about
Toon menu

Over het Executief van de moslims in België en de Europese islam

Er is de laatste dagen nogal wat te doen geweest over de zin en het functioneren van het Executief van de Moslims van België (EMB) met het oog op het debat over een Europese islam.

In de media lees ik dat minister Geens nu beslist heeft tot het bestaan van twee taalcolleges binnen het EMB. Voor mij niet gelaten, hoor, maar voor zover me bekend, bestond die toestand in de praktijk al een hele tijd en verwoordt de minister wat bestond. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Ik lees verder dat het de min...
Lees meer

Jihadisme: een poging tot rationele verklaring

In “Terreur dans l’Hexagone. Genèse du Djihad français” (Gallimaard 2016), ontwikkelt Gilles Kepel (auteur eertijds van Les banlieues de l’Islam, 1987), op zeer gedetailleerde wijze de idee dat we momenteel in Europa, sedert de moorden van Merah in Toulouse en Montauban (2012), de derde fase van het jihadisme binnengetreden zijn zoals ontwikkeld door Abu Musab al-Suri in zijn The Global Islamic Resistance Call (2005). De eerste generatie waren de jihadis in Afghanistan, de tweede generatie waren...
Lees meer

Lap, het is weer de schuld van Molenbeek 

Johan Leman, voormalig directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) en voorzitter van De Foyer in Molenbeek is scherp voor het beleid van de Belgische veiligheidsdiensten tegenover Molenbeek. "Waarom greep men dan niet in? In de periode 1993-2003, toen ik directeur was van het CGKR (ik weet dus niet of het later nog zo was), wou men niet ingrijpen omdat de filosofie was dat men de extremisten beter liet waar ze waren, “omdat men dan tenminste wist waar ze zaten”.
Lees meer

MIPEX (Migrant Integration Policy Index, van de Europese Commissie) en het Belgisch integratiebeleid

De zakelijke info: 1.     België scoort, alle opgegeven criteria bijeen genomen, 7de op 38 landen en krijgt 67% als eindresultaat. (w.o. ook Canada, de VS, Australië enz.) 2.     België scoort zeer goed voor wat toegang tot verblijfsstatuut betreft: 1ste op 38 landen. 3.     België doet het niet goed voor wat mobiliteit op de arbeidsmarkt betreft: 16de op 38 landen. Zwak punt: al van jaar en dag, o.a. het feit dat geen werk gemaakt wordt van de problematiek van d...
Lees meer

Na 10 jaar positief inburgeringsverhaal… radicalisering?

Uit De Morgen: "Homans verdedigde het inburgeringsbeleid dat de Vlaamse regering sinds 2004 voert en werd opgestart door toenmalig Open Vld-minister Marino Keulen. 'Het beleid sinds toen werpt nu zijn vruchten af. (...) Inburgering is een positief verhaal waarin we mensen kansen geven. Ze moeten die kansen grijpen, maar dan moeten wij ze dus ook bieden'."Sorry, minister Homans, de radicalisering en jihadisering zoals we die nù kennen, komt er na 10 jaar van zulk "positief verhaal"....
Lees meer

Voormalig historicus Bart De Wever riskeert zich in drijfzand vast te rijden!

Nu luidt het, volgens een bericht in de media, dat de laatste 15 jaar het integratie/migratiebeleid volgens Bart De Wever oké is. Tja, moet wel, want sedert 2004 bevindt minister Bourgeois zich in de Vlaamse regering. Eigenlijk had De Weverj moeten zeggen, dat de laatste 11 jaar oké zijn.

Terloops: BDW wil de indruk wekken dat het inburgeringsbeleid een N-VA-vondst is geweest, en dat is niet het geval. Het is er gekomen als een 'complement' bij het bestaande integratiebeleid door...
Lees meer

Maatregelen Commissie Deradicalisering: Commentaar

Als ik De Standaard (5/3) mag geloven, dan zal de Commissie Deradicalisering volgende maatregelen voorstellen aan de Vlaamse regering: Website en groene lijn Snel interventieteam Trainingen voor de trainers Zelfhulpgroep voor moeders Ex-Jihadi’s laten getuigen. Mij lijken die maatregelen heel goed. Er ontbreken er echter minstens twee: een programma “virale” alternatieve boodschappen via sociale media via eerstelijnsactivisten die tot de eigen jongeren/...
Lees meer

