about
Toon menu

De Klimaatles: er is weer hoop voor het klimaat

klimaatles-1kunstencentrumvooruitstephanievandevelde.jpg

620 scholieren kwamen donderdag 14 maart samen in de Theaterzaal van Kunstencentrum Vooruit voor de Klimaatles. 620 jongeren die met interesse zaten te luisteren en geregeld lieten merken hoe ze over bepaalde zaken denken. Volgens bepaalde mensen moeten de jongeren zich niet te veel bemoeien met de klimaatproblematiek omdat ze er te weinig van af weten. Daarom begon de les met een uiteenzetting over de huidige situatie door klimaatwetenschappers Jasper Bloemen (UAntwerpen, Scientists4climate)...
Lees meer

Open brief door Vooruit, NTGent, CAMPO, Faustin Linyekula, Festival d’Avignon & Wiener Festwochen

Het onmogelijk maken van internationale artistieke samenwerking. Is het dit wat we willen? In de hele Westerse wereld, dus ook in België, woedt het debat over (de)kolonisering, westerse en andere identiteiten, volop. Een paar weken geleden ging bij Brussel een vernieuwd Africamuseum open waardoor de discussie over het kijken naar het Afrikaanse continent, en Congo in het bijzonder, wekenlang niet weg te branden was uit het publieke forum. Culturele instellingen, festivals en makers houden zich...
Lees meer

Women and Children First. Excercises in Awareness

Vrouwen en kinderen eerst. De uitspraak stelt dat vrouwen en kinderen eerst gered moeten worden. Een privilege dus? Hoe denken we daar vandaag over? Hebben bepaalde groepen nog voorrechten, hebben ze daar überhaupt recht op? Volgens onze grondwet is iedereen gelijk, kan je je dan beroepen op privileges? Of gelden alle regels voor iedereen, ‘full stop’? Het recht kennen we, maar wat is rechtvaardig?Kom mee denken, debatteren, beleven, kijken en luisteren. We hebben het in de ruime zin en vanuit v...
Lees meer

De Beren Gieren op 'We Strike Back'

Vooruit nodigde samen met DeWereldMorgen.be enkele kunstenaars uit om op de ochtend van de algemene staking van 30 januari naar de stakingsposten te trekken. De muzikanten 'De Beren Gieren' goten ‘s avonds hun impressies in een mini-performance in de Vooruit. ...
Lees meer

Impressies van artiestieke zielen aan stakersposten

Samen met Vooruit nodigde DeWereldMorgen.be enkele kunstenaars uit om op de ochtend van 30 januari, de dag van de algemene staking, naar de stakingsposten te trekken. Theatermakers Leentje Vandenbussche, Peter Aers, Stefanie en Barbara Claes brachten ‘s avonds hun impressies in de theaterzaal van de Vooruit. ...
Lees meer

Met een bord zonder slogan betogen in Gent

Artiest Gaëtan Bulourde trok op de stakingsdag de stad in met een lege pancarte en kreeg enkele vreemde en verrassende reacties. Hij wilde mensen de gelegenheid geven om hun eigen slogan imaginair neer te pennen. De ontmoetingen met de Gentenaars resulteerde in een kortfilm die ‘ s avonds in de theaterzaal van Vooruit tijdens We strike back werd getoond. ...
Lees meer

Paul Verhaeghe over inleveren voor of tegen het neoliberalisme

Paul Verhaeghe sloot 'We Strike Back' in Vooruit af met een lezing. Hij nam hiervoor volgende vragen als vertrekpunt: 'Kunnen we denken in en aan alternatieven, waarin economie terug economie wordt, en onderwijs, opvoeding, zorg en relaties weer hun eigen plaats kunnen en mogen innemen? Dat vraagt een andere inlevering dan wat er nu geëist wordt. Een waardoor we ons beter zullen voelen.' De neoliberale economie, stelt professor Paul Verhaeghe, produceert ADHD-individuen die van de...
Lees meer