag van de Openbare Diensten op 10 oktober. LEF: waarom deze reactiedag ? Chris Reniers: Sinds de aantreding van de regering Michel op federaal niveau en de regering Bourgeois op Vlaams niveau worden we geconfronteerd met besparingen in de Openbare Diensten: de financiering wordt teruggeschroefd en er wordt bespaard op het personeel. In sommige dep...
Lees meer

Deliveroo koeriers: moderne slaven?

In alle grote steden kun je maaltijden op internet bestellen en ze worden binnen het halfuur per fietskoerier thuis besteld. Op het eerste zicht  sympathiek, maar … Werkvoorwaarden van Deliveroo fietskoeriers De koeriers moeten zelf instaan voor de kosten van hun fiets, hun uitrusting, hun GSM. Zij trotseren de gevaren van het verkeer, weer en wind en soms de woede van sommige klanten. Vaak gaat het om “zelfstandigen” die zelf bijdragen moeten betalen voor sociale zekerheid en verzekeringen....
Lees meer

Wordt Gent eerste "Stad, Vrij van Israëlische Apartheid" in België ?

Met de meest rechtse regering ooit in Israël aan de macht en een nieuwe Amerikaanse president waarvan niets, maar dan ook niets te verwachten valt, is het GAPP (Gents Actieplatform Palestina) gestart met een burgerinitiatief om Gent te laten uitroepen tot "Stad, Vrij van Israëlische Apartheid". Het idee komt overgewaaid uit Spanje, waar het initiatief "ELAI" heet: "Espacio Libre de Apartheid Israeli" Grote steden als Barcelona zijn toegetreden. Gemeenten, maar ook kleinere communities en handel...
Lees meer

Actie tegen repressie sociale bewegingen

Op donderdag 15 juni verzamelden een 100-tal actievoerders aan het Brusselse Justitiepaleis om te protesteren tegen de vervolging van de “dieren” van het “Ensemble Zoologique de Libération de la Nature”.  Deze organisatie voerde onlangs een geweldloze actie aan de kantoren van de European Crop Protection Association die lobbyt voor de pesticieden producenten. Aanleiding voor deze actie was het actuele debat over glyfosaat. Na afloop van deze actie werden 9 actievoerders opgepakt. Zij worden nu...
Lees meer

Social Profit werknemers nog steeds wit van woede

Donderdag 1 juni 2017 stapten een duizendtal syndicale militanten van de 3 vakbonden van het Brusselse Barricadenplein naar de Wetstraat om hun blijvend ongenoegen uit te drukken over de lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden. Het ongenoegen t.a.v. de besparingsregeringen is bijzonder groot. Opvallend was ook de slogan: “geen geld voor gevechtsvliegtuigen” die vanuit luidspreker klonk.  Maatschappelijk belang Sinds zijn prille bestaan was LEF aanwezig bij elke betoging van de Witte Woede, ni...
Lees meer

Chapeau Monsieur Magnette ! Maar sorry, wij blijven fundamenteel gekant tegen CETA, TTIP, TISA …

Wat franstalig België bekomen heeft inzake CETA is,  gezien de krachtsverhoudingen in Europa, meer dan men had kunnen verwachten. De exacte aagwijdte inschatten van de addenda aan het op 30 oktober 2016 tussen Canada en de EU afgesloten akkoord,  laten wij aan de specialisten over. Onafgezien van deze evaluatie zijn er volgens LEF fundamentele bezwaren tegen dit soort verdragen. Eenvoudig weg  omdat hun  doelstellingen niet deugen. De doelstellingen van deze akkoorden werden naar ons weten door...
Lees meer

De mythe van de nodige en onvermijdelijke besparingen

Onze regeringen, de werkgevers en de mainstream media vertellen ons alle dagen dat besparingen nodig zijn om onze economie er bovenop te helpen, en dat zij onvermijdelijk zijn omdat Europa ze oplegt. Maar is dit wel zo?

Besparen om later te groeien? Vooraanstaande economen zoals Paul De Grauwe, Stiglitz en Krugman (de laatste twee Nobelprijswinnaars) stellen al lang dat besparen leidt tot vermindering van koopkracht van het grootste deel van de bevolking, nadelig is voor de tewer...
Lees meer

Europese budgettaire verplichtingen: molensteen rond de nek van de volgende Belgische regeringen

Door de goedkeuring van het Europees begrotingsverdrag in de 7 Belgische Parlementen heeft België niet alleen de essentie van zijn Parlementaire democratie opgegeven, maar daarenboven zichzelf in een verstikkend budgettair carcan gewrongen. Volgens de huidige beschikbare gegevens moet ons land per jaar minstens 12 miljard vinden. Daarnaast belooft de discussie in welke mate de last tussen federale, regionale en lokale overheden moet verdeeld worden, een onontwarbare knoop te...
Lees meer