about
Toon menu

BOS, wie zal er wel bij varen?

De Vlaamse Regering zal middenin de zomervakantie op vrijdag 20 juli 2018, een tactisch uitgekozen moment, het ‘Ontwerp van decreet betreffende de bestuurlijke optimalisatie in het basis- en secundair onderwijs’ bespreken en eventueel goedkeuren. Met dit decreet wil zij een kader uittekenen voor de bestuurlijke optimalisatie in het leerplichtonderwijs vanaf 1 september 2020. Ze wil schoolbesturen en scholen stimuleren tot schaalvergroting en zo het onderwijslandschap ‘optimaliseren’.

Ze...
Lees meer

Hoog lerarenverloop in secundair onderwijs

De vaststelling dat veel leraars in de loop van de eerste jaren van hun loopbaan terug uitstappen, is voor COC geen verrassing. Wie een beetje vertrouwd is met hoe het er vandaag de dag in een klas aan toegaat, weet dat de werkomstandigheden in het onderwijs steeds problematischer worden. De Vlaamse Regering heeft recent een eerste stap gezet om aan de uitstroom tegemoet te komen via de nieuwe onderwijs-cao.

Een pakket maatregelen in Cao XI pakt de werkzekerheid voor starters in onderwijs aan. D...
Lees meer

Geknabbel aan onderwijspensioenen moet stoppen

Mensen worden alsmaar ouder. Om de evenredigheid tussen de actieve loopbaan en het pensioen te bewaren, moeten we dus langer werken. Dat wisten we al. Maar nu is het welletjes geweest met de pensioeningrepen. We laten niet met ons sollen. Want met onderwijs valt niet te sollen! Sollen met onderwijs is sollen met de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen…

Hoe kan een samenleving nog kwaliteitsvol onderwijs garanderen als we niet langer de juiste personeelsleden kunnen aa...
Lees meer

Kwaliteit Vlaams onderwijs problematisch onder druk

Minister van Onderwijs Hilde Crevits gaf vorige week het ziekteverzuimrapport 2016 vrij. De resultaten zijn ronduit zorgwekkend. Het ziekteverzuimpercentage in het Vlaamse onderwijs bereikt een ongezien peil. Het is de laatste tien jaren nog nooit zo hoog geweest. Scholen vinden bovendien geen vervangers meer voor zieke of afwezige leraren. Daardoor is het recht op (goed) onderwijs voor alle leerlingen niet langer gegarandeerd. En wordt de druk op de andere leraren onhoudbaar.

In 2016 nam het zie...
Lees meer