Nederlandstalig Brussels basisonderwijs

Zo net een persconferentie bijgewoond door LOP Brussel op Foyer. Heel overzichtelijk opgesteld. Puik werk van de voorzitter. Ik heb eruit geleerd: dat er weliswaar plaatsen bijkomen (à rato van ongeveer 5%), maar dat het bij creëren van plaatsen eigenlijk gewoon de normale demografische groei tracht bij te houden, zonder dat het historisch deficit weggewerkt wordt... M.a.w. er blijftplaatstekortdat het plaatstekort zich vooral situeert op het niveau van het kleuteronderwijs;...
Lees meer

Jihadisme: ieder zijn waarheid

Laten we beginnen bij het begin: het fenomeen is de eerste jaren onderschat geweest. Voor zover me bekend hebben twee mensen er als eersten voor gewaarschuwd: als eerste Peter Calluy en later Benno Barnard. Wat me opvalt is dat die waarschuwingen met Boom en Antwerpen te maken hadden. Ik heb me vaak de vraag gesteld waarom ik hetzelfde niet zag aankomen in Brussel… De enige verklaring die ik zie, is dat er te Brussel wel degelijk jihadisering was waarvan men op de hoogte was, bv in...
Lees meer

Waar halen sommige beleidvoerders hun informatie over het jihadisme?

In De Morgen lees ik dat minister Homans het volgende zou verklaard hebben om het jihadisme uit te leggen: "Syriëstrijders komen in 99 procent van de gevallen uit gebroken gezinnen. Die jongeren zijn op de dool, trekken op met de verkeerde vrienden. Die ouders zijn bezorgd. Op een bepaald moment trekt die jongere zich terug op zijn kamer met een boek - de Koran - en zijn computer, waardoor de ouders gerustgesteld zijn. Als moeder begrijp ik dat. We moeten die ouders beter informeren...
Lees meer

Een voor Brussel zeer onzalig Vlaams onderwijsdecreet

Ik wil het er kort over hebben, over hoe de Vlaamse regering maakt dat Brussel het klassentekort voor de opvang van kinderen, niet alleen in het basisonderwijs maar voortaan ook in het secundair onderwijs voor minstens 10 jaar bestendigt. En dit, totaal onnodig…

Vraag aan u persoonlijk: hoe belangrijk waren de contacten tussen uw ouders en de leerkrachten en directie van uw school toen u het secundair onderwijs volgde? Wat mijn ouders betreft (- ik kom uit een arbeidersgezin), be...
Lees meer

Suggesties voor de leden van de commissie 'Inburgering en integratie' in het Vlaams Parlement

Naar aanleiding van: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=939604 Reden van mijn suggestie voor bijkomende vragen: de ontzettende ‘bias’ die spreekt uit de – in hoofde van minstens 1 Commissielid – blijkbaar vooraf met het betrokken kabinet overeengekomen vragen. Hier mijn bijkomende vragen: 1. Kloppen de gegevens over de schulden van sommige vzw's die via een lek afgelopen zomer in de pers gekomen zijn? Welke vzw's geven de facto eind 2014...
Lees meer

Illegale leerplichtige kinderen en politie

De politie van Turnhout heeft, naar verluidt, twee illegaal verblijvende kinderen van leerplichtige leeftijd uit een schoolbus weggehaald. Begin jaren 1990 bestond in dit verband een ministeriële omzendbrief van toenmalig minister Tobback (Binnenlandse Zaken), waarin uitdrukkelijk vermeld stond dat de politie niet zou optreden tegen illegaal verblijvende kinderen op leerplichtige leeftijd op weg naar, in de onmiddellijke omgeving van en binnen de school. De argumentatie vo...
Lees meer

Islam – Samenleving van de Vrede

Op het Islamitisch en Cultureel Centrum (Jubelpark) te Brussel: colloquium, zaterdag 22.11, onder voorzitterschap (en lijfelijk de hele dag aanwezig) van de secretaris generaal van de Islamitische Wereldliga, Dr Abdallah Ibn Abd Al-Mouhsine At-Turki, met als thema: Islam - Samenleving van Vrede.

Naast buitenlandse sprekers vanuit de Islam wereld, waren er twee sprekers uitgenodigd van niet-Islamitische huize, nl. Hans Bonte (burgemeester van Vilvoorde) en ikzelf. Beiden had...
Lees meer

On est là. - De eerste generatie Marokkaanse en Turkse migranten in Brussel

Over de periode 1964-1974 Voor deze publicatie werden 34 Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen, die in Brussel aangekomen zijn tussen 1964 en 1974, uitvoerig en meerdere keren geïnterviewd. Ze zijn een selectie volgend op 50 contactnames. Daarnaast werden uit diezelfde periode nog 9 mensen geïnterviewd die gemeentelijk ambtenaar, of personeelschef waren voor een of andere werkgever, of syndicalist, of leerkracht, allemaal uit die tijd. Het interviewen van die men...
Lees meer