about
Toon menu

Beelden van de Hiroshima Nagasaki herdenking in Gent op 5 augustus 2018

Onder ruime publieke belangstelling en met aanwezigheid van leden van de gemeenteraad van sp.a, Groen en CD&V en van de waarnemend burgemeester Filip Watteuw  werden naar jaarlijkse gewoonte de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagaki in 1945 herdacht. Deze herdenkingen kaderen in de wereldwijde strijd voor een verbod van deze massavernietiging wapens. In België gaat het er om onze regering actief te laten meewerken aan dit proces en de VS kernwapens uit Kleine Brogel te laten weghalen. Wij...
Lees meer

Dringend! Bombardeer de Vlaamse en Federale Parlementsleden met mails over CETA

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd in 2017 getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september 2017, maar het blijft mogelijk het te stoppen. De volledige en definitieve uitvoering van CETA is pas mogelijk als alle 38 parlementen, waarvan 7 in België het verdrag ratificeren. Het volstaat dat 1 van die 38 parlementen dit weigert om het hele verdrag van tafel te vegen. In België maken de meest...
Lees meer

Nieuwe campagne voor de (werkelijke) opheffing van de blokkade van Cuba

De blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba duurt nu al bijna 60 jaar; vorig jaar kostte de blokkade aan Cuba ruim 4,3 miljard dollar, geld dat het land niet kan investeren in zijn sociale en economische ontwikkeling. Maar de blokkade heeft nog een ander negatief gevolg: zij belemmert de normale economische en humanitaire samenwerking tussen Cuba en Europa, en dus ook België: Europese bedrijven krijgen van de Verenigde Staten  monsterboetes opgelegd omwille van hun economische relaties met...
Lees meer

Beelden van een massale pensioenbetoging

Op woensdag 16 mei stapten meer dan 70.000 syndicalisten in een strijdbare betoging van het Brusselse Noord tot het Zuid Station om te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. Opvallend was de grote aanwezigheid van jongeren. De vredesbeweging was er bij om de geplande aankoop van gevechtsvliegtuigen aan te klagen. De meeste oppositiepartijen tekenden present. Wij waren erbij om onze solidariteit te betuigen en schoten een hele reeks foto’s om een zo volledig mogelijk beeld te geve...
Lees meer

CETA: de strijd gaat verder (en jij kan hem helpen winnen, maar het is wel dringend ! )

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd in 2017 getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september 2017, maar het blijft mogelijk het te stoppen. De volledige en definitieve uitvoering van CETA is pas mogelijk als alle 38 parlementen, waarvan 7 in België het verdrag ratificeren. Het volstaat dat 1 van die 38 parlementen dit weigert om het hele verdrag van tafel te vegen. In België maken de mees...
Lees meer

Boeren wereldwijd tegen vrijhandels- en investeringsakkoorden

Op 17 april verzamelden een 100tal boeren uit 3 continenten aan het Schumanplein in Brussel om de Europese instellingen duidelijk te maken dat de familiale landbouw met de diverse internationale vrijhandelsakkoorden zoals CETA, JEFTA  en MERCOSUR, nog sneller dreigt te verdwijnen ten koste van de grote agrobusinness . Naast boerenorganisaties uit België, Frankrijk, Spanje en Frankrijk (inclusief overzeese gebieden) waren de Canadese boeren vertegenwoordigd. Een aantal Belgische organisaties kwa...
Lees meer

Actie tegen commercialisering van de gezondheidszorg – 6 april, Brussel

Elk jaar organiseren verschillende netwerken van vakbonden, burgerorganisaties, NGO's en sociale bewegingen een reeks acties in verschillende Europese steden voor de Wereldgezondheidsdag (zaterdag 7 april 2018). In Madrid, Barcelona, Parijs, Rijsel, Nice, Brussel, Milaan, Napels, Bologna en andere steden in heel Europa, net als in de rest van de wereld, klinkt een oproep tot actie (zie de kaart met acties hier en meer info op het facebookevenement en de brochure). In de week van 7 april lance...
Lees meer

Film van de gespreksavond "De regering schaadt uw gezondheid!?"

