about
Toon menu

De identiteitspolitiek van het verlichtingsdiscours

Van links tot rechts verwijzen heel wat politici en opiniemakers naar ‘de verlichting’ als de basis van ‘de normen en waarden van onze samenleving’. Zo wordt het een soort containerterm voor allerhande concepten als ‘kritisch denken’, ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘secularisme’ of ‘de gelijkheid van man en vrouw’. Alleen gaat men niet altijd even consequent om met die containerterm. Het beleid en het discours van sommige politici en opiniemakers kunnen we zelfs omschrijven als een vorm van ‘anti...
Lees meer

Wapenleveringen, media en propaganda: een kritische blik op het conflict in Jemen

In onze berichtgeving wordt de complexiteit van het conflict in Jemen veelal gereduceerd tot een soort strijd tussen Saoedi-Arabië en Iran. Het gevolg is dat de meeste andere breuklijnen die doorheen het conflict lopen over het hoofd worden gezien, hoewel ze minstens even belangrijk zijn. Om het geheel beter in kaart te brengen, ging ik daarom in gesprek met Tine Danckaers van MO*, één van de weinige Vlaamse journalisten die de oorlog van in het begin opvolgen.

Dit is een klein en verwerkt ond...
Lees meer

De sociale ongelijkheid van de 'war on drugs'

De ‘war on drugs’ is een thema dat wel vaker de kop op steekt in de aanloop naar verkiezingen. Maar, zoals dat wel vaker gaat, verdwijnen de reële vragen over de concrete resultaten van het beleid in een rondje modderslingeren. Een onderwerp dat in deze discussie daardoor steevast onderbelicht blijft is de manier waarop het huidige drugsbeleid niet alleen sociale ongelijkheid bestendigt maar soms zelfs in het leven roept.

Om het verband tussen sociale ongelijkheid en de ‘war on drugs’ wat sc...
Lees meer

Oorlog en beeldvorming in Irak: in gesprek met Dirk Adriaensens

Als afsluiter van Kif Kifs reeks dialogen rond de grenzen van vrije meningsuiting neemt de vzw opnieuw een buitenlandse casus onder de loep: geweld en verzet in Irak. Het werd een diepgaand gesprek over de gruwel van geopolitieke destructie, over de rol van media en beeldvorming daarin en over het kritisch weerwerk van ngo’s die de complexe waarheid aan het licht brengen.

Al drie decennia volgt Dirk Adriaensens de vele omwentelingen in Irak nauwlettend op. Na de Golfoorlog van 1990-1991 begelei...
Lees meer

Hoe voer je zelf praktijktesten uit? Deze laagdrempelige instructievideo kan daarbij helpen

Dat er zowel op de arbeids- als huurmarkt nog steeds gediscrimineerd wordt, mag duidelijk zijn. Het ene na het andere onderzoek toont dat aan. Verschillende organisaties klagen dat ook al vele jaren aan. Het platform Praktijktesten Nu slaagt er geregeld in om de druk op te voeren op onze beleidsmakers. Maar hoewel die druk al velen overtuigde van de noodzaak van praktijktesten, zorgt het reële politieke spel er jammer genoeg voor dat de goede voornemens al te vaak dode letter blijven.

Het platf...
Lees meer

Niet feiten maar verhalen vormen de drijfveer van maatschappelijke debat

Als burgers van moderne democratische samenlevingen denken we graag dat ons politieke beleid en onze berichtgeving over dat beleid gedragen worden door objectieve feiten en redelijk debat. Sommige politici kunnen al eens liegen en sommige media kunnen bepaalde gebeurtenissen al eens gekleurd weergegeven maar over het algemeen, zo veronderstellen we, worden zo’n uitschuivers toch in evenwicht gehouden doordat politieke tegenstanders de leugens van anderen proberen te ontmaskeren en serieuze journ...
Lees meer

[Langlezer] Geld en geweld: een Gandhiaanse kijk op economie

Mahatma Gandhi was geen man van grote theorieën. Hoewel hij een boekenkast aan artikelen, essays en boeken bijeen schreef, kan je in zijn verzamelde werk geen enkele systematische analyse aantreffen die de kernbegrippen van zijn denken definieert of die een soort blauwdruk biedt voor ‘Gandhiaans denken’. Gandhi was wel een man van eenvoudige ideeën die voor iedereen navolgbaar zijn. Telkens opnieuw zocht hij naar vatbare spirituele maximes die men volgens hem ook in e...
Lees meer

Twee maten en twee gewichten: media, moslims en berichtgeving rond terreuraanslagen

