about
Toon menu

De betekenis van het cordon imaginaire

Het Zelzaatse coalitieakkoord tussen Sp.a en PVDA laat Vlaanderen duidelijk niet onberoerd. Op Groen na veroordelen alle Vlaamse partijen de démarche van Sp.a. Ook een deel van de ondernemerswereld liet bij monde van Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder bij VOKA, zijn ongenoegen optekenen. De laatste ging zelfs zover om op te roepen tot een boycot van het nieuwe Zelzaatse bestuur.

Terwijl de VOKA-voorzitter nog een concreet argument aanbracht – namelijk de lokale taks-shift ten nadele van grot...
Lees meer

Moralisme als schaamlapje voor Koude-Oorlogsretoriek

Wie dacht dat de Vlaamse media-intellectuelen zich in de laatste dagen van 2016 in hun vele kerst- en eindejaarboodschappen zouden buigen over de belangrijke politieke en maatschappelijke problemen, waarmee onze maatschappij in 2017 te kampen krijgt, is eraan voor de moeite. In plaats daarvan krijgen we Koude Oorlogsretoriek 2.0.

Sinds de passage van Raoul Hedebouw bij De Slimste Mens, de positieve peilingen voor PVDA-PTB, de geruchten over een mogelijk kartel tussen PVDA-PTB en centrumlinkse par...
Lees meer

Hayek: nuance of verbloeming?

Vorige week verscheen op DWM een hoofdstuk van het boek “De paradox van Hayek” van Jan Blommaert en mezelf. Kort daarna kwam er een reactie op van Lode Cossaer waarin hij ons verwijt te grossieren in “groteske misrepresentaties” en waarin hij stelt dat het werkstuk een “uitstekend boek wordt voor hen die vooroordelen over het liberalisme – als een slavernij rechtvaardigend, minderhedenonderdrukkend en armen uitbuitende ideologie – willen bevestigd zien.”

Vooraleer i...
Lees meer

De vrijheid verkwanseld: voorpublicatie

In de "Paradox van Hayek" (EPO) ontleden Jan Blommaert en Karim Zahidi het denken van neoliberale iconen als Hayek en Friedman. Hieronder vindt u het derde hoofdstuk. De specifieke notie van vrijheid komt daarin aan bod.

We hebben in het vorige hoofdstuk de notie van vrijheid geanalyseerd die we in het werk van Hayek en vele volgelingen vinden, en we hebben met nadruk op een aantal zaken gewezen. Ten eerste: dat Hayek een uiterst beperkte blik op vrijheid heeft. Hij ziet vrijheid nag...
Lees meer

De hoofddoek, nog maar eens...

In een reactie op mijn opiniestuk “Hoofdoeken, keppeltjes, neutraliteit en semantiek” probeert Jurgen Slembrouck zijn strikte opvatting van neutraliteit te presenteren als de garantie op godsdienstvrijheid en zo de superioriteit ervan t.a.v. andere, meer “coulante” benaderingen van neutraliteit, aan te tonen. Echter zijn kritiek op de door mij voorgestelde semantisch minimalistische benadering van neutraliteit berust op een aantal misverstanden. Terminologie Volgens Slembrouck is...
Lees meer

Hoofddoeken, keppeltjes, neutraliteit en semantiek

De discussie over het hoofddoekenverbod is de laatste weken weer losgebarsten naar aanleiding van het feit dat het verbod in Gent op de helling komt te staan. De argumenten die voor het verbod worden aangebracht, variëren nogal in kwaliteit. Een aantal argumenten, zoals ontwikkeld in de open brief van Jurgen Slembrouck, spruiten voort uit de bezorgdheid over de neutraliteit van de overheid. Terecht wordt er op gewezen dat die neutraliteit van de overheid een belangrijke verwezenlijk...
Lees meer

Academische vrijheid als disciplineringsmiddel

Waar academische vrijheid niet van toepassing is, mag ze dan ook niet misbruikt worden om het recht van spreken in te perken. Inleiding De reactie van Lieven De Cauter op Bart De Wevers essay over de relatie tussen kunst en politiek heeft de nodige reacties losgeweekt. De feiten zijn bekend: Lieven De Cauter schreef een mail naar een zeventigtal prominenten uit de kunst- en cultuursector waarin hij Bart De Wever verweet dat hij een aantal kunstenaars en kunstfilosofen, op basis va...
Lees meer

Democratie als stem van de onderstroom of democratie als omgaan met verschillen?