Gent, 27 maart 2018 Een 50 tal belangstellenden kwamen opdagen voor deze gespreksavond georganiseerd door de Campagne TAM TAM in samenwerking met het Masereelfonds Gent en het Links Ecologisch Forum en met de steun van ABVV Gent, ACV Gent, Victoria Deluxe, Voem , Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, ATTAC Vlaanderen en Hart boven Hard Gent. Bedoeling van de avond was de impact van het besparingsbeleid van de regering te evalueren betreffende 1) de maatschappelijke factoren die de gezondhe...
Lees meer

Fotoreportage Antiracismebetoging

Op zaterdag 24 maart j.l. stapten ongeveer 6.000 antiracisten van Brussel Noord naar Brussel Zuid. Met onze fotoreportage proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te geven van de aanwezige groepen en hun eisen. Zie https://photos.app.goo.gl/mo2ypq0LW7QnGBYu2 ...
Lees meer

Boeren in actie tegen Mercosur

De boeren zijn zeer bezorgd over het op stapel staande vrijhandel- en investeringsakkoord tussen de EU en een aantal Zuid-Amerikaanse landen, waardoor goedkope landbouwproducten de Europese markten zouden overspoelen. Het gaat over Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, bekend voor hun grootschalige runder- en landbouwproductie. Op maandag voerden een 50-tal boeren met 15 traktoren een symbolische actie aan het Brusselse Schumanplein om deze bedreiging aan te klagen. Een delegatie van de a...
Lees meer

Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden over CETA

Eind vorige week werd onderstaande brief bezorgd aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, n.a.v. het voorstel van de Vlaamse Regering om het CETA vedrag te ratificeren. Gent,  16 maart 2018 Geacht Vlaams Parlementslid, Betreft: ratificatie CETA onlangs keurde de Vlaamse Regering een voorstel van instemmingsdecreet goed betreffende CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada. Wij betreuren dat de Vlaamse Regering hiervoor niet gewacht heeft op de uitspraak van het Europee...
Lees meer

De regering schaadt uw gezondheid!?

Dinsdag 27 maart 2018 – 19 u 30 (onthaal 19 u) ACV Gebouw, zaal Torrepoort, Poel 7, Gent Campagne TAM TAM organiseert in samenwerking met het Masereelfonds Gent en het Links Ecologisch Forum het panelgesprek « De regering schaadt uw gezondheid !? » We zullen samen de balans opmaken van het besparingsbeleid van de regering in de gezondheidszorg, en de gevolgen ervan voor de patiënt. Met: Jean Hermesse (Algemeen Secretaris Christelijke Mutualiteit) Jan De Maese...
Lees meer

De TAM TAM campagne

Wij zijn een groep burgers, academici en experten op het terrein. Elke dag constateren we beetje bij beetje de schade die de beleidsmaatregelen van de federale regering bij de burgers aanrichten.   Nochtans geeft diezelfde regering zichzelf geregeld een schouderklopje voor de zogezegde verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg, van de jobcreatie of van de verbeterde toegang tot justitie. Maar tegenover hun woorden staat onze realiteit.   De aanvallen op verschillende sectoren in onze...
Lees meer

CETA: Olie op het vuur onder het klimaat

ollie-op-het-vuur.jpg

CETA, het Vrijhandels- en Investeringsakkoord tussen Europa en Canada, is volgens de klimaatcoalitie een ramp voor het milieu en het klimaat wegens: 1. deverzwakkingvandemilieunormeninEuropa 2. de bijzondere rechten die aan de multinationals toegekend worden 3. detoenamevandeontginningvanfossielebrandstoffen(vb.teerzandolie) 4. detoenamevantrans-Atlantischetransport,consumptieenverspillingvan De strijd tegen CETA kan nog gewonnen worden Na de goedkeuring van dit verdrag door de Europese Raad...
Lees meer

Actie tegen regeringsbeleid inzake vennootschapsbelasting: the race to the bottom

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) organiseerde samen met het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) op dinsdag 24 oktober een spectaculaire en breed gesteunde actie in Brussel. Om de race to the bottom in de vennootschapsbelasting te illustreren, sprongen de actievoerders vanop een hoge stelling (benji-springen). En 'de gewone werknemer', die mocht  bovenaan blijven bengelen. LEF was erbij als lid van het Fan. Wij maakten een reeks foto’s en een filmpje.  Achtergronden “De regering-Michel toont...
Lees meer