about
Toon menu

Opnieuw kernenergie?

Als een ketel heet water afkoelt, zakt de temperatuur redelijk snel tot de helft. Maar de tijd tot wanneer de omgevingstemperatuur bereikt wordt, is vele malen langer. Volgens hetzelfde exponentiële proces verloopt de afname van de radioactiviteit. Het MYRRHA-onderzoek van het kerncentrum SCK te MOL, zou toelaten deze halfwaardetijd van kernafval te halveren.

Voor verschillende bestanddelen van het kernafval gaat het om een halfwaarde-tijd van 500 jaar en meer en is deze bewerking zinloos. Er be...
Lees meer

Hollandse Scheurtjes.

Recent was er een defect in de kerncentrale Doel 1 (april 2018). De reactorkuipen van Doel 1 en 2 werden gebouwd door Cockerill in België volgens de voorschriften  van de licentiehouder Westinghouse en vertonen geen scheurtjes. Het defect is ernstig, maar het gevaar is, in tegenstelling met wat volgt, beperkt.

De reactorvaten van Doel 3 en 4 en deze van Tihange, werden gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM), zoals ook o.a. deze van Grevelingen in Frankrijk, vlak bij De Panne....
Lees meer

Thorium?

De Belgische kernreactoren te Doel en Tihange zijn van het type PWR (Pressurised Water-coolede Reactor), gekoeld door water onder hoge druk. Deze reactoren werden gedurende de tweede wereldoorlog ontwikkeld in de V.S. Het doel was niet om energie voort te brengen, maar middels de kernreactie met uranium, militair plutonium. De bom op Nagasaki, na Hiroshima, was een militair experiment voor een plutonium-bom. Om het meest geschikte militaire plutonium te produceren moet de uraniumbrandstof binne...
Lees meer

Gevaarlijke Gok

Alhoewel in mijn huis er niets is dat tot brand aanleiding zou kunnen geven, heb ikeen brandverzekering. Dit omdat, als er toch brand zou ontstaan, de financiële gevol-gen te groot zouden zijn. Daarenboven is mijn elektrische installatie beveiligd door zekeringen en een lek-stroomschakelaar. Indien één van deze beveiligingen bij herhaling aanspreekt, zal ikde elektriciteit uitschakelen tot de oorzaak gevonden en hersteld is. Ik ben mij bewustvan het feit dat al deze beveiligingen ook niet onfei...
Lees meer

Gevaalijke Noodstop.

Over de tijdspanne van twee jaar deed er zich tweemaal een noodstop voor in de kerncentrales. Op 5 augustus 2014 bij Doel 4 ten gevolge van een sabotage (De Standaard 6/8/2014) en op 13 augustus 2015 bij Tihange 3 tijdens een onderhoudsinterventie (Het Nieuwsblad 14/8/2015). Wat de oorzaak was van deze laatste noodstop werd tot op heden niet duidelijk medegedeeld: "wellicht een technisch probleem aan het controlesysteem". Wel werd vastgesteld dat de stoomaflaatkleppen in het secundaire circuit,...
Lees meer

Stroom afschakelen?

Als een misdaad wordt onderzocht is een belangrijke vraag:"Wie had er belang bij?". De manier waarop Doel 4 werd stilgelegd vereist een zeer grondige kennis van hoe een eenheid werkt. Met een minieme ingreep werd, ondanks de technische beveiligingen, de groep beschadigd. De lagers van de as waarop de turbines en de alternator zich bevinden vormen een kwetsbaar element. Ondanks de beveiligingen, die zo nodig de volledige eenheid uitschakelen, is het niet mogelijk de as onmiddellij...
Lees meer

Tihange 1.

In oktober 1979 wordt door de Franse vakbond CFDT openbaar gemaakt dat er scheurtjes zijn in de reactorkuip van Gravelines. Om veiligheidsredenen verzetten zij zich tegen het laden van de reactor met nucleaire brandstof [1]. De kerncentrale van Gravelines, aan de kust bij Duinkerke, is op dat ogenblik in constructie, evenals de centrales van Tricastin 1 en Dampierre 1 in Frankrijk en in België Doel 3 en Tihange 2. De elektriciteitsproducent EDF ( Electricité de France) en Framatome,...
Lees meer

Bankroet Kolenkermis

 Andermaal (Gent, 22 okt 11) organiseert Netwerk Vlaanderen samen met andere organisaties een actie tegen kolencentrales. Het zijn niet mijn tegenstrevers maar het is wel een verkeerde planning en daarom nadelig. Mijn argumentatie gaat in essentie over de Belgische toestand met in het bijzonder een elektriciteitsproductie die voor 65% nucleair is. In deze omstandigheden is het een verkeerde tactiek om zich op dit ogenblik tegelijk te verzetten tegen kern- en kolencentrales. De ene...
Lees meer

Na het verdriet om de moorden te Oslo

Misschien is het, na het verdriet en de racistische moorden thans te Oslo en voordien te Antwerpen, inderdaad tijd om eens na te denken. Maar dan ten gronde. Het is nodig, ieder ten minste voor zichzelf, tot een analyse te komen die toelaat een samenhangende verklaring te geven voor de maatschappelijke gebeurtenissen. Een verklaring die stand houdt niet alleen voor Noorwegen en België, maar ook voor Europa en de landen daarbuiten en die ook stand houdt over een langere periode in d...
Lees meer

Geen kolencentrales betekent kernenergie

Netwerk Vlaanderen en Greenpeace voeren actie tegen kolencentrales. Deze stellingname is thans niet verantwoord als men tenminste de energievoorziening in haar geheel beschouwt. Verzet nu, in België, tegen het gebruik van thermische centrales op steenkool, betekent kiezen voor kernenergie. Ik acht het noodzakelijk dit punt ter discussie te stellen. Hierna volgt een meer gedetailleerde argumentatie. A. De energievoorziening in haar geheel beschouwen. Het zal u bekend zijn dat, als me...
Lees meer