Democratie is het georganiseerd meningsverschil. Maar bij Bart De Wever wordt dat de tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Wie kanttekeningen plaatst bij het politieke project van N-VA wordt, na gebleken plebiscitaire steun van het volk, in het beste geval, irrelevant geacht of beschouwd als een anti-democraat. Ook vele opiniemakers stellen dat N-VA met succes een ‘grondstroom in Vlaanderen vertolkt'. Een nieuw opiniestuk van de Vooruitgroep.

In een interview kort voor de verkie...
Lees meer

Is N-VA de nieuwe volkspartij?

Terwijl op 14/10 de uitslagen van de verkiezingen binnen liepen, waren de kopstukken van de N-VA er als de kippen bij om niet alleen de overwinning te claimen, maar hun partij eveneens uit te roepen tot de nieuwe volkspartij van Vlaanderen. Vele commentatoren lijken dit zonder meer over te nemen. Getuige daarvan ook de aandacht die in de berichtgeving werd besteed aan de vraag of N-VA groter is geworden dan CD&V.

Het antwoord op de vraag wie nu de volkspartij is van Vlaanderen, is n...
Lees meer

De (mythe van de) rebelse stad Gent

Dit is geen stemoproep. Nu dit is uitgeklaard, kunt u rustig verder lezen. Want het kan niet de bedoeling zijn bestaande mythes te verstoren. “Gent is een rebelse stad”, de laatste linkse burcht in Vlaanderen als het ware.

Gent is van een grauwe industriestad een dynamische cultuurstad geworden, waar actieve middenvelders de publieke ruimte innemen, jongeren zich verliezen in het lokale speelweefsel, waar toeristen en de meerwaardezoekers rondwaren, en studenten hun tweede thuis...
Lees meer

Sterft gij oude vormen en gedachten

Op 29 oktober vindt in de Vooruit in Gent de tweede dag van het socialisme plaats. Karim Zahidi & Koenraad Bogaert denken dat iedereen die een sociaal rechtvaardige en ecologische uitweg uit deze crisis zoekt, moet nadenken over volwaardige alternatieven voor het huidige systeem en zich niet kan beperken tot het aanbrengen van correcties.

Het najaar van 2008, precies drie jaar geleden, betekende het begin van een wereldwijde crisis. Wat begon als een bankencrisis heeft zich ontwikk...
Lees meer

Welke wetenschappelijke vrijheid?

De actie bij het proefveld in Wetteren heeft het debat over de plaats van wetenschappelijk onderzoek in de maatschappij een grote impuls gegeven. De verdedigers van het experiment verwijten de actievoerders dat de actie hun academische vrijheid heeft aangetast. De actievoerders daarentegen voeren aan dat het onderzoek dat op het aardappelveld plaats vindt, helemaal geen vrij onderzoek is.

Individuele academische vrijheid Wie vragen stelt bij de onafhankelijkheid van wetenschappelijk...
Lees meer

De staat van de democratie: primeur uit cultuurparlement

Op maandag 9 mei is er het Cultuurparlement in het kader van ‘Niet in onze Naam / Pas en notre Nom’. Het wil een forum zijn om kritisch te discussiëren over het heersende politieke discours en om het immobilisme te doorbreken. We publiceren alvast als primeur de openingsbijdrage van Karim Zahidi 'De staat van onze democratie'.

Het begrip “democratie” is een begrip of concept dat door filosofen weleens wordt aangeduid als een “essentially contested concept”. Met andere woorden,...
Lees meer