Wanneer een moslim een aanslag pleegt, wordt hij een terrorist genoemd maar wanneer een blanke niet-moslim een aanslag pleegt, wordt hij een lone wolf genoemd. Het is een kritiek aan het adres van de media die in sommige kringen zo nu en dan de kop opsteekt. Dat was bijvoorbeeld het geval na de Las Vegas shooting van 1 oktober. Het feit dat de blanke dader in de berichtgeving over het gebeuren niet werd aangeduid als terrorist liet volgens sommigen zien dat de mainstream media met twee maten en twee gewichten meten.
Lees meer

Voorbeelden van propaganda in onze media

  Het woord ‘propaganda’ wordt over het algemeen voorbehouden voor de berichtgeving in totalitaire regimes waar de mediakanalen in handen zijn van de machtshebbers. Allerhande despotische bewindvoerders gebruiken media immers om de realiteit te verdraaien, zichzelf te bewieroken, hun wandaden te verhullen en alle kwaad op hun vijanden te projecteren. Men is er zich echter zelden van bewust dat gelijkaardige processen zich ook voltrekken in de ‘vrije’ media van democr...
Lees meer

Waarom onze media niet neutraal zijn

Al doen sommige journalisten en redacties sterk hun best om ‘objectief’ nieuws te brengen, onze media zijn nooit neutraal. Net als in elk ander domein van de samenleving, spelen er ook in de media bepaalde belangen en is het noodzakelijk van die te leren (her)kennen.

De media worden soms ‘de vierde macht’ genoemd naast de wetgevende macht (d.w.z het parlement), de uitvoerende macht (d.w.z. de regering) en de rechterlijke macht (d.w.z. het juridische apparaat). De media wordt op die manier gez...
Lees meer

Hoe de media een onderscheid maken tussen ‘waardevolle’ en ‘waardeloze’ slachtoffers

De berichtgeving over conflicten wordt in grote mate gedreven door een onderscheid tussen ‘waardevolle’ en ‘waardeloze’ slachtoffers. Dit onderscheid zorgt er voor dat vergelijkbare slachtoffers niet altijd dezelfde aandacht krijgen. Slachtoffers van geweld dat veroorzaakt werd door politieke of economische tegenstanders worden bijzonder breedvoerig besproken, terwijl slachtoffers van vergelijkbare gewelddaden die door de eigen overheid werden uitgevoerd, sterk genegeerd...
Lees meer

Waarom een vernislaagje beschaving ons niet zal behoeden voor een atoomoorlog

753px-nagasakibomb.jpg

De bekende politicoloog Noam Chomsky benadrukt geregeld dat klimaatsverandering en een atoomoorlog de twee grootste gevaren zijn van onze huidige geglobaliseerde wereld. De reden daarvoor is heel eenvoudig: niet allen zijn ze nu reeds bijzonder reëel (klimaatsverandering is een feit en atoombommen werden in het verleden reeds gebruikt), ze bedreigen ook allebei de volledige mensheid. Over de dreiging van klimaatsverandering werd en wordt heel wat geschreven. Over de dreiging van een alles verwo...
Lees meer

Wie regeert de wereld?

De bekende linguïst en politicoloog Noam Chomsky, die vaak terecht omschreven wordt als één van de belangrijkste en meest geciteerde intellectuelen in de wereld, wordt ondertussen een dagje ouder. Volgend jaar wordt hij immers negentig. Niettemin geeft hij geregeld interviews, onderzoekt en becommentarieert hij de hedendaagse geopolitiek en laat hij zo nog steeds zijn licht schijnen over de complexe conflicten die onze wereld in de ban houden.

Nu hij al meer dan een halve eeuw de international...
Lees meer

'Allah in Europa' of oriëntalisme in Europa?

Het boek 'Orientalism' van Edward Saïd wordt in 2018 exact 40 jaar. Weinig boeken hadden zo’n grote impact op antropologische en sociologische inzichten. Jonas Slaats blikt terug en toont hoe pertinent het boek vandaag nog altijd is, zoals blijkt uit de hardnekkige vooringenomenheid van documentairemaker Jan Leyers in zijn nieuwe reeks 'Allah in Europa'.

Het boek Orientalism van de Palestijns-Amerikaanse schrijver, filosoof en hoogleraar postkoloniale studies Edward Saïd (1935-2003) wordt in 2...
Lees meer

De context van de moslimban

Onze minister van binnenlandse zaken stelde in een *interview met VTM dat we Trumps zogeheten ‘moslimban’ “in zijn juiste context moeten plaatsen”. Ik kan me daar persoonlijk in vinden. Voor een goed begrip van zowel de geschiedenis als de actualiteit moeten we die nu eenmaal altijd in hun context plaatsen.

  Dus laten we de uitspraak van de minister misschien niet meteen afknallen als een vergoelijking van Trumps gekheid en deze wijze raad opvolgen. Anders gez...
Lees meer